restoran podgoricawine tours montenegro
30.06.2014
Umrlice

ŽELJKO Milunova ŠTURANOVIĆ

1959 - 30.06.2014

Posmrtni ostaci očekuju se u utorak, 1. jula, u večernjim časovima. Saučešće se prima u srijedu, 2. jula, od 11 do 16 časova i u četvrtak, 3. jula, od 11 do 15 časova u Gradskoj kapeli u Nikšiću.

VINKA Novakova VUKANOVIĆ

1918 - 30.06.2014

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 30. juna 2014. godine od 10 do 14 časova i 1. jula od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti u porodičnoj grobnici selo Rogami u 14 časova.

ANTON MARK GECAJ

1967 - 30.06.2014

preminuo poslije kraće bolesti dana 30.06.2014. u 47. godini života. Saučešće primamo kod kuće dana 30.06.2014. i 01.07.2014. kod groblja u Tuzima do 14 časova. Sahrana će se obaviti u mjesnom groblju u Tuzima.

DRAGAN - MANČO MANČIĆ

- 30.06.2014

Saučešće primamo dana 1.7.2014. godine na groblju Čepurci od 9 do 15 časova kada će se obaviti sahrana. OŽALOŠĆENI: majka RADA, brat SRĐAN, snaha LIDIJA, bratanić KOSTA, bratanična ANASTASIJA, ujak MILOŠ i porodice BAŠOVIĆ i OBRADOVIĆ.

DRAGIŠA Vukića FEMIĆ

- 30.06.2014

Ostaje sjećanje na njegovu nesebičnu dobrotu i plemenitost. Sahrana će se obaviti 2. jula 2014. godine na Novom groblju u Beogradu u 14 sati. OŽALOŠĆENI: brat DRAGO, snaha DESANKA i sinovice LJILJANA i RANKA.

VIDOJE Dragiše MIJANOVIĆ

1941 - 30.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 30. juna 2014. godine od 14 do 18 časova i dana 1. jula 2014. godine od 11 do 17 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Gornjem Polju. Cvijeće se ne prilaže.

SIMKA Radovana MANDIĆ

1933 - 30.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 30. juna i 1. jula do 13 časova kada polazimo za selo Vrela - Mandići pod Ostrogom. Sahrana će se obaviti dana 1. jula 2014. godine u 16 časova na groblju Krakorovina. Cvijeće se ne prilaže.

VUKOTA Rajka SARIĆ

1942 - 30.06.2014

Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 30.6. i 1.7.2014. godine. Sahrana će se obaviti 1.7. u 14 časova na Novom groblju pod Trebjesom.  Cvijeće se ne prilaže.

STEPANIJA - BULA - JANKOVIĆ

1950 - 30.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u Ul. Voja Lakčevića br. 51. Sahrana će se obaviti 1. jula 2014. godine u 16 časova na groblju pod Bijelom Gorom. OŽALOŠĆENI: suprug JOVAN, sin ANDREJ, kćerka TATJANA, brat JOVO sa porodicom i ostala rodbina JANKOVIĆ i GAČIĆ.

SLOBODAN Momčila POPOVIĆ

1955 - 30.06.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 1.07.2014. od 10 do 16 sati kada se polazi za Kolašin i 2.07.2014. godine u kapeli Drijenak od 9 do 14 sati kada će se obaviti sahrana. OŽALOŠĆENI: braća SLAVKO i SRETEN sa porodicama i ostala mnogobrojna rodbina.

VALTER - VALDO VAHTEL

1957 - 30.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 30. juna od 11 do 16 časova i 1. jula do sahrane. Sahrana će se obaviti dana 1. jula 2014. godine u 15 časova na groblju iza Manastira.

GORDANA Ranka NIKOLIĆ

1964 - 30.06.2014

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se u srijedu, 2.7.2014. godine u 17 časova iz mjesne kapele na Podima do porodične grobnice kod crkve Sv. Sergeja i Vakha na Podima.

STEVO Božov BOROZAN

1942 - 30.06.2014

Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju dana 30. juna od 13 do 16 časova i dana 1. jula od 11 do 15 časova kada posmrtni ostaci kreću za selo Bokovo, gdje će se obaviti sahrana u 16 časova.

KOVILJKA - SELA RNKOVIĆ

1924 - 30.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući - selo Starče, Gornja Morača dana 1.7. i 2.7. kada će se obaviti sahrana u 14 časova na seoskom groblju Starče.

STANOJKA D. JOVOVIĆ

1950 - 30.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 30.6.2014. godine od 13 do 17 časova i dana 1.7.2014. godine od 11 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Gornjem Polju.

DRANA Zefa LJULJĐURAJ

1932 - 30.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući na Koniku, Ul. zagrebačka 87, dana 1. i 2. jula do 9 časova, a zatim od 10 do 14 časova pored Crkve Sv. Mihaila u Dinoši, gdje će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici. 

29.06.2014
Umrlice

RADOJE Milošev VUKČEVIĆ

1923 - 29.06.2014

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 30.06.2014. godine od 10 do 15 časova i 01.07.2014. godine od 9 do 13 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na seoskom groblju Podstrana-Lješanska Nahija.

ROSA Dragišina VULEVIĆ

1930 - 29.06.2014

    Saučešće primamo u kapeli Spuž dana 30.06.2014. godine od 9 do 15 sati. Sahrana će se obaviti istog dana u 16 sati u porodičnoj grobnici na groblju u Gornjim Martinićima.

VUKOMAN Obrena ŽUGIĆ

1925 - 29.06.2014

  Saučešće primamo na Žabljaku, u kapeli na gradskom groblju, 30.6. od 10 do 18 časova i 1.7. od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju na Žabljaku.

RADOICA-DIKO Milana RADUNOVIĆ

1959 - 29.06.2014

  iznenada preminuo dana 29. juna 2014. godine u 55. godini života. Saučešće primamo u kapeli u Budimlju. Sahrana pokojnika obaviće se u ponedjeljak 30. juna 2014. godine u 14 časova na Budimskom groblju.

ŽARKO-ŽARO Stevanov STANIŠIĆ

1938 - 29.06.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući Pod Ostrogom-selo Potočilo dana 29. i 30. juna do 17 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Baljinovac.

MILIJANA ANASTASIJEVIĆ

1934 - 29.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli, dana 1. jula 2014. godine od 11 do 16 časova. Sahrana će se obaviti na gradskom groblju u Nikšiću 1. jula 2014. godine u 16 časova.

GOSPAVA MAKSIMOVIĆ

1928 - 29.06.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u pljevaljskom selu Modmučanj-Kosanica 30.6. i 1. jula do 12 časova. Sahrana drage nam pokojnice će se obaviti 1. jula u 13 časova na seoskom groblju Bujaci.

28.06.2014
Umrlice

STANA Radulova DRAGOJEVIĆ

1932 - 28.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Spužu 28. juna od 12 do 21 čas i 29. juna od 8 do 15 časova.  Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju u Gornjim Martinićima u 15.30 časova, dana 29. juna 2014. godine. Kuća žalosti: Gradina Martinićka. 

DARINKA Branka MATOVIĆ

1939 - 28.06.2014

preminula dana 28. juna 2014. godine u 75. godini života. Saučešće primamo 28. i 29. juna u gradskoj kapeli do 12 časova. Sahrana pokojnice obaviće se u nedjelju, 29. juna 2014. godine, u 14 časova, na groblju u Šekularu - Jašovići. 

JOVO Velimirov KOVAČINA

1954 - 28.06.2014

Saučešće primamo u Gradskoj kapeli u Nikšiću 28. i 29. juna. Sahrana će se obaviti 29. juna 2014. godine u 15 časova na gradskom groblju u Nikšiću. 

SOKOLJ Nua ĐOKAJ

1932 - 28.06.2014

umro nakon kraće bolesti 28.06.2014. u 82. godini. Saučešće primamo kod kuće u Tuzima, do nedjelje 29.06.2014. do 9 časova, a od 10 do 14 časova u Milješu. Sahrana će se obaviti u porodičnoj grobnici pored crkve Sv. Mhila u Dinoši. 

SLAVKA Milutina ŠĆEKIĆ

1944 - 28.06.2014

preminula poslije kraće bolesti dana 28. juna 2014. godine u 70. godini života. Sahrana će se obaviti dana 29. juna 2014. godine u 15 časova na groblju u Ravnoj Rijeci. Saučešće primamo u kapeli u Ravnoj Rijeci. 

NATA Sergiova BALLABEN

1932 - 28.06.2014

O dolasku posmrtnih ostataka i danu sahrane u porodičnoj grobnici u Podgorici naknadno ćemo obavijestiti. OŽALOŠĆENI: PORODICA BALLABEN.

KOVILJKA Vukolina TOMIĆ

1927 - 28.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 28.6. od 11 do 16 časova i dana 29.6. od 11 do 12.30 časova. Sahrana će se obaviti dana 29.6.2014. godine u 15 časova na groblju u selu provalija - Gornja Bukovica. 

RADOSAV-LALE Andrije RADULOVIĆ

- 28.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Tivtu 28. juna 2014. godine od 17 do 20 časova i dana 29. juna 2014. godine od 9 do 11 časova kada povorka kreće ka rodnom Nikšiću gdje će se saučešće primati u kapeli Gornje Polje od 13 časova. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju Rastovac u 16 časova. 

PAVLE Dragutinov ĐURIŠIĆ

- 28.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Danilovgradu 29. juna od 9 do 17 časova, nakon čega će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Danilovgradu.  OŽALOŠĆENI: sestre MILEVA, MILKA i MARGITA i ostala porodica. 

VELJKO Đurov ĐIKANOVIĆ

1929 - 28.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima 29. juna 2014. godine od 10 do 15 sati, kada će se i obaviti sahrana.  Kuća žalosti: Bulevar Revolucije 32. 

MARIJA-MAJA SAVOVIĆ

1982 - 28.06.2014

  Saučešće primamo u kapeli Zuri-Grbe dana 29.06.2014. godine od 16 do 21 čas i 30.06.2014. godine od 10 do 16 časova, gdje će se i obaviti sahrana u porodičnoj grobnici. Kuća žalosti Daljam bb.

FILIP-BORO Mitrov MARAŠ

1933 - 28.06.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Ljajkovićima dana 29. i 30.6.2014. godine do 13 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Srpska.

27.06.2014
Umrlice

ČEDOMIR VUKMANOVIĆ

1929 - 27.06.2014

u 85. godini. Sahrana će se obaviti 28. juna 204. u 14 časova u selu Podgor. 

DRAGICA Vučete KASTRATOVIĆ

1939 - 27.06.2014

preminula dana 27. juna 2014. godine u 75. godini života. Saučešće primamo u kapeli - Donja Ržanica. Sahrana pokojnice obaviće se u subotu, 28. juna 2014. godine u 14 časova na groblju u Donjoj Ržanici. 

ĐETO Roka ĐELJAJ

1959 - 27.06.2014

umro nako duge bolesti, dana 27.6.2014. godine u 1 sat, u 55. godini života. Saučešće za dragim nam pokojnikom primamo u kući žalosti u Sukuruću, do nedjelje, 29.6.2014. godine, do 9 časova, a od 10 do 14 časova kod Doma kulture u Sukuruću.

RADOVAN Živkov VUKOTIĆ

1936 - 27.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Danilovgradu 27. juna od 16 do 20 časova i 28. juna od 9 do 14 časova, kada polazimo za Čevo gdje će se obaviti sahrana u 16 časova. Cvijeće se ne prilaže. 

LJUBICA Miloša LUKOVIĆ

1947 - 27.06.2014

preminula poslije duge i teške bolesti dana 27. juna 2014. godine u 67. godini života. Sahrana će se obaviti dana 28. juna 2014. godine u 15 časova na groblju u Rasovu. Saučešće primamo u kapeli u Rasovu. 

VELIZAR-VESKO Blažov BOGIĆEVIĆ

1952 - 27.06.2014

Saučešće primamo 28. juna na gradskom groblju Čepurci od 10 do 15 časova i 29. juna na gradskom groblju u Danilovgradu od 9 do 14 časova.  Sahrana će se obaviti na seoskom groblju Bogićevići u 15 časova. 

JEVTO Krsta ZEČEVIĆ

1940 - 27.06.2014

preminuo poslije kraće bolesti dana 27.6.2014. godine u 74. godini života. Posmrtni ostaci dragog nam pokojnika biće izloženi u kapeli u Vinickoj.  Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 28.6.2014. godine u 15 časova na groblju u Vinickoj. 

MILIJANA Radosava ČABARKAPA

1924 - 27.06.2014

Sahrana će se obaviti 28. juna 2014. godine u 15 časova na gradskom groblju u Nikoljcu.  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu.  OŽALOŠĆENI: sinovi GAVRILO, RADOMIR i MILENKO, kćerka MILICA, snahe, unučad i ostala rodbina. 

ILINKA-SONJA VUKOVIĆ

1959 - 27.06.2014

Sahrana naše drage supruge i majke obaviće se na gradskom groblju u Novom Sadu u ponedjeljak, 30. juna 2014. godine, u 12 časova.  OŽALOŠĆENI: suprug MARKO, sinovi SAVA i MILOŠ, brat MIOMIR, porodice VUKOVIĆ i BAKIĆ. 

RADE Milanov PERIČIĆ

1983 - 27.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u Đuraševićima dana 27, 28. i 29.6.2014. godine do 18 časova, kada će tužna povorka krenuti iz kuće žalosti do groblja kod crkve Sv. Jovana u Bogišićima, gdje će se obaviti sahrana.  Cvijeće se ne prilaže!

SLOBODAN Josifa GILIĆ

1946 - 27.06.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 28. juna 2014. godine od 10 do 15 časova i 29. juna 2014. godine od 10 do 12 časova. Sahrana će se obaviti u Bratonožićima na Pelevom Brijegu u 14 časova. 

STANICA Lakićeva VUKOVIĆ

1926 - 27.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Poljima 27. juna 2014. godine od 9 do 21 čas i 28. juna 2014. godine od 9 do 15 časova, sahrana će se obaviti 28. juna 2014. godine u 15 časova na groblju u Poljima. 

26.06.2014
Umrlice

MILORAD-PINTO Lazarev TUPANJANIN

1924 - 26.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 27.6.2014. od 12 do 16 časova  i 28.6.2014. od 11 do 15 časova kada će se obaviti opijelo i sahrana na gradskom groblju u Nikšiću.

PAVLE Iva PAVIŠIĆ

1929 - 26.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Novom groblju na Cetinju 27. juna 2014. od 12 do 16 časova i 28. juna 2014. od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Starom groblju pred kapelicom. Po želji pokojnika, cvijeće se ne prilaže. Kuća žalosti: Bajova br. 5 - Cetinje.

prof. dr ČEDOMIR VUKMANOVIĆ

1929 - 26.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Budvi dana 28.6.2014. godine od 9 do 10.30  časova. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se u selu Podgor u subotu 28.6.2014. godine u 14 časova.

BOŽO Milana JOVANOVIĆ

1929 - 26.06.2014

preminuo poslije kraće bolesti dana 26. juna 2014. godine u 85. godini života. Sahrana će se obaviti dana 27. juna 2014. u 15 časova na groblju u Jabučnu. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Jabučnu.

SOFIJA Rašova ŽUGIĆ

1922 - 26.06.2014

Saučešće primamo u kapeli na Žabljaku 26.6. od 9 do 19 časova i 27.6. od 9 do 12 časova, kada krećemo za Novakoviće, gdje ćemo primati saučešće do sahrane u 15 časova.

SLAVKA BOROZAN

1937 - 26.06.2014

Dana 26. juna 2014. u 77. godini života preminula je naša majka i sestra. Saučešće primamo u mjesnoj kapeli Vrbice danas, 26. juna 2014. godine, od 16 do 18 sati, 27. juna 2014. godine od 11 do 16 sati, kada će se obaviti sahrana.

RAJKO Božov RAIČEVIĆ

1947 - 26.06.2014

u 67. godini života. Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 26. juna 2014. godine od 13 do 16 časova i 27. juna 2014. godine od 10 do 14 časova, kada se kreće za rodno selo Gornji Zagarač gdje će se i obaviti sahrana u 16 časova. Kuća žalosti: Aerodromska 2D 4/45.

MILOVAN Lazara RADOJEVIĆ

- 26.06.2014

Saučešće primamo u kući žalosti u Grebicama - Nikšić 26,27. i 28. juna do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Kočanima kod crkve.

25.06.2014
Umrlice

SNEŽANA Miša MARKOVIĆ

- 25.06.2014

  Saučešće primamo 29. juna 2014. godine od 9 do 15 časova na groblju u Zagoriču, kada će se i obaviti sahrana.

NIKOLA Krstov PEROVIĆ

1945 - 25.06.2014

poslije kraće bolesti u 69. godini života. Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Cetinju 25. juna 2014. od 12 do 16 časova i 26. juna od 11 do 14 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na groblju u Bjelošima.

STANA Radomira KEKIĆ

- 25.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući, Gornja Bijela, 25. i 26. juna 2014. do 16 časova, kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju.

STAMENA BUŠEVSKA

1930 - 25.06.2014

Saučešće primamo u kapeli na groblju u selu Babino - Berane, 25. juna od 15 do 22 časa. Sahrana će se obaviti 26. juna u 15 časova. OŽALOŠĆENI: bratanići MILONJA i MILOŠ, bratanična BRANKA, sestrične MILKA, SNEŽANA i ZLATA, snahe NADA i SANJA i ostala rodbina.

VIDOSAVA Sekulova SEKULOVIĆ

1933 - 25.06.2014

Sahrana će se obaviti 26. juna 2014. godine u 15 časova u Seljanima, Plužine, u prisustvu porodice i rodbine. OŽALOŠĆENI: porodica SEKULOVIĆ.

SAŠA Dragoljuba VUČEVIĆ

1985 - 25.06.2014

preminuo poslije kraće i teške bolesti dana 25.6.2014. godine u 29. godini života. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se 26.6.2014. godine u 15 časova na pravoslavnom groblju u Beranama.

BOŽIDARKA Milorada SEKULIĆ

1948 - 25.06.2014

Sahrana drage nam pokojnice biće obavljena 26. juna 2014. godine u Stokholmu - Švedska. Porodica Radonjić saučešće prima u gradskoj kapeli u Danilovgradu 27. juna od 10 do 16 časova. Po želji porodice, cvijeće se ne prilaže.

ZORKA Jokova ĐURAŠKOVIĆ

- 25.06.2014

Saučešće primamo 26. juna od 11 do 14 časova u kapeli na Novom groblju na Cetinju. Sahrana će biti obavljena istog dana na Gornjem Ceklinu u krugu porodice. Cvijeće se ne prilaže. Kuća žalosti: Bajova 124, Cetinje.  

ANĐELIJA Vukomana KRUNIĆ

1926 - 25.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Donji Unač - Plužine, 25. i 26. juna do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju.

GORAN Đorđije-Puša GOGIĆ

1972 - 25.06.2014

Saučešće primamo 26. juna 2014. godine u kapeli Čepurci u vremenu od 9 do 15 časova, gdje će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: Orjenska bb, Murtovina.

MILOVAN Nikole ŠĆEKIĆ

1930 - 25.06.2014

preminuo poslije kraće bolesti dana 25.6.2014. godine u 84. godini života. Posmrtni ostaci dragog nam pokojnika biće izloženi u kapeli u Petnjiku 25.6. i 26.6.2014. godine. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 26.6.2014. godine u 15 časova na seoskom groblju  u Petnjiku.

24.06.2014
Umrlice

LJUBOMIR Andrije PERAZIĆ

1931 - 24.06.2014

Saučešće primamo 24, 25. i 26. juna 2014. u porodičnoj kući u Vukovcima - Zeta. Sahrana će se obaviti 26. juna 2014. u 13 časova.

STANA Veselinova PERIŠIĆ

1957 - 24.06.2014

Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom u Nikšiću 24. i 25. juna do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana na novom groblju pod Trebjesom. Po želji porodice, cvijeće se ne prilaže.

GOSPAVA Đura VUKIĆEVIĆ

- 24.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima 25. juna od 11 do 15 časova i 26. juna od 10 do 14 časova, kada će biti obavljena sahrana u porodičnoj grobnici na Čepurcima. Kuća žalosti: Ul. Bratstva i jedinstva br. 6, ulaz V, stan br. 2, Podgorica.

MARICA Momčila DABANOVIĆ

1948 - 24.06.2014

preminula 24. juna 2014. u 66. godini života, poslije teške bolesti. Saučešće primamo 24. juna 2014. godine od 10 do 15 časova i 25. juna 2014. godine od 10 do 14 časova u gradskoj kapeli Čepurci. Sahrana će se obaviti u 15 časova na groblju u Tološima.

DUŠAN Bogdana VRBICA

1964 - 24.06.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 25. juna 2014. od 10 do 15 časova i 26. juna 2014. od 10 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana.  

BISERKA Nika PEKIĆ

1940 - 24.06.2014

preminula dana 24.6.2014. godine u 74. godini života. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Krnjicama - Crmnicama dana 25.6.2014. godine od 19 časova i dana 26.6.2014. godine do 15 časova.  Sahrana će se obaviti istog dana u 16 časova.

SAVKA Radomira ŠEKARIĆ

1933 - 24.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 25.6. od 11 do 16 časova i 26.6. od 10 do 12.30 kada polazimo za selo Pilatovci - Vraćenovići gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Po želji pokojnice cvijeće se ne prilaže.

BOŽANA LONČAR

1937 - 24.06.2014

Saučešće primamo 25. juna od 10 do 13 časova u gradskoj kapeli Ravni u Pljevljima. Sahrana će se obaviti u 13 časova na gradskom groblju Ravni. OŽALOŠĆENI: suprug BRANKO, sin VESKO, kćerka VERA, snaha, unučad i ostala mnogobrojna rodbina.

23.06.2014
Umrlice

MILICA ŠAKOTA

- 23.06.2014

SVETOZAR Đorđijev BURZAN

1951 - 23.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u Berislavcima 23. i 24. juna do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Berislav-cima.

MILORAD - MIGO Živkov RADOVIĆ

1941 - 23.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 24.6. od 11 do 16 časova i 25.6. od 11 do 14 časova kada polazimo za Lukovo gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Cvijeće se ne prilaže.

DUŠKO Milov RADOVIĆ

- 23.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima 23. juna od 12 do 16 časova i 24. juna od 10 do 15 časova kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: Ul.18. jula - Lamela VI, Podgorica.  

JELISAVA - JEKA Ljubova PAVIĆEVIĆ

1927 - 23.06.2014

Saučešće primamo na seoskom groblju Ubli 23. juna do 21 čas i 24. juna od 9 do 13 časova. Sahrana će se obaviti na seoskom groblju Stravče - Potrk u 15 časova.  

MILICA Mitrova VUČIĆEVIĆ

1931 - 23.06.2014

Saučešće primamo u kapeli na Gvozden brijegu 24. juna od 9 do 17 sati i 25. juna od 9 do 12 sati, kada polazimo za Gluhi Do gdje ćemo primati saučešće do 15 sati, kada će se i obaviti sahrana.

MILORAD Milošev RADOVANOVIĆ

1939 - 23.06.2014

Po želji pokojnika sahrana će se obaviti u krugu najbližih dana 23. juna 2014. na mjesnom groblju u Rijeci piperskoj. PORODICA

DIMITRIJE Raduna ŠUKOVIĆ

1940 - 23.06.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 23.6.2014. od 11 do 15 i 24.6.2014. od 9 do 14, kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: Bratstva Jedinstva 81. 

JELENA - MIKA Blažova NIKOLIĆ

1929 - 23.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 23. i 24. juna do 14 časova, kada se polazi za Broćanac gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Cvijeće se ne prilaže.  

DARINKA Saita GAŠAJ

1943 - 23.06.2014

Saučešće primamo 24. i 25. juna u Gošićima - Golubovci do 13 časova kada će se obaviti sahrana pred crkvom Sv. Nikole u Golubovcima.

HAJRO Selima ŠABANOVIĆ

1952 - 23.06.2014

  Hatar primamo u gasulhani u Rasovu 23. juna od 12 časova. Dženaza polazi 24. juna 2014. godine u 17 časova ispred gasulhane. Dženaza će se klanjati ispred gasulhane, a obaviće se na mezarju Tulevci-Boljhanina. Rahmetullahi alejhi rahmeten vasiah.

ZORKA Todorova ĐURKOVIĆ

1936 - 23.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Klenak 23. juna od 13 do 17 časova i 24. juna od 9 do 16 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju. Cvijeće se ne prilaže.

MILEVA Vlada ŠĆEKIĆ

1928 - 23.06.2014

preminula poslije duže bolesti dana 23.6.2014. u 86. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u Domu u Štitarima dana 23. i 24. 2014. godine. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 24.6.2014. godine u 15 časova na seoskom groblju u Štitarima.

STANOJE Đokov RAŠOVIĆ

1932 - 23.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 23. juna i 24. juna od 11 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na novom groblju pod Trebjesom.

BOSILJKA BOSA Nikova KLIKOVAC

1923 - 23.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Mahali - Zeta 23. juna od 9 do 21 čas i 24. juna od 9 do 14 časova kada će se obaviti sahrana.

STANA Vlada PETRIĆ

1930 - 23.06.2014

preminula poslije duže bolesti dana 23.6.2014. godine u 84. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u kapeli u Trepči dana 23. i 24.6.2014. godine. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 24.6.2014. godine u 15 časova na seoskom groblju u Trepči.

LUKA Vasov MAROVIĆ

1941 - 23.06.2014

preminuo dana 23.6.2014. godine u 73. godini. Sahrana će se obaviti dana 25.6.2014.godine (srijeda) u 17 časova, kod crkve Sv. Nikole u Radovanićima - Luštica. Saučešće se prima u kući žalosti u Radovanićima do ispraćaja.

RATOMIRKA - RADA Petka RAHOVIĆ

1943 - 23.06.2014

Sahrana će se obaviti dana 24. juna 2014. godine u 15 časova na groblju u Potkrajcima. Saučešće primamo u kapeli na Kisjelim Vodama 23. i 24. do 14 časova.

22.06.2014
Umrlice

MILOSAVA Milorada VELIČKOVIĆ

1931 - 22.06.2014

Sahrana će se obaviti dana 23. juna 2014. godine u 14 časova na groblju u Njegnjevu. Saučešće primamo u kapeli u Njegnjevu.

MIOLJKA Žarkova RONDOVIĆ

1929 - 22.06.2014

Saučešće primamo na groblju Čepurci dana 22. juna od 13 do 15 časova i 23. juna od 9 do 10 časova. Sahrana će se obaviti na groblju u selu Premćani kod Pljevalja, dana 23. juna u 15 časova.

BOŽIDAR - MIŠO Save ĆORIĆ

1949 - 22.06.2014

Saučešće primamo 22.6.2014. godine do 22 časa i 23.6.2014. godine od 9 do 13.30 časova u gradskoj kapeli u Mojkovcu. Sahrana će se obaviti 23.6.2014. godine u 15 časova na mjesnom groblju u Lepencu. OŽALOŠĆENI: porodica ĆORIĆ.

MIODRAG-PAJO Miladinov ŠĆEPANOVIĆ

1941 - 22.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu 23. juna od 9 do 18 časova i 24. juna od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju.

LJULJA ŠKRELJA

1947 - 22.06.2014

Saućešće primamo u porodičnoj kući u Ambuli do 24.06.2014. u 14 časova, dok će se sahrana obaviti na porodičnom groblju Sveti Đorđe.

DANICA Gavrova LOPIČIĆ

1933 - 22.06.2014

Saučešće primamo u Žabljaku Crnojevića 22. juna i 23. juna do 16 časova kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju.

GOJKO Markov ĆAĆIĆ

- 22.06.2014

Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju dana 23.06. od 12 do 16 časova i dana 24.06. od 11 do 16 časova kada će se i obaviti sahrana na Novom groblju.  

MILINKO - BATO Mihailov JELIĆ

1935 - 22.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima 22. juna od 12 do 16 časova i 23. juna od 9 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana.

MIHAILO-CUCA R. PAVIĆEVIĆ

1934 - 22.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Danilovgrad 23. juna od 10 do 18 časova i 24. juna od 10 do 15 časova nakon čega će se obaviti sahrana na gradskom groblju Danilovgrad.

VUKIĆ Radosava DULOVIĆ

1943 - 22.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Zagorič dana 22.6.2014. godine od 13 do 16 časova i dana 23.6.2014. godine od 10 do 15 časova kada će se obaviti na gradskom groblju Zagorič.

NADEŽDA - NADA Vladova PAOVIĆ

- 22.06.2014

Saučešće primamo u kapeli na Čepurcima dana 23.6. od 9 do 15 časova. Sahrana će se obaviti istoga dana na groblju Zagorič u 16 časova. Kuća žalosti Jerevanska 2/22 - Zabjelo.

SLAVKA Radenka ĆOROVIĆ

1956 - 22.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u Pošćenju - Šavnik dana 22. i 23. juna do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju u Pošćenju. Po želji pokojnice cvijeće se ne prilaže.

21.06.2014
Umrlice

MARIJAN VOGRINC

- 21.06.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 22. 06. 2014. godine od 10 do 14 časova i 23. 06. 2014. godine od 10 do 13 časova, kada će se i obaviti sahrana. OŽALOŠĆENI: sin RATKO, sestra ZDENKA, brat od ujaka ŽELJKO RAŽOV i mnogobrojna rodbina TERZIĆ i VOGRINC.

BRANISLAV Vasov RABRENOVIĆ

1939 - 21.06.2014

Saučešće primamo 21. i 22.6.2014. u gradskoj kapeli u Mojkovcu do 12 časova. Sahrana će se obaviti 22.6.2014. godine u 15 časova na mjesnom groblju u Bistrici. Po želji pokojnika cvijeće i vijenci se ne prilažu.

MIJAILE - MIJO pok. Radojka STEŠEVIĆ

1954 - 21.06.2014

  preminuo poslije kraće bolesti dana 21. juna 2014. godine, u 60. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi 24. juna, u 14 časova, na Veličkom groblju.

ZORAN Nikole KRUNIĆ

1965 - 21.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli pod Trebjesom dana 22.6. i 23.6. Sahrana će se obaviti dana 23.6.2014. godine u 15 časova na Novom groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.

JELENA Svetozareva ĆALASAN

1992 - 21.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Vrbice - Dobrota Kotor 24. juna od 9 do 17 časova i 25. juna od 9 do 17 časova kada će se obaviti sahrana na groblju Vrbice.

VELISAV - VEŠKO Radosava-Laka LUTOVAC

1955 - 21.06.2014

nakon hiruške intervencije u švajcarskoj bolnici iznenada preminuo 21.6.2014.g. u 55. godini života. Saučešće primamo u Bazelu - Švajcarska na gradskom groblju Friedohf blozen Prattein dana 26.6.2014. g. u vremenu od 10 do 15.30 časova kada će se obaviti sahrana na istom groblju.

MILJA Radenka BARJAKTAROVIĆ

1942 - 21.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 22. juna od 10 do 15 časova i 23. juna od 09 do 10 časova, kada krećemo za Berane gdje će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u 15 časova.

SLAVKO Veselinov RAKOVIĆ

1961 - 21.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Gošići 21. i 22. juna 2014. godine do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana pred Crkvom Sv. Nikole u Golubovcima.

MILORAD - ĆARO Vladimira ŽUNJIĆ

1953 - 21.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 22.6. od 11 do 15 sati. Sahrana će se obaviti dana 22.6.2014. godine u 16 sati na groblju Jelenak u Danilovgradu.

ĐOKA Koljin ČOBRENOVIĆ

1922 - 21.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u Polju u Baru 21. i 22. juna 2014. godine do 14 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova na gradskom groblju Sveti Vid u Baru.

20.06.2014
Umrlice

LJUBO Svetozara MILIĆ

1962 - 20.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli 21. juna 2014. godine od 11 do 16 časova i 22. juna 2014. godine od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju.

SVETOZAR - BELA Mladenov BOGDANOVIĆ

1937 - 20.06.2014

Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju 21. juna 2014. godine od 12 do 15 časova. Sahrana će se obaviti istog dana na Novom groblju. OŽALOŠĆENI: sin DANILO, snaha KORINA, unuci LUKAS i MAKSIM, sestra DESA i ostala rodbina.

VUKAN Velimira MILOŠEVIĆ

1932 - 20.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima 21. juna 2014. od 10 do 15 časova i 22. juna 2014. od 10 do 12 časova, kada krećemo za Osretke - Manastir Morača, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

RADOVAN Vladimirov SEKULOVIĆ

1949 - 20.06.2014

Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci 21. juna 2014. od 10 do 15 časova i 22. juna 2014. od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju Čepurci. Kuća žalosti: Crnojevića broj 8. OŽALOŠĆENI: porodica SEKULOVIĆ.

DUŠICA Slobodana GINIĆ

1943 - 20.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Zagoriču 20. juna od 11 do 15 časova i 21. juna od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Zagoriču.

ĐORĐIJE-BATO Dušanov DOBROVIĆ

1950 - 20.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući, Bistrice - Zeta, 20. i 21. juna 2014. godine do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana u porodičnoj grobnici u Bijelom Polju - Zeta.

SENKA Miloša DRAGOVIĆ

1927 - 20.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 21. juna od 11 do 16 časova i 22. juna od 11 do 12 časova, kada polazimo za Danilovgrad gdje ćemo primati saučešće od 13 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju. Cvijeće se ne prilaže.

MILAN Milutinov GLIGOROVIĆ

1947 - 20.06.2014

dana 20. juna 2014. u 67. godini života. Saučešće primamo na Čepurcima 21. juna 2014. od 9 do 14 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 16 časova na seoskom groblju Gornji Crnci - Piperi. Kuća žalosti: Zagorič, II Crnogorskog bataljona bb.

BRANISLAV - BRANO Đurov GLAVIČANIN

1942 - 20.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 21. 06. 2014. godine od 9 i 30 do 15 časova i 22. 06. 2014. godine od 9 do 11 časova kada krećemo za rodno mjesto Osreci - M. Morača gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

DRAGOMIR Milošev POPOVIĆ

1932 - 20.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Danilovgrad dana 21.6. od 10 do 17 časova i 22.6. od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti na seoskom groblju Mala Zagreda u 15 časova.

PETAR Gleda ČABARKAPA

1939 - 20.06.2014

preminuo poslije kraće bolesti 20. juna 2014. u 75. godini. Sahrana će se obaviti 21. juna 2014. godine u 15 časova na gradskom groblju u Nikoljcu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu.

SPASE - DRAGICA Boškova MIJANOVIĆ

1931 - 20.06.2014

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se u nedjelju, 22. juna 2014. godine u 17 časova na groblju kod Crkve Polaganje Rize Presvete Bogorodice u Bijeloj.

DRAGAN-ŠILJE pok. DUŠANA DRAGUTINOVIĆ

1972 - 20.06.2014

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se u nedjelju, 22.6.2014. godine, u 15.30 kod crkve Polaganje Rize Presete Bogorodice u Bijeloj. Saučešće primamo u kapeli crkve Polaganje Rize Presete Bogorodice u Bijeloj na dan sahrane od 11 časova do momenta sahrane.

19.06.2014
Umrlice

VUKOSAVA-VUKA Mirkova VUKČEVIĆ

1931 - 19.06.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Botunu 19, 20. i 21. juna do 13 časova. Sahrana će se obaviti u porodičnoj grobnici u Srpskoj. Cvijeće i vjenci se ne prilažu.

VELIMIR Vukosava JELIĆ

1937 - 19.06.2014

  Saučešće primamo u petak 20. juna od 9 do 20 časova i u subotu 21. juna od 9 do 12 časova u gradskoj kapeli u Nikoljcu-Bijelo Polje. Sahrana će se obaviti u subotu, 21. juna 2014. godine, u 14 časova na groblju u Pavinom Polju.

MILEVA Draga MAROVIĆ

1921 - 19.06.2014

 

DUŠAN Jokov LAĐIĆ

1932 - 19.06.2014

  Saučešće primamo dana 20. i 21. juna u porodičnoj kući u selu Goričani (Velji Brijeg) do 12 časova. Sahrana će se obaviti dana 21. juna 2014. u 14 časova u porodičnoj grobnici u selu Ponari.

STANKA Batova ĐUROVIĆ

1941 - 19.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli dana 20. 06. od 10 do 15 časova i 21. 06. od 10 do 15 časova nakon čega će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici u Danilovgradu.

NATALIJA-NATA Jagoševa MEDOJEVIĆ

1925 - 19.06.2014

  Sahrana će se obaviti 20. juna 2014. godine u 15 časova na gradskom groblju u Nikoljcu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu.

DUŠANKA KUSOVAC

1939 - 19.06.2014

Porodica će primati saučešće u kapeli u Budvi 20. juna 2014. godine od 10 do 17 časova i 21. juna 2014. godine od 9 do 13 časova. Sahrana će se obaviti na Starom groblju na Cetinju 21. juna 2014. godine u 15 časova.

MIRAŠ Đokin JANJUŠEVIĆ

1938 - 19.06.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući Velje Duboko-Rovca dana 20. i 21.6.2014. godine do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju Velje Duboko.

DUŠANKA - DUŠKA Milutina RADOVANOVIĆ

1957 - 19.06.2014

preminula poslije duge i teške bolesti u 57. godini života, dana 19.6.2014, a po izričitoj želji pokojnice, u krugu uže porodice biće sahranjena 20.6.2014. g. u porodičnoj grobnici pored svojih roditelja u Rijeci Piperskoj. OŽALOŠĆENA PORODICA   

MILOSAV-MIŠO Rada MILUNOVIĆ

1930 - 19.06.2014

  preminuo 19. juna 2014. u 84. godini života. Saučešće primamo u kapeli u Rovcima. Sahrana pokojnika obaviće se u petak, 20. juna 2014. godine, na rovačkom groblju u Beranama.

MIODRAG-GAGA Jagošev SEKULIĆ

1945 - 19.06.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju 20. juna od 12 do 16 časova i 21. juna od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Starom groblju. Kuća žalosti: Vojvode Boža 11, Cetinje.

VLADIMIR LATKOVIĆ

- 19.06.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju 19. juna 2014. godine od 12 do 16 časova i 20. juna 2014. godine od 11 do 13 časova, kada sa posmrtnim ostacima krećemo za selo Đinovići gdje će se i obaviti sahrana u 14.30 časova. Po želji pokojnika, cvijeće se ne prilaže.

18.06.2014
Umrlice

DUŠAN Gledov FILIPOVIĆ

1934 - 18.06.2014

  Saučešće primamo u mjesnoj kapeli u Slatini 18. i 19. juna 2014. godine. Sahrana će se obaviti 19. juna 2014. u 15 časova na mjesnom groblju u Slatini. OŽALOŠĆENI: sinovi RADE, VINKO i PAVLE, ćerka BELA, unučad MILICA i GORAN i ostala rodbina FILIPOVIĆ.

RADOJE Radošev GOLUBOVIĆ

1957 - 18.06.2014

  Saučešće primamo u selu Orahu dana 19.6. i 20.6. do 15 časova kada će se i obaviti sahrana na groblju u Orahu.

STANKA Božine MINIĆ

1939 - 18.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli pod Trebjesom - Nikšić, 19. juna od 11 do 16 časova i 20. juna od 11 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana.

DRAGUTIN-BATO Toma ŠOĆ

1946 - 18.06.2014

  Saučešće primamo 18. i 19. juna 2014. godine u selu Berislavci do 15 časova, kada će se obaviti sahrana.

VUKOSAVA Milivoja CIJUK

1936 - 18.06.2014

  Saučešće primamo u domu u Mratinju-Piva dana 19. i 20. juna do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju. OŽALOŠĆENI: kćerke VESELINKA-VESNA i VERA, unučad GORAN, NINO i GORDANA i praunučad.

DRAGICA Danilova KOVAČEVIĆ

- 18.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 19. juna od 10 do 13 sati. Sahrana će se obaviti 19. juna 2014. godine u 15 sati na mjesnom groblju u Vilusima. Cvijeće se ne prilaže.

SENKA Velizarova JOVANOVIĆ

1939 - 18.06.2014

 

BOSILJKA Vasilije DRAGUTINOVIĆ

1922 - 18.06.2014

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 19. juna 2014. godine od 14 do 16 časova i 20. juna 2014. godine od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana. Cvijeće se ne prilaže. Kuća žalosti: Ljubović 18, Podgorica

MILEVA Petra PEROVIĆ

1926 - 18.06.2014

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci 19. juna 2014. od 9 do 15 časova, kada će se obaviti i sahrana.

LJUBICA Brankova GVOZDENOVIĆ

1924 - 18.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 18. juna od 14 do 17 sati i 19. juna od 9 do 15 sati, kada će se obaviti sahrana na groblju Gvozden brijeg u Baru. OŽALOŠĆENI: sin ZDRAVKO, snaha VERA i unučad SLAĐANA, MILENA i MILAN.

MIHAILO Markov VUKADINOVIĆ

1931 - 18.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci 18. juna od 10 do 15 časova i 19. juna od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti 19. juna 2014. godine u 15 časova na groblju Bijela Rudina u Bandićima.

VUČINA Milivoja BARJAKTAROVIĆ

1956 - 18.06.2014

  preminuo 18.6.2014, u 58. godini. Posmrtni ostaci biće izloženi u kapeli u Cetinju 18. i 19.6.2014 godine. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se 19.6.2014. godine u 15 časova na groblju u Cetinju.

BRANKO-BARON Andrijin ŽIVKOVIĆ

- 18.06.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju u petak, 20. juna, od 11 do 16 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 16 časova u porodičnoj grobnici na Novom groblju.

17.06.2014
Umrlice

MILOMIR-BAJO RAKOČEVIĆ

1950 - 17.06.2014

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 18. juna 2014. godine od 9 do 15 časova i 19. juna 2014. godine od 9 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana u porodičnoj grobnici. Kuća žalosti: Kakaricka bb.

ILIJA Jagošev ĐUROVIĆ

- 17.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Tivtu 19. juna 2014. godine od 14.30 do 16.30 sati, kada pogrebna povorka kreće ka gradskom groblju Brdišta-Tivat, gdje će se obaviti sahrana u 17 časova.

RADOVAN-MIŠKO L. STANIŠIĆ

1951 - 17.06.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući na Staroj Zlatici 17. i 18. juna do 15 časova. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju Baljinovac-Vražegrmci, u 17 časova.

RAJKO Stankov BANIĆEVIĆ

1943 - 17.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću18. i 19. juna do 14 časova. Sahrana će se obaviti 19. juna u 15 časova na mjesnom groblju na Lukovu. Cvijeće se ne prilaže.

MILIJANA Miladina BALANDŽIĆ

- 17.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Plužinama 17.6. od 13 do 16 časova i 18.6. od 10 do 12 časova. Sahrana će se obaviti 18.6. u 14 časova u Herceg Novom-Unač-Plužine. OŽALOŠĆENI: porodice BALANDŽIĆ i JOKANOVIĆ.

MILAN Gorčinov NIKOLIĆ

1952 - 17.06.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju 17. juna od 14 do 16 časova, 18. juna od 12 do 16 časova i 19. juna od 10 do 12 časova. Sahrana će se obaviti 19. juna u 15 časova u porodičnoj grobnici na Čevu.

ILINKA Batrićeva VUJOŠEVIĆ

1920 - 17.06.2014

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci 18. juna od 10 do 15 časova i 19. juna od 9 do 13 časova, kada krećemo za selo Momče-Kuči, gdje će se i obaviti sahrana u 15 časova na mjesnom groblju. Kuća žalosti: Ulica Mila Peruniči-ća 17

PERIŠA Ilijin POLEKSIĆ

1933 - 17.06.2014

  Sahrana će, po njegovoj želji, biti obavljena 18. juna 2014. godine, u krugu porodice. OŽALOŠĆENI: supruga STOJANKA, sin GORAN, ćerke DIJANA i SUZANA, sestre JOVANKA i JELA, unučad, praunučad i ostala rodbina.

MILKA Mirkova ČVOROVIĆ

1930 - 17.06.2014

  Saučešće primamo u Gradskoj kapeli u Nikšiću dana 17. juna od 13 sati i 18. juna do 14:30 sati. Sahrana će se obaviti dana 18. juna 2014. godine u 15 sati na groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.

MILISAV Đurov ROJEVIĆ

1952 - 17.06.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Ozrinićima dana 18.6.2014. godine od 10 do 18 časova i dana 19.6.2014. godine od 10 do 14:30. Sahrana će se obaviti u 15 časova na mjesnom groblju. Cvijeće se ne prilaže.

NADA Radosava SPALEVIĆ

1936 - 17.06.2014

  Saučešće primamo 18. juna na gradskom groblju Čepurci od 10 do 14 časova, kada se sa posmrtnim ostacima kreće za Berane. Saučešće u Beranama primamo u gradskoj kapeli 18. juna uveče i 19. juna od 10 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana.

DRAGAN Krstov BLAGOJEVIĆ

1951 - 17.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu. Opelo će se održati 18. juna u 14 časova, nakon čega će se obaviti sahrana u 15 časova na gradskom groblju u Nikoljcu.

15.06.2014
Umrlice

MILKA Ljubova VIDAKOVIĆ

1931 - 15.06.2014

  Saučešće primamo  16. i 17.6.2014. u gradskoj kapeli u Mojkovcu do 12:30 časova. Sahrana će se obaviti 17.6.2014. godine u 14 časova na mjesnom groblju u Dobrilovini. OŽALOŠĆENI: sin DARKO, ćerka DANICA, unuci DANILO i STEFAN i ostala rodbina.

IVICA Kostina KOLJENŠIĆ

1919 - 15.06.2014

  Dana 15. juna 2014. u 95. godini života. Saučešće se prima u kapeli u Straševini 17. juna od 11 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Straševini. Po želji pokojnice cvijeće se ne prilaže.

MILAN-RIKI Urošev RAIČKOVIĆ

1959 - 15.06.2014

  preminuo dana 15. juna 2014. u svojoj 55. godini života. Saučešće primamo dana 15. juna 2014. godine od 13 do 16 časova i dana 16. juna od 09 do 13 časova u kapeli na gradskom groblju Čepurci, kada se kreće za rodno selo Gradac-Lješanska Nahija gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

NEĐELJKO Brankov USKOKOVIĆ

1940 - 15.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 15. juna od 13 do 17 i 16. juna od 10 do 13 časova, kada krećemo za Danilovgrad gdje ćemo primati saučešće u gradskoj kapeli od 14 do 16 časova gdje će se i obaviti sahrana na gradskom groblju.

ANTO RADOVIĆ

1927 - 15.06.2014

  Po želji pokojnika sahrana će biti obavljena 16. juna u krugu uže porodice na groblju Gvozden brijeg u Baru. OŽALOŠĆENI: porodica RADOVIĆ, sinovi JOVAN-JOCO i NIKOLA, unuke JOVANA i JELENA i praunuk MATIJA.

VOJISLAV-VOJO Dragov ŠANOVIĆ

1957 - 15.06.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Berislavcima dana 16. i 17. juna 2014. godine, kada će se i obaviti sahrana u 13 časova.

DRAGAN Veselinov VUJIČIĆ

1977 - 15.06.2014

 

KRSTO Vladov DELIĆ

1937 - 15.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Mojkovcu 16. juna od 9 do 20 časova i 17. juna od 9 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti 17. juna u 15 časova na mjesnom groblju Krstac-Ste-vanovac.

JANKO Radomira-Rada ROVČANIN

1956 - 15.06.2014

  preminuo poslije kraće bolesti 15. juna 2014. u 58. godini. Sahrana će se obaviti 16. juna 2014. godine u 13 časova na groblju u Grabu, Biokovac-Pavino Polje. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Biokovcu.

RUŽICA-KOSA Miladina ČOLOVIĆ

1937 - 15.06.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 16.6.2014. godine od 11 do 17 časova i dana 17.6.2014. godine od 11 do 14:30 časova. Sahrana će se obaviti na groblju u Šipačnu, u 15 časova. Po želji pokojnice cvijeće se ne prilaže.

14.06.2014
Umrlice

ĆAMIL Mehov TRUBLJANIN

- 14.06.2014

  Sahrana će biti obavljena 15. juna 2014. na groblju Loznice u Bijelom Polju u 16 časova. Kuća žalosti: Ulica pilota Milojevića i Cvetkovića, Stari aerodrom.

SLAVKO Đurov UBOVIĆ

1940 - 14.06.2014

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci dana 15. juna 2014. godine od 14 do 16 časova i 16. juna od 9 do 14.30 časova, gdje će se i obaviti sahrana. Kuća žalosti Bregalnička broj 17.

ILIJA Markov DRAGOVIĆ

1951 - 14.06.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 15.6. od 10 do 15 i 16.6.2014. godine od 10 do 15 časova gdje će se obaviti sahrana.

RADOŠ - RAJKO Sava ROVČANIN

1930 - 14.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u Ivanju. Sahrana će se obaviti dana 15. juna 2014. godine u 14 časova na groblju u Ivanju.

RADOVAN - RADE P. AVRAMOVIĆ

- 14.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Vrbice-dobrota, dana 15.6.2014. od 10 do 14 i od 16 do 18 časova i dana 16.6.2014. od 10 do 17 časova kada će se obaviti sahrana na groblju Vrbice-Dobrota.

MILETA - ŠALE Jakova ČANOVIĆ

1950 - 14.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 14.6. i 15.6. do 14 časova kada polazimo za selo Bršno gdje će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u 15 časova.

STANKA Boška ASANOVIĆ

1930 - 14.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Budvi 14.6. od 10 do 17 časova i 15.6. od 9 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti 15.6. u 14 časova na groblju Sv. Petka u Budvi.

ALEKSANDAR - SAŠA B. NEŠKOVIĆ

1961 - 14.06.2014

  Saučešće primamo 15.06.2014. godine od 10 do 15 časova na gradskom groblju Čepurci, a 16.06.2014. godine od 10 do 14 časova u kapeli u selu Mahala kada će se obaviti i sahrana.

ANĐE ROZGAJA

1926 - 14.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Tivat dana 15.6.2014. godine od 14 do 18 časova i dana 16.6.2014. godine od 10 do 15 časova kada povorka kreće za Vraoniće-Sveta Vara gdje će se obaviti sahrana.

BOŽIDAR-KIKA Savov VLAHOVIĆ

1952 - 14.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu dana 14.6.2014. godine od 15 do 18 časova i 15.6.2014. godine od 9 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju.

MILENA Veljkova LALATOVIĆ

- 14.06.2014

Po želji pokojnice, sahrana je obavljena 15. juna 2014. u najužem krugu porodice. OŽALOŠĆENIi: suprug VELJKO-BELI i ostala rodbina LALATOVIĆ i BULAJIĆ

JELENA Živkova PRAŠČEVIĆ

1937 - 14.06.2014

Saučešće primamo dana 15.6.2014. godine od 9 do 15 časova na groblju Čepurci, gdje će se obaviti sahrana. Kuća žalosti Stari aerodrom, Lamela br.8.

13.06.2014
Umrlice

MOMČILO-MOMO Vasov MIRANOVIĆ

- 13.06.2014

Saučešće primamo 13. i 14. juna 2014. godine u porodičnoj kući u Tološima, Ul. Boška Buhe bb, do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana na groblju u Tološima.

MILONJA Radomira VULEVIĆ

1931 - 13.06.2014

 

LJILJANA ANDRIĆ

1925 - 13.06.2014

preminula 13. juna 2014. u 89. godini života. Sahrana će se obaviti 15. juna 2014. godine u 14 časova u Baru. Njena djeca: LIDIJA i BRANIMIR, unuci MARTINA i LUKA i praunuci.

RADOVAN Sava AVRAMOVIĆ

1945 - 13.06.2014

Saučešće primamo dana 14.6.2014. godine od 10 do 16 časova i dana 15.6.2014. godine od 10 do 14 časova na gradskom groblju Čepurci. Sahrana će se obaviti 15.6. u 15 časova na gradskom groblju Zagorič. Kuća žalosti Ulica 8. marta bb- Podgorica.

DRAGUTIN-DALJO Radojev MILIĆ

1935 - 13.06.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 14. juna 2014. od 10 do 15 časova i 15. juna 2014. od 9 do 12 časova, kada polazimo za rodno selo Orahovo-Kuči, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

STANKA Boškova ASANOVIĆA

1930 - 13.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Budvi 14. juna od 10 do 17 časova i 15. juna od 9 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti 15. juna u 14 časova na groblju Sv. Petka u Budvi.

MILKA Radovanova BOŠKOVIĆ

1919 - 13.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci 13. juna od 10 do 15 časova i 14. juna od 9 do 12 časova, kada se kreće za Pipere-Petrovići, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova. Kuća žalosti: Ul. Kralja Nikole br. 85.  

MILICA Radova PEKOVIĆ

1933 - 13.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 13. i 14. juna do 14 časova. Sahrana će se obaviti 14. juna 2014. u 15 časova na mjesnom groblju Ponikvice-Trubjela. Cvijeće se ne prilaže.

LJILJANA-LILA JERINA

- 13.06.2014

  Sahrana će se obaviti 14. juna na Čepurcima u krugu porodice, po svojoj želji. OŽALOŠĆENI: ćerke IRENA i HELA i porodice JERINA, BAJKOVIĆ, RADULOVIĆ i DEDIĆ.

RADE Miloša LAKIĆ

1934 - 13.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući Kula Lakića 13, 14. i 15. juna do 14:30 časova, nakon čega će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Jelenak u 15 časova. Po želji pokojnika, cvijeće se ne prilaže.

MIHAILO-MIŠO Janka KALJEVIĆ

1947 - 13.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Žabljaku dana 14.6.2014. godine od 9 do 21 časa i 15.6.2014. godine od 9 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju na Žabljaku.

JELICA Blažova KOVIJANIĆ

1931 - 13.06.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 13. juna 2014. od 11 do 15 časova i 14. juna 2014. od 9 do 11 časova, kada krećemo za Manastir Moraču-Đurđevina, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova na seoskom groblju Pastirica.

KOSA Momirova BARAĆ

1937 - 13.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Mojkovcu 14.6.2014. godine od 9 do 20 časova i 15.6.2014. godine od 9 do 12.30 časova. Sahrana će se obaviti 15.6.2014. godine u 14 časova na mjesnom groblju u Kaludri. Po želji pokojnice cvijeće se ne prilaže. 

MILIJANKA Vukajla MARAŠ

1945 - 13.06.2014

preminula dana 13.juna 2014. godine u 69. godini života. Sahrana će se obaviti  dana 15. juna 2014. godine u 14 časova na groblju u Ostrelju. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Ostelju.

12.06.2014
Umrlice

BUDO Miloradov BUJIŠIĆ

1955 - 12.06.2014

Saučešće primamo 14. juna od 10 do 14 časova u gradskoj kapeli Ravni u Pljevljima. Sahrana će se obaviti istoga dana u 14 časova na groblju Ravni.

LJUBICA Radenka FILIPOVIĆ

1931 - 12.06.2014

Saučešće primamo 13. i 14.6.2014. godine u selu Zastup-Brodarevo. Sahrana će se obaviti 14.6.2014. godine u 13 časova na mjesnom groblju u Zastupu-Brodarevo.

IVO Markov MIDŽOR

1924 - 12.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u Buljarici - krš Midžorov, 12. i 13. juna 2014. godine do 15.30 časova. Sahrana će se održati 13. juna 2014. godine u 16 časova na porodičnom groblju Manastira Gradište u Buljarici.

BOSILJKA Jovanova DRAKIĆ

- 12.06.2014

Saučešće primamo 12. juna do 22 časa i 13. juna od 9 do 15 časova u kapeli u Mahali, kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju u Mahali. Kuća žalosti: Ul Bratstva i jedinstva 173. Vijenci se ne prilažu.

MLADEN Markov PAVIĆEVIĆ

1973 - 12.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 13. i 14. juna do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti 14. juna 2014. godine u 15 časova na Novom groblju pod Trebjesom.

VUKOSAVA Nenadova TOMČIĆ

1933 - 12.06.2014

Saučešće primamo u kapeli na Žabljaku dana 12.6. i 13.6.2014. godine od 9 do 14 časova kada krećemo za Malu Crnu Goru gdje će se u 15 časova obaviti sahrana na mjesnom groblju.   OŽALOŠĆENI: porodica TOMČIĆ.

SIMO Ivov MEDIGOVIĆ

1932 - 12.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Petrovcu 13. juna 2014. godine od 9 do 17 časova i 14. juna 2014. godine od 8 do 9.30 časova. Sahrana će se obaviti 14. juna 2014. godine u 10 časova na porodičnom groblju u selu Žukovica.

RADOMIR - PAVO Milivojev PAVIĆEVIĆ

1963 - 12.06.2014

Saučešće primamo 13. juna od 9 do 15 časova i 14. juna od 9 do 13 časova u kapeli na Čepurcima, kada krećemo za selo Donji Rsojevići, opština Danilovgrad, gdje će se sahrana obaviti u 15 časova.

DARINKA Vladimirova TAPUŠKOVIĆ

1919 - 12.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj Zalazba - Cerovica dana 12. i 13. juna do 15 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Istaće. OŽALOŠĆENI: kćerke SLAVKA i STANKA, unuci RAJKO i ŽELJKO, snahe MILUNKA i VOJKA, unučad, praunučad i ostala rodbina.

DANICA Radosava GLUŠČEVIĆ

1919 - 12.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Krstače. Sahrana će se obaviti dana 13. juna 2014. godine u 14 časova na groblju u Pavinom Polju.

VOJISLAV - VOJO Stankov SAVIĆ

1932 - 12.06.2014

Saučešće primamo 12. i 13. juna 2014. godine u porodičnoj kući, Koste Racina 16, Konik, do 9 časova a od 10 do 15 časova u kapeli u Zagoriču i 14. juna od 10 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana.

ANĐA Tomislava GUTOVIĆ

1941 - 13.06.2014

Saućešće primamo u kapeli u Gornjem polju 12. 06. 2014. godine od 16 do 19 ćasova i 13. 06. 2014. godine od 10 do 14 ćasova kada krećemo za selo Rudinice - Piva, gdje će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u 16 ćasova. Po želji pokojnice cvijeće se ne prilaže.

PUNIŠA Mašanov RADOJČIĆ

1938 - 12.06.2014

Porodica će primati saučešće u kapeli u selu Zagorak 13. juna 2014. od 10 do 16 časova i 14. juna 2014. od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana. OŽALOŠĆENI: supruga NATALIJA, sinovi ŽELJKO i SRETEN, snahe BIRGIT i SILVIA i unuci SAŠA i ZORAN.

11.06.2014
Umrlice

JELENA Viktora KEILJ

- 11.06.2014

Saučešće primamo u kapeli na Gvozden brijegu 11. juna 2014. godine od 10 do 17 časova i 12. juna 2014. godine od 9 do 15.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 16 časova na groblju Gvozden brijeg u Baru.

SAVO Radoja RADOJEVIĆ

1932 - 11.06.2014

preminuo dana 11.6.2014. godine u 82. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici dana 11. i 12.6.2014. godine. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 12.6.2014. godine u 14 časova na prisojevačkom groblju.

BORKA Mićina ŠĆEPANOVIĆ

1950 - 11.06.2014

dana 11. juna 2014. u 64. godini života. Saučešće primamo 11. juna 2014. u porodičnoj kući u Vranićima. Dana 12. i 13. juna 2014. saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci od 10 do 15časova, gdje će se i obaviti sahrana.  

RATKO - RACO Vojinov MITROVIĆ

1951 - 11.06.2014

Saučešće primamo u kapeli Miolje Polje dana 12.6.2014. godine od 10 do 20 časova i dana 13.6.2014. godine od 10 do15 časova kada će se obaviti sahrana  na mjesnom groblju u Mioljem Polju. Cvijeće se ne prilaže.

VESELINKA-VESNA Radeva JOKOVIĆ

1961 - 11.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci 12. juna od 10 do 15 časova i 13. juna od 9 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 14 časova na groblju u Zagoriču.  

MILOVAN Stankov KANKARAŠ

1946 - 11.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 12. juna od 11 do 16 časova i 13. juna od 11 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti 13. juna u 14 časova na novom groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.

MILICA Mićova PEJOVIĆ

1921 - 11.06.2014

  Sahrana će se obaviti 12.6.2014. godine u 16 časova u selu Orasi, Lješanska nahija. OŽALOŠĆENI: sestrić ILIJA, sestrične DANICA i STANKA.

SNEŽANA Petrova PETROVIĆ

- 11.06.2014

Sahrana će se obaviti u Poreču - Hrvatska. OŽALOŠĆENI: otac BRANKO, mećeha DRAGICA, sestre SANJA, MAJA i SANDRA i brat od strica VESKO.

RADOSAV Vlajkov ŠUKOVIĆ

1943 - 11.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu dana 11.6. od 16 do 19 časova i 12.6. od 9 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Kolašinu.  

MILOSAVA Vuksanova VOJVODIĆ

1939 - 11.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Vojvodići - Piva dana 12. i 13. juna do 14 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju. OŽALOŠĆENI: brat BUDIMIR, snaha RADOJKA, sinovica MILJANA i sinovac MILJAN sa porodicom.

ĐURO Radovanov GARDAŠEVIĆ

1919 - 11.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Kočanima 12. juna 2014. godine od 10 do 17 časova i 13. juna 2014. godine od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na starom groblju u Kočanima. Cvijeće se ne prilaže.

NEVENKA Raduna MILADINOVIĆ

1938 - 11.06.2014

preminula poslije kraće bolesti 11. juna 2014. godine u 76. godini. Sahrana će se obaviti 12. juna 2014. godine u 15 časova na groblju u Potocima. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu 11. i 12. juna do 12 časova.

DRAGAN Špira STOJANOVIĆ

1956 - 11.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Tivtu dana 11.6.2014. godine od 17 do 19 časova, dana 12.6.2014. godine od 10 do 13 i oda 16 do 19 časova i dana 13.6.2014. godine od 10 do 18 časova, kada pogrebna povorka kreće ka gradskom groblju Brdišta - Tivat.

SAVO Radoja RADOJEVIĆ

1932 - 11.06.2014

preminuo dana 11.6.2014. godine u 82. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici dana 11. i 12.6.2014. godine. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 12.6.2014. godine u 14 časova na prisojevačkom groblju.

10.06.2014
Umrlice

BRANKO Đukanov ČOLAKOVIĆ

- 10.06.2014

preminuo je 10. juna 2014. godine. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 10. i 11. juna. Sahrana će se obaviti 11. juna 2014. godine u 16 časova na gradskom groblju u Nikšiću. Cvijeće se ne prilaže.

VUKADIN Milorada ŠĆEKIĆ

1936 - 10.06.2014

preminuo poslije duže bolesti 10.06.2014. u 78. godini. Posmrtni ostaci biće izloženi u porodičnoj kući u selu Skakavcu 10. i 11.06.2014. godine. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se 11.06.2014. godine u 15 časova na groblju u Skakavcu.

VUKOSAVA pok. Ivana KRIVOKAPIĆ

1937 - 10.06.2014

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se u srijedu, 11. juna 2014. godine, u 17 časova na groblju kod crkve Sv. Petra i Pavla u Risnu. Saučešće primamo u mjesnoj kapeli u Bijeloj 10. juna od 10 do 18 časova i na dan sahrane od 10 do 16 časova, kada pogrebna povorka kreće ka mjestu sahrane.

STEVAN Jovanov BJELICA

1928 - 10.06.2014

Saučešće primamo u srijedu, 11. juna 2014. godine, u kapeli u Trebinju od 8 do 10 časova, kada posmrtni ostaci pokojnika kreću za rodne Donje Crkvice gdje će se sahrana obaviti istog dana u 16 časova na mjesnom groblju.   OŽALOŠĆENA PORODICA.

MILISAV - MIŠO Mijaila VUKOVIĆ

1933 - 10.06.2014

Saučešće primamo u kapeli Čepurci dana 11.6.2014. od 10 do 14 časova i dana 12.6.2014. od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti u 14 časova na gradskom groblju Zagorič.

BOŽO Damjanov KNEŽEVIĆ

1929 - 10.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 11. i 12. juna do 13 časova kada polazimo za Petroviće gdje će se obaviti sahrana u 15 časova na groblju  Stražnica. Cvijeće se ne prilaže.

MILAN Radomira MIHAJLOVIĆ

1921 - 10.06.2014

preminuo dana 10.6.2014. godine u 93. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u gradskoj kapeli u Beranama dana 10. i 11.6.2014. godine. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 11.6.2014. u 14 časova na srpskom pravoslavnom groblju u Beranama.

SOFIJA Vukanova LALOVIĆ

1921 - 10.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Straševini 10. juna 2014. od 15 do 17    časova i 11. juna 2014. od 10 do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Straševini. Cvijeće se ne prilaže.  

MAŠAN Milijin IVANOVIĆ

1932 - 10.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Doljanima 10. juna 2014. od 12.30 do 17 časova i 11. juna 2014. od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Doljanima.

ILINKA pok. Komlena BULATOVIĆ

1930 - 10.06.2014

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se u četvrtak, 12.6.2014. godine, u 13 časova na mjesnom groblju Jedini Bor kod Brodareva. Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Savini u Herceg Novom u srijedu, 11.6.2014. godine, od 10 do 15 časova.

DRAGO pok. Šaka KAPETANOVIĆ

1940 - 10.06.2014

Saučešće primamo u mjesnoj kapeli na Vrbicama 10. juna 2014. od 15 do 19 časova i 11. juna 2014. od 10 do 18 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Vrbicama.

SONJA pok. Nemanje BOGDANOVIĆ

1936 - 10.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Tivat dana 11.6.2014. godine od 10 do 12 i od 16 do 19 časova i dana 12.6.2014. godine od 10 do 17 časova kada pogrebna povorka kreće ka gradskom groblju Brdišta - Tivat.  

DUŠANKA Ananije SAVOVIĆ

1942 - 10.06.2014

Sahrana će se obaviti u krugu uže porodice 11. juna 2014. godine u porodičnoj grobnici - Crnci. OŽALOŠĆENI: sin BOŠKO, pastorak NEBOJŠA sa porodicom, sestra VIDA KRSMAN i porodice SAVOVIĆ i MARTINOVIĆ, kao i ostali prijatelji.

09.06.2014
Umrlice

ZORKA pok. Vukašina RAJKOVIĆ

- 09.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 9.6. od 13 do 16 časova i dana 10.6. od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti u porodičnoj grobnici u Rogamima u 14 časova.

MILICA pok. Milorada KASTRATOVIĆ

1926 - 09.06.2014

Saučešće primamo 10.6. od 14 časova i 11.6. od 9 do 14 časova u kapeli seoskog groblja Donja Ržanica - Berane, gdje će se obaviti sahrana.

DESANKA Jokova ČULIĆ

1927 - 09.06.2014

dana 9. juna 2014. godine u 87. godini života u 9 časova. Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 9. juna 2014. godine od 13 do 16 časova i dana 10. juna 2014. godine od 9 do 11 časova.

RADOVAN Blažov GAZIVODA

1938 - 09.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima u Podgorici dana 10. juna 2014. godine od 12 do 15 časova i 11. juna 2014. od 10 do 13 časova, kada sa posmrtnim ostacima polazimo za selo Rvaši, gdje će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u 15 časova.  

SIBIN - MILAN LAZAREVIĆ

1945 - 09.06.2014

Saučešće primamo dana 10.6.2014. godine od 10 do 13 časova i od 17 do 19 časova i dana 11.6.2014. godine od 10 do 17 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Vrbice - Dobrota.

MILETA Savov RAŠČANIN

1932 - 09.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurke dana 10.6.2014. od 9 do 14 časova, kada sa pokojnikom krećemo za selo Gornje Lipovo, gdje će se saučešće primati u kapeli 11.6.2014. od 9 do 14 časova, kada će se obaviti i sahrana na mjesnom groblju.

BOŽIDAR - BOŽO D. VUKOVIĆ

1949 - 09.06.2014

Po sopstvenoj, izričitoj želji pokojnika, sahrana će se obaviti istog dana, 9.6.2014. godine, na mjesnom groblju Bijele rudine - Bandići, u užem krugu porodice. OŽALOŠĆENI: snahe SAVA, OLGA, BILJANA, BRANKA, sinovci ZORAN i NENAD, sestrići, sestrične, unuci i unuke.

MARIJA MARKOVIĆ

1928 - 09.06.2014

dana 9. juna 2014. u 86. godini života. Saučešće primamo u kapeli na Gvozden brijegu dana 9. juna od 12 do 17 časova i dana 10. juna od 10 do 15.30 časova.  Sahrana će se obaviti 10. juna u 16 časova u porodičnoj grobnici Sveta Tekla u Sutomoru.

MILENA Milosava-Mića VASILJEVIĆ

1932 - 09.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 10. i 11. juna do sahrane. Sahrana će se obaviti 11. juna 2014. godine u 14 časova na gradskom groblju u Nikšiću. Po želji pokojnice, cvijeće se ne prilaže.

08.06.2014
Umrlice

MARICA Jovanova MRVALJEVIĆ

1927 - 08.06.2014

dana 8. juna 2014. u 9.30 časova, poslije kraće bolesti u 87. godini života. Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju, 8. juna od 13 do 6 časova i 9. juna od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Starom groblju.

ZORKA Jankova DRAGOVIĆ

1924 - 08.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Zagorič dana 9. juna 2014. godine od 10 do 16 časova, kao i dana 10. juna 2014. godine od 9 do 11 časova, nakon čega će se obaviti sahrana u 14 časova.

JOVANKA Antova ANTOVIĆ

1920 - 08.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Gluhom Dolu dana 9.6.2014. godine od 8 do 15 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova na seoskom groblju.

ROSA VUKIĆEVIĆ

1948 - 08.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Danilovgradu dana 09.06.2014. godine od  10 do 16 časova i dana 10.06.2014. godine od 12 do 14 časova u selu Krš opština Žabljak gdje će se i obaviti sahrana.

DUŠAN Spasoja JOVANOVIĆ

1940 - 08.06.2014

Saučešće primamo u kapeli Prčanj, dana 9.6.2014. od 11 do 17 časova i dana 10.6.2014. od 10 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Prčanj.

ZORKA Branka VUJIČIĆ

1935 - 08.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u Nudolu - Grahovo dana 8. i 9. juna do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Nudolu.

SENKA Radomana RADOVIĆ

1938 - 08.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Andrijevici dana 9. juna 2014. godine od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana.

MILAN Vaskov ČVOROVIĆ

1939 - 08.06.2014

Saučešće primamo u kapeli na Zagradu - Župa nikšićka, 11. juna od 10 do 21 sat i 12. juna od 10 do 15 sati, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Zagradu. Cvijeće se ne prilaže.  

DRAGUTIN - DRAGO Đurov ĐURAŠKOVIĆ

1934 - 08.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u naselju Pinješ u Ulcinju, dana 8.6. i 9.6.2014. do 16.30 časova. Sahrana će se obaviti u 17 časova na groblju Meterizi. OŽALOŠĆENI: braća RADE i MIJO, snahe MILJA i OLJA, bratanić ĐURO, bratanična MILA, unučad i ostala rodbina.

VASILIJA pok. Boža TUJKOVIĆ

1947 - 08.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Sutvari dana 11.6.2014. godine od 11 do 16 časova kada će se obaviti sahrana ispred crkve Sv. Varvare - Sutvara, Grbalj. Cvijeće se ne prilaže.

ANDRIJA pok. Peka MALAVRAZIĆ

1923 - 08.06.2014

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se u utorak, 10.6.2014. godine, u 16 časova na groblju kod crkve Sv. Gospođe u Prijevoru. Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Savini u ponedjeljak, 9.6. od 12 do 16 časova, kada pogrebna povorka kreće ka mjestu sahrane.

07.06.2014
Umrlice

DUŠICA Milanova JAKIĆ

1979 - 07.06.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci u nedjelju8.6.2014. godine od 10 do 15 časova i u ponedjeljak, 9.6.2014. godine od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana.  Kuća žalosti: 27. marta G-7, ulaz 9, Podgorica.

MILAN Petrov PAJOVIĆ

1922 - 07.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu dana 8.6.2014. godine od 9 do 18 časova i dana 9.6.2014. godine od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju.

ILIJA pok. Gliga MALOVIĆ

1936 - 07.06.2014

Sahrana dragog nam pokojnika obaviuće se u ponedeljak, 9.6.2014. godine u 17 časova kod crkve Polaganje Rize Presvete Bogorodice u Bijeloj.  Saučešće primamo u mjesnoj kapeli u Bijloj u ndjelju, 8.6. od 10 do 18 časova i na dan sahrane 9.6. od 10 časova do momenta sahrane.

ANA Milutinova PEKOVIĆ

1966 - 07.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 7.6.2014. godine od 15 do 18 časova i dana 8.6.2014. godine od 11 do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Gornjem Polju.

ĐON Tome LJUCOVIĆ

1930 - 07.06.2014

preminuo dana 6.6.2014. godine u 8 časova u 84. godini života. Saučešće primamo u kući žalosti na Koniku Ul. braće Ribara br.49, do nedjelje, 8.6.2014. do 9 časova, a od 10 do 14 časova pored groblja u Tuzima. Sahrane će se obaviti u porodičnoj grobnici u Cijevni Zatrijebačkoj.

DARINKA - DARA Gavrova NIKOLIĆ

1935 - 07.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima dana 7. juna od 10 do 15 časova i 8. juna od 9 do 11 časova, a od 12 časova na groblju Kržanja-Kuči, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova. Kuća žalosti CASNO-a bb.

OLIVERA - OLJA Veselina SMOLOVIĆ

1963 - 07.06.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 7.6. od 13 do 16 časova i 8.6. od 9 do 14 časova. sahrana će se obaviti na groblju Zagorič u 15 časova.

TOMAŠ Đ. VILOTIJEVIĆ

1926 - 07.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Straševini dana 8.6.2014. godine od 10 do 16 časova i dana 9.6.2014. godine od 10 do 13.30. sahrana će se obaviti na gradskom groblju u 14 časov. Po želji pokojnika, cvijeće se ne prilaže.

ILIJA Jova ĐEDOVIĆ

1929 - 07.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Reževićima dana 8.6.2014. godine od 10 do 17 časova i 9.6.2014. godine od 8 do 10 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Reževićima. OŽALOŠĆENI: porodica ĐEDOVIĆ.

BOŽIDAR Vidojev IVANOVIĆ

1936 - 07.06.2014

Saučešće primamo dana 8. juna 2014. od 10 do 15včasova i dana 9. juna 2014. od 10 do 13 časova na gradskom groblju Čepurci. Sahrana će se obaviti 9. juna 2014. godine u 14 časova na groblju u Doljanima.

VUKOMIR-MAJO Rajkov ŠĆEKIĆ

1934 - 07.06.2014

Sahrana će se obaviti dana 8. juna 2014. godine u 14 časova na groblju u Boljanini.  Saučešće primamo u kapeli u Boljanini. OŽALOŠĆENI: supruga DUŠANKA, sinovi MILORAD, MILOJE, MILOSAV i MILJAN, snahe, unučad, praunučad i ostala mnogobrojna rodbina.

RADA Ilije SAVOVIĆ

1960 - 07.06.2014

iznenada preminula 7. juna 2014. godine u 54. godini života.  saučešće primamo u kapeli na Goraškom groblju (Polina) kod Crkve. Sahrana pokojnice obaviće se u nedjelju, 8. juna 2014. godine, u 14 časova na Goraškom groblju.

KATARINA KATA Savova ČIZMOVIĆ

1923 - 07.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Ozrinićima 8. juna 2014. godine od 10 do 17 časova i 9. juna 2014. godine od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Ozrinićima. Cvijeće se ne pričaže.

RADUŠA- SONJA Lazara KRDZIĆ

1943 - 07.06.2014

preminula poslije kreće bolesti dana 7.6.2014. godine u 71. godini života.  Posmrtni ostaci biće izloženi u Domu na Murini. Sahrana će se obaviti dana 8.6.2014. godine na Mašničkom groblju.

VELIKA Milanova RADOJIČIĆ

1936 - 07.06.2014

Saučešće primamo u kapeli Straševina - Nikšić dana 7.6.2014. i 8.6.2014. godine do 16 časova kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici u Straševini. Po želji pokojnice, cvijeće se ne prilaže.

06.06.2014
Umrlice

ZAFIRA Žarkova BELIĆ

1932 - 06.06.2014

Saučešće primamo u kapeli na Čepurcima dana 8.6.2014. godine od 10 do 12 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 12.30 na groblju u Zagoriču.  OŽALOŠĆENI: sinovi ZLATAN i ZORAN, unučad ŽARKO i DUBRAVKA. 

MOMČILO pok. Paja SAVIĆ

1927 - 06.06.2014

Sahrana dragog nam pokojnika pbaviće se u nedelju, 8.6.2014. godine, u 17 časova, iz manastira Savina do porodične grobnice na istom groblju. saučešće primamo u kući žalosti u Igalu, Prizrenska ul. 18 na dan sahrane u manastiru Savina od 15 časova do momenta sahrane.

ZVONIMIR Milonje MILANOVIĆ

1934 - 06.06.2014

preminuo poslije kraće bolesti dana 6.6.2014. godine  u 80. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u kapeli u Budimlji dana 6. i 7.6.2014. godine. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 7.6.2014. godine u 14 časova na groblju u Budimlji.

BLAGOTA Vojinov RADOVIĆ

1931 - 06.06.2014

Saučešće primamo u mjesnoj kapeli u Spužu 7. juna od 10 do 20 časova i 8. juna od 10 do 14 časova, nakon čega će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Gornjim Martinićima u 15 časova.  Kuća Žalosti: Martinići bb.

JULIJA Svetozara ŠĆEPANOVIĆ

1929 - 06.06.2014

Saučešće primamo u mjesnoj kapeli u Novom Selu 6. juna od 12 do 18 časova i 7. juna od 8 do 16 časova, nakon čega će se obaviti sahrana.

VUKOMAN D. KNEŽEVIĆ

1932 - 06.06.2014

Sahrana će se obaviti dana 7. juna 2014. godine u 15 časova na groblju u Kneževićima.  OŽALOŠĆENI: sinovi MILISAV, MIODRAG i MIROLJUB, kćerke MILICA, SAVICA i DANA, snaha ZDRAVKA, unučad i ostala mnogobrojna rodbina.   

ŽIVAN - ŽIKA JANKOVIĆ

1941 - 06.06.2014

ispustio svoju plemenitu dušu 6.6.2014. u 73. godini života. Sahrana dragog nam pokojnika će se obaiti u subotu, 7.6.2014. u 15 časova na porodičnom groblju u Kostajniku - Srbija. OŽALOŠĆENI: supruga RADMILA, sinovi GORAN i ZORAN, kćerka SUZANA.

OMER Šabanov RAMANAJ

1963 - 06.06.2014

Hajtar se prima 6. i 7. juna 2014. na groblju Cijevna do 15.30 časova. Dženaza - sahrana će se obaviti istoga dana u 16 časova.

MILAN - MIŠO BEGOVIĆ

1929 - 06.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Škaljarima dana 7.6.2014. godine (subota) od 12 do 19 časova i 8.6.2014. godine (nedjelja) u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Dobroti od 11 do 17 časova, kada će se nakon opijela obaviti sahrana.

BLAGOTA Vojina RADOVIĆ

1931 - 06.06.2014

Saučešće primamo u mjesnoj kapeli Spuž dana 7.6.od 10 do 20 časova u dana 8.6. od 10 do 14 časova. nakon čega će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Gornjim Martinićima u 15 časova. Kuća žalosti Martinići bb.

JOVANKA Špirova KAVAJA

- 06.06.2014

Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju 7. juna od 12 do 16 časova i 8. juna od 11 do 14 časova, kada sa posmrtnim ostacima krećemo za Dobrsko selo đe će se obaviti sahrana u 15 časova. 

RUŽICA-RUŽA Vukova BULATOVIĆ

1922 - 06.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Mojkovcu 6. juna 2014. od 18 do 20 časova, 7. juna 2014. od 9 do 20 časova i 8. juna 2014. od 9 do 10.30 časova, kada se kreće za Liješnje-Rovca. Sahrana će se obaviti na seoskom groblju u 14.30 časova. Kuća žalosti: Kolašinska bb, Mojkovac.

NOVAK M. PAVLOVIĆ

1924 - 06.06.2014

Sahrana će se obaviti dana 7. juna 2014. godine u 14 časova na groblju u Rasovu. Saučešće primamo u kapeli u Rasovu. OŽALOŠĆENI: supruga STANKA, sinovi DRAGAN-GAJO i BRANKO, kćerka DRAGA, sestra VERA, snahe, unučad, praunučad i ostala rodbina. 

JANA Krsta PALADIN

- 06.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 6. juna 2014. godine od 10 do 16 časova i 7. juna 2014. godine od 10 do 14.30 časova. Sahrana če se obaviti istog dana u 15 časova na groblju Sveta Petka u Šušanju.

RAJKA Musina PAVIĆEVIĆ

1937 - 06.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Danilovgradu 7. juna od 10 do 16 časova i 8. juna od 10 do 16 časova.  Sahrana će se obaviti 8. juna u 17 časova u porodičnoj grobnici u Dolu Pješivačkom. 

PUNIŠA Damjana BOŽOVIĆ

1959 - 06.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 6.6.2014. godine od 12 do 17 časova i dana 7.6.2014. godine od 11 do 16.30 časova. Sahrana će se obaviti u 17 časova na mjesnom groblju u Šipačnu. 

05.06.2014
Umrlice

IVAN Vladimirov KRCUNOVIĆ

1946 - 05.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 5. juna 2014. godine od 12 do 17 časova i 6. juna 2014. godine od 9 do15.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 16 časova na gradskom groblju Gvozden brijeg u Baru.

VUKOSAVA Jovanova TOMAŠEVIĆ

1926 - 05.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 5.juna od 14 do 16 časova i 6. juna od 10 do 11 časova, kada se kreće za Sominu-Banjani, gdje će se obaviti sahrana u 16 časova.

MILOSAVA M. STANIŠIĆ

1933 - 05.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Plužinama dana 5. i 6. do 13 časova kada krećemo za selo Goransko gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

BOŠKO Radivojev BOŠKOVIĆ

1943 - 05.06.2014

  Posmrtni ostaci dragog nam pokojnika stižu u Podgoricu 7. juna 2014. godine. Saučešće će se primati 7. juna od 12 do 14 časova u kapeli na Čepurcima, kada se kreće za selo Klopot - Bratonožići, gdje će se i obaviti sahrana u 15 časova.

ROSANDA-ROSA Miraševa RADOVIĆ

1919 - 05.06.2014

  Sahrana će se obaviti 6. juna 2014. godine u 15 časova na mjesnom groblju Drijenak u Kolašinu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli Nikoljac u Bijelom Polju 5. i 6. juna do 12 časova.

MILENA ĐURETIĆ

1933 - 05.06.2014

  Saučešće primamo na Čepurcima 6. juna od 10 do 15 časova i 7. juna od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti 7. juna 2014. godine u 14 časova na groblju u Mahali - Zeta. Kuća žalosti: Aleksandra Puškina br. 183, Konik.

FRANO M. MARSTIJEPOVIĆ

1941 - 05.06.2014

 

DUŠAN Đola NEDOVIĆ

1953 - 05.06.2014

  Sahrana će se obaviti dana 6. juna 2014. godine u 15 časova na gradskom groblju u Nikoljcu . Saučešće primamo u kapeli u Nikoljcu.

04.06.2014
Umrlice

MILKA Ljubova BOŽOVIĆ

1922 - 04.06.2014

  dana 4. juna 2014. u 18 sati, u 92. godini života. Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 5. juna od 10 do 15 sati, a 6. juna od 10 do 12 sati, kada polazimo za Gornje Stravče - Kuči, gdje će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u 15 sati.

RADOJKA Blaža VOJINOVIĆ

1937 - 04.06.2014

Dana 4. juna 2014. godine preminula je u 77. godini života naša draga RADOJKA Blaža VOJINOVIĆ rođena Marojević

ANTON-NOŠ Doka LJUCOVIĆ

1921 - 04.06.2014

 

MILANKA Dragomira GRUBOVIĆ

1939 - 04.06.2014

  preminula poslije kraće bolesti 4.6.2014. u 75. godini. Posmrtni ostaci biće izloženi u kapeli na Buču 4. i 5. juna 2014. godine. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se 5.6.2014. godine u 14 časova na groblju na Buču.

MOMČILO-BAJO Mirkov KEKOVIĆ

1943 - 04.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Danilovgradu 5. juna 2014. godine od 10 do 13 časova, kada se kreće za rodno mjesto Gornje Zagarače-Miogost, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

RAJKO Milovanov MRDOVIĆ

1932 - 04.06.2014

Dana 4.6.2014. godine u 82. godini, u Beogradu preminuo je naš dragi RAJKO Milovanov MRDOVIĆ

MLADEN Dragoljubov KONJOVIĆ

- 04.06.2014

  Saučešće primamo u mjesnoj kapeli Prčanj 4. juna 2014. od 17 do 20 časova, 5. juna 2014. od 10 do 13 časova i od 17 do 20 časova i 6. juna 2014. od 10 do 17 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Prčanj.

SRETEN Jovanov VUJOVIĆ

1953 - 04.06.2014

Sahrana će se, po želji pokojnika, obaviti u petak, 6. juna 2014. godine, u 15 časova na Novom groblju u prisustvu porodice i prijatelja. OŽALOŠĆENI: supruga MARINA, sinovi FILIP i MIHAILO, stric, strine, braća i sestre od stričeva i tetaka i ostala rodbina.

FUAD Ćazima ABDOVIĆ

1940 - 04.06.2014

  Hajtar se prima 4. juna 2014. u Ul. Bratstva i jedinstva br. 65 i 5. juna 2014. od 9 do 16 časova na groblju Cijevna, gdje će se i obaviti dženaza.

DRAGAN Vojislava VUJOVIĆ

1979 - 04.06.2014

  dana 4. juna 2014. godine poslije kraće bolesti u 35. godini. Saučešće primamo u gradskoj kapeli Škaljari 4. juna od 15 do 19 sati i 5. juna od 10 do 17 sati kada povorka kreće za mjesno groblje Vrbice gdje će se obaviti sahrana.

NADA Golubova BULATOVIĆ

1939 - 04.06.2014

Saučešće primamo  dana 4. i 5.6.2014. godine do 13 časova u gradskoj kapeli u Mojkovcu. Sahrana će se obaviti 5.6.2014. godine u 15 časova na mjesnom groblju Brezovac - Žari.

TOMO Petra VUJOVIĆ

1936 - 04.06.2014

  iznenada preminuo dana 4.6.2014. godine u 78. godini života. Saučešće primamo u Ulici Miloja Pavlovića br. 85 dana 4.6.2014. godine od 10 do 15 časova, a 5.6.2014. godine od 9 do 15 časova u kapeli na gradskom groblju u Zagoriču, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

PJETAR Nikole JUNČAJ

1925 - 04.06.2014

  umro nakon kraće bolesti 4. 6. 2014. u 89. godini. Saučešće primamo u kući žalosti u selu Pothum do petka 6. 6. 2014. godine do 14 časova. Sahrana će se obaviti u porodičnoj grobnici u Vuksanlekajima.

RADOVAN Obradov BAJOVIĆ

1950 - 04.06.2014

Dana 4. juna 2014. godine, poslije kraće i teške bolesti, preminuo je u 64. godini naš dragi RADOVAN Obradov BAJOVIĆ

ISMET-MEDO Jusufa KOLIĆ

1957 - 04.06.2014

  Hatar primamo u gradskoj Gasulhani srijeda,4. juna od 19 do 21 ćas i u četvrtak 5. juna od 9 do 17 časova. Dženaza polazi 5. juna 2014. godine u 17 časova od gradske Gasulhane. Dženaza će se klanjati ispred Gasulhane, a pokop će se obaviti na mezarju Bijeli kamen-Babića brijeg.

MIRČETA Miloša JAKIĆ

1941 - 04.06.2014

Dana 4. juna 2014. preminuo je u 73. godini života naš dragi MIRČETA Miloša JAKIĆ Saučešće primamo u kapeli u Šavniku 5. juna 2014. od 10 do 16 časova i 6. juna 2014. od 10vdo 14 časova, kada će se i obaviti sahrana u porodičnoj grobnici u Šavniku.

STANA Boškova RNKOVIĆ

1939 - 04.06.2014

Dana 4. juna 2014. u 75. godini  umrla je naša draga STANA Boškova RNKOVIĆ rođena Đilas

ŠEFIKA KASMIĆ

1953 - 04.06.2014

  Hajtar primamo 4. i 5. jun do 16.30 časova u Ul. Šarkića br. 22. Dženaza će se obaviti 5. juna 2014. godine u 17 časova na Cijevni.

IVANKA Vasova ŠOFRANAC

1930 - 04.06.2014

Preminula je u 84. godini IVANKA Vasova ŠOFRANAC rođena Budimlić Porodica će primati saučešće na pravoslavnom groblju u Dudovoj šumi 6. juna 2014. od 13 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana u porodičnoj grobnici. Kuća žalosti: Majšanski put br. 289, Subotica.

MILOŠ Branka PAPRICA

1952 - 04.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Orahovcu kod crkve Sv. Đorđija dana 5.6.2014. godine od 10 do 18 časova i dana 6.6.2014. godine od 10 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Sv. Đorđije - Orahovac.

VIDOSAVA-BELA Miloradova TUROVIĆ

1933 - 04.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci 4. juna od 11 do 15 časova i 5. juna od 9 do 13 časova, kada se kreće sa posmrtnim ostacima za selo Frutak-Danilovgrad, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova. Kuća žalosti: Bulevar Save Kovačevića 125.

VELJKO Vukov KRIVOKAPIĆ

1937 - 04.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Budvi 4. juna 2014. od 11 do 18 časova, 5. juna 2014. od 10 do 18 časova i 6. juna 2014. od 10 do 16 časova, kada će se i obaviti sahrana na groblju ispred Crkve Sv. Petke u Budvi.

02.06.2014
Umrlice

RADMILA-RADA pok. Miodraga-Cica IVANOVIĆ

1933 - 02.06.2014

  Saučešće se prima 3. i 4. juna 2014. do 14 časova u porodičnoj kući selo Donja Vrbica-Kuči. Sahrana će se obaviti u 15 časova na seoskom groblju u Donjoj Vrbici.

MARINKO Miloša TIŠIĆ

1939 - 02.06.2014

  Saučešće primamo na gradskom groblju Zagorič, dana 3. juna 2014. godine od 10 do 16 sati i dana 4. juna od 10 do 15 sati, kada će se i obaviti sahrana.

MILIJANKA-MILIJANA LJ. ŠARČEVIĆ

1954 - 02.06.2014

  Sahrana će se obaviti dana 3. juna 2014. godine u 15 časova na groblju u Ivanju. Saučešće primamo u kapeli u Zatonu 2. i 3. juna do 13 časova.

HARIS Safeta KOLIĆ

1992 - 02.06.2014

  preselio na Ahiret (preminuo) poslije duže bolesti 2.6.2014. u 22. godini. Hatar primamo u gradskoj Gasulhani u Bijelom Polju. Dženaza će se obaviti u srijedu 4.6.2014. godine u 16 časova na mezariju Babića Brijeg-Bijeli Kamen.

VOJISLAV Jovanov IČEVIĆ

1935 - 02.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 3. juna 2014. godine od 9 do 17 časova i dana 4. juna 2014. godine od 9 do 16.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 17 časova na gradskom groblju Gvozden brijeg u Baru.

VESNA Miloša NEDOVIĆ

1966 - 02.06.2014

  iznenada preminula 2. juna 2014. u 48. godini. Sahrana će se obaviti 3. juna 2014. godine u 15 časova na groblju u Prijelozima-Zakom. Saučešće primamo u kapeli u Prijelozima-Zakom.

ZORICA Tarova GOŠOVIĆ

2014 - 02.06.2014

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci 2. juna od 10 do 15 časova i 3. juna od 9 do 12 časova, a od 13 do 15 časova u kapeli na seoskom groblju u Kržanji - Kuči, kada će se i obaviti sahrana. Kuća žalosti, ulica Pljevaljska bb.

DARINKA - DARA Milova ĆETKOVIĆ

2014 - 02.06.2014

  Saučešće primamo 1. juna od 16 do 20 časova i 2. juna u gradskoj kapeli u Mojkovcu. Sahrana će se obaviti 2. juna u 15 časova na gradskom groblju u Mojkovcu.

01.06.2014
Umrlice

MILETA-LJAKO Dragov RADONJIĆ

1950 - 01.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci 2. juna od 10 do 16 časova i 3. juna od 9 do 12 časova, kada krećemo za rodno mjesto Ubli, gdje će se primati saučešće do 15 časova kada će se i obaviti sahrana. Kuća žalosti: Ul. Nikole Đurkovića 52, Masline

VESELIN-VESKO Nikolin PAVLIČIĆ

1953 - 01.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Danilovgrad 2. juna od 10 do 16 časova i 3. juna od 10 do 14:30 časova, nakon čega će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Ždrebaonik u 15 časova.

DARINKA - DARA Milova ĆETKOVIĆ

1933 - 01.06.2014

  Saučešće primamo 1. juna od 16 do 20 časova i 2. juna u gradskoj kapeli u Mojkovcu. Sahrana će se obaviti 2. juna u 15 časova na gradskom groblju u Mojkovcu.

LJUBOMIR-LJUBO Milića ĆORIĆ

1957 - 01.06.2014

  Saučešće primamo 1. i 2.6.2014. godine u gradskoj kapeli u Mojkovcu do 13 časova. Sahrana će se obaviti 2.6.2014. godine u 15 časova na mjesnom groblju Brezovac-Žari.

VIDOSAVA-VIŠNJA Raja ĐOKIĆ

1925 - 01.06.2014

  ispustila svoju plemenitu dušu u nedjelju 1.6.2014. godine u 89. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u Spomen domu u Docu dana1. i 2.6.2014. godine. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 2.6.2014. godine u 14 časova na lužačkom groblju.

MARKA Milovana ŠĆEKIĆA

1937 - 01.06.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Ravnoj Rijeci. Sahrana će se obaviti dana 2. juna 2014. godine u 15 časova na groblju u Ravnoj Rijeci.

EDIN Sulja KAJOŠEVIĆ

1965 - 23.05.2014

preminuo iznenada 23. maja 2014. u 9 časova, u 49. godini života. Saučešće primamo u kući žalosti u Dinoši do nedjelje, 1. juna 2014. godine, do 14 časova. Dženaza će se klanjati kod kuće, a sahrana će se obaviti na groblju u Dinoši.

MILKA Milije KASALICA

1929 - 01.06.2014

  preminula dana 1.6.2014. godine u 85. godini života. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Šavniku dana 2.6.2014. od 10 do 16 časova i 3.6. od 10 do 13 časova kada krećemo za Komarnicu gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

SAVO Neđeljkov ĐAPIĆ

1935 - 01.06.2014

 

AGA Palja LJULJĐUROVIĆ

1942 - 01.06.2014

 

DRAGOSLAV-DRAGAN M. PETROVIĆ

1931 - 01.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kotoru-Škaljari 2. juna od 10 do 16 časova kada će se i obaviti sahrana . Voljeni Naš Dragane počivaj u vječnom miru.

MILISAV-MIKO Slobov BUKIMIRA

1959 - 01.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 2. juna od 9 do 15:30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 16 časova na gradskom groblju Gvozden Brijeg u Baru.

ZORICA Tarova GOŠOVIĆ

1963 - 01.06.2014

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci 2. juna od 10 do 15 časova i 3. juna od 9 do 12 časova, a od 13 do 15 časova u kapeli na seoskom groblju u Kržanji - Kuči, kada će se i obaviti sahrana. Kuća žalosti, ulica Pljevaljska bb.

MARIJA Prenča ULIĆ

1940 - 01.06.2014

  umrla nakon kraće bolesti 1. juna 2014. u 74. godini života. Saučešće za dragom nam pokojnicom primamo u kući žalosti u Kakarickoj gori do srijede, 4. juna 2014. godine, do 9 časova, a od 10 do 14 časova u Omerbožovićima, gdje će se i obaviti sahrana u porodičnoj grobnici.

DRAGOLJUB Momčila VUKOVIĆ

1964 - 01.06.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Žabljaku dana 4.6.2014. godine od 9 do 13:30 časova. Sahrana će se obaviti u 14 časova na mjesnom groblju u Njegovuđi.

JOVO Milutinov DAPČEVIĆ

- 01.06.2014

  Sahrana će se obaviti 5. juna 2014. u 12 sati na Novom groblju u Beogradu. OŽALOŠĆENI: supruga MERI, brat NEBOJŠA, sinovi MILUTIN i NIKOLA sa porodicom.

RUŽICA-RUŽA Vukašina MARIJANOVIĆ

1934 - 01.06.2014

  poslije kraće bolesti preminula 1. juna 2014. godine u 80. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se 3. juna 2014. godine u 14 časova na gradskom groblju u Andrijevici.

VIDOSAVA-VIŠNJA Raja ĐOKIĆ

1925 - 01.06.2014

  ispustila svoji plemenitu dušu u nedjelji 1.6.2014. u 89. godini. Posmrtni ostaci biće izloženi u Spomen domu u Docu 1. i 2.6.2014. godine. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se 2.6.2014. godine u 14 časova na Lužačkom groblju.

31.05.2014
Umrlice

RADUŠA - RATKA Ratkova TREBJEŠANIN

1951 - 31.05.2014

  Saučešće primamo u Gradskoj kapeli u Nikšiću dana 1. i 2. juna do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti 2.juna 2014. godine u 15 časova na gradskom groblju u Nikšiću.

MILOSAVA NATA Vojinova LAZAREVIĆ

1936 - 31.05.2014

  Saučešće primamo u kući žalosti u Rogamima dana 31. maja i 1. juna 2014. godine. Sahrana će se obaviti 1. juna 2014. godine a groblju u Rogamima u 15 časova.

DARINKA Đura VUKOTIĆ

1940 - 31.05.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 1.6.2014. godine od 13 do 17 časova i dana 2.6.2014. godine od 10 do 15 časova. Sahrana će se obaviti u 16 časova na mjesnom groblju na Lukovu. Cvijeće se ne prilaže.

MILKA Vuksanova MIHAILOVIĆ

- 31.05.2014

  Sahrana će biti obavljena 1. juna 2014. godine u porodičnoj grobnici na gradskom groblju u Zagoriču. Po posljednjoj želji naše najdraže, sahrani će prisustvovati uža porodica. OŽALOŠĆENI: sin VESKO, suprug VUKSAN i rodbina MIHAILOVIĆ i ŠĆEPANOVIĆ.

ŽIVANA Milinkova MALOVIĆ

- 30.05.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Duži - Šavnik, 30. i 31. maja do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju na Dužima.

MILEVA Vukićeva RAŠOVIĆ

1917 - 31.05.2014

  Saučešće primamo u Fundini-selo Rašovići dana 31.5.2014 i dana 1.6.2014 godine do 15 časova, gdje će se obaviti i sahrana.

SLOBODAN Dušana RADULOVIĆ

1955 - 31.05.2014

  preminuo u 59. godini života. Saučešće primamo na groblju Čepurci dana 1.juna od  10 do 15 časova i 2. juna 2014. godine od 10 do 14.30 časova, kada će se obaviti sahrana.

DRAGICA LELA Mišova BRAJOVIĆ

- 31.05.2014

  dana 31.5.2014. Saučešće primamo u kapeli na Čepurcima 1.6.2014. od 9 do 12 časova. Sahrana će se obaviti u selu Kosić (Danilovgrad) 1.6.2014. u 16 časova. Kuća žalosti Sv. Petra Cetinjskog 44.

ILIJA Milanov KALAJDZIĆ

1928 - 31.05.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli dana 1. i 2.6.2014. do 14 časova. Sahrana će se obaviti 2.6.2014. godine u 15 časova na groblju u Rubežima.

DRAGAN Velimira ĐOKOVIĆ

1948 - 31.05.2014

 

MLAĐEN Milivoje LOPUŠINA

1926 - 31.05.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući na selu Strug-Šavnik dana 1.6.2014. i 2.6.2014. godine do 15 sati, kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici.

NIKOLA Radovanov BULATOVIĆ

1930 - 31.05.2014

  Saučešće primamo u kući žalosti u selu Liješnje (Rovca) dana 1. juna do 13.30 časova i na groblju Sedištima (Cerovica) do 15 časova kada će se obaviti sahrana.

NATALIJA Milutina ZONJIĆ

1938 - 31.05.2014

  preminula dana 31.5.2014. godine u 76. godini života. Saučešće primamo u gradskoj kapeli Berane. Sahrana će se obaviti u nedjelju 1. juna 2014. godine u 14 časova na gradskom groblju u Beranama.

FEHRUN-RUDA Avda FODZIĆ

1943 - 31.05.2014

  Hajtar primamo na groblju Cijevna dana 31. maja 2014. godine do 22 časa i 1. juna 2014. od 9 do 15 časova, kada će se obaviti ceneza-sahrana.