restoran podgoricawine tours montenegro
06.07.2018
Umrlice

DRAGICA Draška TAPUŠKOVIĆ

1965 - 05.07.2018

  preminula poslije kraće bolesti 5.7.2018. u 54. godini života. Sahrana će se obaviti 7.7. u 15 časova na groblju u Vranštici - Tomaševo. Saučešće primamo u kapeli u Vranštici - Tonaševo.

SREĆKO Božinin ŠĆEPANOVIĆ

1970 - 05.07.2018

  Saučešće primamo u kapeli Čepurci dana 6.7.2018. godine od 9 do 16 časova i dana 7.7.2018. godine od 9 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju Čepurci.

MILJAN Mihaila BUBANJA

1956 - 05.07.2018

  preminuo poslije kraće bolesti dana 5. jula 2018. godine u 63. godini života. Sahrana će se obaviti 6. jula 2018. godine u 15 časova na groblju u Žureni. Saučešće primamo u kapeli u Žureni.

ŽARKO - ŠUJAN Spasoja JEKNIĆ

1945 - 05.07.2018

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu dana 6.7.2018. godine od 9 do 18 časova i 7.7.2018. godine od 9 do 11 časova kada sa posmrtnim ostacima krećemo za selo Svrke - G. Morača gdje će se obaviti sahrana u 14 časova na seoskom groblju.

PERSIDA - PERSA Zarova ĐUKANOVIĆ

1933 - 05.07.2018

  preminula dana 5.7.2018. godine u 86. godini. Saučešće primamo na groblju Čepurci od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana.

dr TODOR DOMAZET

1919 - 02.07.2018

 

JOVANKA Budimira RADOVIĆ

- 05.07.2018

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 6.7.2018. godine od 9 do 13 časova, kada polazimo za selo Sotonići u Crmnici gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

MILEVA Vojislavova VIDAKOVIĆ

1938 - 05.07.2018

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 5. jula od 10 do 16 časova i 6. jula od 9 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti 6. jula u 15 časova na groblju u Tološima.

SPASENIJA - SPASA Miomira TURKOVIĆ

1936 - 05.07.2018

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 6.7.2018. od 9 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na groblju Zagorič.

ZORICA Dragana OBRADOVIĆ

1969 - 04.07.2018

  Saučešće je primano u gradskoj kapeli u Baru dana 5.7.2018. godine od 10 do 16.30 časova. Sahrana je obavljena istog dana u 17 časova na gradskom groblju Gvozden brijeg u Baru.

MIODRAG Đorđija KOVAČEVIĆ

1953 - 04.07.2018

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Danilovgrad, dana 5.7. od 10 do 15 časova i 6.7. od 10 do 14 časova, nakon čega će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici u Danilovgradu.

ĐURO Andrijin MRKAJIĆ

1932 - 05.07.2018

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 6.7. od 11 do 16 časova i dana 7.7.2018. godine od 10 do 13 časova kada se polazi za Petroviće, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova na groblju Stražnica, kod manastira Kosijerevo.

SPASA Vlajka RADANOVIĆ

1933 - 04.07.2018

  Saučešće primamo u kapeli u Kočanima dana 5.7.2018. godine od 11 do 16 časova i 6.7.2018. godine od 11 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju. Cvijeće se ne prilaže.

ZAGORKA KEČINA

1938 - 05.07.2018

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Bušnjima dana 6.7. i 7.7.2018. godine do 12 časova. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 7.7.2018. godine u 13 časova na seoskom groblju u Borovici.

IVAN - MUJO Milovana MANOJLOVIĆ

1944 - 06.07.2018

  Saučešće primamo u kući u Doljanima, Iveze Vukova br. 5, dana 6. i 7.7. do 9 časova, kada krećemo za selo Kržanja gdje će se primati saučešće u seoskoj kapeli od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana.