11.07.2019
Umrlice

KATARINA - KATA Božidara BOJIĆ

1926 - 10.07.2019

  Saučešće se prima u kapeli na Vojkovićima, dana 10.7.2019. godine od 15 do 19 časova i 11.7.2019. godine od 9 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Vojkovićima.

DANILO Stevanov POPOVIĆ

1931 - 10.07.2019

  Saučešće se prima u kapeli u Mahali, dana 11.7.2019. godine od 9 do 21 čas i dana 12.7.2019. godine od 9 do 13 časova, kada će se obaviti sahrana.

VUKAJLO - GAJO Milisava BOGAVAC

1954 - 10.07.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Mojkovcu dana 10.7. do 20 časova i 11.7.2019. godine od 9 do 13 časova. Sahrana će se obaviti 11.7.2019. godine u 15 časova na mjesnom groblju Brezovac - Žari.

BRANKO BRANE Mirkov RADINOVIĆ

1961 - 10.07.2019

  Sahrana će se obaviti u četvrtak, 11. jula u 17 časova iz kuće žalosti do porodične grobnice na mjesnom groblju u Đenovićima. Saučešće se prima u kući žalosti u Đenovićima.

MOMIR Mihailov VLAHOVIĆ

1946 - 10.07.2019

  Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci, 10. jula od 11 do 15 časova, i 11. jula od 10 do 12 časova, a od 13 do 15 časova na seoskom groblju Mijoljica (Rovca) gdje će se obaviti sahrana.

SAVICA SAVA Radovanova TERZIĆ

- 10.07.2019

  Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci, 11. jula od 9 do 14 časova, kada se kreće za selo Srpska - ispred Crkve Svetog Đorđa, gdje će se primati saučešće od 14 do 15 časova i obaviti sahrana.

PETAR Milosavov BLEČIĆ

1937 - 10.07.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Nikšiću 11. jula od 11 do 16 časova i 12. jula od 11 do 13 časova, kada se kreće za selo Seljane gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Cvijeće se ne prilaže.

VELIŠA VELJO Stankov BERILAŽA

1943 - 10.07.2019

  Saučešće se prima u kapeli u Donjoj Gorici, 10. jula od 14 do 21 čas i 11. jula od 9 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju u Donjoj Gorici. Po želji pokojnika vijenci i cvijeće se ne prilažu.

DARINKA pok. Đura MILIĆ

1928 - 10.07.2019

 

VASILIJE Nenadov ĆALASAN

- 10.07.2019

  Saučešće primamo u Gradskoj kapeli u Nikšiću dana 11.07. od 11:00 do 16:00 časova i dana 12.07. od 11:00 do 14:30 časova. Sahrana će se obaviti dana 12.07.2019. godine u 15:00 časova na Novom groblju pod Trebjesom.