restoran podgoricawine tours montenegro
31.07.2014
Umrlice

GORČIN Živka ADŽIĆ

1934 - 29.07.2014

Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 30. jula od 11 do 16 časova i 31. jula od 11 do 15 časova kada će se i obaviti sahrana na groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.

NADA Angela SLABIĐORESKI

1952 - 31.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Gvozden Brijeg u Baru dana 30.7.2014. godine od 12 do 17 časova i dana 31.7.2014. godine od 9 do 15.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 16 časova na gradskom gfroblju Gvozden Brijeg u Baru.

VUK Dragomira JEREMIĆ

1944 - 30.07.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 30.7.2014. godine od 10 do 16 časova i 31.7.2014. od 9 do 14.30. Sahrana će se obaviti u 15 časova na groblju u Zagoriču.

ŽIVANKA-ŽANA Stojanova STANKOVIĆ

1951 - 31.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima dana 31.7.2014. od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 14.30 časova na gradskom groblju u Zagoriču.

JELENA pok. Branka BIBERČIĆ

1927 - 29.07.2014

Sahrana drage nam pokojn ice odbaviće se u četvrtak, 31.7.2014. u 14 časova iz gradske kapele na Savidi do porodične grobnice na istom groblju. saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli na Savini od 12 časova do momnta sahrane.

NOVAK LUTOVAC

1930 - 27.07.2014

preminuo 27. jula 2014. godine, u Beogradu, u 84. godini. Sahrana će se obaviti  u petak, 1. avgusta 2014. godine, u 14 časova, u Beranama, na Dapsićkom groblju, u rodnom mestu. OŽALOŠĆENA PORODICA.

MILUN-DRAGIĆ Obrada MEDOJEVIĆ

1933 - 30.07.2014

Saučešće primamo 30. i 31.7.2014. godine u mjesnoj kapeli u Slatini. Sahrana će se obaviti 31.7.2014. godine u 15 časova na mjensom groblju u Slatini.

GRANICA Milutina KNEŽEVIĆ

1939 - 30.07.2014

Sahrana će se obaviti dana 31. jula 2014. godine u 15 časova na groblju na Kisjelim Vodama. Saučešće primamo u kapeli na Kisjelim Vodama.

KRSTINJA-KIĆE Vasova BOLJEVIĆ

1930 - 30.07.2014

Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci dana 31.07.2014. godine od 10 do 15 časova i dana 1.8.2014. godine do 15 časova, kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti Belvederska 111.

BRAUNOVIĆ Milana OLGA-LOLA

1937 - 30.07.2014

preminula poslije duže bolesti 30. jula 2014. godine u 77. godini. Sahrana će se obaviti 31. jula 2014. godine u 15 časova na groblju u Radulićima. Saučešće primamo u osnovnoj školi u Radulićima.

DULOVIĆ Milića MILIVOJE

1940 - 30.07.2014

iznenada peminuo 30. jula 2014. godine u 74. godini. Sahrana će se obaviti 31. jula 2014. godine u 15 časova na donjem groblju u Jabučinu. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Jabučinu.

RAKOVIĆ Milovana ĐOKO

1947 - 30.07.2014

preminuo poslije duže i teške bolesti 30.7.2014. u 67. godini. Posmrtni ostaci dragog nam pokojnika biće izloženi u domu u Lužcu, 30. i 31.7.2014. godine. Sahrana dragog nam pokojnikaobaviće se 31.7.2014. godine u 14 časova na groblju u Lužcu.

PETAR Dušanov RADONJIĆ

1934 - 29.07.2014

Saučešće primamo dana 30.7.2014. godine u gradskoj kapeli u Budvi od 10 do 12 časova i istog dana u Podgorici na gradskom groblju Čepurci od 14 do 16 časova i dana 31.7.2014. godine od 10 do 14 časova kada će se obaviti sahrana.

RAFAELO-RAFO G. VELIČKOVIĆ

1916 - 30.07.2014

Sahrana će se obaviti dana 31. jula 2014. godine u 13 časova na sesokom groblju u Zahumskom. saučešće primamo u oprodičnoj kući u Zahumskom.

DRAGOLJUB-DRAGO M. PURIĆ

1958 - 30.07.2014

Saučešće primamo dana 30.7.2014. do 17 časova u kući žalosti u Pejovom dolu-žabljak, kada krećemo za selo Mataruge-Pljevlja, gdje će posmrtni ostaci biti izloženi u rodnoj kući. Sahrana će se obaviti 31.7.2014. godine u 13 časova na mjensom groblju.

VASILIJE-VASO Petra SEFEROVIĆ

1938 - 29.07.2014

u 76. godini, dana 29. jula 2014. godine, u 20.30 časova. saučešće primamo u gradskoj kaplei u Tivtu dana 30.7.2014. godine od 10 do 12 i od 16 do 20 časova i dana 31.7.2014. godine od 10 do 15 časova, kada pogrebna povorka kreće za Gornj Morinj.

VASILIJE -VALE Bogdana LUKOVIĆ

2014 - 30.07.2014

Sahrana će se pbaviti dana 31. jula 2014. godine u 15 časova na gradskom groblju u Nikoljcu. Saučešće primamo u kaplei u Nikoljcu. OŽALOŠĆENI: sin DEJAN, kćerke DEJANA i OLIVERA i ostala rodbina.

30.07.2014
Umrlice

PETAR-PERO Radomira ĆIPRANIĆ

1936 - 30.07.2014

Saučešće primamo u kući u Totošima dana 30. i 31.07. do 8 časova, kada krećemo za Liveroviće-Župa Nikšićka gdje će biti izložen u kapeli Liverovićima od 11 časova. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se u 16 časova na groblju u Liverovićima.

MAŠA - MARIJA IVOVIĆ

1923 - 28.07.2014

Saučešće se prima u mjesnoj kapeli u Prčnju dana 29.7.2014. godine od 10 do 12 i od 16 do 19 i dana 30.7.2014. godine od 11 do 17 kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Prčanj.

DOBRILA Božidara JOKIĆ

1938 - 29.07.2014

preminula poslije kraće i teške bolesti dana 29.7.2014. godine u 76. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u Svetosavskom domu u Brezojevicama dana 29. i 30.7.2014. godine. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 30.7.2014. godine u 14 časova na groblju u Brezojevicama.

ROSANDA - ROSA Save BLEČIĆ

1935 - 29.07.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u Seljanima - Piva dana 29. i 30. jula do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Seljanima. OŽALOŠĆENI: braća VLADO i RADENKO, snahe MILENA i SAVETA, bratanići, bratanične, sestrići, sestrične i ostala rodbina.

MIRKO MILKOVIĆ

-

1961-1995 tragično preminuo od neprijateljske ruke dana 5. avgusta 1995. godine u Kninu. Posmrtni ostaci biće dopremljeni 30. jula u popodnevnim satima. Saučešće primamo 31. jula od 10 do 13 časova na gradskom groblju Zagorič, kada će se obaviti sahrana.

GORČIN Živka ADŽIĆ

1934 - 29.07.2014

Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 30.7. od 11 do 16 časova i 31.7. od 11 do 15 časova kada će se i obaviti sahrana na groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.  

SLAVENKO pok. Stevana LUKIĆ

1984 - 29.07.2014

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se u srijedu 30.7.2014. godine u 17.30 časova na gradskom groblju na Savini. Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Savini na dan sahrane od 14 časova do momenta sahrane.

SVETISLAV Vujice BOŽOVIĆ

1936 - 29.07.2014

preminuo dana 29.7.2014. godine u 78. godini života.  Posmrtni ostaci dragod nam pokojnika biće izloženi u gradskoj kapeli u Beranama,  Sahrana će se obaviti 30.7.2014. godine u 15 časova na gradskom groblju u Beranama.

TATJANA Mijajla BULATOVIĆ

1968 - 29.07.2014

iznenada preminula 29. jula 2014. u 46. godini. Saučešće primamo u kapeli u Rasovi. Sahrana će se obaviti 30. jula 2014. godine u 15 časova na groblju u Rasovu.

DUŠAN pok. Nikole VUKOVIĆ

1929 - 29.07.2014

Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju u Danilovgradu 29.07.2014. od 10 do 16 časova i 30.07.2014. od 10 do 12 časova kada krećemo za Nikšić gdje će se obaviti sahrana u 14 časova na gradskom groblju. Po želji pokojnika vijenci i cvijeće se ne prilažu.

DARINKA Sava ZLATIČANIN

- 28.07.2014

Sahrana je obavljena 29. jula 2014. u krugu porodice u porodičnoj grobnici na gradskom groblju Čepurci. OŽALOŠĆENI: porodice ZLATIČANIN i IVANOVIĆ.

ZORKA Krsta KNEŽEVIĆ

1930 - 29.07.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u Meterizima. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se 30. jula 2014. u 16 časova na groblju pod Meterizima.

SLAVICA Radivoja BOLJEVIĆ

- 29.07.2014

Saučešće primamo u kapeli u Donjoj Gorici 30. jula 2014. od 10 do 14 časova kada će se i obaviti sahrana.

PETAR Dušanov RADONJIĆ

1934 - 29.07.2014

Saučešće primamo dana 30.07.2014. godine u gradskoj kapeli u Budvi od 10 do 12 časova i istog dana u Podgorici na gradskom groblju Čepurci od 14 do 16 časova i dana 31.07.2014. godine od 10 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana.

ZORKA pok. Danila KULJAČA

1925 - 27.07.2014

napustila nas je zauvijek 27. iula. Ispratili smo je u krugu najbližih u manastiru Duljevo, Paštrovići. OŽALOŠĆENI:  sinovi ZORAN i MOMIR sa porodicama.

CMILJKA Miloša KARADŽIĆ

- 29.07.2014

Saučešće priamamo u porodičnoj kući Petnjica - Šavnik dana 29. i 30. jula do 15.30 časova. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju Petnjica 30. jula 2014. u 16 časova. Cvijeće se ne prilaže.

29.07.2014
Umrlice

RADIVOJKA Dobrivoja NOVOVIĆ

1958 - 28.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Budvi dana 28.7. od 15:30 do 20 časova, a dana 29.7. u kapeli u Gnjili Potok-Andrijevica od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana.

MILIVOJE Milana GOSTIĆ

1948 - 28.07.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Zagoriču dana 29.7. od 9 do 16 časova i dana 30.7. od 9 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Zagoriču. OŽALOŠĆENI: supruga KATA, sin ZORAN, sestra MIRA, snaha SNEŽANA i unuk LAZAR.

MARKO KOVAČEVIĆ

1963 - 27.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru dana 28.7.2014. godine od 10 do 16 časova i dana 29.7.2014. godine od 10 do 13:30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 14 časova na gradskom groblju Gvozden brijeg u Baru.

VUKAN Radovanov ŽIVKOVIĆ

1938 - 28.07.2014

  Saučešće primamo u mjesnoj kapeli u Podbišću dana 28. i 29.07.2014. godine. Sahrana će se obaviti 29.07.2014 godine u 15 časova na mjesnom groblju u Podbišću.

RUMICA Mirka BOLJEVIĆ

1922 - 27.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci 28. jula od 11 do 15 časova i 29. jula od 7 do 12 časova. Sahrana će se obaviti u 14 časova u porodičnoj grobnici, selo Mataguži.

MILORAD Jakov ALBIJANIĆ

1949 - 27.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 28.7.2014. od 11 do 16 časova i 29.7.2014. od 11 do 12 časova kada krećemo u Vučji Do gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Cvijeće se ne prilaže.

PERSA Jevremova JEGDIĆ

- 26.07.2014

  Sahrana je obavljena 27. jula u porodičnoj grobnici u selu Lekići kod Podgorice.

NIKOLA Mirkov IVANOVIĆ

1938 - 15.07.2014

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci 29. jula 2014. od 9 do 11 časova, kada posmrtni ostaci kreću za daleku Švedsku, gdje će se i obaviti sahrana. Cvijeće i vijenci se ne prilažu.

28.07.2014
Umrlice

MIRKO Novov MIJOVIĆ

1936 - 27.07.2014

preminuo, poslije kraće i teške bolesti, 27. jula 2014. u 78. godini života.

LJULJA Smajlja CAMAJ

1928 - 26.07.2014

preminula nakon duže bolesti, 26. jula 2014. godine, u 18.30 časova, u 86. godini života. Saučešće za dragom nam pokojnicom primamo u Crkvi u Traboinu – Arza, do ponedjeljka, 28. jula 2014. godine, do 14 časova. Sahrana će se obaviti u porodičnoj grobnici u selu Helmica u 15 časova.

STANUŠA NIKČEVIĆ

1933 - 27.07.2014

Saučešće prmamo u kapeli u Gornjem Polju dana 28.7.2014. godine od 10 do 16.30 časova. Sahrana će se obaviti u 17 časova na mjesnom groblju u Miločanima. 

RADOMIR-LAKA Radovanov CMILJANIĆ

1966 - 27.07.2014

Saučešće primamo 27.7.2014. godine do 22 sata i 28.7.2014. godine od 8 do 12.30 sati u mjesnoj kapeli u Podbišću. Sahrana će se obaviti 28.7.2014. godine u 15 časova na mjesnom groblju Crkvine - Žari. 

DRAGOMIR R. PEKOVIĆ

1937 - 27.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Danilovgradu dana 28.7.2014. godine od 10 do 15 časova i dana 28.7.2014. godine od 10 do 15 časova kada prelazimo na mjesno groblje Ždrebaonik gdje će se i obaviti sahrana. Po želji pokojnika cvijeće se ne prilaže. 

MILE Tanaska TOPUZOSKI

1933 - 26.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu dana 27.7.2014. godine od 9 do 18 časova i 28.7.2014. godine od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Kolašinu.

VUKOSAVA Lazareva VUČETIĆ

1924 - 27.07.2014

Saučešće primamo u kapeli Straševina dana 27. jula od 11 do 16 časova i 28. jula od 10 do 12.30 časova, kada polazimo za Krstac - Golija, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Cvijeće se ne prilaže. 

KOSARA Arsenija BJELOBRKOVIĆ

1932 - 27.07.2014

Pamtimo je sa ljubavlju i poštovanjem. Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju u Škaljarima – Kotor, 27. jula 2014. od 10 do 13 časova i od 17 do 19 časova i 28. jula 2014. od 11 do 14 časova, kada je ispraćaj pokojnice za Zetu.

MILKA Ljubišina BAKRAČ

1929 - 27.07.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući na Goransku- Plužine, 27. i 28. jula 2014. godine do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju Goransko.

ANGELINA-ANA Radonje NOVOVIĆ

1937 - 27.07.2014

iznenada preminula dana 27.7.2014. godine u 77. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u kapeli u Trepči dana 27. i 28.7.2014. godine.  Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 28.7.2014. godine u 14 časova na groblju Trepči.

SOFIJA Milije GAJEVIĆ

1926 - 26.07.2014

Preminula poslije kraće bolesti dana 26. jula 2014. godine u 88. godini života. Sahrana će se obaviti dana 28. jula 2014. godine u 14 časova na groblju u Pavinom Polju. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Grabu - Pavino Polje. 

RADA Tomaša RUTOVIĆ

1936 - 27.07.2014

preminula poslije kraće bolesti dana 27. jula 2014. godine u 78 godini života u Beogradu.  Posmrtni ostaci biće dopremljeni dana 28. jula u popodnevnim satima.  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu 28. i 29. jula do 12 časova. 

BATRIĆ-BAĆKO Veselinov NOVAKOVIĆ

1955 - 27.07.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci - Podgorica, 28. jula 2014. godine od 10 do 15 časova i 29. jula 2014. godine od 10 do 13 časova, kada se polazi za rodno selo Lekići Podgorica, gdje će se obaviti sahrana na seoskom groblju u 15 časova.

RABIJA-LOKA Boja TMUŠIĆ

1938 - 27.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Beranama dana 27. i 28.7.2014. godine do 12.30 časova. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 28.7.2014. godine u 14 časova a mjesnom groblju u Tmušićima. 

BOSILJKA Božidara PAJKOVIĆ

- 27.07.2014

Saučešće primamo 28. jula 2014. godine od 9 do 13 časova na gradskom groblju Čepurci, kada krećemo za Berane.  Posmrtni ostaci biće izloženi u Domu Lužac 28. jula 2014. od  17 časova, a sahrana će se obaviti 29. jula u 14 časova. 

STANOJKA Jovanova GRGUR

1925 - 26.07.2014

Preminula je dana 26..2014. godine u 89. godini života u Baru.  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru dana 28.7.2014. godine od 10 do 15 časova i 29.7.2014. godine u gradskoj kapeli u Trebinju od 14 do 15 časova. 

VOJISLAV Trivunov SEKULIĆ

1931 - 27.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 27. i 28. jula do 14.30 časova, kada će se obaviti sahrana na novom groblju pod Trebjesom. 

27.07.2014
Umrlice

BACO Nikolin IVEZIĆ

1951 - 26.07.2014

Saučešće primamo 27. jula 2014. godine od 9 do 14 časova na gradskom groblju Čepurci. Sahrana će se obaviti istoga dana u 15 časova na gradskom groblju u Tuzima.

MARTA pok. Marka JUNKOVIĆ

1932 - 25.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 26. jula 2014. od 9 do 17 časova i 27. jula 2014. od 9 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti u 14 časova na groblju Sveti Vid. OŽALOŠĆENI: kćerka IRENA, sestra LJEPOSAVA, unuk MARKO i ostala unučad i praunučad.

OLGA Mišova IVANOVIĆ

- 26.07.2014

Saučešće primamo 27. jula 2014. godine od 10 do 14 časova na gradskom groblju Čepurci. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova na groblju Pocić Bioče.

MILIVOJE Lazov DELIBAŠIĆ

1928 - 26.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 26. jula od 11 do 16 časova i 27. jula od 9 do 13 časova, kada krećemo za Kamensko gdje će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u 15 časova.  Cvijeće se ne prilaže. 

DARINKA-DARKA pok. Pera FRANOVIĆ

1932 - 26.07.2014

preminula je 26. jula 2014. u 82. godini.  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Škaljarima 27. jula 2014. godine od 10 do 13 sati i od 16 do 19 sati i 28. jula 2014. godine od 10 do 18 sati, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Škaljarima.

STANIJA Miloradova UŠĆUMLIĆ

1933 - 26.07.2014

Saučešće primamo u kapeli na Pišču 26. jula 2014. od 10 do 16 časova i 27. jula 2014. od 10 do 14 sati, kada će se obaviti sahrana. 

LUCIJA Josipa ŠAŠAROGA

1926 - 26.07.2014

Saučešće primamo u kapeli Vrbice - Dobrota dana 27.7.2014. godine od 11 do 16 časova i dana 28.7.2014. godine od 12 do 18 časova kada će se obaviti sahrana na groblju Vrbice.

ZORKA Anta JOKANOVIĆ

1928 - 26.07.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u Trsi dana 26. i 27.7.2014. godine do 14 časova kada će se obaviti sahrana na porodičnom groblju u Trsi. 

RADOMIR-RAKO P. PEROVIĆ

1928 - 25.07.2014

Saučešće primamo u domu selo Macavare - Banjani dana 26. jula od 18 časova i 27. jula do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju. 

STANISLAV pok. Simona KLEP

1932 - 26.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Tivat dana 27.7.2014. godine od 10 do 12 i od 17 do 19 sati i dana 28.7.2014. godine od 10 do 12 i od 16 do 18 sati, kada pogrebna povorka kreće ka gradskom groblju Brdišta - Tivat.

26.07.2014
Umrlice

BUDIMIR Vukana SMOLOVIĆ

1939 - 25.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Mojkovcu dana 25. i 26.7.2014. godine do 13 časova. Sahrana će se obaviti 26.7.2014. godine u 15 časova na mjesnom groblju Krstac-Stevanovac.

MIHAILO Radovanov ĆETKOVIĆ

1930 - 25.07.2014

  Saučešće primamo dana 25. 26. i 27.7.2014. godine u porodičnoj kući u selu Strugu-Šavnik do 15 časova kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici.

LJUBICA Veškova TOMAŠEVIĆ

1926 - 25.07.2014

  Posmrtni ostaci biće izloženi u Čužačkom domu dana 25. i 26. jula. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se u subotu 26. jula 2014. godine u 14 časova na Lužačkom groblju.

MARKO Jankov ŠOĆ

1979 - 24.07.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući na Zabjelo-Zelenika, Ul. Simona Ivanova bb, 25. i 26. jula do 15 časova. Sahrana će se obaviti 26. jula na groblju u Mahali-Zeta.

BOGDAN-BOŽO Đorđev ERAKOVIĆ

1946 - 24.07.2014

  Saučešće primamo u kapeli Doma u Štrpcima 26. jula (subota) do 14 časova kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici kod crkve Sv. Georgija u Štrpcima-Banjani.

KOLJA Prelja VULJAJ

1935 - 24.07.2014

  Umro 24.07. 2014. u 79. godini. Saućešće primamo kod porodične kuće u Vuljaju-Tuzi, do 26. 07. 2014. do 9 časova, a od 10 do 14 časova pored groblja u Tuzima. Sahrana će se obaviti istoga dana na mjesnom groblju Krševo. OŽALOŠĆENI: porodica VULJAJ.

DUŠANKA Jovanova ĐURKOVIĆ

1949 - 25.07.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Kočanima 25. jula 2014. od 12 do 16 časova i 26. jula 2014. od 10 do 15.30 časova, kada će se obaviti sahrana u 16 časova na groblju Moštanica-Štedim. Kuća žalosti: Vitalac bb. Cvijeće se ne prilaže.

DRAGANA Goranova DRAGAŠ

1985 - 25.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima 26. jula 2014. godine od 10 do 16 časova i 27. jula 2014. godine od 10 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana.

MAKSIM Novakov ĐURAŠIĆ

1933 - 24.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Gvozden Brijeg dana 25.7.2014. godine od 10 do 17 časova i dana 26.7.2014. godine od 10 do 16:30. Sahrana dragog nam pokojnika će se obaviti dana 26.7.2014. godine u 17 časova na gradskom groblju Gvozden Brijeg.

VOJIN pok. Aleksije KOVAČEVIĆ

1931 - 22.07.2014

  Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se u ponedjeljak 28.7.2014. godine u rodnom Nudolu. Povorka kreće od kuće žalosti u 17 časova.

VIDOSAVA-TANJA Veselinova JAĆIMOVIĆ

1970 - 25.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci 25. jula 2014. od 14 do 16 časova i 26. jula 2014. od 9 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana.

ANĐELIJA-ANĐA Radunova POPOVIĆ

1931 - 25.07.2014

  Saučešće primamo 25. jula 2014. godine u porodičnoj kući u Pod-gorici, Ulica Nikole Tesle broj 5, a 26. jula 2014. godine u kapeli na groblju u Zagoriču od 9 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana.

MILEVA Vidakova BALTIĆ

1932 - 25.07.2014

  Saučešće primamo 25. i 26. jula 2014. godine od 8 do 14 časova u kapeli u Štitarici. Sahrana će se obaviti 26. jula 2014. godine u 15 časova na mjesnom groblju u Štitarici.

KOSA Tanasijeva POPOVIĆ

1932 - 25.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima 26. jula od 9 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u porodičnoj grobnici u Doljanima u 15 časova.

RUŽICA Dušanova KARAN

1932 - 25.07.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju 25. jula 2014. godine od 12 do 16 časova i 26. jula 2014. godine od 12 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana na Starom groblju.

25.07.2014
Umrlice

MIODRAG - MILO Vučkov BOJOVIĆ

- 23.07.2014

preminuo dana 23.7.2014. u Prokuplju. Saučešće primamo 24. i 25.7.2014. u gradskoj kapeli u Andrijevici do 13 časova. Sahrana će se obaviti 25.7.2014. u 14 časova u njegovim rodnim Bojovićima.

SOFIJA Dušana ORBOVIĆ

- 24.07.2014

Saučešće primamo u kapeli u Straševini dana 25.7.2014. godine od 10 do 16 časova i dana 26.7.2014. godine od 10 do 12 časova kada se kreće za Banjane selo Somina. Sahrana će se obaviti u 14 časova na seoskom groblju.

JOVANKA pok. Gojka IVOVIĆ

1940 - 24.07.2014

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se u petak, 25.7.2014. godine u 17 časova iz kuće žalosti do porodične grobnice kod crkve Sv. Spiridona u Đenovićima. Saučešće primamo u kući žalosti u Đenovićima.

DARKO Svetozara AŠANIN

1961 - 24.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Mojkovcu dana 25.7.2014. godine od 9 do 20 časova i 26.7.2014. od 9 do 12.30 časova. Sahrana će se obaviti 26.7.2014. godine u 14 časova ma mjesnom groblju Krstac.

ILIJA Stevana MUČALICA

1934 - 24.07.2014

Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 24.7. i 25.7. do 14 časova. Sahrana će se obaviti 25.7. u 14 časova na novom groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.

DANICA LJuba MARIĆEVIĆ

1939 - 23.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Budvi dana 24.7.2014. godine od 10 do 16 časova i dana 25.7.2014. godine od 8 do 10.30 časova. Sahrana će se obaviti dana 25.7.2014. godine u 11 časova na groblju ispred crkve Svete Petke u Budvi.

JELENA Vukadina ŠĆEKIĆ

1932 - 23.07.2014

preminula poslije duge bolesti 23.07.2014. godine u 82. godini. Posmrtni ostaci biće izloženi u porodičnoj kući u selu Skakavcu 24. i 25.07.2014. godine. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se 25.07.2014. godine u 14 časova na groblju u Skakavcu.

DRAGUTIN Radoša PEKOVIĆ

1932 - 24.07.2014

preminuo 24. jula 2014. godine u 82. godini. Sahrana će se obaviti 25. jula 2014. godine na Đapanovim grobu. Saučešće primamo u kapeli na Đapanovom grobu.

LJUBICA Drgoslava - Dragana FEMIĆ

1983 - 24.07.2014

  preminula poslije kraće i teške bolesti 24. jula 2014. u 31. godini. Sahrana će se obaviti 25. jula 2014. godine u 15 časova na groblju u Brzavi. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu 24. i 25. jula do 12 časova.

BOGDAN ERAKOVIĆ

1947 - 24.07.2014

Sahrana će se obaviti 26. jula 2014. godine u 14 časova na groblju Štrpca u Banjanima, Nikšić.   OŽALOŠĆENI: ćerka SANJA, braća RADE i FILIP, sestre LJUBICA, BOŽANA i KOSA sa familijama i ostala rodbina.

MILAN B. OROVIĆ

- 18.07.2014

S ljubavlju i ponosom, čuvaćemo te vječno u našim srcima. Počivaj u miru s anđelima. OŽALOŠĆENI: ćerka DOROTEA, sestra SLAVKA, braća BRANO i BATO sa porodicama.

DANICA Ljubomirova BRACANOVIĆ

1941 - 24.07.2014

Saučešće primamo u kapelici na Novom groblju 24. jula 2014. od 14 do 17 časova i 25. jula 2014. od 12 do 16 časova, kada će se i obaviti sahrana u porodičnoj grobnici na Novom groblju.  

MILAN Mitrov IVKOVIĆ

1951 - 24.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli 24. jula 2014. od 15 do 16 časova i 25. jula od 11 do 16.30 časova, kada će se obaviti sahrana na starom gradskom groblju u Nikšiću. Cvijeće se ne prilaže.

STANKO Radev CEROVIĆ

1926 - 24.07.2014

U nedjelju, 27. jula u 13 časova, na groblju u Tušinji, položićemo tvoj prah u porodičnu grobnicu Stanka Novičina. Počivaj u miru sa svojim đedom, stričevima i braćom. Ovim ispunismo tvoju posljednju oporuku.

DRAGOLJUB-DRAGAN Rakov PEROVIĆ

1960 - 23.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 24. jula od 11 do 16 časova i 25. jula od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Nikšiću.

NEBOJŠA Vitomirovog JOVIĆA

1960 - 24.07.2014

Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci 25. jula od 10 do 14 časova i 26. jula od 9 do 13 časova. Sahrana će se obaviti u 14 časova na gradskom groblju u Zagoriču.

STANISLAVKA Gojkova POPOVIĆ

- 24.07.2014

Saučešće primamo u kapeli u Kočanima 25. jula 2014. godine od 10 do 16 časova i 26. jula 2014. godine od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici u Kočanima.

VLATKO - VLADO Zekov VUĆIĆ

1960 - 24.07.2014

iznenada preminuo 24. jula 2014. u 5 časova u 54. godini života. Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom 24. jula 2014. od 11.30 do 16 časova i 25. jula 2014. od 10 do 13.30, kada se kreće za Bijelu kod Šavnika gdje će se obaviti sahrana u 16 časova.

SUZANA pok. MIOMIRA ŽIVKOVIĆ

1967 - 24.07.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 25. jula od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti 25. jula 2014. godine u 15 časova na groblju u Zagoriču.

BRANKO-BRANO Markov DELIBAŠIĆ

1963 - 24.07.2014

Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom 24. i 25. jula 2014. do 15.30 sati. Sahrana će se obaviti 25. jula 2014. u 16 sati na groblju iza Manastira.

SLOBODAN Dušanov KRCUNOVIĆ

1939 - 24.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 25. i 26. jula 2014. godine do 13 časova. Sahrana će se obaviti 26. jula 2014. godine u 15 časova na groblju Čepurci - Podgorica.

24.07.2014
Umrlice

VINKA Petra KECOJEVIĆ

1941 - 23.07.2014

Saučešće primamo u Gradsoj kapeli u Nikšiću dana 24.07. od 11 do 14 časova, kada se polazi za selo Boričje-Piva gdje će se primati saučešće u porodičnoj kući. Sahrana će se obaviti 25.07.2014. u 14 časova na mjesnom groblju.

DANICA Savova VUJAČIĆ

1921 - 23.07.2014

Saučešće primamo 24. jula 2014. od 9 do 21 čas i 25. jula 2014. od 9 do 13 časova u kapeli u selu Mahala. Sahrana će se obaviti 25. jula 2014. u 13 časova u porodičnoj grobnici u Mahali.

IBRAHIM Muse ADŽOVIĆ

1946 - 23.07.2014

Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci 24. jula 2014. godine od 10 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana. OŽALOŠĆENI: sin JOSIP, kćerka SANELA, braća VESKO, BORIS i NENAD, unuke KASANDRA, KSENIJA, AJLIN i MELISA i ostala mnogobrojna rodbina ADŽOVIĆ.

MILIVOJKA HERGIĆ

1945 - 22.07.2014

Saučešće primamo u kapei kod crkve Polaganje Rize Presvete Bogorodice u Bijeloj u srijedu 23. jula 2014. godine od 12 do 18 časova i na dan sahrane u četvrtak, 24. jula 2014. godine od 10 do 17 časova, nakon čega će se obaviti sahrana kod crkve Sv. Nedjelje u Jošici.

BRANKA-BISA Milanova VUJOŠEVIĆ

- 23.07.2014

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 23. jula od 11 do 15 časova i 24. jula od 9 do 13 časova kada krećemo za Rašoviće-Fundina gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

OLIVERA Nikole KOSTIĆ

- 23.07.2014

Saučešće primamo na Novom groblju na Cetinju dana 24.7.2014. godine od 12 do 16 časova. sahrana će se obaviti u 16 časova na Starom groblju pred kapelicom. OŽALOŠĆENI: porodica KOSTIĆ i ostala rodbina. 

VOJO-ŠAĆO Nikola ŠOFRANAC

1961 - 24.07.2014

dana 23.7.2014. godine u 53. godini života poslije duge i teške bolesti. saučešće primamo dana 23.7. od 11 do 18 časova u dana 24.7. od 10 do 14 časova u kapeli na seoskom groblju Bobija kada će se obaviti sahrana.

BOJANA-SEKA Perišina RAKOČEVIĆ

1982 - 23.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu dana 23.7.2014. godine do 18 časova i 24.7.2014. godine od 9 do 15 časova. Sahrana će se obaviti na seoskom groblju u Vladošu u 16 časova.

RADMILA NADA DUMANČIĆ

1952 - 22.07.2014

22. jula 2014. u 62. godini. Sahrana će se obaviti 23. jula na groblju pod Trebjesom.

BOŽO PUCO Radev BORIČIĆ

1936 - 20.07.2014

u 78. godini. Sahrana je obavljena 21. jula 2014.

23.07.2014
Umrlice

OLGA Momčila SIMUNOVIĆ

- 22.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 23.7. od 11 do 16 časova i dana 24.7. do 15 časova. Sahrana će se obaviti 24.7.2014. godine u 15 časova na gradskom groblju u Nikšiću.

RADOMAN Toma ČABARKAPA

1934 - 22.07.2014

  preminuo poslije kraće bolesti 22. jula 2014. godine u 80. godini. Sahrana će se obaviti 23. jula 2014. u 15 časova na groblju u Vranštici. Saučešće primamo u kapeli u Vranštici-Tomaševo.

JOVAN Jagoša JOKANOVIĆ

1949 - 22.07.2014

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju u Čačku dana 24. jula od 10 sati do momenta sahrane , koja će se obaviti u 13 časova.

MIRKO-MIZARA Ljubov KOVAČEVIĆ

- 12.07.2014

  Sahranjen je 13. jula 2014. godine u porodičnoj grobnici u rodnom selu Nudolu. OŽALOŠĆENA PORODICA.

MIRO Radulov RADULOVIĆ

1933 - 18.07.2014

  Sahrana je obavljena 19. jula 2014. godine u 12 časova na gradskom groblju Vlakovo-Sarajevo. Saučešće primamo u kapeli u Carinama-Župa dana 23. jula od 11 do 15 časova.

DEJAN pok. Ilije DRAGANIĆ

1954 - 23.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Tivtu 23. jula 2014.godine od 17 do 19 časova i 24. jula 2014. godine od 10 do 12 časova i od 15 do 17 časova, kada pogrebna povorka kreće ka gradskom groblju Brdišta-Tivat.

BOŽIDAR Radoja CAKOVIĆ

1946 - 21.07.2014

  Sahrana će se obaviti dana 23. jula 2014. godine u 18 časova na gradskom groblju u Novogradu-Hrvatska.

MILOSAVA-BULA Mićkova PEKOVIĆ

- 22.07.2014

  Tvoj iznenadni odlazak ostavio je tugu i bol koju nikad i niko neće izbrisati. Bila si naš ponos, naša ljepota i kao takvu ćemo te uvijek pamtiti. Puno te vole tvoji: DRAGO, DUŠKO, RAJKO, MIRKO, MARTA, RADMILA i MILKA sa svojim porodicama.

MILOSAVA Mićkova PEKOVIĆ

1952 - 22.07.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju 22. jula 2014. od 11 do 16 časova i 23. jula 2014. od 10 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na mjesnom groblju u Miločanima.

RADMILA-NADA DUMANČIĆ

1952 - 22.07.2014

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom 22. i 23. jula 2014. od 11 do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.

EMIN BAJRAMOVIĆ

1934 - 20.07.2014

  Sahrana je obavljena 22. jula u krugu porodice po svojoj želji. OŽALOŠĆENI: porodica BAJRAMOVIĆ i ujak ĆIRO ANDRIJIĆ sa porodicom.

SAŠA Radosava BORIČIĆ

1974 - 21.07.2014

  Saučešće primamo 22. jula 2014. od 9 do 16 časova i 23. jula 2014. od 9 do 14 časova na gradskom groblju Čepurci. Sahrana će se obaviti na gradskom groblju u Zagoriču u 15 časova.

JOVANKA-JOKE Živkova VUJOŠEVIĆ

1942 - 22.07.2014

  Saučešće se prima u Zagoriču 23. jula od 10 do 15 časova i 24. jula od 10 do 15 časova, kada će se obaviti i sahrana u porodičnoj grobnici u Zagoriču.

BOŽO-PUCO Radev PEROVIĆ

1936 - 20.07.2014

  Sahrana je obavljena 21. jula 2014. godine u užem krugu porodice po želji pokojnika. OŽALOŠĆENI: porodice PEROVIĆ i KLIKOVAC.

LJENA Zefova JUNČAJ

1932 - 21.07.2014

  Saučešće primamo 22, 23. i 24. jula od 9 do 14 časova na gradskom groblju Čepurci gdje će se i obaviti sahrana.

STEVA Radunova ŠUKOVIĆ

1921 - 23.07.2014

Saučešće primamo 24. jula od 9 do 13 časova na gradskom groblju Čepurci, kada će se obaviti sahrana.

MILUŠA Golubova KNEŽEVIĆ

1934 - 22.07.2014

  Porodica će saučešće primati na gradskom groblju Čepurci 23. jula 2014. od 10 do 16 časova i 24. jula 2014. od 9 do 11 časova, kada se kreće za selo Cuce-Trešnjevo, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.  Kuća žalosti: Jerevanska broj 42.

ŽIVKA Vojislava PELIČIĆ

1939 - 22.07.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Balabanima 24. jula 2014. do 14 časova, kada će se obaviti sahrana pred Nikolj crkvom u Golubovcima.

22.07.2014
Umrlice

SLOBODAN V. VUKOTIĆ

1943 - 22.07.2014

Po želji pokojnika, sahrana je obavljena 23. jula u krugu porodice. OŽALOŠĆENI: supruga DANICA, sinovi MIHAILO i DANILO, snahe MARINA i IRENA i unučad ANDRIJA, JOVANA, MARTINA i NEDA.

JOVANKA JOKE Živka VUJOŠEVIĆ

1942 - 22.07.2014

22. jula 2014. u 72. godini. Sahrana će se obaviti 24. jula  15 časova na groblju u Zagoriču.

MILAN Đoka POPOVIĆ

1967 - 21.07.2014

Sahrana će se obaviti dana 22. jula 2014. godine u 14 časova na groblju u Zatonu. Saučešće primamo u kapeli u Zatonu. OŽALOŠĆENI: supruga DRAGANA, sin VLADIMIR, kćerka MILICA, braća VUKOMIR-VUJO i ZORAN, sestre NADA, ZORICA i VERICA i ostala mnogobrojna rodbina.

DRAGINJA Obrada DULOVIĆ

1936 - 21.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 22.7.2014. godine od 10 do 15 časova i 23.7.2014. godine od 9 do 11 časova, kada krećemo za Gornju Moraču, selo Trnovica, gdje će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici u 14 časova. Kuća žalosti: ulica Plužinska broj 61. - Zlatica.

PETAR STJEPČEVIČ

1918 - 16.07.2014

preminuo 16. jula 2014. godine. Ispraćaj za kremaciju će se obaviti u srijedu, 23. jula 2014. godine, u 13.30 časova na Novom groblju u Beogradu.

VESELIN - VESO SRDANOVIĆ

1939 - 21.07.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u Odžaku 22. jula kada će se obaviti sahrana u 13 časova na groblju u Odžaku - Pljevlja. OŽALOŠĆENI: supruga MILENA, kćerka VESNA, sinovi BOBAN i BOJO, snahe MILA, SLAĐA, ANĐA i ĐINA, unučad i ostala rodbina.

MILOŠ Spasojev VUKOVIĆ

1946 - 19.07.2014

preminuo dana 19.7.2014. godine poslije duže bolesti u 68. godini života. Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Merulja - Žabljak 21.7.2014. godine po dopremi posmrtnih ostataka iz Srbije i 22.7.2014. godine do 15 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Novakovićima.

MILAN Veselina STANIŠIĆ

1956 - 20.07.2014

Porodica će primati sučašće u kapeli pod Trebjesom 21. jula od 11 do 16 časova i 22. jula od 11 do 13 časova, kada se kreće za groblje Baljinovac gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

ŠEFKET-ŠEVA-PUJO B. ADEMOVIĆ

1949 - 21.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 22. jula od 11 do 16 časova. Sahrana će se obaviti 22. jula u 16.30 časova na groblju pod Trebjesom.

MILEVA Radovana ROSIĆ

1933 - 21.07.2014

Saučešće primamo dana 22.07.2014. od 10 do 14 časova na gradskom groblju Čepurci. Sahrana će se obaviti istog dana u 14.30 časova na groblju u Zagoriču.

SAVICA Mijova RAKIĆ

2014 - 21.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Škaljari dana 22.07.2014. godine od 10 do 12 časova i od 15 do 18 časova. Sahrana će se obaviti na gradskom groblju Vrbice 22.07.2014. godine u 18 časova. Kuća žalosti, Zlatne njive bb, Kotor.

STEVANIJA Vukašinova SARIĆ

1927 - 21.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Nikšić dana 22. i 23. jula do 11.30 časova kada se polazi za Crni Kuk - Banjane. Sahrana će se obaviti dana 23. jula 2014. godine u 15 časova na mjesnom groblju Crni Kuk - Banjani. Cvijeće se ne prilaže.

21.07.2014
Umrlice

KSENIJA Milisava RADOSAVOVIĆ

1928 - 20.07.2014

Saučešće primamo u kući žalosti ulica Gavrila Principa br. 18, Konik, dana 20, 21. i 22.7. do 10 časova a od 11 časova do 15 časova u selu Kržanja - Kuči kada će se obaviti sahrana. 

DARINKA Čeda ŠĆEPANOVIĆ

1924 - 20.07.2014

Saučešće primamo dana 20. i 21. jula 2014. godine u selu Gornja Bijela do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju. Cvijeće se ne prilaže.

VELJKO Đurov PEJOVIĆ-ERAKOVIĆ

1936 - 19.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću, dana 20.7.2014. godine od 11 do 16 časova i dana 21.7.2014. godine od 10 do 12 časova kada krećemo u Štrpca - Banjani gdje će biti izložen do 15 časova kada će se obaviti sahrana. Cvijeće se ne prilaže. 

BATRIĆ Rajka KARADŽIĆ

1985 - 20.07.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući na Njegovuđi dana 20. i 21. juna 2014. godine do 14 časova. Sahrana će se obaviti na groblju Kovčica u 15 časova.    

ŽARKO Radomira POPOVIĆ

1960 - 20.07.2014

Saučešće primamo 20. jula od 12 do 16 časova i 21. jula od 10 do 14 časova u kapeli na gradskom groblju Čepurci. Sahrana će se obaviti 21. jula u 15 časova na groblju u Doljanima. Kuća žalosti Antona Čehova 5, Murtovina.

BRANKO Milorada ŠKULETIĆ

1956 - 20.07.2014

Saučešće primamo u kapeli u Straševini dana 21. jula od 10 do 16 časova i 22. jula od 10 do 13.30 časova, kada polazimo za Cerovo gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

PETAR Sava KLIKOVAC

1943 - 20.07.2014

Saučešće primamo u kući žalosti - Pinješ, dana 20. jula i dana 21. jula 2014. godine do 16,30 časova. Sahrana će se obaviti dana 21. jula 2014. godine u 17 časova na groblju pod Meterizima. 

RADOMAN Vukolin MRVIĆ

1933 - 20.07.2014

Porodica saučešće prima 22.7.2014. od 12 do 12.30 časova u kapeli na Novom groblju kada će se obaviti sahrana.  OŽALOŠĆENI: supruga LJILJANA, kćerka TATJANA i sin ALEKSANDAR sa porodicom, sestra OLGA-MARA sa porodicom, braća NIKOLA i JOVAN-JOLE sa porodicama.

RADMILA JANKOVIĆ

- 11.07.2014

Sahrana je obavljena u krugu porodice, dana 18. jula 2014. u porodičnoj grobnici na gradskom groblju Čepurci. Ostali smo bez velike ljubavi i podrške voljene supruge, majke, sestre i bake.

MILEVA Dragiše IVANOVIĆ

- 20.07.2014

dana 20. jula 2014. godine. Sahrana je obavljena po želji pokojnice u krugu najuže porodice u porodičnoj grobnici u Doljanima. OŽALOŠĆENI: sin ČEDOMIR, kćerka LIDIJA, snahe SONJA, RADA, unučad, praunučad i ostala rodbina.  

MILOSAV-BALE Čedov SIMONOVIĆ

1960 - 18.07.2014

(1960). Sahrana je obavljena 19. jula na mjesnom groblju u Ozrinicima.

20.07.2014
Umrlice

MARKO Ljubov VUČIĆ

- 19.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 20. jula 2014. od 11 do 16 časova i 21. jula 2014. od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Nikšiću. Kuća žalosti: Bulevar Revolucije broj 46, Podgorica. Cvijeće se ne prilaže.

PERSIDA-PENJA Miloradova VELOVIĆ

1941 - 19.07.2014

Saučešće primamo 20. jula 2014. godine na gradskom groblju Čepurci od 9 do 14 časova, a sahrana će se obaviti istog dana u 16 časova u selu Godinje, Crmnica.

MIROSLAV Mihailov BOKAN

1951 - 19.07.2014

umro dana 19.07.2014. godine u svojoj 63. godini života. Saučešće primamo dana 19.7. i 20.7.2014. godine u selu Bukovik - Crmnica kada će se i obaviti sahrana dana 20.7.2014. godine u 14 časova. 

DRAGOSLAVA-SEKA pok. Novaka KLISIĆ

- 20.07.2014

Voljena, poštovana, zauvijek ostaje u našim najljepšim uspomena. Saučešće primamo 22. jula 2014. od 09 do 12 časova na gradskom groblju Čepurci, poslije toga u selu Limljani - Crmnica do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana. OŽALOŠĆENI: sinovi DRAGAN i ZORAN.

KOSA Milivoja VUJISIĆ

1931 - 19.07.2014

preminula 19. jula 2014. godine, poslije kratke i teške bolesti, u 83. godini. 

BOŽO Krstov GRUJIČIĆ

1944 - 20.07.2014

Saučešće primamo 21. jula od 12 do 15 časova. Sahrana će se obaviti na Novom groblju na Cetinju 21. jula u 15 časova. OŽALOŠĆENI: ALEKSANDAR-SAŠA, ALEKSANDRA-SANJA i MIRA.

ISMET Halimov RADONČIĆ

1937 - 18.07.2014

Dženaza će se obaviti 20. jula 2014. u 13 časova u Gusinju. OŽALOŠĆENI: supruga NURIJA, sinovi REFIK i TEUFIK, ćerke RUSMINA i SALMIRA, sestre AJŠA i HASNIJA, bratanić RAMIZ i porodica rahmetli ABIDINA RADONČIĆA, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.

DANICA-DANA Gojkova VLAHOVIĆ

1937 - 18.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu 19. jula 2014. godine od 13 do 18 časova i 20. jula 2014. godine od 9 do 15 časova. Sahrana će se obaviti u 16 časova na groblju Babljak Kolašin. Kuća žalosti: Breza Kolašin.

DRAGOMIR Miloša ĐINOVIĆ

- 17.07.2014

Sahrana dragog pokojnika obaviće se u srijedu, 23. jula, u 12 časova u Kopenhagenu Rodovre. OŽALOŠĆENI: majka STANKA, braća ZLATIMIR, LJUBOMIR i DUŠKO, supruga GORICA, sin MILIVOJE, ćerka MARA, unučad VIKTORIA, MARIO, FILIP, ANDREA i EMILIA i ostala porodica ĐINOVIĆ. 

VOJIN Dušanov BACKOVIĆ

1941 - 18.07.2014

Saučešće primamo u kapeli u Kočanima 19. i 20. jula 2014. godine od 10 do 16 časova. Sahrana će se obaviti 20. jula 2014. godine u 16 časova. 

ANĐELIJA Mata NIKOLIĆ

- 19.07.2014

dana 19.7.2014. godine u 20 časova. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 20.7. od 11 do 16 časova i 21.7. od 11 do 14 časova kada se polazi za Broćanac gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.  Po želji porodice cvijeće se ne prilaže. 

SLOBODANKA Dušanova KOVAČEVIĆ

1944 - 20.07.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 20.07.2014. godine od 14 do 16 časova i dana 21.07.2014. godine od 09 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti Petra Lubarde 29, Podgorica.

ZDRAVKO Milovanov DROBNJAK

1939 - 19.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurke 20. jula 2014. godine od 9 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana. 

BOJANA Sretenova CEKOVIĆ

1991 - 19.07.2014

Saučešće primamo u kapeli u Dučićima - Kuči dana 20.07.2014. godine od 9 do 21 čas i 21.07.2014. od 9 do 14 časova kada će se i obaviti sahrana. 

BOŽO Nikolin PAVIĆEVIĆ

1923 - 19.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Danilovgradu 19. jula 2014. od 12 do 17 časova i 20. jula 2014. od 10 do 17 časova, poslije čega će se obaviti sahrana.

ZAGORKA JOVIĆEVIĆ

1952 - 18.07.2014

Saučešće primamo na Novom groblju na Cetinju 19. jula od 12 do 16 časova i 20. jula od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Novom groblju na Cetinju.

MILIVOJE Maksima RADEVIĆ

1935 - 19.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 20.7.2014. godine od 9 do 11 časova, kada povorka kreće za Veliku gdje će se obaviti sahrana u 16 časova. 

STANICA Mirka ŽIVKOVIĆ

1926 - 19.07.2014

preminula poslije kraće bolesti dana 19. jula 2014. godine u 88. godini života. Sahrana će se obaviti dana 20. jula 2014. godine u 14 časova na groblju u Pavinom Polju. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu dana dana 19. i 20. jula do 12 časova. 

KOSTO Markov PELEVIĆ

1933 - 20.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 20. jula od 10 do 17 časova i dana 21. jula od 09 do 11.30 časova, kada krećemo ka Golubovcima gdje ćemo primati saučešće pred Crkvom Sv. Nikole od 12 do 14 časova kada će se obaviti sahrana.

19.07.2014
Umrlice

MILOSAV-BALE Čedov SIMONOVIĆ

1960 - 18.07.2014

Saučešće primamo u kapeli u Ozrinićima 18. jula 2014. od 13 do 17 časova i 19. jula 2014. od 10 do 17 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju.

BLAGOJE Radovanov VOJINOVIĆ

1939 - 18.07.2014

Saučešće primamo dana 19.7. od 10 do 15 časova i dana 20.7. od 10 do 14.30 časova u gradskoj kapeli Čepurci. Sahrana će se obaviti dana 20.7. u 15 časova na gradkom groblju Zagorič.

ZORKA Mališina TOMOVIĆ

1935 - 18.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Mojkovcu dana 18.7.2014. godine od 10 do 20 časova i 19.7.2014. godine od 9 do 13 časova. Sahrana će se obaviti 19.7.2014. godine u 14 časova na gradskom groblju u Mojkovcu.

TOMO Blagojev KLJAJEVIĆ

1943 - 18.07.2014

Sahrana će se obaviti 19. jula 2014. godine u 15 časova na groblju u Nikoljcu. Saučešće primamo u gradskoj kapelu u Nikoljcu 19. jula od 10 do 15 časova. 

MILOICA Nikov JEKNIĆ

- 18.07.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Svrke - Gornja Morača, 18. i 19. jula 2014. do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju.

DANICA Vasova TRAJKOVSKI

1941 - 18.07.2014

Saučešće primamo u kapeli u Zagoriču 19. jula 2014. godine od 9 do 14 časova. Sahrana će se obaviti 19. jula 2014. godine na gradskom groblju u Zagoriču u 14.30 časova. 

MILIVOJE Kostov BOJANIĆ

1936 - 18.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Budvi 18. jula 2014. godine od 13 do 18 časova, a 19. jula 2014. godine u kapeli na Čepurke od 10 do 15 časova, nakon čega će se obaviti sahrana na groblju Čepurci.

ANĐELIJA Rajkova BOŠNJAK

1923 - 18.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Cetinju 18. jula 2014. od 12 do 16 časova i 19. jula 2014. od 9 do 10 časova, kada se kreće za selo Bezuje - Piva, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova istog dana.

JOVAN Markov KRIVOKAPIĆ

- 18.07.2014

Sahranjen 18. jula 2014. u krugu uže porodice, po sopstvenoj želji. U ime ožalošćene porodice: sin STANKO.

NATAŠA Vojislavova PAVIĆEVIĆ

1950 - 18.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Cetinju 18. jula 2014. od 12 do 16 časova i 19. jula 2014. od 12 do 15 časova, nakon čega će se obaviti sahrana na Novom groblju u 15 časova.

RUŽICA Bogićeva ŠĆEPANOVIĆ

1943 - 19.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu 19. jula 2014. godine od 12 do 18 časova i 20. jula 2014. godine od 9 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Kolašinu.

18.07.2014
Umrlice

DRAGO Miluna BUBANJA

1941 - 17.07.2014

  preminuo poslije kraće bolesti dana 17. jula 2014. godine u 73. godini života. Sahrana će se obaviti dana 18. jula 2014. godine u 14 časova na groblju u Žurenima. Saučešće primamo u seoskoj kapeli u Žurenima.

ŽARKO Milanov BOJIČIĆ

1970 - 17.07.2014

  Saučešće primamo u kući žalosti u Kočanima 17. i 18. jula 2014. godine. Sahrana će se obaviti 18. jula 2014. u 16 časova na starom groblju u Kočanima. Vijenci i cvijeće se ne prilažu.

MILEVA BARJAMOVIĆ

1933 - 17.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli dana 18.7.2014. godine od 9 do 14 časova. Sahrana će se obaviti 18.7.2014. godine u 16 časova, selo Orahovo-Virpazar. OŽALOŠĆENE PORODICE BARJAMOVIĆ i LEKOVIĆ.

DRAGA PINTEROVIĆ

1934 - 17.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru, dana 18.7.2014. godine od 10 do 15 časova i dana 19.7.2014. godine od 10do 13 časova, kada će se obaviti sahrana u 14 časova na groblju Sveta Ćekla u Sutomoru.

RATKA Brankova LAZAREVIĆ

1967 - 17.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli 18. jula 2014. godine od 11 do 16 časova i 19. jula 2014. godine od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju iza Manastira u Nikšiću.

ZORICA Lukina MARIĆ

1956 - 17.07.2014

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci-Podgorica, 18. jula od 9 do 12 časova i u Trebinju od 15 do 17 časova kod crkve Sv. Andrije u selu Petrovom Poljicu, gdje će se obaviti sahrana.

MIODRAG pok. Steva MUSTUR

1930 - 17.07.2014

  Sahrana dragog nam  pokojnika obaviće se u subotu, 19.7.2014. godine u 17 časova iz kuće žalosti do porodične grobnice kod crkve Sv. Spiridona u Đenovićima. Saučešće primamo u kući žalosti u Đenovićima.

RADOJKA Krsta MANDIĆ

1943 - 17.07.2014

 

RADOJE Milošev RAKOČEVIĆ

1946 - 16.07.2014

  dana 16. jula 2014. u 68. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u kapeli u Štitarici kod Mojkovca, 18. jula 2014. godine od 9 do 14 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova na štitaričkom groblju.

NINO RAMOVIĆ PARENTE

- 17.07.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući ul. Nikšićki put br. 205 dana 18. i 19.7.2014. godine od 10 do 15 časova. Sahrana će se obaviti dana 19.7.2014. godine u 15 časova na groblju u Danilovgradu.

LJUBICA Mihailova NIKOVIĆ

- 17.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 17. jula od 15 do 16 časova i 18. jula od 11 do 15.30 časova. Sahrana će se obaviti 18. jula u 16 časova na novom groblju pod Trebjesom.

VINKA ŠĆEPANOVIĆ

1930 - 16.07.2014

  Sahrana će se obaviti dana 18. jula 2014. godine, u 15 časova, na gradskom groblju u Nikoljcu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću.

BOŽIDAR Markov PRELEVIĆ

1946 - 16.07.2014

  16. jula 2014. u 68. godini. Sahrana je obavljena 17. jula na seoskom groblju Potrk -Stravče, u 15 časova.

17.07.2014
Umrlice

BEGAN Jovanov KNEŽEVIĆ

1952 - 15.07.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Vaškovu-Pljevlja, 16. i 17. jula 2014. godine do 13 časova. Sahrana će se obaviti u 13.30 časova na seoskom groblju u Vaškovu.

BOGIĆ-BORO Petrov JOKANOVIĆ

1952 - 16.07.2014

Saučešće primamo 17. jula od 11 do 16 časova i 18. jula od 9 do 11 časova u gradskoj kapeli u Nikšiću, nakon čega krećemo za Pivu na porodično groblje Trsi gdje će se obaviti sahrana u 14 časova. Vijenci se ne prilažu.

RADONJA Radosava BABOVIĆ

1940 - 16.07.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 17.7. od 10 do 15 časova daka povrka kreće za selo Kohunje- Andrijevica gdje će se primati saučešće istog dana od 19 do 23 časa kao i 18.7.2014. od 9 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na groblju u Dulipolju.

VIDAK Radoša ŠTURANOVIĆ

1938 - 16.07.2014

preminuo u 76. godini dana 16.7.2014. godine u 22 časa. Saučešće primamo u kapeli u Ozrinićima dana 17.7.2014. godine od 10 do 17 časova i dana 18.7.2014 godine od 9 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici.

VJERA Dragišina MEDENICA

1930 - 15.07.2014

Saučešće primamo u kapeli u Vojkovićima 16. jula od 9 do 18 časova i 17. jula od 9 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na groblju u Vojkovićima. OŽALOŠĆENI: sin NOVAK, kćerka MARIJANA, brat RANKO, sestre SLAVKA i DOBRILA, snaha NADA, unučad i ostala rodbina.

VIDO Markov NIKOTIĆ

1935 - 16.07.2014

dana 16. jula 2014. u 79. godini života. Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Baru 17. jula 2014. godine od 9 do 17 časova i 18. jula 2014. godine od 9 do 11 časova, kada se polazi za rodno selo Utrg Crmnica, gdje će se obaviti sahrana na novom groblju u 14 časova.

BOŽIDAR Radivojev ĐURIŠIĆ

1953 - 15.07.2014

Saučešće primamo u kapeli u Danilovgradu dana 16.7.2014. godine od 9 do 16 časova i 17.7.2014. godine od 9 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici.

MIHAILO-MIŠO Mašanov BOJIĆ

1931 - 01.06.2014

Sa posmtnim ostacima stižemo u Kolašin 17.7.2014. godine u večerjim časovima. Saučešće primamo 18.7.2014. godine od 11 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Kolašinu. OŽALOŠĆENI: supruga DENIZ, kćerka NATAŠA, sinovi NIKOLA i STEFAN.

BOŽIDAR Markov PELEVIĆ

1968 - 16.07.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Stračve 16. i 17. jula do 10 časova a od 10 časova ispred crkve Svetog Spasa na seoskom goblju Potrk-Strvče gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

16.07.2014
Umrlice

RAJKO Marka IKOVIĆ

1928 - 15.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Danilovgrad dana 16.7. od 10 do 16 časova i 17.7. od 9 do 14 časova, nakon čega će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Jelenak u 14.30 časova. Cvijeće se ne prilaže.

LUKA Vukića NOVOVIĆ

1948 - 15.07.2014

preminuo poslije duže i teške bolesti dana 15.7.2014. godine u 66. godini života. Posmrtni ostaci dragog nam pokojnika biće izloženi u kapeli u Kraljima dana 15. i 16.7.2014. godine. Sahrana će se obaviti 16.7.2014. godine u 14 časova na groblju u Kraljima.

MILORAD Đorđije VUJOŠEVIĆ

1938 - 15.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima dana 15.7.2014. od 12 do 16 časova i 16.7. od 9 do 14 časova. Sahrana će se obaviti 16.7.2014. godine u 14 časova na Čepurcima.

JELISAVETA - JELKA SAMARDŽIĆ

1935 - 15.07.2014

preminula dana 15. jula 2014. godine, poslije duge i teške bolesti, u 79. godini.

SLAVKA Dragomira BANKOVIĆ

1951 - 15.07.2014

preminula poslije kraće bolesti 15. jula 2014. u 63. godini. Sahrana će se obaviti 16. jula 2014. godine u 15 časova na gradskom groblju u Nikoljcu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu.

MOMČILO Petrov JOVANOVIĆ

1938 - 14.07.2014

dana 14. jula 2014. u svojoj 76. godini života. Saučešće primamo 15. jula 2014. godine u gradskoj kapeli u Baru od 10 do 16 časova i 16. jula 2014. godine od 9 do 11 časova, kada se polazi za rodno mjesto Kujava - Danilovgrad, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

BOŽIDAR Radivojev ĐURIŠIĆ

1953 - 15.07.2014

Saučešće primamo u kapeli u Danilovgradu 16. jula 2014. od 9 do 16 časova i 17. jula 2014. od 9 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici.

VESELIN Vasov KRIVOKAPIĆ

- 15.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 15. jula od 14 časova, a 16. jula od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na starom gradskom groblju. Po želji pokojnika i porodice, cvijeće se ne prilaže.

Prim. dr OLGA RAŽNATOVIĆ

- 15.07.2014

Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci 16. jula 2014. od 10 do 14.30 časova, kada će se obaviti i sahrana. Kuća žalosti: Bulevar Revolucije 76.   OŽALOŠĆENI: porodice RAŽNATOVIĆ i VUJOŠEVIĆ.

OLGA Radoševa PANTOVIĆ

1936 - 15.07.2014

preminula poslije kraće bolesti 15. jula 2014. u 78. godini života. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Mojkovcu 15. jula 2014. do 20 časova i 16. jula 2014. od 8 do 13 časova. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se 16. jula 2014. godine u 15 časova na groblju Krstac – Mojkovac.

PETAR-PEJO Punišin VUJOVIĆ

1958 - 15.07.2014

Saučešće primamo u kapeli u Kočanima 15. jula od 13 do 16 časova i 16. jula od 11 do 16 časova, kada će biti obavljena sahrana na mjesnom groblju.  

14.07.2014
Umrlice

DOBRAŠIN-DOBRO Veliše JOKIĆ

1928 - 12.07.2014

preminuo poslije kraće bolesti dana 12. jula 2014. godine u 86. godini života.  Saučešće primamo 13. i 14. jula u domu u Velici.  Sahrana pokojnika obaviće se u ponedjeljak 14. jula 2014. godine u 14 časova na Veličkom groblju. 

PAVLE Savov VUJANOVIĆ

1931 - 13.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli na groblju Čepurci dana 14.07. od 10 do 14 časova i 15.07.2014. godine od 9 do 12 časova, kada se kreće za selo Meterizi, gdje će se na seoskom groblju obaviti sahrana u 14 časova. Vijenci i cvijeće se ne prilažu.

VELIZAR Gligorija JOVANOVIĆ

1928 - 13.07.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 13. jula od 14 do 16 časova i 14. jula od 10 do 14.30 časova, kada će se i obaviti sahrana. OŽALOŠĆENI: sin IVAN, ćerka IVANA, bratanići DRAGAN i MIODRAG s porodicama, šura NIKOLA i ostala mnogobrojna rodbina JOVANOVIĆ.

LJUBOMIR Mitra PERUNOVIĆ

1950 - 13.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 14. jula od 11 do 16 časova i 15. jula od 11 do 14 časova kada polazimo za Drenovšticu gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

VUKOSAVA Draga RAKOČEVIĆ

1934 - 13.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu dana 14.07.2014. godine od 9 do 14 časova. Sahrana će se obaviti u 16 časova na groblju Smrčje u Rečinama.

RAJKO Vasov LJUMOVIĆ

1959 - 11.07.2014

preminuo dana 11.07.2014. u 55. godini života. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Budvi dana 15.07.2014. godine od 9 do 16.30 časova. Sahrana će se obaviti dana 15.07.2014. godine u 17 časova na groblju ispred crkve Sv. Arhangela Mihaila u Budvi.

ILIJA ŠIPČIĆ

1938 - 13.07.2014

Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čapurci dana 14.07.2014. godine od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici na groblju Čepurci. Kuća žalosti Ulica Đoka Miraševića M-1. 

MILENA-MILJA Milana RADINOVIĆ

1923 - 13.07.2014

dana 13.7.2014. u 91. godini života. Saučešće primamo u kapeli Grbavci dana 13.07. do 21 čas i 14.7.2014. godine od 9 do 15 sati kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici. 

SPASOJE-MIĆO Blažov AVRAMOVIĆ

1933 - 12.07.2014

Saučašće primamo dana 13.7.2014. godine od 10 do 15 časova u kapeli na Čepurcima i dana 14.7.2014. godine od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti u porodičnoj grobnici u Zagoriču u 14 časova. 

MILENA KONTIĆ-VULEVIĆ

- 11.07.2014

11. jula 2014. Sahrana je obavljena u Podgorici. 

VUKOMAN BEĆO Ristov BAKOVIĆ

1934 - 11.07.2014

11. jula 2014. u 80. godini. Sahrana je obavljena 12. jula u 15 casova na groblju Slijepac Most.

MILAN Šujov KRKOVIĆ

1944 - 13.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 13. jula od 11 do 16 časova. Dana 14. jula polazimo za Gornju Moraču u 9 časova. Sahrana će se obaviti na seoskom groblju Teoč Do selo Ljevišta u 15 časova.

13.07.2014
Umrlice

RATKO Vukašinov MALOVIĆ

- 12.07.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju u Zagoriču 13. jula od 10 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana.  OŽALOŠĆENI: sin ALEKSANDAR, kćerke TATIJANA i NADA, brat BOŽINA, sestre OLIVERA, MILKA, ANKA i JOVANA, snahe, zetovi, unučad i ostala rodbina. 

ZVEZDAN Mišov FOLIĆ

1962 - 12.07.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 13.07.2014. od 12 do 15 časova i dana 14.07. od 10 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju Čepurci. Kuća žalosti ulica Studentska, lamela 8, stan 52. 

VIDOSAVA Mićova BULAJIĆ

- 12.07.2014

Saučešće primamo u kapeli na Vilusima 12. jula od 14 do 16 časova, a 13. jula od 10 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju.   

NOVKA Gajova JAKIĆ

- 11.07.2014

Saučešće primamo u kapeli u Šavniku 12. jula od 10 do 16 časova i 13. jula od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Šavniku. Cvijeće se ne prilaže. 

BORKA Lalete VUKČEVIĆ

1943 - 12.07.2014

Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci 12. i 13. jula od 10 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana drage nam pokojnice. 

PALJOKA Đoke IVEZAJ

1948 - 11.07.2014

umro nakon kraće bolesti, dana 11.7.2014. godine u 11 časova, u 66. godini života. Saučešće primamo u kući žalosti u selu Vranj, 13.7.2014. do 14 časova. Sahrana će se obaviti u porodičnoj grobnici u Krševu. 

PETAR-PEĐA Đorđije SEKULIĆ

1973 - 10.07.2014

Sahrana je obavljena u Vindzoru - Kanada.  OŽALOŠĆENI: majka DRAGICA, brat MARKO, snaha DŽO, stric SPASOJE, braća od strica RANKO, MILAN, SINIŠA sa porodicom, SRĐAN i ostala mnogobrojna rodbina SEKULIĆ. 

PERSA Velimira STANKOVIĆ

1932 - 12.07.2014

preminula poslije kraće bolesti dana 12.7.2014. godine u 82. godini života.  Posmrtni ostaci biće izloženi u porodičnoj kući u Zoriću dana 12. i 13.7.2014. godine.  Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 13.7.2014. godine u 14 časova na groblju u Zoriću. 

VASILIJE Miroslava CVETIĆ

1984 - 12.07.2014

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se u nedjelju 13.7.2014. godine u 17 časova na groblju kod crkve Sv. Preobraženija u Igalu. Saučešće primamo na dan sahrane od 14 časova do momenta sahrane u crkvi Sv. Preobraženija u Igalu.

12.07.2014
Umrlice

STANICA M. ANDRIJAŠEVIĆ

1939 - 11.07.2014

  Saučešće primamo u kući žalosti u Balosave 11. i 12. jula do 12 časova i sahrana će se obaviti u 13 časova u Balosave. OŽALOŠĆENI: Sestre SPASIJA i OLGA i ostala rodbina.

MILOSAVA Jovova JOKANOVIĆ

1927 - 11.07.2014

 

VUKIĆ Milićev JOKIĆ

1930 - 11.07.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Straševini 12. jula od 11 do 16 časova i 13. jula od 11 do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Straševini.

MARIJA Dušana VUJOŠEVIĆ

1936 - 11.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima dana 11.7.2014. od 10 do 15 časova i 12.7. od 10 do 12 časova kada se kreće za selo Rašoviće-Fundina gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Kuća žalosti selo Fundina.

STANKA MARTINOVIĆ

1942 - 11.07.2014

  Saučešće primamo na Novom groblju na Cetinju 11. jula od 12 do 16 časova i 12. jula od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na porodičnom groblju u Bajicama. Kuća žalosti: Bajice br.3

SOFIJA pok. Milivoja JOKSIMOVIĆ

1912 - 11.07.2014

  Saučešće primamo u Pavinom Polju, selo Grab, 12. i 13. jula 2014. godine. Sahrana će se obaviti na seoskom groblju 13. jula 2014. godine u 14 časova.

VUKOMAN-BEĆO Ristov BAKOVIĆ

1934 - 11.07.2014

  Sahrana će se obaviti 12. jula 2014. godine u 15 časova na groblju Slijepač Most. Saučešće primamo u kapeli u Ravnoj Rijeci 11. i 12. jula do 14 časova.

ZORKA Mirova LEKIĆ

1924 - 10.07.2014

  u 90. godini života. Po pisanoj oporuci pokojnice, sahrana je obavljena 11. jula 2014. godine u 14 časova na groblju u selu Seoca-Virpazar, u krugu uže porodice.

GORAN Milenka-Miša BARJAKTAROVIĆ

1988 - 07.07.2014

 

11.07.2014
Umrlice

BILJANA Obrada DRAGAŠ

1981 - 06.07.2014

Saučešće primamo dana 11.7.2014. godine od 10 do 15 časova i 12.7.2014. godine od 10 do 14 časova na gradskom groblju Čepurci. Sahrana će se obaviti na gradskom groblju Zagorič u 15 časova.

MILIJANA - RATKA Milova JOJIĆ

1957 - 10.07.2014

Saučešće primamo u kapeli u Kraljevskim Barama 10.7.2014. godine od 12 do 23 časa i 11.7.2014. godine od 9 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Kraljskim Barama.

ALEKSA Milivojev LEKOVIĆ

- 09.07.2014

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se u Nišu, na novom groblju, dana 11. jula 2014. godine u 12 časova. OŽALOŠĆENI: supruga NATAŠA, sinovi RATOMIR, BOJAN i DEJAN, kćerka SONJA, brat MOMIR, unučad i ostala rodbina LEKOVIĆ i JOKSIMOVIĆ. 

MILOVAN - DRAGAN Lazarev GOLUBOVIĆ

1946 - 10.07.2014

Saučešće primamo u kapelu u Žabljaku dana 10.7.2014. godine do 18 časova i 11.7. do 13 časova. Sahrana će se obaviti dana 11.7.2014. godine u 14 časova u porodičnoj grobnici u selu Šumanovac.

MILOŠ Ilije RADEVIĆ

2014 - 10.07.2014

preminuo dana 10.7.2014. godine u 81. godini života. Posmrtni ostaci dragog nam pokojnika biće izloženi u domu u Velici. Sahrana će se obaviti 11.7.2014. godine na groblju u Velici u 14 časova.

PETAR Rajkov ČEPIĆ

1932 - 09.07.2014

Saučešće primamo u porodičnom stanu u pljevaljskom naselju Šula. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 11. jula 2014. godine u 12 časova na mjesnom groblju u Šulima.

RADIŠA Novičin KNEŽEVIĆ

1936 - 09.07.2014

Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 10.7.2014. godine od 11 do 16 časova i dana 11.7.2014. godine od 11 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na groblju iza manastira.

VLADISLAV Petrov MILOVIĆ

1935 - 10.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru dana 10.7.2014. godine od 12 do 17 časova i 11.7.2014. godine od 10 do 15.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 16 časova na gradskom groblju Gvozden Brijeg u Baru.  

ADAM Sima BOGOVIĆ

- 10.07.2014

Saučešće primamo u kapeli Zagorič 11.7.2014. godine od 10 do 14 časova i 12.7. 2014. od 10 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Zagorič.

DANICA ĐUKIĆ

- 08.07.2014

Ispraćaj za kremaciju je u subotu, 12. jula, u 14 časova na Novom groblju u Beogradu.  

ZORE Nišova VUKČEVIĆ

1928 - 10.07.2014

Saučešće primamo u kapeli u Goljemadima - Lješanska nahija, 10. jula od 12 do 17 sati i 11. jula od 10 do 15 sati. Sahrana će se obaviti 11. jula u 15 sati u porodičnoj groblnici na mjesnom groblju u Goljemadima.  Vijenci i cvijeće se ne prilažu.

VASKO Neđeljka RADOVIĆ

1933 - 10.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 10. i 11. jula do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti 11. jula 2014. godine u 15 časova na Novom groblju pod Trebjesom. Kuća žalosti: Ul. Rifata Burdževića br. 25.

NIKOLA NIKŠA ČUČIĆ

1936 - 10.07.2014

Poslije duge i teške bolesti umro je u 78. godini života.

MIRKO Krstov POPOVIĆ

1932 - 09.07.2014

Posmrtni ostaci dragog nam pokojnika stižu 11. jula 2014. oko 20 časova na Njeguše gdje će se primati saučešće u porodičnoj kući. Sahrana će se obaviti u subotu, 12. jula, u 14 časova na mjesnom groblju Crkve Sveti Sava.

JELENA Vojinova ĆAKOVIĆ

1928 - 10.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Danilovgradu 10. jula od 15 do 18 časova i 11. jula od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova u porodičnoj grobnici na groblju Livade Bandićke.

10.07.2014
Umrlice

ŽARKO Perov MIRANOVIĆ

1956 - 09.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurke 9. jula od 12 do 16 časova i 10. jula od 10 do 15 časova. Sahrana će se obaviti u porodičnoj grobnici u Tološima u četvrtak, 10. jula, u 16 časova.

JOVANA Markova MIĆOVIĆ

1923 - 09.07.2014

Saučešće primamo 10. jula od 11 do 16 časova u gradskoj kapeli u Nikšiću i 11. jula od 9 do 14 časova u kapeli kod Aranđelove crkve na Velimlju. Sahrana će se održati 11.jula 2014. u 14 časova na groblju u Prigredini-Banjani. Cvijeće se ne prilaže.

BOSILJKA-BOSA Ljubova MAROVIĆ

1941 - 09.07.2014

Saučešće primamo na Čepurcima 10. jula 2014. od 9 do 14 časova, nakon čega će se obaviti sahrana u rodnom mjestu Boljevići, u Virpazaru, u 16 časova. Kuća žalosti: Bulevar Save Kovačevića 58.

RADOVAN Stevanov VUKČEVIĆ

1927 - 08.07.2014

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci 9. jula 2014. godine od 10 do 15 časova i 10. jula 2014. godine od 9 do 14.30 časova, nakon čega će se i obaviti sahrana. Kuća žalosti: Jola Piletića 13.

DANICA Jagoševa MATIJAŠEVIĆ

1929 - 07.07.2014

preminula u Beogradu 7. jula 2014. u 85. godini života. Posmrtni ostaci stižu u Gornje Polje 9. jula 2014. godine. Saučešće primamo 10. jula 2014. godine od 11 do 14 časova. Sahrana će se obaviti u selu Orah u 14.30 časova.

MILOVAN MIJO Dušanov ČARAPIĆ

1934 - 09.07.2014

Sahrana će se obaviti 10. jula 2014. godine na Srpskom groblju u Otavi-Kanada. OŽALOŠĆENI: supruga LJPOSAVA-CICA, sestre SENKA i DANICA, snaha MITRA, bratanić DUŠAN, bratanične DUŠICA i SLAVICA i ostala rodbina.

MIROJE Milića MRDAK

1949 - 09.07.2014

preminuo poslije kraće bolesti dana 9.jula 2014. godine u  65. godini života. Sahrana će se obaviti dana 10. jula 2014. godine u 15 časova na groblju u Papama. Saučešće primamo u kapeli u Vranštici-Tomaševo dana 9. i 10. jula do 13 časova.

SLOBODANKA Boškova RADUSINOVIĆ

1932 - 09.07.2014

Sahrana je obaljena 9.8.2014. godine na gradskom groblju u Zagoriču u prisustvu porodice. OŽALOŠĆENA PORODICA RADUSINOVIĆ.

RADENKO-ŠORO Stanišin STANIŠIĆ

1945 - 09.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Danilovgradu 9. jula od 14 do 18 časova i 10. jula od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti u 16 časova na mjesnom groblju Valjinovac-Vražegrmci.

LJUBOMIR Milanov NIKČEVIĆ

1947 - 09.07.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Straševini 10. jula od 11 do 16 časova i 11. jula od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Straševini. Cvijeće se ne prilaže.

JOKO Nikole DANILOVIĆ

1926 - 08.07.2014

Sahrana je obavljena u prisustvu uže porodice 9. jula 2014. na gradskom groblju u Zagoriču. Adresa za telegrame Vasa Raičkovića 31.

MILEVA Lazara BJELADINOVIĆ

1922 - 09.07.2014

Saučešće primamo u mjesnoj kapeli u Risku 09.07.2014. godine od 10 do 13 časova i od 16 do 20 časova i dana 10.07.2014. godine od 10 do 17 časova. kada će se obvaiti sahrana na groblju kod crkve Sv. Petra i Pavla u Risnu.

VIDOJE Mila ŠIPČIĆ

1928 - 09.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 10.7. od 11 do 16 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju. OŽALOŠĆENI: sinovi MILIVOJE i BANJO, kćerke MIRA i MIRJANA, sestre MILEVA i MARTA i ostala rodbina.

FADIL Ramazan UŠAKU

1935 - 03.07.2014

Sahrana će se obaviti 12.07.2014. godine u Ulcinju, na groblju Salaku, naselje Pinješ u 13.30 časova. OŽALOŠĆENI: supruga, sin, snaha, kćerka i unučad.

09.07.2014
Umrlice

RADOVAN Stevanov VUKČEVIĆ

1927 - 08.07.2014

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci dana 9.7.2014. godine od 10 do 15 časova i dana 10.7.2014. godine od 9 do 14:30 časova, nakon čega će se i obaviti sahrana. Kuća žalosti: Jova Piletića 13.

VASILIJE Blaga MIRANOVIĆ

1951 - 08.07.2014

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci dana 9.7.2014. godine od 12 do 15 časova i 10.7.2014. godine od 9 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana na groblju Čepurci. Kuća žalosti: ulica Radosava Burića broj 15, Zabjelo.

DRAGINJA Pavlova KOMAR

- 08.07.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Vraćenovićima 9. jula od 10 do 17 časova i 10. jula  do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Vraćenovićima.

PAVLE Dušanov POPOVIĆ

- 07.07.2014

  Sahrana je obavljena 8. jula 2014. godine u 9 časova, na gradskom groblju Čepurci. OŽALOŠĆENA PORODICA

MILENA Miladinova JOKIĆ

1952 - 08.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Mojkovcu dana 8. i 9. jula 2014. godine do 12:30 časova. Sahrana će se obaviti 9. jula 2014. godine u 15 časova na groblju Trešnjica-Jakoviće.

NIKOLA Ilijin DUBLJEVIĆ

1939 - 08.07.2014

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci 9. jula 2014. godine od 9 do 15 časova. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju Tološi u 16 časova.  Kuća žalosti: Tološi bb.

SLAVKO Veljkov POTPARA

1949 - 08.07.2014

  iznenada preminuo u 65. godini života. Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima 9.7. od 9 do 15 časova i 10.7. od 9 do 15 časova kada će se i obaviti sahrana u 15 časova. Kuća žalosti: Kosić, Danilovgrad.

SAVA-MUJO Milošev BUKILIĆ

1926 - 08.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 9.7. od 11 do 16 časova i 10.7. od 8 do 9 časova kada polazimo za selo Liješnje-Rovca, gdje će se primati saučešće do 15 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju.

LJUBO Bogdanov VOROTOVIĆ

1924 - 07.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 8. i 9. jula 2014. godine do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti 9. jula 2014. godine u 15 časova na mjesnom groblju u Glibavcu. Cvijeće se ne prilaže.

MIOMIR Boška PANTOVIĆ

1925 - 08.07.2014

  preminuo dana 8.7.2014. godine u 89. godini života. Posmrtni ostaci dragog nam pokojnika biće izloženi u gradskoj kapeli u Beranama 8. i 9. jula 2014. godine do 12 časova kada se kreće za Goražde. Sahrana će se obaviti na Zagradskom groblju u 14 časova.

MILIJANA-MIKICA Vidakova VELIMIROVIĆ

- 07.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Danilovgradu 8. jula od 10 do 17 časova i 9. jula od 10 do 13 časova, kada krećemo za Donji Zagarač gdje primamo saučešće u mjesnoj kapeli od 13:30 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana.

SAVO Andrijin PLJOŠTA

1956 - 08.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Budvi dana 8.7.2014. godine od 11 do 17 časova i dana 9.7.2014. godine od 10 do 15 časova. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 9.7.2014. godine u 16 časova na groblju ispred crkve Sv. Dimitrija na Brajićima.

08.07.2014
Umrlice

VLADIMIR Dragoljuba KONATAR

1960 - 07.07.2014

preminuo poslije kraće i teške bolesti dana 7. jula 2014. godine u 54. godini života. Sahrana će se obaviti dana 8. jula 2014. godine u 15 časova na groblju u Ravnoj Rijeci. Saučešće primamo u kapeli u Ravnoj Rijeci.

KOSA Dragoslavova PULETIĆ

1938 - 07.07.2014

Saučešće primamo dana 8.7.2014. godine od 9 do 18 časova i 9.7.2014. godine od 9 do 12 časova kada sa posmrtnim ostacima krećemo za Gornje Lipovo gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

KOSTATIN - BAJO M. ĐERKOVIĆ

1939 - 07.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Žabljaku u ponedjeljak, 7. jula do 20 časova i utorak, 8. jula 2014. godine od 9 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na groblju u Žabljaku.

STANISLAVA Novice OBRADOVIĆ

1933 - 07.07.2014

preminula poslije kraće bolesti dana 7.7.2014. godine u 81. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u Domu u Lubnicama dana 7. i 8.7.2014. godine. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 8.7.2014. godine u 14 časova na groblju u Lubnicama.

VLADIMIR Savov BULATOVIĆ

- 04.07.2014

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se u Čikagu 9.7.2014. godine. OŽALOŠĆENI: sinovi RANKO i BORISLAV, snaha ANKA, unuk VLADIMIR, unuka TAMARA, zet VJEKOSLAV, snaha MARIJA, praunučad DARKO, SARA, DAVID i ĐORĐE i ostala rodbina.

MILJAN Blagojev BOJIĆ

1941 - 07.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu dana 7.7. od 9 do 18 časova i 8.7. od 9 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Kolašinu.

DUŠAN Đurov OSTOJIĆ

1939 - 07.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru dana 8.7.2014. godine od 10 do 16 časova, kada će se obaviti opelo u kapeli, nakon obavljenog opela sahrana će se obaviti na groblju Sv. Jovan Vladimir u Dobroj Vodi.

FRAN Đoni LJUCOVIĆ

1922 - 05.07.2014

preminuo nakon duge bolesti 05.07.2014. godine u 08 časova u 92. godini. Saućešće primamo u kući žalosti u Koćima do 8.07.2014. godine do 09. časova, a od 10 do 14 časova pored seoskog groblja u Koćima, gdje će se i obaviti sahrana u porodičnoj grobnici.

MILENA Slavkova DRAŠKOVIĆ

1938 - 07.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Mojkovcu 7. i 8. jula do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti 8. jula 2014. godine na mjesnom groblju u Poljima u 15 časova.

BOŠKO Dragoljubov PRAŠČEVIĆ

1988 - 07.07.2014

Saučešće primamo dana 8. i 9. jula 2014. godine u porodičnoj kući u selu Potkraj. Sahrana će se obaviti dana 9. jula 2014. godine u 15 časova na groblju u selu Slatina.

BOSILJKA - BOSE pok. Krsta LATKOVIĆ

- 07.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Novom groblju na Cetinju dana 8. jula 2014. od 12 do 16 časova i dana 9. jula 2014. od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Novom groblju na Cetinju. Cvijeće se ne prilaže. Kuća žalosti 10. crnogorske br.18, Cetinje.

ŽELJKO Blažov VIDIĆ

1963 - 07.07.2014

Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci dana 8. jula 2014. godine od 10 do 15 časova i 9. jula 2014. godine od 9 do 12 časova, kada krećemo za Pelev Brijeg - Bratonožići, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova na mjesnom groblju. Kuća žalosti Skopska 74.

KOVILJKA Milije JANJUŠEVIĆ

1948 - 07.07.2014

Saučešće primamo u kapeli Donja Gorica dana 8. jula od 10 do 21 čas i 9. jula od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Donja Gorica.

07.07.2014
Umrlice

MILOMIR-MIĆO Milisava NIKČEVIĆ

1949 - 05.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Plužinama dana 6. jula od 10 do 17 časova i 7. jula od 10 do 13 časova, kada se polazi za Ravno gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. 

NEĐELJKO Ristov DAPČEVIĆ

1941 - 06.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Budvi dana 7.07.2014. godine od 10 do 18 časova i dana 8.07.2014. godine od 8 do 10,30 časova. Sahrana će se obaviti dana 8.07.2014. godine u 11 časova na Novom gradskom groblju u Budvi. 

ČEDOMIR-ČEDO Mihaila SEKULIĆ

1946 - 06.07.2014

Sahrana će se obaviti dana 7. jula 2014. godine u 15 časova na groblju u Kovrenu.  Saučešće primamo u porodičnoj kući na Kovrenu. 

MARIJA Ilije-Branka BURIĆ

1981 - 06.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 07.07. od 11 do 16 časova i dana 08.07. od 11 do 16 časova. Sahrana će se obaviti dana 08.07.2014. godine u 16 časova na gradskom groblju u Nikšiću. 

DRAGUTIN-DRAGAN Nikov ĐURANOVIĆ

1954 - 06.07.2014

Saučešće primamo dana 7. i 8.7.2014. godine u selu Berislavci. Sahrana će se obaviti dana 8.7.2014. godine u 13 časova na groblju u Berislavcima.

DRAGAN Slobodana ČUPKOVIĆ

1994 - 06.07.2014

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se u ponedjeljak 7.7.2014. godine u 17 časova na groblju kod Manastira Savina. Saučešće primamo u Manastiru Savina na dan sahrane od 14 časova do momenta sahrane. 

MATO PETKOVIĆ

1923 - 06.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Budvi dana 6.07.2014. godine od 13 do 18 časova i dana 7.07.2014. godine od 10 do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na Novom gradskom groblju u Budvi. 

VELIMIR-VELJO Petra NOVAKOVIĆ

1929 - 06.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru dana 6.7.2014. godine od 10 do 17 časova i 7.7.2014. godine od 10 do 16.30 časova.  Sahrana će se obaviti istoga dana u 17 časova na gradskom groblju Gvozden Brijeg u Baru. 

MILUŠA Bojičina JOVANOVIĆ

1939 - 06.07.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Jakovići dana 6. i 7. jula 2014. godine do 12,30 časova.  Sahrana će se obaviti 7. jula 2014. godine u 15 časova na mjesnom groblju Krstac. 

BILJANA Obradova DRAGAŠ

1981 - 06.07.2014

Vrijeme stizanja posmrtnih ostataka naše drage Biljane iz Pariza - Francuska biće naknadno objavljeno.  OŽALOŠĆENI: porodica DRAGAŠ. 

MIROSLAV - MIRO Zoranov PAVIĆEVIĆ

1992 - 06.03.2014

Saučešće primamo na Čepurcima dana 7.3.2014. godine od 12.30 do 16 časova i dana 8.3.2014. godine od 9 do 12 časova kada sa pokojnikom krećemo za Pelev Brijeg-Bratonožići, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Vijenci se ne prilažu.

05.07.2014
Umrlice

JULA Mijova VLAHOVIĆ

1925 - 04.07.2014

Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci 4. jula 2014. godine u vremenu od 10 do 14 časova i 5. jula 2014. godine u vremenu od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Zagoriču u 14.30 časova.

PETAR Miloša DOBRAŠINOVIĆ

1931 - 04.07.2014

preminuo poslije kraće bolesti dana 4.7.2014. godine u 83. godini života. Posmrtni ostaci dragog nam pokojnika biće izloženi u kapeli u Gornjem Zaostru. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 5.7.2014. godine u 15 časova na groblju u Gornjem Zaostru.

SLAVKO Vojina ĆIROVIĆ

1968 - 04.07.2014

Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci dana 5.7.2014. godine u vremenu od 9 do 13.30 časova, kada polazimo za rodno mjesto Pljevlja - Ljutići - Mataruge. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 6.7. u 13 časova na groblju Ljutići - Mataruge.

RADUŠA Jovanova NEDIĆ

- 04.07.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u Borkovićima - Piva dana 4. i 5. jula do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Borkovićima. OŽALOŠĆENI: sin DRAGAN, kćerka DRAGICA, brata RADOSAV i ostala rodbina NEDIĆ i TODOROVIĆ.

TANJA Jovanova ŠEKARIĆ

1960 - 03.07.2014

Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom u Nikšiću 4. i 5. jula 2014. u gradskoj kapeli do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti na gradskom groblju 5. jula 2014. godine u 15 časova. Cvijeće se ne prilaže.

GORICA ČOLOVIĆ

1971 - 04.07.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u Pljevljima, u ulici Vlatka Samardžića br. 12, 5. jula do 14 časova. U 14 časova povorka kreće na gradsko groblje Ravni, gdje će se sahrana obaviti u 15 časova.

MILOMIR-KOJO Vučkov JOVOVIĆ

1952 - 04.07.2014

Saučešće primamo 5. jula 2014. godine u kapeli u Novom Selu od 10 do 17 časova i 6. jula 2014. godine od 10 do 12 časova, kada krećemo za njegovo rodno selo Zabrđe kod Plužina, gdje će se obaviti sahrana u 15.30 časova. Cvijeće se ne prilaže.  

GORAN Veselinov RADANOVIĆ

1961 - 04.07.2014

preminuo poslije kraće i teške bolesti u 53. godini života. Saučešće primamo u porodičnoj kući, Gregorija Dimitrova, br. 56, dana 4. i 5. jula 2014. godine do 14 časova. Sahrana će se obaviti na gradskom groblju Čepurci u 14.30 časova.

MLAĐEN - MUJO Milovanov KOTLICA

- 04.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 4. i 5. jula do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti 5. jula 2014. godine u 15 časova na Novom groblju pod Trebjesom.

04.07.2014
Umrlice

JOVAN Milete MINIĆ

1991 - 01.07.2014

  prvog jula 2014. u 23. godini. Sahrana je obavljena 3. jula u 15 časova na mjesnom groblju u Spužu. Kuća žalosti Stologlav -Spuž.

LJILJANA JURETIĆ

1935 - 28.06.2014

         dana 28. juna 2014. u 79. godini. Sahrana će biti obavljena u krugu porodice.   OŽALOŠĆENA PORODICA     

MILICA pok. Lazara DERETIĆ

1932 - 02.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Risnu dana 3.7.2014. od 10 do 13 časova i od 15 do 19 časova i dana 4.7.2014. od 10 do 15 časova kada povorka sa posmrtnim ostacima pokojnice kreće za Dragoševo selo-Donje Krivošije gdje će se obaviti sahrana kod crkve Sv. Jovan u 16 časova.

NATA Sergiova BALLABEN

1932 - 28.06.2014

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 4. jula 2014. godine od 9 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana.

ŠĆEPAN Markov VULAŠ

1932 - 03.07.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući na Čevu 3. i 4. jula 2014. godine. Sahrana će se obaviti 4. jula 2014. godine u 16 časova na mjesnom groblju u Čevu.

RISTO Dušanov JABLAN

1935 - 03.07.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju 4. jula 2014. godine od 12 do 16 časova i 5. jula 2014. godine od 12 do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na Novom groblju na Cetinju.

prof. BRANKO pok. Nikole RADOŠEVIĆ

1942 - 02.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Tivat dana 3.7.2014. godine od 14 do 18 časova i dana 4.7.2014. godine od 14 do 18 časova, kada pogrebna povorka kreće ka gradskom groblju Brdišta-Tivat.

RADOMIR Milovanov RADULOVIĆ

- 03.07.2014

  Saučešće se prima u kapeli u Gornjem Polju 3. i 4. jula do 14 časova. Sahrana će se obaviti 4. jula u 15 časova na groblju u Miločanima. Cvijeće se ne prilaže.

SLOBODANKA-KEKA Markova MARKOVIĆ

- 02.07.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju 3. jula 2014. od 12 do 16 časova i 4. jula 2014. od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Starom groblju na Cetinju. Kuća žalosti: Gruda br. 33.

MILOSAVA Dmitra ŠĆEKIĆ

1934 - 03.07.2014

  preminula dana 3.7.2014. godine u 80. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u domu u Lužcu dana 3. i 4. jula 2014. godine do 11 časova kada se kreće za Kurikuće gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

IKONIJA Radivojeve OSMAJIĆ

1929 - 03.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 4. jula od 11 do 16 časova i 5. jula od 11 do 12 časova, kada povorka  polazi za groblje u Miloševićima-Plužine, gdje će se obaviti sahrana u 14:30 časova.

NEDA Marjana JOVOVIĆ

1942 - 03.07.2014

  Saučešće primamo u mjesnoj kapeli Kosić od 10 do 15 časova nakon čega će se obaviti sahrana u seosko groblje Kosić.

MIODRAG-MIJO Alekse ŽIVKOVIĆ

- 02.07.2014

  Saučešće primamo 4. i 5. jula na gradskom groblju Čepurci u periodu od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: Bratstva i jedinstva 57.

BOGIĆ Vidova ULIĆEVIĆ

1927 - 03.07.2014

  Po izričitoj želji pokojnika sahranjen je juče u 10 časova u krugu najuže porodice.

STANA-ĆAKA MALEŠEVIĆ

1928 - 03.07.2014

  dana 3. jula 2014. godine, poslije duže bolesti, u 86. godini života. Saučešće primamo u kapeli u Ozrinićima 4. jula 2014. godine od 10 do 17 časova i 5. jula 2014. godine od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Ozrinićima.

ILINKA Dušanova PAVIĆEVIĆ

1937 - 03.07.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Danilovgradu 4. jula od 10 do 16 časova i 5. jula od 9 do 13 časova, nakon čega će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Pećine-Gornji Rsojevići, u 14 časova. Kuća žalosti: Pažići bb Cvijeće se ne prilaže.

MILICA VARAGIĆ

- 03.07.2014

  Saučešće primamo dana 4. jula od 10 do 14 časova na Čepurcima i sahrana će se obaviti istoga dana u 15 sati na groblju u Zagoriču. Kuća žalosti: Bulevar Save Kovačevića 52.

MARIJA Momčila DRLJEVIĆ

- 02.07.2014

  Sahrana je obavljena 3.jula 2014. u 15 časova na groblju Vraneštica -Tomaševo.  

03.07.2014
Umrlice

MOMIR Dragov ŠIPČIĆ

1933 - 02.07.2014

Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom 3. i 4. jula 2014. godine do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti 4. jula 2014. godine u 14 časova na groblju iza Manastira.

JOVAN Milete MINIĆ

1991 - 01.07.2014

Saučešće primamo u kapeli u Spužu 2. jula 2014. od 9 do 21 čas i 3. jula 2014. od 9 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Spužu. Kuća žalosti: Stologlav Spuž.

CVETKO Tomov PEROVIĆ

1932 - 02.07.2014

Saučešće primamo na Čepurcima 2. jula 2014. od 12 do 16 časova i 3. jula 2014. od 10 do 13 časova. kada ćemo sa njegovim posmrtnim ostacima krenuti za njegovo rodno mjesto Žabljak Crnojevića, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Kuća žalosti: Ul. Steva Boljevića 131 - Lamele

VOJISLAV Božidara ČEPIĆ

1963 - 02.07.2014

tragično preminuo u 51-oj godini života. Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 2.7. od 10 do 15 časova i 3.7. od 9 do 11 časova, kada krećemo u rodno mjesto Dragovića u Gornjoj Morači.

LJUBICA Milivoja PEJOVIĆ

- 02.07.2014

Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom 2. i 3. jula od 11 do 14 časova, kada polazimo za Počekoviće gdje će se obaviti sahrana u 16 časova.

SANELA Rajkova POPOVIĆ

- 02.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima 3. jula od 10 do 15 časova i 4. jula od 10 do 14.30 časova, kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: Ul. Mila Milunovića 18, Konik.

MRDAK RADOJICE STANICA- DRAGA

1938 - 02.07.2014

preminula poslije kraće bolesti 2.jula 2014. u 76. godini. Sahrana će se obaviti 3. jula 2014. godine u 15 časova na groblju Lijesci-Miljakovići.  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Lijesci.

ŠĆEKIČ MIRKA-ĐOLA MILIJANA

1929 - 02.07.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu. Sahrana će se obaviti 3. jula 2014. godine  u 14 časova na groblju u Nikoljcu.

BLAGUTIN - TURO Gavrila IVANOVIĆ

- 02.07.2014

Saučešće primamo u kapeli Kočani dana 3.7.2014. od 11 do 16 časova i 4.7.2014. u Gradskoj kapeli Nikšić od 11 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na Gradskom groblju.

ANA pok. PERIŠE LEKIĆ

1940 - 02.07.2014

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se u petak 4.7.2014. godine u 17 časova iz gradske kapele na Savini do porodične grobnice na istom groblju. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli na Savini od 15 časova do momenta sahrane.

30.06.2014
Umrlice

ŽELJKO Milunova ŠTURANOVIĆ

1959 - 30.06.2014

Posmrtni ostaci očekuju se u utorak, 1. jula, u večernjim časovima. Saučešće se prima u srijedu, 2. jula, od 11 do 16 časova i u četvrtak, 3. jula, od 11 do 15 časova u Gradskoj kapeli u Nikšiću.

VINKA Novakova VUKANOVIĆ

1918 - 30.06.2014

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 30. juna 2014. godine od 10 do 14 časova i 1. jula od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti u porodičnoj grobnici selo Rogami u 14 časova.

ANTON MARK GECAJ

1967 - 30.06.2014

preminuo poslije kraće bolesti dana 30.06.2014. u 47. godini života. Saučešće primamo kod kuće dana 30.06.2014. i 01.07.2014. kod groblja u Tuzima do 14 časova. Sahrana će se obaviti u mjesnom groblju u Tuzima.

DRAGAN - MANČO MANČIĆ

- 30.06.2014

Saučešće primamo dana 1.7.2014. godine na groblju Čepurci od 9 do 15 časova kada će se obaviti sahrana. OŽALOŠĆENI: majka RADA, brat SRĐAN, snaha LIDIJA, bratanić KOSTA, bratanična ANASTASIJA, ujak MILOŠ i porodice BAŠOVIĆ i OBRADOVIĆ.

DRAGIŠA Vukića FEMIĆ

- 30.06.2014

Ostaje sjećanje na njegovu nesebičnu dobrotu i plemenitost. Sahrana će se obaviti 2. jula 2014. godine na Novom groblju u Beogradu u 14 sati. OŽALOŠĆENI: brat DRAGO, snaha DESANKA i sinovice LJILJANA i RANKA.

VIDOJE Dragiše MIJANOVIĆ

1941 - 30.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 30. juna 2014. godine od 14 do 18 časova i dana 1. jula 2014. godine od 11 do 17 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Gornjem Polju. Cvijeće se ne prilaže.

SIMKA Radovana MANDIĆ

1933 - 30.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 30. juna i 1. jula do 13 časova kada polazimo za selo Vrela - Mandići pod Ostrogom. Sahrana će se obaviti dana 1. jula 2014. godine u 16 časova na groblju Krakorovina. Cvijeće se ne prilaže.

VUKOTA Rajka SARIĆ

1942 - 30.06.2014

Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 30.6. i 1.7.2014. godine. Sahrana će se obaviti 1.7. u 14 časova na Novom groblju pod Trebjesom.  Cvijeće se ne prilaže.

STEPANIJA - BULA - JANKOVIĆ

1950 - 30.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u Ul. Voja Lakčevića br. 51. Sahrana će se obaviti 1. jula 2014. godine u 16 časova na groblju pod Bijelom Gorom. OŽALOŠĆENI: suprug JOVAN, sin ANDREJ, kćerka TATJANA, brat JOVO sa porodicom i ostala rodbina JANKOVIĆ i GAČIĆ.

SLOBODAN Momčila POPOVIĆ

1955 - 30.06.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 1.07.2014. od 10 do 16 sati kada se polazi za Kolašin i 2.07.2014. godine u kapeli Drijenak od 9 do 14 sati kada će se obaviti sahrana. OŽALOŠĆENI: braća SLAVKO i SRETEN sa porodicama i ostala mnogobrojna rodbina.

VALTER - VALDO VAHTEL

1957 - 30.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 30. juna od 11 do 16 časova i 1. jula do sahrane. Sahrana će se obaviti dana 1. jula 2014. godine u 15 časova na groblju iza Manastira.

GORDANA Ranka NIKOLIĆ

1964 - 30.06.2014

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se u srijedu, 2.7.2014. godine u 17 časova iz mjesne kapele na Podima do porodične grobnice kod crkve Sv. Sergeja i Vakha na Podima.

STEVO Božov BOROZAN

1942 - 30.06.2014

Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju dana 30. juna od 13 do 16 časova i dana 1. jula od 11 do 15 časova kada posmrtni ostaci kreću za selo Bokovo, gdje će se obaviti sahrana u 16 časova.

KOVILJKA - SELA RNKOVIĆ

1924 - 30.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući - selo Starče, Gornja Morača dana 1.7. i 2.7. kada će se obaviti sahrana u 14 časova na seoskom groblju Starče.

STANOJKA D. JOVOVIĆ

1950 - 30.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 30.6.2014. godine od 13 do 17 časova i dana 1.7.2014. godine od 11 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Gornjem Polju.

DRANA Zefa LJULJĐURAJ

1932 - 30.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući na Koniku, Ul. zagrebačka 87, dana 1. i 2. jula do 9 časova, a zatim od 10 do 14 časova pored Crkve Sv. Mihaila u Dinoši, gdje će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici.