restoran podgoricawine tours montenegro
30.11.2014
Umrlice

VOJIN Blažov ĆUPIĆ

1935 - 26.11.2014

  u 79. godini. Sahranjen je u Beogradu 27. novembra 2014. godine. OŽALOŠĆENI: brat VLADIMIR i sin BORKO sa porodicama.

NEBOJŠA - MAKSO Pavla MAKSIMOVIĆ

1959 - 29.11.2014

  Sahrana će se obaviti dana 30. novembra 2014. godine u 14 časova na groblju u Nikoljcu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu.

BRANKO Božov VUKOVIĆ

1950 - 29.11.2014

  Saučešće primamo 29. i 30.11.2014. godine u kapeli u Poljima. Sahrana će se obaviti 30.11.2014. godine u 15 časova na groblju u Poljima.

MILICA Mićuna VOJINOVIĆ

1932 - 29.11.2014

  Sahrana će se obaviti dana 30. novembra 2014. godine u 14 časova na groblju u Derovu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu 29.i 30. novembra do 12 časova. OŽALOŠĆENI: porodice VOJINOVIĆ i VUKOVIĆ.

RAJKO Veselinov RACKOVIĆ

1958 - 28.11.2014

 

ILIJA - MINJO Mićunov KARADŽIĆ

- 29.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 29.11. od 4 do 16 časova i dana 30.11. od 10 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti 30.11. u 15 časova na gradskom groblju Zagorič.

MIHAILO Vidov KOVAČEVIĆ

1942 - 29.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Golubovcima 29. i 30. novembra 2014. godine do 13 časova. Sahrana će se obaviti na groblju pred Nikolj crkvom.

MILAN Zakov POPOVIĆ

1935 - 28.11.2014

  Po želji pokojnika sahranjen je u krugu porodice 29.11.2014. OŽALOŠĆENI: porodica POPOVIĆ.

KOVILJKA Momirova RADONJIĆ

1944 - 29.11.2014

 

DESA Blagojeva MIKETIĆ

1952 - 29.11.2014

 

GOJKO Milivoja NOVAKOVIĆ

1953 - 29.11.2014

 

BOŽIDAR Lukin RADOJČIĆ

1946 - 29.11.2014

 

ŽARKO Nikolin RADULOVIĆ

1952 - 29.11.2014

 

DUŠAN Vladomirov PIĆURIĆ

1926 - 28.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Dubrovsku-Šavnik, 29. i 30. novembra. Sahrana će se obaviti 30. novembra u 14 časova na mjesnom groblju u selu Dubrovsko. Cvijeće se ne prilaže.

Prim. dr NIKOLA BJELADINOVIĆ

1930 - 28.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Škaljari 29. novembra 2014. godine od 11 do 16 časova i 30. novembra 2014. godine od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana. Cvijeće se ne prilaže.

DRAGOMIR Mirašev VUJAČIĆ

1958 - 29.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom 30. novembra i 1. decembra 2014. godine u gradskoj kapeli u Nikšiću do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti 1. decembra 2014. godine u 15 časova na groblju iza Manastira.

dr MOMČILO Filipov SARIĆ

1943 - 29.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 30. novembra od 11 do 16 časova i 1. decembra do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Nikšiću.

29.11.2014
Umrlice

MOJSIJE Milutinov PETROVIĆ

1920 - 27.11.2014

Saučešće primamo u kapeli Čepurci 28. novembra 2014. od 14 do 16 časova i 29. novembra 2014. od 9 do 12 časova, kada sa posmrtnim ostacima krećemo u njegovo rodno mjesto Bioče, gdje će biti obavljena sahrana u 14 časova.

SLAVKO Mila LABOVIĆ

1935 - 24.11.2014

poslije kraće bolesti preminuo u Beogradu dana 24. novembra 2014. god. u 79. godini života. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se 29. novembra 2014. god. u 14 časova na seoskom groblju u Kraljima - Andrijevica.

SAVETA M. JELENIĆ

1928 - 28.11.2014

Saučešće primamo u kapeli u Spužu 29. novembra 2014. godine od 13 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju. OŽALOŠĆENI: porodice JELENIĆ i ROKSANDIĆ.

MILIVOJE Dušana LAŠIĆ

1952 - 28.11.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu dana 29.11.2014. godine u vremenu od 9 do 18 časova i 30.11.2014. godine od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Kolašinu.

ALEKSANDAR Tomo MARKOVIĆ

1981 - 28.11.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 29. 11. 2014. od 10 do 15 časova i 30. 11. 2014. od 10 do 15 časova kada će se obaviti sahrana.

RADOVAN Neđeljkov RADEVIĆ

1949 - 10.03.2015

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 10.marta 2015 godine u vremenu od 9 do 15 časova kada krećemo za rodno selo Ožezi, Piperi, gdje će se obaviti sahrana u 16 časova.

GOJKO Boškov MUGOŠA

1931 - 27.11.2014

Saučešće primamo u kapeli u Donjoj Gorici 28. novembra 2014. od 14 do 19 časova i 29. novembra 2014. od 9 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Donjoj Gorici.

VELIMIR - VELJO Milikin RADONJIĆ

1940 - 28.11.2014

preminuo poslije duže i teške bolesti dana 28.11.2014. u 23 časa u 74. godini života. Saučešće primamo u kapeli u Zagoriču 29.11.2014. od 9 do 16 časova i 30.11.2014. od 9 do 11 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova u selu Jasenova, Manastir Morača.

ZDRAVKO Jakova PAVIĆEVIĆ

- 28.11.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 28. 29. i 30.11.2014. do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti 30.11.2014. godine u 14 časova na gradskom groblju. Cvijeće se ne prilaže.

JELENA Vojinova PAVIĆEVIĆ

1924 - 28.11.2014

Saučešće primamo 29. novembra 2014. godine od 10 do 15 časova na Čepurcima i 30. novembra 2014. godine od 10 do 12 časova. Sahrana će se obaviti u 14 časova na seoskom groblju Pećine – Gradac.

KIĆE pok. Marka KISE

1932 - 28.11.2014

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se u subotu, 29. novembra 2014.

LJILJANA Momčilova LAKOVIĆ

1944 - 27.11.2014

Saučešće primamo u nedjelju, 30. novembra 2014. godine, u kapeli na Medunu od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju.

VASA Božidara ERAKOVIĆ

1928 - 27.11.2014

Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom 28. i 29. novembra 2014. godine. Sahrana će se obaviti 29. novembra 2014. u 14 časova na Novom groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.

LJUBICA Nedjeljkova-Mado ĐUKANOVIĆ

1938 - 28.11.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 28, 29. i 30. novembra do 13 časova. Sahrana će se obaviti 30. novembra u 14 časova na mjesnom groblju u Lukovu.

LJUBOMIR - LJUBO Stojanov RUBEŽIĆ

1932 - 28.11.2014

Saučešće primamo 28. i 29.11.2014. do 13 časova u gradskoj kapeli u Mojkovcu. Sahrana će se obaviti 29.11.2014. godine u 15 časova na mjesnom groblju u Lepencu.

BLAGOTA Dušanov BRNOVIĆ

1927 - 27.11.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 28.11. od 10 do 15 časova i 29.11. od 9 do 13 časova, kada krećemo za Sinjac - Lješanska nahija, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova. Kuća žalosti Fruškogorska 15.

IVO Nikov BABIĆ

1935 - 27.11.2014

preminuo 27.11.2014. u 79. godini. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 28.11.2014. godine od 9 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova, na groblju Sveti Nikola u Zupcima. 

28.11.2014
Umrlice

RADENKO Jovana ĆURIĆ

1960 - 26.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 27.11. od 9 do 15 časova i dana 28.11. od 11 do 14 časova u gradskoj kapeli na Žabljaku, gdje će se i obaviti sahrana u 14 časova.

VIDOSAVA Mlađena LjUJIĆ

1933 - 27.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Grančarevu 27. i 28. novembra. Sahrana će se obaviti dana 28. novembra 2014. godine u 14 časova na groblju u Gornjem Grančarevu.

RADOJKA Miloša OSTOJIĆ

1935 - 27.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Pliješi - Čavanj dana 28. i 29.11.2014. godine do 12 časova kada će se obaviti sahrana u Pušanskom dolu.

MILORAD - MIŠKO Gojka KASTRATOVIĆ

1941 - 27.11.2014

  preminuo posle duže i teške bolesti dana 27. N.2014. godine u 73. godini živoga. Posmrtni ostaci biće izloženi u seoskom domu u Gračanici dana 27. i 28.11.2014. godine. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 28.11.2014. godine, u 14 časova, na groblju Graovo - Gračanica.

STANKA Ljuba BIGOVIĆ

1938 - 27.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 27.11. od 10 do 15 časova i dana 28.11. od 10 do 13.30 časova, kada će se i obaviti sahrana.

SAVETA - MIKA Bogdanova ANĐELIĆ

1948 - 27.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Suvodo dana 28. i 29. novembra. Sahrana će se obaviti 29. novembra 2014. godine u 13 časova na porodičnom groblju u Suvodolu.

ĐORĐINA - ĐUKA Milana MAROVIĆ

1931 - 26.11.2014

 

VASILIJE - LOLO Milivojev ĐUKIĆ

1931 - 27.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima 27. novembra 2014. od 13 do 15 časova i 28. novembra 2014. od 9 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici. Kuća žalosti: Cara Lazara br. 25.

VINKA Božova ŠPANJEVIĆ

1938 - 27.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Čepurcima 27. novembra od 13 do 16  časova i 28. novembra od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: Ul. 4. jula br. 35/4.

MILKA Dragutinova MARAŠ

- 27.11.2014

  Saučešće primamo 27. novembra od 14 do 16 časova i 28. novembra od 10 do 13 časova na gradskom groblju Čepurci, kada krećemo na groblje u Srpskoj – Cijevna, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

DRAGINJA Ljakova LAKOVIĆ

1942 - 27.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Medunu 27. novembra 2014. godine od 10 do 19 časova i 28. novembra 2014. godine od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana. Cvijeće se ne prilaže.

SLOBODAN RAŽNATOVIĆ

1945 - 27.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju 27. novembra od 12 do 16 časova i 28. novembra od 11 do 13 časova, kada krećemo za selo Dujeva gdje će se i obaviti sahrana u 15 časova.

DANILO - DANO Milutinov ULIĆEVIĆ

- 27.11.2014

  Saučešće primamo u Zagoriču 27. novembra 2014. od 14 do 16 časova i 28. novembra 2014. od 10 do 15 časova, gdje će se i obaviti sahrana. Kuća žalosti: Prva proleterska br. 21.

BLAŽO - BLAGOTA Dušanov BRNOVIĆ

1927 - 27.11.2014

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 28. 11. od 10 do 15 časova i 29. 11. od 9 do 13 časova kada krećemo za Sinjac - Lješanska nahija, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova. Kuća žalosti Fruškogorska 15.

27.11.2014
Umrlice

VESELIN - VESKO Milovana ROVČANIN

1959 - 26.11.2014

 

STANOJKA pok. Gojka RAJKOVIĆ

1931 - 26.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Budvi dana 27.11.2014. godine od 9 do 14.30 časova kada povorka kreće za Bečiće gdje će se obaviti sahrana na groblju ispred crkve Sv. Nikola u 15 časova.

SAVETA M. LALOVIĆ

1936 - 26.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Pošćenje - Šavnik dana 26. i 27. novembra do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju.

LEPOSAVA Dragana MARAŠ

- 26.11.2014

 

RADOMIR Perov PETKOVIĆ

1937 - 26.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj  kući Kutnja njiva - Duži dana 27.11. od 13 časova i 28.11. do 13 časova kada se kreće ka mjesnom groblju u Dužima gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

JOVANKA Radovanova MANOJLOVIĆ

1960 - 25.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli Kržanji - Kuči dana 26.11. od 14 do 19 časova i dana 27.11. od 10 do 14 časova kada će se obaviti sahrana.

DRAGUTIN - DRAGO Vukmana STEŠEVIĆ

1934 - 26.11.2014

 

MILETA Velimirov VOJVODIĆ

1959 - 26.11.2014

 

MILISAV Obrada VUKOVIĆ

1929 - 25.11.2014

  dana 25. novembra 2014. u 85. godini u Baru. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu. Sahrana će se obaviti u četvrtak 27. novembra 2014. godine u 14 časova na gradskom groblju Nikoljac u Bijelom Polju.

DRAGAN Miloša FURTULA

1958 - 26.11.2014

  iznenada preminuo 26. novembra 2014. u 56. godini. Sahrana će se obaviti 27. novembra 2014. godine u 14 časova na donjem groblju u Stožeru. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Stožeru.

DARINKA - DARA Slavkova BANOVIĆ

1942 - 26.11.2014

 

VUKOSAVA - VUKE pok. Janka MILOŠEVIĆ

1913 - 26.11.2014

 

RAJKO Tiodora LAKČEVIĆ

1933 - 26.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom 26. i 27. novembra do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju pod Trebjesom.

MARICA Lazareva OBRENOVIĆ

1920 - 26.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Drijenku 26. novembra 2014. godine do 18 časova i 27. novembra 2014. godine od 9 do 13.30 časova, kada krećemo na Blatinu gdje će se obaviti sahrana u 14 časova na mjesnom groblju.

NEBOJŠA ĐURNIĆ

- 26.11.2014

  Naknadno ćemo informisati o terminu sahrane. KOLEKTIV BARSKA PLOVIDBA AD BAR

JELENA Momova BULATOVIĆ

1930 - 26.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurke 27. novembra od 9 do 14 časova, kada polazimo za Gornja Rovca – Smreka, gdje će se primati saučešće u porodičnoj kući do 28. novembra 2014. godine do 12.30 časova. Sahrana će se obaviti na seoskom groblju Grablja u 14 časova.

26.11.2014
Umrlice

PETAR Ilije BIJEDIĆ

1934 - 24.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Meljaku - Bijedići. Sahranu ćemo obaviti 26. novembra 2014. godine u 12 časova na groblju u  Meljaku - Bijedići.

MIRJANA Mirka KISIĆ

1939 - 25.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru dana 25.11.2014. godine od 10 do 16 časova i dana 26.11.2014. godine od 10 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti istoga dana u 15 časova na gradskom groblju Gvozden Brijeg u Baru.

SVETISLAV Radoja BORIČIĆ

1957 - 25.11.2014

  preminuo poslije duže bolesti dana 25.11.2014. god. u 57. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u gradskoj kapeli u Beranama dana 26. i 27.11.2014. godine. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 27.11.2014. godine u 14 časova na gradskom groblju u Beranama.

MILICA Momira ĐUKANOVIĆ

2014 - 24.11.2014

  Posmrtni ostaci stižu u Nikšić dana 25.11. oko 20 časova. Saučešće primamo 26.11. u gradskoj kapeli u Nikšiću od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti 26.11.2014. godine u 15 časova na groblju u Rubežima. Kuća žalosti:  Rubeža b.b.

DOBRAŠIN Sava KOMATINA

1940 - 25.11.2014

  preminuo poslije duže bolesti dana 25.11.2014. godine u 74. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u Domu u Mišnici dana 25. i 26.11.2014. godine. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 26.11.2014. godine u 14 časova na Mišničkom groblju.

MIODRAG Panta OBRADOVIĆ

1936 - 25.11.2014

  preminuo poslije kraće i teške bolesti 25.11.2014. u 78. godini. Posmrtni ostaci biće izloženi u Domu u Pešcima 25. i 26.11.2014. do 11 časova. kada se polazi za Lubnice gdje će se i obaviti sahrana u 14 časova.

SLAVKA Save BUBANJA

1951 - 25.11.2014

  preminula poslije duže bolesti 25. novembra 2014. u 63. godini. Sahrana će se obaviti 26. novembra 2014. godine u 14 časova na groblju u Bubanjama. saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu 25. i 26. novembra do 12 časova.

VOJIN M. MATKOVIĆ

1939 - 25.11.2014

  Saučešće primamo 25. i 26. novembra 2014. godine do 15 časova u kapeli u Straševini. Sahrana dragog nam pokojnika će se obaviti 26. novembra 2014. godine u 15 časova na groblju u Straševini. Po želji pokojnika, cvijeće se ne prilaže.

SLOBODAN Đurov ORBOVIĆ

1968 - 25.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Straševini 25. novembra od 14 do 16 časova i 26. novembra od 11 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana na groblju u Straševini. Cvijeće se ne prilaže.

GOJKO Dušanov VUKČEVIĆ

1947 - 25.11.2014

  Saučešće primamo 25. novembra od 12 do 19 časova i 26. novembra od 10 do 15 časova u kapeli u Goljemadima - Lješanska nahija, gdje će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici. Kuća žalosti: Ul. Raka Mugoše br. 7 - Donja Gorica. Cvijeće i vijenci se ne prilažu.

PEJKA Đorđijeva KULIĆ

1922 - 25.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Prisojni Orah - Plužine, 2. i 26. novembra do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Orahu.

NIKOLA - ĐEDO pok. Petra DERVIŠ

1927 - 24.11.2014

  Po želji pokojnika, sahrana je obavljena u najužem krugu porodice u porodičnoj grobnici na Cetinju 25. novembra 2014. godine. OŽALOŠĆENA FAMILIJA

STANICA Vasova VUKOVIĆ

1941 - 24.11.2014

  Saučešće primamo u kapeliu Zagoriču 26. novembra 2014. godine od 10 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana.

MILKA Uroševa MILUNOVIĆ

- 25.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 26. novembra 2014. godine od 11 do 16 časova i 27. novembra 2014. godine od 11 do 14.30 časova.Sahrana će se obaviti 27. novembra 2014. godine u 15 časova na mjesnom groblju u Straševini. Cvijeće se ne prilaže.

MARIJA - MAŠA ĐONOVIĆ

1938 - 25.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 26. novembra 2014. godine od 9 do 16 časova i 27. novembra 2014. godine od 9 do 12 časova, kada krećemo za selo Tomići – Virpazar, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

PUNIŠA Radovanov TOMOVIĆ

1930 - 25.11.2014

  Saučešće primamo 25, 26. i 27. novembra 2014. godine u mjesnoj kapeli u Poljima. Sahrana će se obaviti 27. novembra 2014. godine u 14 časova na mjesnom groblju u Poljima.

ĐORĐIJA Punišin MAROVIĆ

1937 - 25.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli Čepurci, 25. novembra 2014. od 12 do 16 časova i 26. novembra 2014. od 9 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na groblju u Zagoriču. Kuća žalosti: Ulica Đulje Jovanova bb, Masline.

VLADIMIR Jokov DONKOVIĆ

1935 - 25.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Šišiće 25. novembra 2014. od 14 do 17 časova, 26. novembra 2014. od 10 do 16 časova i 27. novembra 2014. od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju Sv. Mina - Šišići.

DESANKA - ROSE Mašova POPOVIĆ

- 25.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju 25. novembra od 13 do 16 časova i 26. novembra od 12 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana na Starom groblju na Cetinju. OŽALOŠĆENA PORODICA POPOVIĆ

BRANKO Ilijin RAIČEVIĆ

1929 - 25.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Gornjoj Gorici 26. novembra od 10 do 16 časova i 27. novembra od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Gornjoj Gorici. Kuća žalosti: Ulica kosmajska 5.

25.11.2014
Umrlice

MILENA Boškova VUKIĆEVIĆ

1939 - 24.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Žabljaku dana 24. novembra od 11 do 18 časova i dana 25. novembra od 9 do 12 časova. Sahrana će se obaviti dana 25. novembra 2014. godine u 14 časova na mjesnom groblju u selu Krš.

ŽELJKO Budimira ČOVIĆ

1964 - 24.11.2014

  Sahrana će se obaviti dana 25. novembra 2014. godine u 14 časova na groblju u Nikoljcu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu. OŽALOŠĆENI: supruga NADA, sinovi MARKO i NIKOLA, sestra ŽANA, stric JEZDIMIR i ostala ožalošćena porodica.

VOJIN Andrijin POPOVIĆ

1942 - 24.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 25. od 12 do 16 časova i 26. od 11 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti 26.11. u 14 časova na groblju u Glibavcu. Cvijeće se ne prilaže.

SPASOJE Jevtov APRCOVIĆ

1940 - 23.11.2014

  Saučešće primamo u kući žalosti u selu Orah dana 24. i 25.11.2014. godine kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Orahu u 14 časova.

RADOSLAV Vuka BUBANJA

1929 - 24.11.2014

  preminuo poslije kraće bolesti 24. novembra 2014. u 85. godini. Sahrana će se obaviti 25. novembra 2014. godine u 14 časova na groblju u Bubanjama. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu 24. i 25. novembra do 12 časova.

MILKA Petrova LABOVIĆ

- 24.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci 25. novembra od 9 do 14 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na gradskom groblju u Zagoriču. Kuća žalosti: Sarajevska br. 40 - Podgorica.

VOJIN Kojadinov ORBOVIĆ

1947 - 24.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 25. novembra od 11 do 16 časova i 26. novembra od 10 do 12 časova, kada se polazi za Klenak - Banjani gdje će se obaviti sahrana u 14 časova. Cvijeće se ne prilaže.

ZORAN pok. MARKA KOTORAC

1955 - 24.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Škaljari - Kotor 25. novembra 2014. od 10 do 16 časova i 26. novembra 2014. od 10 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju Škaljari.

IVANA Dimitrija ŠKULETIĆ

1967 - 24.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurke dana 25. novembra od 10 do 15 časova i 26. novembra od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na mjesnom groblju Bogetići.

RADOVAN - RAŠO Vojislava BOŠKOVIĆ

1954 - 24.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurke dana 25. novembra od 9 do 15 časova. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju u Tološe u 16 časova. Kuća žalosti: Obodska bb. Tološi.

NOVO Miladinov BEČANOVIĆ

1943 - 24.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 24. i 25. novembra 2014. godine do 14.00 časova. Sahrana će se obaviti 25. novembra 2014. godine u 15.00 časova na mjesnom groblju selo Kuta - Župa.

TOMISLAV Mihajla VUŠOVIĆ

1934 - 23.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 24. novembra 2014. od 10 do 16 časova i dana 25. novembra 2014. godine od 10 do 14 časova kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju u Gornjem Polju.

DUŠKO Krstov MARKOVIĆ

1964 - 25.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Cetinju, 25. novembra od 12 do 16 časova i 26. novembra od 10 do 12 časova kada krećemo za Ržani Do - Cuce gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

VUKAŠIN - VUKO Miladina RAIČIĆ

1937 - 24.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci 25. novembra od 9 do 15 časova kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici.

MILKA Milije RADOŠEVIĆ

1932 - 24.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 24. novembra od 11 do 16 časova i dana 25. novembra od 11 do 13 časova. Sahrana će se obaviti u 14 časova na groblju u Kočanima. Po želji pokojnice, cvijeće se ne prilaže.

24.11.2014
Umrlice

MARIJA PEJUŠKOVIĆ

1933 - 23.11.2014

  preminula poslije kraće i teške bolesti 23.11.2014. u 82. godini. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru dana 24.11.2014. od 10 do 16 časova. Sahrana će se obaviti 25.11.2014. godine u 13 časova u Čajetini, Srbija.

ZORKA Stojana STRUNJAŠ

1966 - 23.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 24. novembra od 11 do 16 časova i 25. novembra  od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.

BLAGOJE - BAJO Vojislavov PAVIĆEVIĆ

1939 - 23.11.2014

 

DUŠANKA Batrića LABOVIĆ

1928 - 23.11.2014

  poslije kraće bolesti 23.11.2014. u 86. godini. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 24.11.2014. godine od 9 do 3 časova. Sahrana će se obaviti istog dana na gradskom groblju Čepurci, Podgorica u 14.30h.

DRAGOLJUB Milorada MRDAK

1950 - 23.11.2014

  preminuo poslije duže bolesti 23. novembra 2014. u 64. godini. Sahrana će se obaviti 24. novembra 2014. godine u 14 časova na gradskom groblju u Nikoljcu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu.

IGOR Draganov MILOŠEVIĆ

- 23.11.2014

  Saučešće primamo 24. novembra od 10 do 15 časova i 25. novembra 2014. od 10 do 14 časova u kapeli Zagorič, kada će se i obaviti sahrana. Kuća žalosti: Ulica Savska broj 12.

RADINKA Božidarova STIJEPOVIĆ

1941 - 23.11.2014

  Saučešće primamo dana 24. novembra 2014. godine na gradskom groblju Čepurci od 10 do 15 časova, gdje će se obaviti sahrana. OŽALOŠĆENI: suprug BOŽIDAR, kćerke SLAVICA, SNEŽANA i SENKA, sestra KOVILJKA, unučad i ostala rodbina STIJEPOVIĆ i KNEŽEVIĆ.

DANA pok. Svetozara ŠĆEKIĆ

1925 - 19.11.2014

  Po želji pokojnice sahrana je obavljena u prisustvu najuže porodice. Hvala joj za neizmjernu ljubav i beskrajnu predanost svojoj porodici. OŽALOŠĆENI: kćerke MILA i VESNA, sin MILAN, snaha JOVANKA, brat DRAGOLJUB, unučad i praunučad.

ŽIVKO - ŽIVO Nikov LAĐIĆ

1934 - 23.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Ponarima 23. i 24. novembra do 15 časova kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici u Ponarima.

MAŠA Branislavljeva TOMOVIĆ

1994 - 23.11.2014

  Saučešće se prima na Čepurcima 24. novembra 2014. od 10 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na groblju Čepurci. Kuća žalosti: Devete Crnogorske br. 56.

DUŠKO Radov MARUŠIĆ

1956 - 22.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 23. novembra od 11 do 16 časova i dana 24. novembra do 13 časova kada se polazi za Daboviće gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

MIROSLAVKA Vukojice MINIĆ

1932 - 23.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli Ravna Rijeka dana 23. i 24. novembra do 13 časova na groblju u Majstorovini.

23.11.2014
Umrlice

KOSA Vasilija KNEŽEVIĆ

1918 - 22.11.2014

  Saučešće se prima u kapeli na Čepurcima dana 23.11. od 11 do 14 časova, kda će se obaviti sahrana. OŽALOŠĆENI: porodica KNEŽEVIĆ i unučad IVAN, VESELIN, VESNA BOŠKOVIĆ i unuka DRAGANA ČARAPIĆ.

ŽELJKA Zoranova DRAGOVIĆ

1965 - 22.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Dučićima-kuči dana 23.11.2014. godine od 10 do 15 časova i 24.11.2014. godine od 10 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju. OŽALOŠĆENI: sin STEFAN, đever DUŠAN-BETO i mnogobrojna rodbina DRAGOVIĆ.

MILEVA-MIKA pok. Mihaila BEGOVIĆ

1931 - 22.11.2014

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 22. novembra od 10 do 15 časova i 23. novembra od 10 do 13 časova, kada krećemo za selo Kosić-Danilovgrad, gdje će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u 15 časova. Kuća žalosti: Mila Peruničića 2.

LJUBINKA Rankova RAŠČANIN

1943 - 22.11.2014

 

BOSILJKA Milete ZEJNILOVIĆ

1932 - 21.11.2014

  Sauešće primamo dana 22.11. i 23.11.2014. godine do 13 časova u ulici Kadinjača-Konik. Sahrana će se obaviti u 15 časova na groblju Cijevna.

ROSA Božova SPIČANOVIĆ

1923 - 22.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Gluhom Dolu 22. novembra 2014. godine od 12 do 15 časova i 23. novembra 2014. godine od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju. OŽALOŠĆENI: porodice SPIČANOVIĆ i KRAČKOVIĆ.

KRSTINJA Đukana VUKOVIĆ

1933 - 22.11.2014

  preminula dana 22.11.2014. godine u 81. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici dana 22. i 23.11.2014. godine do 13:30 časova.Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 23.11.2014. godine u 14 časova na seoskom groblju Glavica u Trešnjevu.

VOJKA Radojice NIKČEVIĆ

1956 - 21.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci 22. novembra 2014. godine od 14 do 16 časova i 23. novembra 2014. godine od 9 do 11 časova, kada krećemo za Nikšić gdje će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju u Straševini u 15 časova.

MILE Đorđija DENDIĆ

1954 - 22.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Zagradu dana 22.11. do 20 časova i 23.11. od 9 do 14 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na mjesnom groblju Zagrad. Cvijeće se ne prilaže.

MILE Đorđija DENDIĆ

1954 - 22.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Zagradu dana 22.11. do 20 časova i 23.11. od 9 do 14 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na mjesnom groblju Zagrad. Cvijeće se ne prilaže.

JELENE Anđelkove ZEKANOVIĆ

1936 - 22.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom 22. novembra od 13 časova i 23. novembra do 14:30 časova. Sahrana će se obaviti 23. novembra 2014. godine u 15 časova na novom groblju pod Trebjesom.

JELENA Mirova BABIĆ

1950 - 22.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana  22.11. od 10 do 15 časova i dana 23.11. od 9 do 12 časova, kada krećemo u selo Gostilje Brajovićko,gdje će se obaviti sahrana u 14 časova. Po želji pokojnice cvijeće se ne prilaže.

NATALIJA Blagotina VUKČEVIĆ

1955 - 22.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci 23. novembra 2014. godine od 11 do 15 časova i 24. novembra 2014. godine od 9 do14 časova, kada će se i obaviti sahrana na gradskom groblju Čepurci. Kuća žalosti: Ulica Ivana Crnojevića br. 46-Podgorica.

VERA Vladova ZEČEVIĆ

1923 - 22.11.2014

  Sahrana će se obaviti 23.11.2014. godine u Vrnjačkoj Banji. OŽALOŠĆENI: djever SLAVKO ZEČEVIĆ sa porodicom.

BRANKO Ristov VUKČEVIĆ

1938 - 21.11.2014

  Saučešće primamo 22. i 23. novembra 2014. godine u porodičnoj kući u selu Botun. Sahrana će se obaviti 23. novembra u 13 časova an goblju u Srpskoj

MAGDALENA Milutinova LABAN

- 22.11.2014

  Sahrana će se obaviti 23. novembra 2014. godine na gradskom groblju u Beranama u 14 sati. OŽALOŠĆENI: ćerke ALEKSANDRA, SNEŽANA i SUZANA, unučad SANDRA, ARSENIJE, KSENIJA i STAŠA, porodica LABAN i KRDŽIĆ.

22.11.2014
Umrlice

MILISAV Dragoljubov VELJOVIĆ

1956 - 21.11.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Zagoriču 21. novembra 2014. od 10 do 15 časova i 22. novembra 2014. od 9 do 11 časova, kada krećemo za Pelev Brijeg - Bratonožići, gdje će se i obaviti sahrana u 14 časova.

RANKO Veljkov JOVANOVIĆ

1961 - 21.11.2014

Saučešće primamo 22. novembra 2014. od 10 do 16 časova i 23. novembra 2014. od 10 do 14 časova na gradskom groblju Čepurci. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova u porodičnoj grobnici u Gornjim Komanima – Dolovi.

NOVAK Novov LAŠIĆ

1951 - 21.11.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Mojkovcu 22. novembra 2014. godine od 9 do 19 časova i 23. novembra 2014. godine od 9 do 14 časova. Sahrana će se obaviti 23. novembra 2014. godine u 14 časova na gradskom groblju u Mojkovcu.

MLADEN Arsov DAPČEVIĆ

- 21.11.2014

Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju 21. novembra 2014. od 12 do 16 časova i 22. novembra 2014. od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Starom groblju.

MILENA Mlorada (Mica) KLIKOVAC

- 20.11.2014

Sahranjena je dana 21.11.2014. godine po želji pokojnice u krugu uže porodice. OŽALOŠĆENI: porodica KLIKOVAC. 

DRAGICA Martina GUBERINIĆ

1925 - 21.11.2014

Preminula poslije kraće bolesti dana 21.11.2014. godine u 89. godini života.  Posmrtni ostaci biće izloženi u kapeli na Goraškom groblju dana 21. i 22.11.2014. godine.  Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 22.11.2014. godine, u 14 časova, na groblju Ckvine.

MIODRAG - MIJO Aleksin MARSENIĆ

1947 - 20.11.2014

Saučešće primamo u kapeli Rijeka Marsenića - Berane dana 21. i 22.11. do 14 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju. 

PETAR Branka POPOVIĆ

1982 - 21.11.2014

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se u nedjelju, 23.11.2014. godine u 14.30 časova iz kuće žalosti do porodične grobnice kod crkve Sv. Neđelje u Jošici - Kamenari. Saučešće primamo u kući žalosti u Kamenarima. 

ANGELINA Đorđa VLAISAVLJEVIĆ

- 19.11.2014

Sahrana će se obaviti dana 22.11.2014. godine, u 15 časova, u Inđiji. Sa posmrtnim ostacima umrle, kreće se u 23 časa ispred Kliničkog centra - Podgorica. 

21.11.2014
Umrlice

JOVIĆ - BAĆO Radoja STANIĆ

1937 - 20.11.2014

  Sauečešće primamo u selu Podbišići - Mojkovac dana 20.11.2014. godine od 9 do 20 časova i 21.11.2014. godine od 9 do 12 časova. Sahrana će se obaviti 21.11.2014. godine  na mjesnom groblju Slatina - Prošćenje u 14 časova.

SAVA pok. Đoka PIŠTINJAT

1920 - 20.11.2014

 

DIMITRIJE Vasa LABAN

1938 - 20.11.2014

  preminuo poslije kraće bolesti dana 21.11.2014. godine u 76. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u gradskoj kapeli u Beranama dana 20. i 21.11.2014. godine. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 21.11.2014. godine u 14 časova, na gradskom groblju u Beranama.

OLGA Trifuna PANDURICA

1938 - 20.11.2014

  preminula poslije kraće bolesti dana 20.11.2014. godine u 76. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u kapeli u Mojkovcu dana 20. i 21.11.2014. godine do 13 časova. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 21.11.2014. godine u 15 časova na groblju u Lepencu.

ZORAN Pavla GOJNIĆ

1956 - 20.11.2014

  Saučešće primamo u kući žalosti Donji Brčeli - Crmnica dana 20. i 21. do 14 časova. Sahrana će se obaviti 21.11.2014. na seoskom groblju u Donjim Brčelima u 14 časova.

GOJKO Blažov ZEC

1950 - 20.11.2014

  poslije kraće bolesti u 64. godini života. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Pelinovu - Grbalj dana 20.11.2014., 21.11.2014. i 22.11.2014. do sahrane. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 22.11.(subota)2014. godine u 14 sati na mjesnom groblju Pelinovo - Grbalj.

STANE pok. Milana KNEŽEVIĆ

1931 - 20.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli Šišići dana 21.11.2014. godine od 10 do 16 časova i 22.11.2014. godine od 10 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju ispred crkve Sv. Đorđa u Prijeradima. Cvijeće se ne prilaže.

SLAVKA Mitrova PEČURICA

1940 - 20.11.2014

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 21. novembra 2014. od 10 do 16 časova i 22. novembra 2014. od 9 do 11 časova, kada krećemo za Trnovo - Virpazar, gdje će se i obaviti sahrana u 13 časova.

PETAR Đurov VUKIĆEVIĆ

- 20.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Donjoj Gorici, 21. novembra od 10 do 17 časova i 22. novembea od 10 do 13 časova, kada se kreće za selo Releza, Lješanska nahija, gdje će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u 15 časova.

DRAGICA Mišova ANDRIJAŠEVIĆ

- 20.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli Čepurci 20. novembra 2014. od 14 do 16 časova i 21. novembra 2014. od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju Čepurci.

ZLATANA - ZLATA Božova ĐURAŠKOVIĆ

1948 - 20.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci 21. novembra 2014. godine od 9 do 13 časova, kada krećemo za selo Dujevo  Rijeka Crnojevića, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Kuća žalosti: Ul. obodska bb - Tološi.

DANICA Blagote PAJOVIĆ

1933 - 20.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Žabljaku 21. novembra 2014. u vremenu od 9 do 18 časova i 22. novembra 2014. u vremenu od 9 do 12.30 časova. Sahrana će se obaviti 22. novembra 2014. u 13 časova na seoskom groblju u Novakovićima.

20.11.2014
Umrlice

TODOR Vuka BOŽOVIĆ

1926 - 19.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 19.11.2014. godine od 15 do 17 časova i dana 20.11.2014. godine od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Gornjem Polju. Cvijeće se ne prilaže.

MILEVA VIDOSAVLJEVIĆ

1927 - 13.11.2014

  i bi sahranjena 14.11.2014. u 16 časova u rodnom mjestu u Zaton, Bijelo Polje, u krugu uže porodice. OŽALOŠĆENE PORODICE ŠĆEKIĆ i SMOLOVIĆ

MILOŠ Radojice BOŠKOVIĆ

1953 - 19.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli Zagorič dana 20.11.2014. godine od 9 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana.

MILKA Miloševa VUJADINOVIĆ

- 19.11.2014

  Saučešće primamo dana 20. i 21.11.2014. godine u porodičnoj kući selo Momče - Kuči do 10 časova, a od 10 do 14 časova na seoskom groblju, kada će se obaviti sahrana.

MILUTIN Krstov NIKOLIĆ

1924 - 18.11.2014

  preminuo je 18.11.2014. u 90. godini u Čakovcu gdje će biti i sahranjen. OŽALOŠĆENI: braća MOMČILO i VELJKO, sestre JOVANKA, DRAGICA, VJERA i VIDA sa porodicama.

VOJISLAV Đola MENTOVIĆ

1943 - 19.11.2014

  preminuo dana 16.11.2014. godine, poslije kraće bolesti, u svojoj 71. godini života. Saučešće primamo dana 21.11. u gradskoj kapeli na Čepurcima od 9 do 15 časova, gdje će se i obaviti sahrana.

TOMISLAV Jovana BULAJIĆ

1928 - 19.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 19.11. od 11 do 16 časova i 20.11. do 12 časova, a nakon toga u kapeli u Grahovu. Sahrana će se obaviti u 15 časova kod crkve Sv. Nikola u Grahovu. Cvijeće se ne prilaže.

BOŽA - BOŽIDARKA VUČELJIĆ

1929 - 19.11.2014

  preminula 19.11.2014. u 85. godini. Saučešće primamo na groblju Čepurci 20. i 21.11. od 10 do 14 časova. Sahrana će biti obavljena 21.11. u 14 časova u porodičnoj grobnici. S velikim poštovanjem i zahvalnošću za sve što nam je pružila.

ANTO - TONI pok.Marka PINJATIĆ

1945 - 19.11.2014

  Saučešće рrimamo u gradskoj kapeli Тivat, 20.11.2014. godine od 10 do 16 sati i 21.11.2014. od 9 do 15 sati, kada роgrebna povorka kreće ka gradskom groblju Sveti Simun - Tivat.

MILORAD Ivov GOJNIĆ

1932 - 19.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 19. novembra 2014. godine od 15.30 do 17 časova i 20. novembra 2014. godine od 9 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana na gradskom groblju Gvozden brijeg u Baru u 15 časova.

VELIKA JOVETIĆ

1926 - 19.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli Vrbice 19. novembra 2014. od 15 do 16 časova i 20. novembra 2014. od 10 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana na groblju Vrbice. Po želji porodice, vijenci i cvijeće se ne prilažu.

19.11.2014
Umrlice

OLGA Mihaila BUJENOVIĆ

- 18.11.2014

  Saučešće primamo dana 18. i 19.11.2014. godine u kapeli na Vrbicama - Dobrota od 10 do 17 časova i dana 20.11.2014. od 9 do 10 časova kada povorka kreće za Bogišiće - Krtole, gdje će se obaviti sahrana u 11 časova kod crkve Sv. Jovana.

SIMO Živka JOKANOVIĆ

- 18.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 18.11.2014. godine od 11 do 16 časova i dana 19.11.2014. godine od 9 do 12 časova kada se kreće za Pivu - Trsa gdje će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u 14 časova.

MILAN Pavla DŽOGANOVIĆ

- 18.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u selu Zagrad - Župa dana 18.11. od 10 do 17 časova i 19.11. od 10 do 13 časova. sahrana će se obaviti dana 19.11.2014. godine u 14 časova na seoskom groblju.

RAJKO Ilijin DANILOVIĆ

1950 - 18.11.2014

  Saučešće primamo dana 19.11.2014. od 12 do 16 časova i 20.11.2014. godine od 9 do 13 časova u kapeli na gradskom groblju u Pljevljima, gdje će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici u 13 časova.

MILEVA Frana PRELEVIĆ

1933 - 18.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 19.11.2014. godine od 10 do 14.30 časova. sahrana će se obaviti istog dana na groblju Sveti Vid u 15 časova.

DRAGOJE Vukole ČABARKAPA

1956 - 18.11.2014

  preminuo 18. novembra 2014. u 58. godini. Sahrana će se obaviti 19. novembra 2014. godine u 14 časova na seoskom groblju u Kičavi. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Kičavi.

VERA Mila RABREN

1933 - 18.11.2014

  preminula poslije kraće i teške bolesti 18. novembra 2014. u 81. godini. Sahrana će se obaviti 19. novembra 2014. godine u 14 časova na gradskom groblju u Nikoljcu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu.

ĐETO - LJEKO Dode CAMAJ

1959 - 13.11.2014

  preminuo poslije kraće bolesti 13.11.2014. u Njujorku u 55. godini. Saučešće primamo kod kuće u Vuksanlekaju 18. i 19.11.2014. godine od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti na porodičnom groblju u Vuksanlekaju.

MILOSAVA Ivanova DROBNJAK

1928 - 18.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Čepurcima 9. novembra 2014. od 10 do 15 časova i 20. novembra 2014. od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: Ulica mediteranska br. 8.

MILKA - MILICA Nikolina LEPOSAVIĆ

1919 - 18.11.2014

  Saučešće primamo 19. novembra 2014. na groblju Čepurci od 10 do 15 časova. Sahrana će se obaviti 20. novembra 2014. u 13 časova na mjesnom groblju u selu Konjuhe - Andrijevica.

MILEVA Vukova MARKOVIĆ

1931 - 18.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci 18. novembra od 13 do 16 časova i 19. novembra od 9 do 12 časova i od 13 časova u gradskoj kapeli na Novom groblju na Cetinju, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

NENAD - ĆIRO Mihailov NIKOLIĆ

1966 - 17.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci, 18. novembra 2014. od 10 do 15 časova i 19. novembra 2014. od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: Bracana Bracanovića br. 88 - Podgorica.

18.11.2014
Umrlice

UROŠ Danila BUKUMIRA

1935 - 17.11.2014

  Saučešće primamo 18. novembra od 9 časova u domu u Lušcu. Sahrana pokojnika obaviće se u utorak 18. novembra 2014. godine u 14 časova na groblju u Lušcu.

RAJKA MARKOVIĆ

1967 - 16.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Vjenac - Šula. Sahrana će se obaviti u selu Vjenac - Šula u utorak, 18. novembra 2014. godine, u 12 časova.

ANDRIJA Vidov KOVAČEVIĆ

1932 - 17.11.2014

  Saučešće primamo 18. i 19.11.2014. godine u porodičnoj kući u Golubovcima. Sahrana će se obaviti 19.11.2014. godine na groblju pred crkvom Svetog Nikole u Golubovcima u 13 časova.

JOVANKA - BERA Milića PAVIĆEVIĆ

1949 - 17.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Danilovgrad 17. novembra od 15.30 do 17 časova i 18. novembra od 10 do 14 časova nakon čega će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u porodičnoj grobnici u Dolu Pješivačkom u 15 časova. Kuća žalosti: Branolovica bb.

STANKA Radosava MIĆUNOVIĆ

1950 - 17.11.2014

  Saučešće primamo 17. novembra 2014. od 11 do 15.30 časova u kući žalosti 4. jul S-28, a potom u kapeli na Novom groblju od 15.30 do 16.30 časova i 18. novembra 2014. od 12 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na Novom groblju na Cetinju. Cvijeće i vijenci se ne prilažu.

GOJKO Pavlov MATKOVIĆ

1946 - 17.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Dobroti 17. novembra 2014. i 18. novembra 2014. do 10 sati, a od 10 do 17 sati u kapeli na Vrbice i 19. novembra 2014. od 10 do 14 sati, kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju Vrbice.

GAVRILO Živkov KOVAČEVIĆ

1939 - 16.11.2014

 

MARKO Milorada NOVAKOVIĆ

1957 - 16.11.2014

  Po želji pokojnika sahrana je obavljena 17. novembra 2014. u krugu uže porodice na gradskom groblju Čepurci. OŽALOŠĆENI: supruga SUZANA, sin IVAN, ćerka IVANA, brat DRAGUTIN i ostala rodbina.

RADMILA ĐOKIĆ

1954 - 17.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci dana 17. novembra 2014. godine od 12 do 16 časova i 18. novembra 2014. godine od 9 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana na groblju Čepurci. Kuća žalosti, ulica Žikice Jovanovića - Španca broj 62.

DUŠKO Batrića BADNJAR

1958 - 17.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru dana 17. novembra 2014. godine od 11 do 16 časova i dana 18. novembra 2014. godine u gradskoj kapeli na Žabljaku od 9 do 14 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 14 časova na gradskom groblju na Žabljaku.

BRANKA RADONJIĆ

- 14.11.2014

  preminula je 14. novembra 2014. u Novom Sadu. Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 18. novembra 2014. od 10 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana u porodičnoj grobnici na Čepurcima. Sreća je što smo bili Tvoji.

17.11.2014
Umrlice

MILEVA pok. Dušana ODŽA

1939 - 16.11.2014

  Saučešće primamo u seoskoj kapeli u Šišićima dana 17.11.2014. od 10 do 16 časova i dana 18.11.2014. od 10 do 14 časova kada će se obaviti sahrana pred crkvom Cv. Mina u Šišićima.

IVO pok. Mila DAMJANOVIĆ

1940 - 15.11.2014

 

SINIŠA - SAŠA Miodraga BANJAC

1974 - 16.11.2014

  Saučešće primamo 17.11.2014.godine od 10 do 15 časova i 18.11. do 14 časova na gradskom groblju Čepurci. Sahrana će se obaviti 18.11.2014. u 15 časova na groblju u Zagoriču.

RATKO Mirka ZAMBELIĆ

1943 - 16.11.2014

 

JELENA Živkova - Perišina RADULOVIĆ

1929 - 16.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 16. i 17.11. do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti 17.11. u 15 časova na starom groblju u Nikšiću.

GOJKO Petrov LOPIČIĆ

1950 - 16.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju - Cetinje dana 16.11.2014. od 12 do 16 časova i dana 17.11.2014. od 12 do 15 časova, nakon čega će se obaviti sahrana na Novom groblju. Kuća žalosti: Vojvode Boža br. 40.

RADONJA Špirov LALATOVIĆ

- 16.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli pod Trebjesom - Nikšić dana 16.11. od 12 do 16 časova i dana 17.11. od 11 do 14.30 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju pod Trebjesom.

MILICA Nikolina ĆELEBIĆ

1954 - 16.11.2014

  Saučešće primamo u Kapeli na Novom groblju na Cetinju 16.11. od 12  do 16 časova i dana 17.11. od 12 do 15 časova gdje će se i obaviti sahrana.

ISAK Boškov BRAJOVIĆ

1931 - 16.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli Zagorič dana 16.11.2014. godine od 10 do 15 časova i 17.11.2014. od 10 do 13 časova, kada krećemo za Novo Selo gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

ILIJA Stevanov VUJAČIĆ

1945 - 16.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Danilovgrad 16.11. od 16 do 18 časova i 17.11. od 9 do 15 časova, nakon čega će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Frutak u 16 časova.

BRANKA pok. Bora RUDOVIĆ

1957 - 16.11.2014

  preminula ana 16.11.2014. u 57. godini života posle duge i teške bolesti. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Pinješu. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 17.11.2014. godine u 15 časova na groblju pod Bijelom Gorom.

LAZAR Nikolin KLIKOVAC

1930 - 16.11.2014

  dana 16.11.2014. u 84. godini života. Saučešće primamo u Zeti u seoskoj kapeli Mahala, dana 17.11. od 10 do 20 časova i 18.11. do 13 časova, kada će se i obaviti sahrana.

GARO JOVANOVIĆ

1950 - 16.11.2014

  Saučešće primamo 17.11. od 9 do 14 časova u gradskoj kapeli Čepurci, kada krećemo z Danilovgrad, gdje će se pored crkve Sv. Tekle obaviti sahrana u 16 časova.

16.11.2014
Umrlice

JULIJE RALEVIĆ

- 15.11.2014

  Poslednji ispraćaj naše Julije, održaće se na Novom bežanijskom groblju u ponedjeljak, 17. novembra 2014. godine, u 13:45 časova. OŽALOŠĆENI: suprug DEJAN, djeca ANDRIJA, NINA i NIKOLA, majka BEBA, otac LUKA, brat LABUD, svekrva NADA, zaova TANJA sa porodicom.

RADMILA Svetova MRVALJEVIĆ

1949 - 15.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju 16. novembra od 12 do 16 časova i 17. novembra od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Novom groblju.

NOVAK Ratkov JOKSIMOVIĆ

1927 - 15.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 15. novembra od 11 do 16 časova i 16. novembra od 9 do 10 časova, kada krećemo za Pavino Polje gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

MARIJA NEMET

1933 - 12.11.2014

  Sahrana će se obaviti 17. novembra 2014. godine u 11:15 časova na groblju Nova Bežanija. Saučešće primamo u stanu u ul. Partizanske avijacije 10/15, Novi Beograd.

MLADEN Sekule RAŠOVIĆ

1969 - 15.11.2014

  Saučešće se prima u kapeli u Škaljarima, 15. novembra 2014. godine u vremenu od 10 do 16 časova i 16. novembra 2014. godine u vremenu od 9 do 11 časova, kada posmrtni ostaci kreću u Zetu, selo Ljajkovići. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju Cijevna u 15 časova.

SLAVICA Ratkova RAKOČEVIĆ

1968 - 14.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu 15.11.2014. godine od 14 do 18 časova i 16.11.2014. godine od 9 do 14 časova,kada se kreće ka mjesnom groblju Bakovići gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

MILETA Jovana GRBA

1938 - 15.11.2014

  preminuo poslije kraće i teške bolesti 15. novembra 2014. u 76. godini. Sahrana će se obaviti 17. novembra 2014. godine u 13 časova na seoskom groblju u Grabu-Dauti. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Grabu.

VIDOSAVA-VIDA Miloradova ŽURIĆ

1931 - 14.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Mojkovcu 15. novembra 2014. od 9 do 19 časova i 16. novembra 2014. od 9 do 13 časova. Sahrana će se obaviti na gradskom groblju u Mojkovcu 16. novembra 2014. u 14 časova. Vijenci i cvijeće se ne prilažu.

MILODARKA Miladinova MILUTINOVIĆ

1939 - 15.11.2014

  Porodica će primati saučešće u kapeli na Čepurcima 15. novembra od 10 do 15 časova i 16. novembra od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti 16. novembra u 15 časova u porodičnoj grobnici na groblju Pričelje - Piperi. Kuća žalosti: Mitra Bakića br. 122.

VELIZAR-DIKA Jagoša RAZIĆ

1940 - 15.11.2014

 

PETAR STUPAR

1947 - 14.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli Škaljari dana 15.11.2014. od 11 do 16 časova i dana 16.11.2014. od 10 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na groblju Škaljari-Kotor.

DRAGO-ZEKO Jovanov DOMAZETOVIĆ

1946 - 15.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 16. novembra od 11 do 16 časova i 17. novembra od 11 do 13 časova, kada krećemo za Broćanac gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

MILIVOJE Vidakov DRAGUTINOVIĆ

1934 - 15.11.2014

 

JOVANKA Rajkova FILIPOVIĆ

1925 - 15.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 16. novembra 2014. godine od 11 do 16 časova i 17. novembra 2014. godine od 11 do 13 časova. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju u Jugoviće-Župa, u 14 časova.

RADOJKO Milošev RISTIĆ

1932 - 15.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Mojkovcu 15. novembra 2014. od 9 do 19 časova i 16. novembra 2014. od 9 do 12 časova, kada sa posmrtnim ostacima krećemo za Slatinu. Sahrana će se obaviti 16. novembra 2014. u 14 časova na groblju u Slatini.

MILORAD Božov GLUŠICA

1930 - 15.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 16. i 17.11. do 13:30 časova. Sahrana će se obaviti 17.11. u 14 časova na novom groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.

GORDANA Labudova ŠLJUKIĆ

1955 - 14.11.2014

  Saučešće primamo u Nikšiću u kapeli pod Trebjesom 16. novembra od 11 do 16 časova i 17. novembra od 11 do 14 časova, kada polazimo za Bršno gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

MILODARKA-DARA Savova BOJAT

1962 - 15.11.2014

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 16. novembra od 10 do 16 časova i 17. novembra od 8 do 9.30 časova, kada krećemo za Pivu, selo Kneževići, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

15.11.2014
Umrlice

KARANFILA-LULA Hadrova ŠKRIJELJ

1952 - 13.11.2014

Hajtar se prima na groblju Cijevna 14. novembra 2014. do 22 časa i 15. novembra 2014. od 8 do 15 časova, kada će se obaviti dženaza.

BOGOMILA–MILA BULATOVIĆ

1925 - 13.11.2014

Saučešće primamo 14. novembra 2014. godine od 10 do 15 časova i 15. novembra 2014. godine od 10 do13.30 časova na gradskom groblju Čepurci. Sahrana će se obaviti 15. novembra 2014. godine u 14.30 časova na groblju u Zagoriču. Kuća žalosti: Trifuna Đukića 14, Zagorič.

DESA Radivojva MEDOJEVIĆ

1930 - 14.11.2014

Saučešće primamo u kapeli u Slatini - Mojkovac dana 14.11. od 16 do 20 časova i dana 15.11. od 9 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti dana 15.11. u 14.30 na mjesnom groblju u Slatini. 

RATKO Purkov MARENIĆ

1949 - 14.11.2014

Saučešće primamo 15. novembra 2014. godine na gradskom groblju Čepurci od 10 do 15 časova i 16. novembra 2014. godine od 9 do 11 časova, a u rodnom Danilovgradu od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana.

LJUBOMIR Obrenov RASPOPOVIĆ

1941 - 14.11.2014

Saučešće primamo 15. novembra 2014. od 9 do 16 časova i 16. novembra 2014. od 9 do 15 časova u kapeli Šabov krug - Martinići. Sahrana će se obaviti 16. novembra 2014. godine u porodičnoj grobnici na Šabovom krugu u 15 časova.

SLAVKA Lakićeva FILIPOVIĆ

1964 - 13.11.2014

Saučešće primamo u kapeli Slatini 14. i 15.11.2014. godine.  Sahrana će se obaviti 15.11.2014. godine u 14 časova na groblju u Slatini. 

VUKOMAN Petka JANKOVIĆ

1955 - 14.11.2014

iznenada preminuo 14. novembra 2014. godine u 59. godini. Sahrana će se obaviti 15. novembra 2014. godine u 14 časova na groblju u Ivanju. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Ivanju. 

NOVKA Miladinova ADŽIĆ

1930 - 14.11.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u Mateševu 14. i 15. novembra 2014. godine do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti 15. novembra 2014. godine u 14 časova na seoskom groblju u Mateševu.

MAKSIM Radosava BOŠKOVIĆ

1936 - 14.11.2014

preminuo poslije kraće bolesti dana 14. novembra 2014. godine u 78. godini života.

ANDRIJA-CUCA Blagojev MARKOVIĆ

1930 - 14.11.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 14. i 15. novembra 2014. godine. Sahrana će se obaviti 15. novembra u 14 časova na groblju pod Trebjesom.

LJUBOMIR - LJUBO Ilije MITROVIĆ

1945 - 11.11.2014

Saučešće primamo 15.11.2014. godine od 9 do 13 časova u gradskoj kapeli Čepurci kada krećmo za Pelev Brijeg - Bratonožići gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. 

BOŽO Neđeljkov BAKRAČ

1939 - 14.11.2014

Saučešće primamo u kapeli u Plužinama 15. novembra 2014. godine od 9 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti na porodičnom groblju na Goranskom u 15 časova.

BILJANA Lala KLJAJEVIĆ

1961 - 14.11.2014

preminula poslije kraće bolesti 14. novembra 2014. godine, u 53. godini života. Sahrana će se obaviti 15. novembra 2014. godine u 14 časova na gradskom groblju u Nikoljcu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu.

MILETA - MITO DUBAK

1941 - 14.11.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 15. novembra od 10 do 15 časova i 16. novembra 2014. od 10 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana.  OŽALOŠĆENI: kćerke MARIJA, SNEŽANA i ANA, sestre MILANKA i DESA, unučad, sestrići i ostala mnogobrojna rodbina. 

VINKA Đorđijeva BLAGOJEVIĆ

1934 - 13.11.2014

Sahrana će biti obavljena dana 15.11.2014. godine u 15 časova na seoskom groblju u Breznima. OŽALOŠĆENI: braća KOSTA i MIHAJLO, sin RADIVOJE, kćerke RAJKA, STANA i BRANKA sa porodicama i ostala mnogobrojna rodbina. 

NOVICA OSTOJIĆ

1934 - 14.11.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Ravni u Pljevljima 15. novembra 2014. godine, od 9 do 11 časova, kada povorka kreće u selo Maoče. Sahrana dragog nam pokojnika će se obaviti 15.11.2014. godine u 13 časova na seoskom groblju Kaljig - maoče. 

ŽARKO Novičin JOVOVIĆ

1928 - 14.11.2014

Saučešće primamo u kući žalosti u Petrovićima 14. i 15. novembra do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti u 14 časova na mjesnom groblju Drijenak u Petrovićima. Cvijeće se ne prilaže. OŽALOŠĆENI: brat KOSTO, sestričina NOVKA, unuk MARKO i snaha VESNA.

14.11.2014
Umrlice

TIJANA KOVAČEVIĆ

2014 - 13.11.2014

  preminula 13.11.2014. godine. Bebo naša, uvijek ćemo te pamtiti. Tvoj osmijeh i mali život za kratko vrijeme su nas ispunili srećnim. Uvijek ćemo te pamtiti, srećo naša. Počivaj u miru, anđele naš.

NIKE - NINA pok. Boška VUJISIĆ

1931 - 13.11.2014

 

MARICA Vladimira VUJOŠEVIĆ

1936 - 13.11.2014

  preminula dana 13.11.2014. godine u 78. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u gradskoj kapeli u Beranama dana 13. i 14.11.2014. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 14.11.2014. godine u 14 časova na gradskom groblju u Beranama.

MILOŠ Perov GRUJIĆ

1937 - 13.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Podbišću 13. i 14.11.2014. godine. Sahrana će se obaviti 14.11.2014. godine u 14 časova na mjesnom groblju u Podbišću. OŽALOŠĆENI: supruga BRANKA, sinovi RADE i PERO, kćerka SVETLANA, snaha GORDANA, unučad i ostala rodbina.

MILE pok. Đoka RADOVIĆ

1941 - 13.11.2014

  Sahrana drage nam pokojnice obaviće se u petak 14.11.2014. godine u 14 časova na groblju kod crkve Sv. Nikole u Kruševicama. Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Savini na dan sahrane od 10 do 13 časova kada pogrebna povorka kreće ka mjestu sahrane.

LJUBICA GRUJIČIĆ

1954 - 13.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Zagoriču dana 14.11.2014. godine od 13 do 17 časova i dana 15.11.2014. godine od 9 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na groblju u Zagoriču. Kuća žalosti: Zagorič, Ul. Iva Andrića br. 19.

LJUBICA Božidara KUČ

1934 - 13.11.2014

  Sahrana će se obaviti dana 14. novembra 2014. godine u 14 časova na groblju u Ivanju. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Ivanju.

TOMISLAVA Brankova LALOVIĆ

1935 - 13.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Kočanima 13. novembra 2014. godine od 13 do 16 časova i 14. novembra 2014. godine od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Kočanima. Cvijeće se ne prilaže.

ZEPA Ahmetova KAJOŠEVIĆ

1935 - 13.11.2014

  Hajtar se prima 14. novembra 2014. godine od 10 do 14 časova ispred Đamije u Tuzima. Đenaza se klanja u 14 časova na groblju u Tuzima.

BOSILJKA - BOSA Vladete CVIJOVIĆ

- 13.11.2014

  Saučešće primamo 14.novembra 2014. godine od 10 do 14.30 časova na gradskom groblju Čepurci. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova na groblju u Gornjoj Gorici. Kuća žalosti: Bulevar Revolucije 8.

MILIVOJE - MIĆAN Alekse ĐURKOVIĆ

1929 - 13.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli 14. novembra 2014. godine od 11 do 16 časova i 15. novembra 2014. godine od 10 do 12 časova. Sahrana će se obaviti u selu Somina u 14 časova. Cvijeće se ne prilaže.

BOGOMILA - MILA BULATOVIĆ

1925 - 13.11.2014

  Saučešće primamo 14. novembra 2014. godine od 10 do 15 časova i 15. novembra 2014. godine od 10 do 13.30 časova na gradskom groblju Čepurci. Sahrana će se obaviti 15. novembra 2014. godine u 14.30 časova na groblju u Zagoriču.

DESANKA Miloradova NENEZIĆ

1938 - 13.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom 13. novembra od 11 do 16 časova i 14. novembra od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju pod Trebjesom. Cvijeće se me prilaže.

VLAJKO Jovanov RADANOVIĆ

1926 - 13.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Kočanima 14. novembra 2014. godine od 11 do 16 časova i 15. novembra 2014. godine od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Kočanima. Cvijeće se ne prilaže.

13.11.2014
Umrlice

STANKO Radisavov MARKUŠ

1953 - 12.11.2014

  saučešće primamo u kapeli na Čepurcima dana 13.11. od 10 do 16 časova i dana 14.1. od 9 do 14.30 časova kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: Ul. Baja Pivljanina br.8.

MILIJANA Radomana STOJANOVIĆ

1940 - 12.11.2014

 

IVANA Stevova GILJAČA

1935 - 12.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Škaljari - Kotor dana 12.11.2014. godine od 13 do 16 časova i dana 13.11.2014. godine od 9 do 14 časova. sahrana će se obaviti istog dana u 14.30 časova na mjesnom groblju Sv. Hariton, Lješevići - Grbalj. Cvijeće se ne prilaže.

DANICA pok. Svetozara BOJANIĆ

- 12.11.2014

  Porodica će primati saučešće u kapeli na Čepurcima 12. novembra od 14 do 16 časova i 13. novembra od 10 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u selu Brežine - Lješanska nahija, u 15 časova. Kuća žalosti: Ivana Vujoševića br.15.

RADUŠA pok. Gorana PEROVIĆ

1937 - 12.11.2014

 

MILAN P. KOVAČEVIĆ

- 12.11.2014

  Porodica će primati saučešće 12. novembra od 13 do 15 časova i 13. novembra od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Starom groblju u krugu porodice, po želji pokojnika. Cvijeće se ne prilaže.

BOSILJKA BOSE Dušanova MARKOVIĆ

1936 - 12.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Cetinju 12. novembra od 12 do 16 časova i 13. novembra od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na N ovom groblju na Cetinju.

TATJANA - TANJA N. RAKOJEVIĆ

1964 - 12.11.2014

  dana 12. novembra 2014. godine, u 50. godini. Saučešće primamo u gradskoj kapeli 12. novembra od 11 do 16 časova i 13. novembra od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Nikšiću. Cvijeće se ne prilaže.

MILEVA LAKUŠIĆ

1935 - 12.11.2014

  Saučešće primamo 13. i 14. novembra 2014. godine od 9 do 14 časova u kapeli na groblju Čepurci, kada će se obaviti sahrana na groblju Čepurci.

prof. dr sc. VOJISLAV pok. Kića MILOŠEVIĆ

1928 - 12.11.2014

  Saučešće primamo u četvrtak, 13. novembra, u gradskoj kapeli u Herceg Novom u vremenu od 11 do 15 časova i u petak, 14. novembra, u kapeli na novom groblju na Cetinju u vremenu od 11 do 15 časova, kada pogrebna povorka kreće ka starom groblju na Cetinju gdje će se obaviti sahrana.

BISERKA Dimitrije POPOVIĆ

1946 - 12.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli Zagorič dana 13. novembra 2014. od 10 do 15 časova i 14. novembra od 9 do 13 časova. Sahrana će se obaviti na seoskom groblju Bjeluv - Stanjevića Rupa u 15 časova. Kuća žalosti Ulica Braće Ribara broj 12 - Konik.

OLIVERA Budimirova DRAKIĆ

1962 - 12.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Mojanovićima 12, 13. i 14. novembra 2014. godine. Sahrana će se obaviti 14. novembra 2014. godine u 13 časova u porodičnoj grobnici u Mahali.

SLOBO Đorđije RADINOVIĆ

1953 - 12.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 13. novembra 2014. od 10 do 16 časova i 14. novembra 2014. od 10 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti 14. novembra 2014. godine u 15 časova na gradskom groblju Gvozden brijeg u Baru.

12.11.2014
Umrlice

STEVAN Perišin GRDINIĆ

1938 - 11.11.2014

 

RADOJE Mirka JOVOVIĆ

1936 - 11.11.2014

  preminuo dana 11.11.2014. godine u 21. čas u 78. godini. Saučešće primamo u kapeli Gornje Polje dana 12. i 13.11.2014. godine od 10 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti dana 13.11.2014. godine u 15 časova na groblju u Rastovcu.

NEBOJŠA - DUŠKO Rajkov RAONIĆ

1958 - 10.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Žabljaku dana 12. novembra 2014. godine od 9 do 14 časova kada će se i obaviti sahrana na gradskom groblju u Žabljaku.

MILICA Blažova STJEPČEVIĆ

- 11.11.2014

  Sučešće primamo u porodičnoj kući Suvi potok, Mirošica 2 - Sutomore dana 11. i 12.11.2014. godine do 12 sati. Sahrana će se obaviti 12.11.2014. godine u 15 sati na seoskom groblju Ovtočići - Podgor. OŽALOŠĆENE PORODICE STJEPČEVIĆ i BOKAN.

ZAIM Saliha SPAHIĆ

1926 - 11.11.2014

  Hatar primamo u gradskoj gasulhani u utorak 11. 11. od 14 do 21 ćas i u srijedu 12. 11 od 9 do 14 časova. Dženaza polazi 12. novembra 2014. godine u 14 časova od gradske gasulhane Dženaza će se klanjati i pokop obaviti na porodičnom mezarju u Pobretiće -Bistrica u 15 časova.

GORAN Ratkov ĐUROVIĆ

- 11.11.2014

  Sahrana je danas, 12. novembra, u Beogradu. OŽALOŠĆENI: Porodice pokojnog VLADA i VELJKA ĐUROVIĆA.

JONA JEŠOVNIK

2013 - 09.11.2014

 

BOŽIDAR pok. Mata SAMARDŽIĆ

1933 - 11.11.2014

 

JOVAN Boškov VUJOVIĆ

1933 - 11.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci 12. novembra 2014. od 10 do 15 časova i 13. novembra 2014. od 10 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana u porodičnoj grobnici na Čepurcima. Kuća žalosti: Ulica dalmatinska broj 172.

KOVILJKA Mirkova BULATOVIĆ

1936 - 11.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 12. novembra od 11 do 16 časova i 13. novembra od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju. Vijenci i cvijeće se ne prilažu.

BOŠKO Tomov JOVANOVIĆ

1914 - 10.11.2014

  Sahrana će se obaviti u Australiji - Broken Hil. OŽALOŠĆENI: supruga BISERKA, sin TOMO, snaha AIRLIE, porodica JOVANOVIĆ i ostala rodbina.

VUKOSAVA pok. Bata KRŠANAC

1931 - 10.11.2014

  Sahrana drage nam pokojnice obaviće se u srijedu, 12. novembra 2014. godine, u 15 časova na gradskom groblju na Savini u Herceg Novom. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli na Savini od 13 časova do momenta sahrane.

JELICA Labudova KAŽIĆ

- 11.11.2014

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli Čepurci 11. novembra 2014. godine od 12 do 16 časova i 12. novembra 2014. godine od 9 do 12 časova, kada krećemo za selo Dodoši gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

ANKA Petrova RADULOVIĆ

- 11.11.2014

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 12. novembra 2014. godine od 10 do 15 časova i 13. novembra 2014. godine od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju Čepurci. Kuća žalosti: Skopska ulica broj 86.

MIHAILO - MILO Vidov RADOVIĆ

1935 - 11.11.2014

  dana 11. novembra 2014. godine, u 79. godini. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Ljajkovićima 11, 12. i 13. novembra 2014. godine do 13 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Srpskoj.

SLAVKA Slobova MUŠIKIĆ

1949 - 11.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Straševini 11. novembra od 11 do 16 časova i 12. novembra od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Straševini.

11.11.2014
Umrlice

MILAN Milorada DRAGOVIĆ

1951 - 10.11.2014

  Sahrana će se obaviti dana 11. novembra 2014. godine u 14 časova na seoskom groblju Buče - Berane. OŽALOŠĆENI: supruga DRAGICA, sinovi IGOR i IVAN, braća MIODRAG i GORAN, sestre MIOMIRKA, GORICA i MILICA sa porodicama.

LJUBICA Čedomira SPALEVIĆ

1942 - 10.11.2014

  preminula poslije kraće bolesti dana 10.11.2014. godine u 72. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u gradskoj kapeli u Beranama dana 10. i 11.11.2014. godine. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se 11.11.2014. godine u 14 časova na gradskom groblju u Beranama.

MOMIR Blagoja KOPRIVICA

1935 - 09.11.2014

  Sahrana će se obaviti u srijedu, 12.11.2014. godine u 12 časova na seoskom groblju u Nedajnom. OŽALOŠĆENA PORODICA

PERSA Miloševa PEKOVIĆ

1935 - 10.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Mojkovcu 10.11.2014. godine od 9 do 19 časova i 11.11.2014. godine od 9 do 12 časova, kada se polazi za Pavino Polje. Sahrana će se obaviti 11.11.2014. godine u 14 časova na groblju u Pavinom Polju.

PAVLE Ljubov DRAGOVIĆ

1944 - 10.11.2014

  Saučešće primamo na Čepurcima dana 10.11. od 14 do 16 časova i 11.11. od 9 do 12 časova, kada se kreće za Dragovića Polje, gdje će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici u 15 časova.

VUKOMIR - MIŠKO Radomir TERZIĆ

1950 - 10.11.2014

  poslije kraće bolesti preminuo dana 10. novembra 2014. godine u 64. godini života. Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 11.11.2014. od 10 do 15 časova i 12.11.2014. od 9 do 13 časova, kada će se i obaviti sahrana.

MILIJANA Obrena LEČIĆ

1952 - 10.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući 10.11. i 11.11. od 9 do 14.30 časova u gradskoj kapeli Čepurci. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova na groblju Zagorič. Kuća žalosti: Ribnička vrela b.b., Podgorica

SEAD Hajra STANIĆ

1980 - 10.11.2014

  Dženaza je obavljena 10. novembra 2014. godine u 15 časova na mezarju Kosovac. Rahmetullahi alejhi rahmeten vasiah OŽALOŠĆENI: otac Hajro, majka Izeta, supruga Selma, sin Amar, sestra Sabina, brat Ćamil i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.

PETAR Tome ĐURAŠEVIĆ

1924 - 10.11.2014

  preminuo 10. 11. 2014. u 90. godini. Saučešće ćemo primati u Domu kulture u Sukuruću, Tuzi. Sahrana će se obaviti 12. 11. 2014. godine u 14 časova na porodičnom groblju u Tuzima. OŽALOŠĆENA PORODICA ĐURAŠEVIĆ

MOMČILO Bogdanov DAMJANOVIĆ

1936 - 10.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 10. novembra od 13 do 16 časova i 11. novembra od 11 do 15 časova kada će se obaviti sahrana.

PERKO Šćepana ZVICER

1928 - 10.11.2014

  Saučešće primamo u mjesnoj kapeli Vrbice - Dobrota dana 11. novembra 2014. godine u vremenu od 10:00 do 13:00 časova i od 15:00 do 17:00 časova, i dana 12. novembra 2014. god. od 10:00 do 15:00 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Vrbice - Dobrota.

ROSANDA - ROSA MUŽIJEVIĆ

1941 - 10.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli Zagorič 10. novembra od 14 do 16 časova i 11. novembra od 9 do 11 časova, kada krećemo za Žabljak, gdje će se primati saučešće u gradskoj kapeli od 13.30 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju.

VUKICA KULJAČA

- 07.11.2014

  Prerano ti je bila uskraćena roditeljska ljubav. Ti si je svima nama nesebično pružala. Počivaj u miru. OŽALOŠĆENI: VERA PAVIĆEVIĆ, rođena Medigović, sa porodicom.

VELIMIR Sava VUKČEVIĆ

1928 - 10.11.2014

  Po izričitoj želji pokojnika sahrana je obavljena u prisustvu porodice. OŽALOŠĆENA PORODICA VUKČEVIĆ

10.11.2014
Umrlice

LJUBICA Vladislava LEKOVIĆ

1928 - 09.11.2014

  Sahrana će se obaviti dana 11. novembra 2014. godine u 13 časova na groblju u Stožeru - Đurino brdo. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Stožeru.

MILIVOJE Đura TOMIĆ

1950 - 09.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući selo Kuta - Župa Nikšićla dana 9., 10. i 11. novembra do 14.30. časova. Sahrana će se obaviti 11. novembra 2014. godine u 15 časova na mjesnom groblju u Kutima. Cvijeće se ne prilaže.

RADOSAV - MIŠKO M. SMOLOVIĆ

1944 - 09.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 10.11.2014. godine od 10 do 15 časova i dana 11.11.2014. godine od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana.

MILKA Pera LUČIĆ

1927 - 09.11.2014

  preminula poslije kraće bolesti dana 9.11.2014. godine u 87. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u gradskoj kapeli u Beranama dana 9. i 10.11.2014. godine do 14 časova kada će se obaviti sahrana na Srpskom pravoslavnom groblju u Beranama.

SPASENIJA Milutina LALEVIĆ

1929 - 08.11.2014

  Sahrana će se obaviti dana 10. novembra 2014. godine u 14 časova na groblju u Orahovačkoj Rijeci. Saučešće primamo u kapeli u Orahovačkoj Rijeci.

STANOJKA Boška KORAĆ

1927 - 09.11.2014

  Sahrana će se obaviti dana 10. novembra 2014. godine u 15 časova na groblju u Zatonu. Saučešće primamo u kapeli u Zatonu.

OLGA Neđeljkova VULANOVIĆ

1941 - 09.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Straševini 10. novembra od 11 do 16 časova i 11. novembra od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju. Cvijeće se ne prilaže.

LJUBO Jovo BOJKOVIĆ

1932 - 09.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Budvi dana 10. novembra 2014. (ponedjeljak) od 10 do 16 časova i 11. novembra 2014. (utorak) od 10 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti na groblju kod crkve Sv. Arhanđela Mihaila u Budvi, 11. novembra 2014. godine u 15 časova.

KOSTA Milanov PAPOVIĆ

1920 - 09.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Straševini 9. novembra od 11 do 16 časova i 10. novembra od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Straševini. Cvijeće se ne prilaže.

DRAGOMIR PETRIĆ

- 08.11.2014

  dana 8. novembra 2014. godine. Po izričitoj želji pokojnika sahranjen je u prisustvu porodice 9. novembra 2014. godine na podgoričkom groblju Čepurci.

SLOBODAN Veljov POPOVIĆ

1930 - 09.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Vukovcima - Zeta dana 9., 10. i 11. novembra 2014. godine  do 13 časova, kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju.

DARKO Markov OROVIĆ

1972 - 09.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 9. novembra od 11 do 16 časova i 10. novembra od 11 do 13.30. časova. Sahrana će se obaviti 10. novembra u 14 časova na Novom groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.

DRAGICA Miloradova PALJEVIĆ

1930 - 09.11.2014

  Saučešće primamo u selu Orahovu-Kuči dana 10. novembra 2014. godine od 10 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana. OŽALOŠĆENI: kćerka DIVNA, unuka NIKA, bratanične SLOBODANKA i RADMILA, đeveričići GOJKO i BRANISLAV i ostala rodbina.

VELJKO Radovanov ALEKSIĆ

1922 - 24.10.2014

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom - Nikšić, dana 10. novembra 2014. u vremenu od 11 do 14 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova na novom groblju pod Trebjesom. Cvijeće i vijenci se ne prilažu.

MIODRAG - MIJO Filipov MUGOŠA

1953 - 09.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Donjoj Gorici dana 9. novembra 2014. godine od 10 do 18 časova i dana 10. novembra 2014. godine od 9 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana na porodičnom groblju u Donjoj Gorici.

STANKA Stankova PEJOVIĆ

1933 - 09.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući Bijelo Polje - Zeta, dana 9. 10. i 11. novembra 2014. godine do 13 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju.

KRSTO Perov STIJOVIĆ

1923 - 09.11.2014

  Saučešće se prima 10. novembra 2014. godine od 10 do 13 časova u gradskoj kapeli u Tivtu. Sahrana će se obaviti na Bežanijskom groblju u Beogradu.

VANJA Borislava BRAJOVIĆ

1972 - 09.11.2014

  Saučešće primamo u mjesnoj kapeli u Kosiću dana 10. 11. od 13 do 17 časova i 11. 11. od 10 do 14 časova, nakon čega će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Kosić. Kuća žalosti Kosić b.b. Danilovgrad.

09.11.2014
Umrlice

MILEVA Velimirova VEŠOVIĆ

- 08.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 9.11. od 10 do 15 časova i 10.11. od 9 do 11 časova, kada se kreće za Lijevu Rijeku. Sahrana će se obaviti u 14 časova u porodičnoj grobnici u Lijevoj Rijeci. Vijenci i cvijeće se ne prilažu.

DANICE pok. Nikole TOMANOVIĆ

1948 - 07.11.2014

  Saučešće za dragom nam pokojnicom primamo u mjesnom kapeli kod crkve Polaganje Rize Presvete Bogorodice u Bijeloj, u subotu 8.11. od 11 do16 časova i na dan sahrane u nedjelju 9.11.2014. godine od 10 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na istom groblju.

MIRKO Đorđa KUKAVIČIĆ

1928 - 08.11.2014

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 9.11.2014. godine od 13 do 16 časova i 10.11.2014. godine od 10 do 14 časova kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici na Čepurcima. Kuća žalosti: Admirala Zmajevića 48.

BRACO pok. Žarka BOBAN

1959 - 08.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Tivat dana 9.11.2014. od 10 do 13 časova i od 15 do 17 časova i dana 10.11.2014. od 10 do 14 časova kada pogrebna povorka kreće ka groblju Brdišta-Tivat gdje će se obaviti sahrana.

VIDOSAVA Milovanova POPIVODA

- 07.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju 8. novembra 2014. od 12 do 16 časova i 9. novembra 2014. od 10 do 13 časova, kada sa posmrtnim ostacima krećemo za Prediš-Bjelice, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

MITRA-MILA Mirkova JOVANOVIĆ

1914 - 08.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Danilovgradu 8. novembra 2014. od 14 do 19 sati i 9. novembra 2014. od 9 do 14 sati, kada krećemo za selo Mosori gdje će se obaviti sahrana u 15 sati. Po želji pokojnice, cvijeće se ne prilaže.

ĐOKO-LJUBO Vasov BAŠANOVIĆ

1937 - 08.11.2014

  Saučešće primamo dana 8. i 9.11.2014. godine u porodičnoj kući Trešnjica. Sahrana će se obaviti 9.11.2014. godine u 14 časova na mjesnom groblju Nikolj Crkva.

MILJA Blagova MARAŠ

1914 - 08.11.2014

  Sahrana pokojnice obavljena je 8. novembra 2014. godine u porodičnoj grobnici u Srpskoj. OŽALOŠĆENI: porodice MARAŠ i KUKULIČIĆ.

RADOSAVA Mila DOŠLJAK

1928 - 08.11.2014

  iznenada preminula dana 8.11.2014. u 86. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u gradskoj kapeli u Beranama dana 8. i 9.11.2014. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 9.11.2014. u 14 časova na gradskom groblju u Beranama.

SENKA Joleva MIHAILOVIĆ

1929 - 07.11.2014

  Po želji pokojnice, sahrana je obavljena dana 8.11.2014. godine u krugu uže porodice. OŽALOŠĆENA PORODICA.

RAJKO-ĆIRO Vukomanov ĆIROVIĆ

1952 - 08.11.2014

  Sahrana će se obaviti 9. novembra 2014. godine u 14 časova na groblju u Grančarevu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu 8. i 9. novembra do 11 časova.

SVETLANA Saše KOVAČEVIĆ

1963 - 08.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci 9. novembra od 10 do 15 časova i 10. novembra od 10 do 14.30 časova, kada će se i obaviti sahrana u porodičnoj grobnici na Čepurcima. Kuća žalosti: Milana Raičkovića bb, Tološi.

ARSEN pok. Mirka MUSTUR

1938 - 08.11.2014

  Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se u nedjelju 9.11.2014. godine u 15 časova iz crkve Sv. Spiridona u Đenovićima do porodične grobnice na mjesnom groblju Đenović.

08.11.2014
Umrlice

ALMIR Kasima KURGAŠ

1978 - 31.10.2014

Dženaza će se obaviti dana 8.11.2014. godine sa početkom u 14 časova. Hatar će se primai u gradskoj gasulhani u Bijelom Polju dana 8.11. od 9 do 14 časova. 

VIDOSAVA - DRAGICA Sreta STOJANOVIĆ

1927 - 07.11.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući Polje - Bar dana 7. i 8.11.2014. godine do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova na gradskom groblju Gvozden Brijeg u Baru. 

BOGDAN Jovov KNEŽEVIĆ

1919 - 06.11.2014

Saučešće primamo u kapeli u selu Zagrad - Župa, 7. novembra od 10 do 16 časova i 8. novembra od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti 8. novembra 2014. godine u 15 časova na mjesnom groblju. Cvijeće se ne prilaže.

SLAVICA Perova VUKOTIĆ

1951 - 07.11.2014

Saučešće primamo u kapeli na petrovačkom groblju 8. novembra 2014. od 9 do 16 časova i 9. novembra 2014. od 9 do 11 časova, kada će biti obavljena sahrana.

MILUN Miladinov ŠTURANOVIĆ

1923 - 07.11.2014

Saučešće za dragim pokojnikom primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 7. novembra od 11 do 16 časova i 8. novembra od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici na gradskom groblju u Nikšiću.

LEPOSAVA pok. Milovana MILONJIĆ

1921 - 07.11.2014

Porodica saučešće prima 7. novembra od 12 do 15 časova i 8. novembra od 10 do 14 časova u kapeli na Čepurcima. Sahrana će se obaviti 8. novembra 2014. godine u 15 časova na groblju u Srpskoj. Vijenci i cvijeće se ne prilažu. Kuća žalosti: Ul. Pera Počeka broj 48, Podgorica.

TOMISLAV - TOKO Dušanov RADONJIĆ

1930 - 05.11.2014

Sahrana će se obaviti u Beogradu 8. novembra u 13.30 časova. OŽALOŠĆENI: kćerka ĐURĐICA, sestra SLAVKA, snaha JOVANKA-BEBA i bratanići ŽARKO, DARKO, DUŠAN i ĐORĐIJE sa porodicama. 

TOMO Radov KLISIĆ

1932 - 07.11.2014

preminuo poslije duže i teške bolesti dana 7.11.2014. godine u 82. godini života. Sahrana će se obaviti dana 8.11.2014. godine u 15 časova na seoskom groblju u Limljanima. 

DANILO Spasoja TODOROVIĆ

1943 - 07.11.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu dana 7.11.2014. godine od 9 do 18 časova i 8.11.2014. godine od 9 do 13 časova, kada krećemo za Blatinu gdje će se obaviti sahrana u 14 časova. 

PETAR Nikolin MILONJIĆ

1927 - 07.11.2014

Saučešće primamo u kapeli na groblju Zuri – Daljam, 7. novembra 2014. od 11 do 17 časova i 8. novembra 2014. od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana.

BUDIMIR - BUDO Marjana GUREŠIĆ

1931 - 07.11.2014

preminuo poslije kraće bolesti dana 7. novembra 2014. godine u 83. godini života. Sahrana će se obaviti dana8. novembra 2014. godine u 14 časova na groblju u Zatonu. Saučešće primamo u kapeli u Zatonu. 

DRAGAN pok. Vladimira VASIĆ

1950 - 06.11.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Tivat dana 7.11.2014. godine od 12 do 16 časova i dana 8.11.2014. godine od 10 do 14 časova kada pogrebna povorka kreće na gradsko groblje Brlišta gdje će se obaviti sahrana.

07.11.2014
Umrlice

LUKA Nova PALJEVIĆ

1950 - 05.11.2014

  dana 5.11.2014. godine u 64. godini života. Sahranjen je dana 6.11.2014. godine uz uži krug porodice. OŽALOŠĆENI: braća BALŠA, BORISLAV i VOJISLAV, sestre EMILA, ROSANDA i BILJANA i ostala porodica PALJEVIĆ.

MILICA pok. Mitra MENZALIN

1942 - 05.11.2014

  Saučešće primamo u mjesnoj kapeli Šišići dana 8.11.2014. od 10 do 13.30 časova kada povorka kreće za selo Bratešići, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova pred srkvom Sv. Nikole. OŽALOŠĆENA MNOGOBROJNA RODBINA.

MARIJA Mirka VELIMIROVIĆ

1926 - 06.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Škaljarima dana 7.11.2014. godine od 10 do 13 časova i od 15 do 17 časova, i dana 8.11.2014. godine od 10 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Škaljarima.

MILENA POPOVIĆ

1960 - 02.11.2014

  Sahrana će se obaviti u nedjelju 9.11.2014. godine u 12 sati na porodičnom groblju u selu Vlahovići.

JOVANKA Arsenijeva LACMANOVIĆ

1939 - 06.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Crnoborima. Pljevlja, u petak 7. novembra i u subotu 8. novembra do 12 časova, nakon čega će biti obavljena sahrana njenih ostataka na seoskom groblju u Crnoborima.

VUKMAN Đorđija ĐERKOVIĆ

1932 - 06.11.2014

  preminuo poslije duge i teške bolesti dana 6.11.2014. godine u 82. godini života. Saučešće primamo u seoskoj kapeli u Košutićima dana 6. i 7. novembra 2014. godine. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 7.11.2014. godine, u 14 časova, na seoskom groblju u Košutićima.

JAGLIKA Gledova NIKČEVIĆ

1926 - 05.11.2014

  Saučešće za dragom nam pokojnicom porodica će primati u kapeli u Straševini 6. i 7. novembra 2014. godine od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Straševini. Po želji pokojnice, cvijeće i vijenci se ne prilažu.

SVETOZAR Petrov RASPOPOVIĆ

- 05.11.2014

  Sahrana je obavljena u krugu uže porodice. OŽALOŠĆENA PORODICA RASPOPOVIĆ

HASNIJA Kemalova ORAHOVAC

1952 - 06.11.2014

  Saučešće primamo 6. novembra od 12 do 16 časova i 7. novembra od 10 do 13 časova, a potom sa posmrtnim ostacima krećemo za Podgoricu - Cijevna, gdje će se primati saučešće od 14 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana. Kuća žalosti: Naselje Đuro Petrović br.7.

GOJKO Lazarev PERIĆ

1939 - 06.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 7.11.2014. od 10 do 15 časova i 8.11.2014. godine od 9 do 11 časova, kada krećemo za selo Orahovo, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova. Kuća žalosti: Triglavska 7, Podgorica. Vijenci se ne prilažu.

DANICA Milova ZUBER

- 06.11.2014

  dana 6. novembra 2014. godine. Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju 7. novembra 2014. od 11 do 13 časova, kada sa posmrtnim ostacima krećemo za selo Ugnji gdje će se obaviti sahrana u 14 časova OŽALOŠĆENA PORODICA

SLOBODAN - SLOBO Đorđije KOVAČEVIĆ

1948 - 05.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Danilovgradu 6. novembra 2014. od 11 do 16 časova i 7. novembra 2014. od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Danilovgradu. Cvijeće i vijenci se ne prilažu.

06.11.2014
Umrlice

MILORAD Neđeljka MEDOJEVIĆ

1920 - 02.11.2014

  Sahranjen je 5.11.2014. godine na Novom Bežanijskom groblju u krugu porodice, po sopstvenoj želji. OŽALOŠĆENI: deca NATAŠA, GORDANA i ZORAN sa porodicama, porodice pokojne braće: LAKIĆA, JANKA i MARKA, pokojne sestre ANKE, rodbina i prijatelji.

ZORAN Đorđija - Đoka KELJANOVIĆ

1982 - 04.11.2014

 

DESANKA - GRANA Obrena POPOVIĆ

1930 - 05.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući Stanjevića Rupa - Piperi dana 6. i 7.11.2014. godine do 14 časova. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju u 15 časova.

LJUBICA Cufova LALIČIĆ

- 05.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 5.11.2014. godine od 11 o 15 časova. Sahrana će se obaviti 6.11.2014. godine u Gusinju.

SENAD HUREMOVIĆ

1974 - 05.11.2014

  Bol nije u suzama, niti u riječima, bol je u našim srcima, gdje ćeš zauvijek ostati voljen i nikad zaboravljen. OŽALOŠĆENI: Tvoj tast ŽELJKO STANIĆ  sa porodicom.

STEVKA Save BULAJIĆ

1920 - 04.11.2014

  Saučešće primamo 5. novembra 2014. od 10 do 16 časova u kapeli kod Nikoljske crkve u Grahovu i 6. novembra 2014. od 10 do 14 časova, kada će obaviti sahrana.

MILKA Živkova PAVIĆEVIĆ

1921 - 04.11.2014

  Sahrana je obavljena u krugu porodice 5. novembra 2014. u porodičnoj grobnici na mjesnom groblju u Straševini - Nikšić. OŽALOŠĆENA PORODICA PAVIĆEVIĆ

DRAGOLJUB Stankov NIKOLIĆ

- 05.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Straševini 5. novembra 2014. od 11 do 16 časova i 6. novembra 2014. od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Straševini.

SAVO Jovanov TOMOVIĆ

1943 - 04.11.2014

  Saučešće primamo 5. novembra od 10 do 16 časova i 6. novembra od 9 do 11 časova u kapeli na gradskom groblju Čepurci, kada krećemo za selo Podgor - Crmnica, gdje će se primati saučešće od 12 do 15 časova i obaviti sahrana.

JELENA Krstova BOŽOVIĆ

- 05.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju 6. novembra 2014. od 12 do 16 časova i 7. novembra 2014. od 10 do 13 časova, kada sa posmrtnim ostacima krećemo  za selo Zagora gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

VELIKA Nikolina RADINOVIĆ

- 05.11.2014

  Saučešće primamo u seoskoj kapeli u Grbavcima 6. novembra 2014. od 9 do 19 časova i 7. novembra 2014. od 9 do 13 časova, kada će se i obaviti sahrana. Vijenci i cvijeće se ne prilažu.

ILIJA R. POPOVIĆ

- 04.11.2014

 

05.11.2014
Umrlice

BOŽIDAR Bogića PAVIĆEVIĆ

1939 - 30.10.2014

  preminuo 30. oktobra 2014. godine, poslije duge u teške bolesti, u 75. godini života u Osnabriku - Njemačka. Saučešće primamo u seoskoj kapeli u Ublima - Kuči dana 5. novembra od 9 do 16 časova i 6. novembra 2014. godine od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana.

STANKA Božidara VUJAČIĆ

1937 - 03.11.2014

  Saučešće primamo u kući žalosti (Solanska zgrada) Ulcinj. sahrana drage nam pokojnice će se obaviti 5.11.2014. u 15 časova na groblju pod Bijelom Gorom. OŽALOŠĆENI: kćerke LJILJA i NADA, unučad ANĐELA i OGNJEN, zetovi i porodice VUJAČIĆ i ŽIVANOVIĆ.

OBREN - ZEKO Matije ČOLOVIĆ

1938 - 04.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 5.11.2014. godine od 11 do 16 časova i dana 6.11.2014. godine od 11 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju u Šipačnu u 14 časova.

VLADAN Spasa - Palja ĐURETIĆ

1992 - 04.11.2014

  u 23. godini života. Saučešće primamo u porodičnoj kući  u Mojanovićima dana 5. i 6.11. do 13 časova, kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju Mahala.

MILOSAVA LEKOVIĆ

1928 - 04.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Đurđevića Tari. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se 5. novembra 2014. godine u 13 časova na porodičnom groblju, u Đurđevića Tari.

NENAD Mlađena BANKOVIĆ

1935 - 03.11.2014

  preminuo dana 3. novembra 2014. u 79. godini. Sahrana će se obaviti dana 5. novembra 2014. godine u 14 časova na groblju u Ivanju. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu 4. novembra od 16 časova i 5. novembra do 12 časova.

LJUBOMIR Radovanov MILIĆ

1934 - 04.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju 4. novembra od 12 do 16 časova i 5. novembra od 10 do 13 časova, kada sa posmrtnim ostacima krećemo za rodno mjesto Resna - Bjelice, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

DANICA pok. Blaža ŠTILET

1943 - 04.11.2014

 

BORISLAV - TURO R. PAVIĆ

1931 - 04.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Ozrinićima 4. novembra 2014. od 11 do 17 časova i 5. novembra 2014. od 10 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju u Ozrinićima. Cvijeće se ne prilaže!

MILENA Matije VUJAČIĆ

- 04.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 5. novembra od 11 do 16 časova i 6. novembra od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na starom gradskom groblju. Kuća žalosti: Ul. Đoka Banjanina br. 9. Cvijeće se ne prilaže.

RADOMIR Simov MILIČIĆ

1936 - 04.11.2014

  Saučešće primamo 4. i 5. novembra 2014. godine u kući žalosti u Rijeci Crnojevića do 14 časova.  Sahrana će se obaviti 5. novembra 2014. godine u 15 časova na Riječkom groblju.

RADOMIR Milivojev BLEČIĆ

1930 - 04.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 5. i 6. novembra 2014. godine do 12 sati, kada se polazi za Bogetiće gdje će se obaviti sahrana u 14 sati.

RADOVAN - RACO Petrov ĆETKOVIĆ

1952 - 04.11.2014

  Saučešće primamo 4. i 5. novembra 2014. godine u porodičnoj kući u selu Botun. Sahrana će se obaviti 5. novembra u 14 časova na groblju u Srpskoj.

ANICA Milosava BAKRAČ

1924 - 04.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Sinjcu 4. i 5. novembra do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju.  Cvijeće se ne prilaže.

MILKA Slobodanova KOLJEVIĆ

- 04.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju 5. novembra 2014. u vremenu od 12 do 16 časova i 6. novembra 2014. od 12 do 15    časova, kada će se obaviti sahrana na Novom groblju.

MILENKO Dimitrije VULETIĆ

1964 - 04.11.2014

  u 50. godini života. Saučešće primamo na Gradskom groblju Čepurci dana 5. novembra od 10 do 16 časova i dana 6. novembra 2014. od 10 do 12 časova, kada krećemo za rodno mjesto Tvorilo - Kujava, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

04.11.2014
Umrlice

SLOBODANKA Živka SAVIĆEVIĆ

- 02.11.2014

  Po želji pokojnice, sahrana je obavljena dana 2.11.2014. godine u krugu uže porodice. OŽALOŠĆENI: NJENI NAJMILIJI

STANIJA Dimitrija RUDIĆ

1938 - 02.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru dana 3.11.2014. godine od 9 do 16 časova i dana 4.11.2014. godine u Ravnoj Rijeci - Bijelo Polje od 9 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti u 14 časova na groblju u Ravnoj Rijeci.

DANILO Vuksanov NILEVIĆ

- 02.11.2014

  Sahranjen je dana 3.11.2014. godine u rodnom selu Bezjovo, Kuči. Iako nije imao rodbine, ugrađivao je sebe u široj porodici i za sve nas je imao mjesta u najčistijoj ljudskoj duši. Zato će ostati nezaboravan i po dobru pamćen u dijelu porodice njegovih najbližih.

SPASOJE Miladina ŽIŽIĆ

1929 - 03.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Straševini dana 4.11.2014. godine od 10 do 16 časova i dana 5.11.2014. godine od 10 do 14 časova kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju u Straševini.

MILIKA M. MARIĆ

- 03.11.2014

  Povodom iznenadne smrti našeg oca, supruga, brata i đeda obavještavamo rodbinu, kumove i prijatelje da će se 3.11.2014. godine primati saučešće u porodičnoj kući u selu Tepca. Sahrana će se obaviti 4.11.2014. godine u 13 časova na seoskom groblju u Tepcima.

DRAGICA Filipova DRAKULOVIĆ

1931 - 03.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Čepurcima 3. novembra 2014. od 14.30 do 17 časova i 4. novembra 2014. od 9 do 12 časova, kada krećemo za selo Orahovo - Kuči, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova. Kuća žalosti: Ul. Zetskog odreda br. 17.

OLGA VUKOVIĆ

1944 - 03.11.2014

 

SNEŽANA SEKA VELJIĆ

- 28.10.2014

 

MILICA Vojinova VUKOSLAVČEVIĆ

1921 - 03.11.2014

dana 3. novembra 2014. u 93. godini života. Saučešće primamo dana 3. novembra od 10 do 16 časova u kapeli Gornja Gorica i dana 4. novembra od 9 do 11 časova u kapeli na Čepurcima. Sahrana će se obaviti dana 4. novembra u 14 časova u Popratnicama - Crmnica.

SENKA Vukote DRLJEVIĆ

1936 - 03.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli Drijenak - Kolašin dana 3. novembra od 16 do 19 časova i 4. novembra od 9 do 14 časova gdje će se i obaviti sahrana.

OLGA KALEZIĆ

1936 - 02.11.2014

  Porodica će primati saučešće 3. novembra od 10 do 15 časova i4. novembra od 10 do 13 časova na gradskom groblju Čepurci. Sahrana će se obaviti 4. novembra u 14 časova u Danilovgradu na gradskom groblju. Kuća žalosti: Vasa Raičkovića br.18 a.

BRANKO Radivoja SENIĆ

1923 - 03.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom - Nikšić 3. i 4. novembra do 15 časova kada će se obaviti sahrana na groblju pod Trebje-som. Cvijeće se ne prilaže.

03.11.2014
Umrlice

DANKO Josipa BARIČEVIĆ

1968 - 01.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Brezojevicama dana 3.11.2014. godine od 18 časova, kada se sa posmrtnim ostacima stiže iz Beograda. Sahrana će se obaviti 4.11.2014. godine u 14 časova na Brezojevičkom groblju.

BOŽINA Vukosava ŠĆEPANOVIĆ

1925 - 02.11.2014

  Saučešće primamo dana 3.11. u kapeli Zagorič od 9 do 15 časova, a 4.11.2014. od 9 do 14 časova u kapeli na Ćećima - Međuriječje, kada će se obaviti sahrana.

MILEVA Vuleva VUKOSLAVOVIĆ

1933 - 02.11.2014

  dana 2.11.2014. godine u 82. godini života. Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 3.11.2014. godine od 9 do 14 časova, kada polazimo za Bioče, gdje će se na gradskom groblju obaviti sahrana u 16 časova.

ANĐELIJA Mirka RADONJIĆ

1940 - 01.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 2.11.2014. godine od 11 do 16 časova i 3.11.2014. godine do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju kod manastira. Po želji pokojnice cvijeće se ne prilaže.

MIROSLAV Dobrislava KOVAČEVIĆ

1990 - 02.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli Miolje Polje dana 3.11. od 10 do 18 časova i 4.11. od 10 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti 4.11.2014. godine u 15 časova na groblju u Bjeloševini.

GOJKO Jankov BOJIĆ

1941 - 02.11.2014

 

PAULINA PEPĐONOVIĆ

1926 - 01.11.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Bratici. Sahrana drage nam pokojnice će se obaviti 3. novembra 2014. u 14 časova na groblju - Bratica.

ČEDOMILA Vidova MIHALJEVIĆ

- 02.11.2014

  Po želji pokojnice sahranjena je u krugu porodice dana 1. novembra 2014. godine. OŽALOŠĆENI: sin MOMIR, kćerke MARINA i JADRANKA, sestre VERA i MIKA, snaha LJILJA, zet ĐORĐE i unučad IVAN i JELENA.

LJUBOMIR Ivov MARKOVIĆ

1926 - 02.11.2014

  preminuo u 88. godini. Sahrana će se obaviti u utorak 4.11.2014. u rodnom selu Brijege, Crmnica u 14 časova. Saučešće primamo na seoskom groblju od 10 do 14 časova.

MILORAD B. IVEZIĆ

1929 - 02.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci 2. novembra od 13 do 16 časova i 3. novembra od 10 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana.

RADOJKA Špirova RADOJIČIĆ

1930 - 02.11.2014

 

MILKA Brankova RONČEVIĆ

1926 - 01.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli - Tivat dana 02.11.2014. godine od 10 do 16 časova i dana 03.11.2014. godine od 10 do 14 časova kada pogrebna povorka polazi ka gradskom groblju Brdišta - Tivat.

MILICA Gojkova KRIVOKAPIĆ

1934 - 02.11.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 2. novembra i 3. novembra od 11 do 14 časova kada polazimo za Trepču gdje će se obaviti sahrana u 15 časova na seoskom groblju. Cvijeće se ne prilaže.

HASAN Isa HOT

1952 - 02.11.2014

  Hajtar se prima 2. novembra 2014. od 17 do 21 čas i 3. novembra 2014. od 9 do 14 časova na groblju Cijevna. Dženaza će se obaviti u 15 časova na istom groblju.

VELIKA Jovanova STOJANOVIĆ

1921 - 02.11.2014

  Saučešće se prima 3. 11. od 10 do 15 časova i 4. 11. od 9 do 12 časova na Čepurcima. Sahrana će se obaviti na groblju Srpska 4. 11. u 13 časova. OŽALOŠĆENE PORODICE STOJANOVIĆ i BAŠANOVIĆ

02.11.2014
Umrlice

SAŠA Rada KOSOVIĆ

1963 - 31.10.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Čepurcima 1. novembra od 12 do 16 časova i 2. novembra od 10 do 15 časova,kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju Čepurci.

MARIJA pok. Mitra BIJELIĆ

2014 - 01.11.2014

  Sahrana drage nam pokojnice obaviće se u nedjelju , 2.11.2014. godine u 15 časova iz kuće žalosti do porodične grobnice kod crkve Sv. petke u Mokrinama. Saučešće primamo u kući žalosti selo Bijelići-Mokrine.

MILENA Jovanova POPOVIĆ

- 01.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju 1. novembra 2014. u vremenu od 12 do 16 časova i 2. novembra 2014. od 12 do 15 časova. Sahrana će se obaviti 2. novembra 2014. u 15 časova na Novom groblju.

DUNJA Tomislava GOLUBOVIĆ

- 01.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Spužu dana 2.11.2014. od 9 do 15 časova, kada krećemo za Žabljak. Saučešće primamo u kapeli na Žabljaku 3.11.2014. od 9 do 13 časova. Sahrana će se obaviti u porodičnoj grobnici u selu Nadgora.

VLADIMIR VUČKOVIĆ

1933 - 01.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Vrbice-Dobrota, 2. novembra 2014. od 10 do 17 časova i 3. novembra 2014. od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Vrbice-Dobrota. OŽALOŠĆENA PORODICA

NIKOLA Zakov MUGOŠA

1937 - 01.11.2014

  Saučešće primamo ugradskoj kapeli Čepurci dana 1.11. od 13 do 16 časova i dana 2.11. od 10 do 12 časova kada krećemo za selo Berislavci,gdje će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u 14 časova.

VELJKO Andrijin POPIVODA

1929 - 01.11.2014

 

MILKA-BELJA Dragova DRAŠKOVIĆ

1939 - 01.11.2014

  Saučešće primamo dana 2.11.2014. od 10 do 15 časova na gradskom groblju Čepurci i dana 3.11.2014. od 10 do 14 časova na seoskom groblju Kržanja-Kuči,gdje će se i obaviti sahrana.

dr BOGDAN M. VUJOŠEVIĆ

- 31.10.2014

  Po želji našeg dragog pokojnika, sahrana je obavljena 1. novembra u Fundini, u krugu najuže porodice. OŽALOŠĆENI: sin MIHAILO, kćerke MILICA, MARIJA i SVETLANA.

MILETA Mila KLJAJEVIĆ

1965 - 01.11.2014

  tragično preminuo 1. novembra 2014. godine u 49 godini. Sahrana će se obaviti 2. novembra 2014. godine u 14 časova na groblju u Bliškovu. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Bliškovu.

MARTA Miloševa VUČEVIĆ

1932 - 01.11.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Zagoriču 1. novembra od 12 do 16 časova i 2. novembra od 9 do 12 časova, kada polazimo za Kuče, selo Bezjovo, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

JOVANKA Vojinova KRGOVIĆ

1925 - 01.11.2014

  Sahrana će se obaviti 2. novembra 2014. u 14 časova na groblju u Vranštici-Tomaševo. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu 1. i 2. novembra do 12 časova.

01.11.2014
Umrlice

NADA S. ĐIKANOVIĆ

- 31.10.2014

Saučešće primamo u kapeli u Gornjoj Gorici 31. oktobra 2014. od 10 do 16 časova i 1. novembra 2014. od 9 do 12 časova. Sahrana će se obaviti na groblju u Donjim Ulićima 1. novembra 2014. godine u 14 časova. Kuća žalosti: Ulica Vojislavljevića broj 8/IV.

VASO Dragišin SEKULOVIĆ

1943 - 31.10.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 1. novembra 2014. od 10 do 16 časova i 2. novembra 2014. od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti 2. novembra 2014. godine u 15 časova na groblju Sveta Ćekla u Sutomoru.

MILAN Božidara ANDRIĆ

- 31.10.2014

Saučešće primamo 1. novembra 2014. od 10 do 15 časova i 2. novembra 2014. od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici na Vrbice - Kotor. Kuća žalosti: Dobrota 76, Kotor.

dr BLAŽO Simov PEROVIĆ

1941 - 31.10.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 1. i 2.11. do 13 časova. Sahrana će se obaviti 2.11. u 14 časova u porodičnoj grobnici na Kapinom Polju. Cvijeće se ne prilaže. 

SENKA Milikina ŠĆEPANOVIĆ

1949 - 31.10.2014

preminula iznenada 31. oktobra 2014. godine u 10 sati, u 65. godini. Saučešće porodica prima u kapeli u Zagoriču 31. oktobra 2014. od 14 do 16 sati i 1. novembra 2014. od 9 do 12 sati, kada se polazi u Međuriječje - Ćeća, gdje će se obaviti sahrana u 15 sati.

LJUBO Savov LAKOVIĆ

- 31.10.2014

Saučešće primamo 1. novembra od 10 do 14 časova u kapeli na Čepurcima. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova u selu Lekići.

JOVAN - JOVO Nikolin PRLJA

1926 - 30.10.2014

Saučešće primamo 2. novembra 2014. od 11 do14 časova na seoskom groblju u selu Čukovići, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova. OŽALOŠĆENI: sinovi MIRKO i RAJKO sa porodicama, sestra MILKA, snaha ANKA, sinovci SVETO i BOŽO sa porodicama.

OMER–ŠANJO Fikov KRNJIĆ

1952 - 31.10.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 31. oktobra 2014. od 12 do 16 časova i 1. novembra 2014. od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju Belveder. RAHMETULLAHI ALEJHI RAAHMETEN VASIAH

RADMILA Raja STOJANOVIĆ

1946 - 31.10.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci 1. novembra 2014. godine od 10 do 14 časova, kada se kreće za Lješansku nahiju - Orasi, gdje će se i obaviti sahrana u 15 časova.

RADMILA Milenkova ĐUKANOVIĆ

1937 - 31.10.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima 1. novembra od 10 do 16 časova i 2. novembra od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: Dajbabe bb.

31.10.2014
Umrlice

VUČETA - RADE Ilijin RONDOVIĆ

1959 - 30.10.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeliu Žabljaku dana 30. i 31. oktobra do 13 časova kada sa posmrtnim ostacima krećemo za Dobri nugo gdje će se u 14 časova obaviti sahrana.

STANICA Lazara RADINOVIĆ

1948 - 30.10.2014

 

HELMUT PETRI

1928 - 30.10.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Danilovgradu dana 31.10.2014. od 10 do 16 časova i 1.11.2014. godine od 10 do 14.30 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Ždrebaonik u 15 časova. Kuća žalosti: Ždrebaonik bb.

MILINKO - ZEĆO Blagote PAVIĆEVIĆ

1962 - 30.10.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Danilovgrad dana 31.10.2014. godine od 10 do 15 časova i  1.11.2014. godine od 10 do 13 časova kada polazimo za mjesto Gornji Rsojevići (Pećine) gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

VUJICA MIHAJLOVIĆ

1957 - 28.10.2014

 

MILUN Ristov BOŽOVIĆ

1931 - 30.10.2014

  Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 30.10.2014. godine od 11 do 16 časova i dana 31.10.2014. godine od 10 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti dana 31.10.2014. godine, u 14 časova, na mjesnom grobljuu Šipačnu. Po želji pokojnika, cvijeće se ne prilaže.

MILAN Miluna RAJKOVIĆ

1930 - 30.10.2014

  preminuo posle kraće bolesti dana 30.10.2014. godine u 84. godini života. Saučešće primamo u seoskom domu u Pepićima dana 30. i 31.10.2014. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 31.10.2014. godine u 14 časova na Pepićkom groblju.

ANDREJA - DEJA Svetozara VULETIĆ

1961 - 30.10.2014

  Dana 30. oktobra 2014. iznenada je preminula u 53. godini života. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 30. oktobra 2014. od 14 do 16 časova i 31. oktobra 2014. od 9 do 15 časova. Sahrana će se obaviti na groblju Gvozden brijeg u Baru 31. oktobra 2014. u 15.30 časova.

ROSANDA Miodragova RMUŠ

- 29.10.2014

  Poštujući njenu želju, sahranjena je 30. oktobra 2014. godine u krugu porodice. OŽALOŠĆENI: sinovi RADE i ŽARKO, sestra VIDNA - NANA, snaha LIDIJA i unuke MILENA i IVANA.

MIHAILO Milunov NENEZIĆ

1930 - 30.10.2014

  Saučešće primamo na Čepurcima 30. i 31. oktobra 2014. godine od 11 do 15 časova, gdje će se i obaviti sahrana 31. oktobra 2014. godine u 15 časova.

ZORAN Draganov ILIĆ

1966 - 30.10.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 30. oktobra 2014. od 11 do 16 časova i 31. oktobra 2014. od 10 do 15.30 časova. Sahrana će se obaviti 31. oktobra 2014. u 16 časova na gradskom groblju Gvozden brijeg.

KOSA ŠOĆ

1926 - 30.10.2014

  Nosilac je Partizanske spomenice 1941, više odlikovanja JNA i savezničkih armija učesnika u zajedničkoj pobjedi nad fašizmom. Sahrana je obavljena 30. oktobra 2014. u Podgorici - Čepurci. Po želji pokojnice, sahrana je obavljena u prisustvu uže porodice.

DANILO Savov PAJOVIĆ

1925 - 30.10.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci 31. oktobra od 10 do 15 sati i 1. novembra od 9 do 12 sati. Sahrana će se obaviti u subotu, 1. novembra 2014. godine, u 14 sati u selu Seoca - Virpazar.

MILKA Dušanova VUJOVIĆ

1954 - 30.10.2014

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 30. oktobra 2014. od 11 do 16 časova i 31. oktobra 2014. od 11 do 14 časova, kada se kreće za selo Broćanac gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

MARTA Radovanova VULETIĆ

1923 - 30.10.2014

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju 31. oktobra 2014. od 12 do 16 časova i 1. novembra 2014. od 11 do 13 časova, kada krećemo za mjesto Grab - Cuce, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.