15.07.2019
Posljednji pozdravi

PREDRAG - PERO STEFANOVIĆ

- 14.07.2019

Počivaj u miru druže moj.... Luka Drakić

NIKO Markov IVANOVIĆ

- 14.07.2019

Dragom zetu i teči Nikoli poslednji pozdrav s'ljubavlju i postovanjem od Gane, Aleksandra i Sandre.

Umrlice

MARIJA Mirkova VUKIĆEVIĆ

- 15.07.2019

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci 16.7. od 10 do 14.30 časova, kada će se obaviti sahrana.

PERSA Brankova ĐURETIĆ

1954 - 13.07.2019

  Po poslednjoj želji sahranjena je u krugu uže porodice dana 14.07.2019. godine. Kuca žalosti: Vijenac kosovskih junaka 2. Podgorica.

STANOJKA Vojina ĆERANIĆ

1947 - 14.07.2019

  Saučešće se prima u porodičnoj kući Orašje - Grudice, Danilovgrad, dana 14.7,15.7. i 16.7. do 11 časova, kada se kreće za selo Dubrovsko - Šavnik gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

DUŠANKA pok. Momčila KOVAČEVIĆ

1952 - 14.07.2019

 

MILIVOJE Joksima RADOVIĆ

1940 - 14.07.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli Zagorič dana 14.7.2019. godine od 10 do 16 časova i dana 15.7.2019. godine od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti na gradskom groblju Čepurci u 15 časova.

OBRAD - BANJO Radosava ŠEKULARAC

1950 - 14.07.2019

  iznenada je preminuo dana 14.7.2019. godine u 69. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u gradskoj kapeli u Beranama dana 14. i 15.7.2019. godine. Sahrana će se obaviti 15.7.2019. godine u 14 časova na gradskom groblju u Beranama.

MANOJLO Radoja VUKIĆEVIĆ

1928 - 14.07.2019

  preminuo je dana 14. jula 2019. godine u 91. godini života. Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Andrijevici dana 14. i 15. jula 2019. godine. Sahrana će se obaviti 15. jula 2019. godine u 14 časova na seoskom groblju Glavica - Trešnjevo.

MILOMIR Radosava BUKILIĆ

1940 - 13.07.2019

  Sahranjen je dana 14.7.2019. godine u krugu porodice na gradskom groblju Zagorič.

MILOŠ - MIŠO Radoja VUKOVIĆ

1946 - 13.07.2019

  Sahrana je obavljena 14.7.2019. godine u 15 časova na gradskom groblju Čepurci.

DARINKA Pavlova VUJANOVIĆ

- 14.07.2019

  Sahrana je obavljena dana 14.7.2019. godine na groblju u Meterizima, po želji pokojnice, u krugu uže porodice.

LJUBOMIR Đorđa NUCULOVIĆ

1966 - 13.07.2019

  Saučešće se prima u novoj kapeli u Tuzima dana 15.7. od 17 do 22 časa i 16.7. od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti 16.7. u 15 časova na groblju u selu Koći, u Kučima.

BOGIĆ - BOŠKO Đura MIRKOVIĆ

1940 - 14.07.2019

  preminuo je dana 14.7.2019. godine u 79. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u gradskoj kapeli u Beranama dana 14. i 15.7.2019. godine do 13 časova. Sahrana će se obaviti dana 15.7.2019. godine u 14 časova na seoskom groblju u Lješnici.

VASILIJE Gojkov ROSIĆ

1961 - 14.07.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Mojkovcu 14.7. od 15 do 20 časova i 15.7.2019. godine od 9 do 13 časova. Sahrana će se obaviti 15.7.2019. godine u 15 časova na mjesnom groblju u Lepencu.

NOVAK pok. Ilije JANKOVIĆ

1951 - 13.07.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli Tivat, dana 14.7.2019. godine od 9 do 12 časova i od 16 do 19 časova, i dana 15.7.2019. godine od 10 do 17 časova, kada pogrebna povorka kreće ka mjesnom groblju Sv. Jovan, Bogišići. Kuća žalosti: Seljanovo, Zagrebačka 19, Tivat.

DRAGUTIN Vuksana NILEVIĆ

1944 - 14.07.2019

  Saučešće se prima dana 15. i 16.7. od 10 do 15 časova na gradskom groblju Čepurci, gdje će se i obaviti sahrana. Kuća žalosti: Radosava Burića 276.

NIKO Markov IVANOVIĆ

1944 - 14.07.2019

 

PREDRAG - PERO Veskov STEFANOVIĆ

- 14.07.2019

  Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci, dana 15.7.2019. godine od 10 do 17 časova, kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici na groblju Čepurci. Kuća žalosti: Milana Raičkovića bb, Tološi