20.08.2019
Umrlice

SLAVENKA - SANJA Borova MAKOČEVIĆ

- 19.08.2019

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 20.8. od 9 do 16 časova i 21.8. od 9 do 13.30 časova, kada krećemo za Kopilje - Piperi gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

MILO Špirov JABUČANIN

- 18.08.2019

  Po želji pokojnika, sahrana je obavljena u krugu uže porodice 19. avgusta na Starom groblju na Cetinju.

SLAVIŠA Ratomira - Lale BAJČETA

1979 - 18.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Mojkovcu dana 20.8. od 11.30 do 20 časova i 21.8.2019. godine od 8 do 9.30 časova, kada se kreće za selo Kakmuže, opština Pljevlja, gdje će se na seoskom groblju obaviti sahrana u 14 časova.

DRAGAN Veliše BULATOVIĆ

- 19.08.2019

  Saučešće se prima na Čepurcima dana 20.8. od 10 do 15 i 21.8. od 10 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti u 14 časova na groblju u Zagoriču.

BOŽIDAR - BOŽO Dušanov LUKAČEVIĆ

1950 - 19.08.2019

      Saučešće će se primati dana 19,20,21.8.2019. godine u porodičnoj kući u Berislavcima. Sahrana će se obaviti dana 21.8.2019. godine u 13 časova na mjesnom groblju u Berislavcima.  

SOFIJA Stevova KULJAČA

- 18.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Budvi dana 20.8.2019. god. od 10 do 17 časova i dana 21.8.2019. god. od 9 do 10.30 časova. Sahrana će se obaviti u 11 časova na groblju Manastira Duljevo, selo Kuljače.

MILOJE M. VUKOVIĆ

- 19.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli na Čepurcima dana 20.8.2019. godine od 10 do 15 časova i dana 21.8.2019. godine od 10 do 14 časova, kada se kreće za mjesno groblje Tološi gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

NOVAK Blagojev KRIVOKAPIĆ

- 19.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli dana 20.8.2019. godine od 11 do 16 časova i dana 21.8.2019. godine od 11 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju u Glibavcu u 15 časova.

RAJKO Đokov KOPRIVICA

- 19.08.2019

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Trebinje dana 20.8.2019. godine od 11 do 16 časova i dana 21.8.2019. godine od 9 do 11.30 časova kada povorka kreće za Šake, Banjani. Sahrana će se obaviti dana 21.8.2019. godine u 15 časova.

RADOVAN Bogdana NOVČIĆ

- 19.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli u Donjoj Gorici dana 20. avgusta od 9 do 18 časova i dana 21. avgusta od 9 do 11 časova kada se kreće za njegovo rodno mjesto selo Ivanje - Bijelo Polje gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

MILO Tomov MILOVIĆ

- 19.08.2019

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom u Nikšiću  dana 20.08. od 11:00 do 16:00 časova i dana 21.08.2019. godine  od 11:00 do 14:00 časova kada će se obaviti sahrana na novom groblju pod Trebjesom.

ILIJA Miroslava DRAGOVIĆ

- 19.08.2019

  upokojio u Gospodu, poslije teške bolesti 19.8.2019. u 61. godini života. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu 19.8. od 19.30  i 20.8. do 14 časova.  Opijelo će biti služeno 19.8. u 14 časova u crkvi Sv. Nikole, sahrana će se obaviti u 15 časova na gradskom groblju.

Posljednji pozdravi

ŽIVANA Brankova GUTOVIĆ

- 17.08.2019

Draga moja tetka Zauvijek sa tobom, zahvalan za tvoju ljubav i zaštitu, pomoć i podršku. Sa ljubavlju i sjetom Tvoj Miško  

19.08.2019
Umrlice

TOMAŠ M. BURIĆ

- 18.08.2019

  Sahrana će se obaviti 19. avgusta u 15 časova na groblju na Zagradi u krugu porodice.

DRAGICA Čedova MILOŠEVIĆ

- 17.08.2019

  Sahrana je, po želji pokojnice, obavljena u krugu najuže porodice, 18. avgusta na Starom groblju na Cetinju.

ALEKSANDAR - ACO pok. Rada MRAČEVIĆ

- 17.08.2019

  Sahrana će se obaviti u ponedjeljak, 19.8.2019. godine u 17 časova na groblju kod crkve Sv. Stefana u Šćepoševićima. Saučešće se prima u kapeli kod crkve Sv. Stefana u Šćepoševićima na dan sahrane od 11 časova do momenta sahrane.

LJUBIŠA pok. Slobodana PETKOVIĆ

- 18.08.2019

  preminuo je dana 18.8.2019. godine u 67. godini života. Saučešće se prima u mjesnoj kapeli u Orahovcu dana 18.8. od 11 do 13 i od 16 do 19 časova i dana 19.8. od 11 do 17 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju Sv.Đorđa u Orahovcu.

RAJKO Komlenov TEŠOVIĆ

1951 - 17.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli Vrbice dana 18.8.2019. od 10 do 13 i od 16 do 19 časova i dana 19.8.2019. od 10 do 15 časova, nakon čega će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Vrbice.

DRAGOMIR - DAŠO Gojka VUJOVIĆ

- 15.08.2019

  Sahrana će se obaviti u utorak, 20.8.2019. godine u 17 časova na groblju kod crkve Sv. Spasa u Mojdežu. Saučešće se prima u mjesnoj kapeli u Mojdežu na dan sahrane od 12 časova do momenta sahrane.

VELIMIR - PAJO Milorada DARMANOVIĆ

- 18.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli Zagorič dana 18.8.2019. godine od 10 do 16 časova i dana 19.8.2019. godine od 9 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana na groblju u Zagoriču. Kuća žalosti: Goranska br. 8, Murtovina.

VJERA V. PAVIĆEVIĆ

- 18.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Baru dana 18.8.2019. godine od 12 do 16 časova i dana 19.8.2019. godine od 10 do 15.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 16 časova na gradskom groblju Gvozden brijeg u Baru.

DRAGAN Milana SAVOVIĆ

- 18.08.2019

  Saučešće se prima dana 19.8. od 9 do 15 časova i 20.8. od 9 do 10 časova u gradskoj kapeli Čepurci, kada se kreće za rodno mjesto Pape - Tomaševo, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova. Kuća žalosti: Park šuma - Zagorič.

MILEVA Radovanova ŠUŠIĆ

- 18.08.2019

  Saučešće se prima u porodičnoj kući u Donjoj Bukovici dana 19.8. i 20.8. do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju.

ZORAN MILOJKO

- 18.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli Pobrđe dana 19.8.2019. od 10 do 17 časova i dana 20.8.2019. od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana ispred Crkve Sv.Jovana u Pobrđu.

ROKSANDA Blaža ŠEKARIĆ

- 18.08.2019

  Saučešće se prima u porodičnoj kući, ulica Novaka Ramova broj 11 - Konik, dana 18.8. i 19.8.2019. godine do 11.30 časova, kada se polazi za mjesto Pilatovci, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

18.08.2019
Umrlice

DESANKA-NATA Vlada ĐOGOVIĆ

- 18.08.2019

preminula poslije duže bolesti dana 18. avgusta 2019. godine u 96. godini žuvota. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu dana 18. i 19. avgusta do 12 časova. Sahrana će se obaviti dana 19. avgusta u 14 časova na groblju u Vranštici - Tomaševo.

ZORAN Miodraga ŠĆEKIĆ

- 18.08.2019

iznenada preminuo dana 18.08.2019. godine u 55. godini života. Sahrana će se obaviti dana 19.08.2019. godine u 15 časova na groblju u Boljanini. Saučešće primamo u kapeli u Boljanini.

RADOJKA Branislavova PEŠIĆ

- 18.08.2019

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 18.08.2019. godine od 11 do 16 časova i dana 19.08.2019. godine od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Čepurci. Kuća žalosti Vasa Raičkovića br. 18.

LJUBO Ilije NIKITOVIĆ

1929 - 17.08.2019

  Saučešće primamo 18.8. u gradskoj kapeli u Žabljaku od 9 do 17 časova i 19.8. od 9 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti 19.8. u 15 časova na mjesnom groblju u selu Virku. Cvijeće se ne prilaže.

MIODRAG pok. Anta PETROVIĆ

- 17.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Škaljarima 17. avgusta 2019. godine od 10 do 13 i od 16 do 18 sati, i 18. avgusta od 11 do 16 sati, kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju u Škaljarima.

IKONIJA PIVLJANIN

- 16.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli u selu Velike Krće, a sahrana će se obaviti u nedjelju 18.8. u 13 časova.

KIĆE - ZORKA Milana BOŽOVIĆ

- 17.08.2019

  Porodica će saučešće primati u gradskoj kapeli u Cetinju, dana 17. avgusta od 14 do 16 časova i dana 18. avgusta od 11 do 14 časova. Sahrana će se obaviti 18. avgusta u 16 časova na mjesnom groblju Sveti Sava, selo Erakovići - Njeguši.

VIDAK Đurov MIROTIĆ

- 17.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli u Grbavcima dana 17.8. u vremenu od 10 do 20 časova i dana 18.8. u vremenu od 9 do 14 časova kada će se obaviti sahrana.

JOVANKA Obradova GOJKOVIĆ

- 17.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 18.8. od 11 do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju.

ŽIVANA Brankova GUTOVIĆ

- 17.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 18.8. od 11 do 16 časova i 19.8. od 11 do 12.30. Sahrana će se obaviti 19.8. u 13 časova na novom groblju pod Trebjesom.

TOMISLAV - TOMO S. DURKOVIĆ

- 17.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli Čepurci dana 17.8. od 11 do 15 časova i dana 18.8. od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici. Kuća žalosti, Dahna bb.

LJUBOMIR - LJUBO Petrov SIMONOVIĆ

- 17.08.2019

  Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci dana 18.8.2019. godine od 10 do 15 časova i 19.8.2019. godine od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju Čepurci. Kuća žalosti: Ulica Đečevića broj 26.

SLOBODAN Ilije LOPIČIĆ

- 17.08.2019

  tragično je preminuo u saobraćajnoj nesreći u 46. godini života. Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci dana 17.8.2019. od 10 do 16 časova i 18.8.2019. od 10 do 13 časova, kada se kreće za rodno mjesto Meterizi gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

MILKA Borivojeva JOVANOVIĆ

- 16.08.2019

  Sahrana se po želji pokojnice obavila dana 17.8.2019. godine na groblju u Barama Šumanovića, u krugu porodice.

OLGA pok. Boža BUZDOVAN

- 17.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli Škaljari dana 17.8. od 15 do 18 časova i dana 18.8. od 10 do 16 časova kada povorka kreće za seosko groblje Kovači, gdje će se obaviti sahrana kod Crkve Sv. Arhangela Mihaila u 17 časova.

MILIVOJE - MIŠO Milanov DROBNJAK

- 17.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli u Mojkovcu 17.8.2019. godine od 16 do 20 časova i 18.8.2019. godine od 9 do 14 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova u porodičnoj grobnici u Poljima.

PERO Batrića RUTOVIĆ

- 17.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli Čepurci dana 18.8.2019. godine od 9 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana.

MILKA Pravdoljuba CVETIĆ

- 17.08.2019

  Sahrana će se obaviti 18.8.2019. godine u Lazarevcu. Ukoliko žele da se pune informacije sa umrlice nađu i ovdje, kompletne umrlice i fotografiju preminulih porodice mogu slati direktno na mail kontakt@umrli.me.

17.08.2019
Umrlice

ZORKA Vladova ŽUNJIĆ

- 16.08.2019

Saučešće primamo u Gradskoj kapeli dana 17.08.2019. godine od 11 do 16 časova i dana 18.08.2019. godine od 11 do 14 časova, kada se kreće za selo Jelenak - Danilovgrad gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. OŽALOŠĆENE PORODICE ŽUNJIĆ I BOLJEVIĆ

DRAGA Gavrova TAPUŠKOVIĆ

1932 - 17.08.2019

Porodica će saučešće primati na gradskom groblju u Kolašinu dana 17.08.2019. od 14 do 18 časova i dana 18.08.2019. od 9 do 12 časova kada se polazi za selo Rečine gdje će se obaviti sahrana na seoskom groblju u Mujića Rečinama u 15 časova.

JOVANA Mijata ADŽIĆ

- 16.08.2019

  preminula je dana 16. avgusta 2019. godine u 77. godini života. Saučešće se prima dana 17. avgusta 2019. godine u gradskoj kapeli u Plužinama. Sahrana će se obaviti na seoskom groblju Brljevo dana 17. avgusta 2019. godine u 15 časova.  

MARKO Nikolin LAZAREVIĆ

- 16.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli na gradskom groblju Čepurci 16.8. od 10 do 15 časova i 17.8. od 10 do 14 časova, kada će se krenuti sa posmrtnim ostacima za mjesno groblje u Rogamima gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

IKONIJA PIVLJANIN

- 16.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli u selu Velike Krće, a sahrana će se obaviti u nedelju 18.8. u 13 časova.

NADA Radivoja DRAGAŠEVIĆ

- 16.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Pljevljima - Ravni 17.8.2019. od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti istog dana na mjesnom groblju na Gukama - Pljevlja u 14 časova.

RADE Danilov TODOROVIĆ

- 16.08.2019

Saučešeć primamo u kapleli pod Trebjesom u Nikšiću dana 16.08.2019. godine od 14 do 16 časova i dana 17.08.2019. godine od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na novom groblju pod Trebjesom.