08.08.2019
Umrlice

DRAGO Mirkov SUČIĆ

- 07.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli na Novom groblju na Cetinju, 8. avgusta od 12 do 16 časova i 9. avgusta od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Novom groblju na Cetinju. Cvijeće se ne prilaže.

VLADIMIR - VLADO Špirov RADOVIĆ

-

  Poštujući želju pokojnika sahrana je obavljena u prisustvu najuže porodice dana 7.8.2019. godine u porodičnoj grobnici na Čepurcima.

VIDOSAVA Vlada RADUNOVIĆ

- 07.08.2019

 

BRANKA Lukina RAJKOVIĆ

- 07.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli na Čepurcima dana 7.8. od 14 do 16 časova i dana 8.8. od 9 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana.

MILJAN DAMJANOVIĆ

1947 - 07.08.2019

 

MILOSAV POPOVIĆ

- 07.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli Vrbice u srijedu, 7.8. od 12 do 14 časova i u četvrtak, 8.8. od 13 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana. Cvijeće se ne prilaže.

STANA pok. Luke SIMOVIĆ

- 06.08.2019

 

BOSILJKA Petrova POPOVIĆ

- 07.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli Zagorič dana 7.8.2019. godine od 10 do 15 časova i dana 8.8.2019. godine od 10 do 15 časova. Sahrana će se obaviti na groblju Doljani. Cvijeće se ne prilaže.

VLADETA Stojana RAŠOVIĆ

- 07.08.2019

  Saučešće se prima 9.8.2019. (petak) od 10 do 15 časova na gradskom groblju Čepurci gdje će se i obaviti sahrana. Kuća žalosti: Trg nezavisnosti br.1.

VLATKO Ljekov IVANOVIĆ

- 07.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli na Doljanskom groblju 7.8.2019. godine od 14 do 18 časova i 8.8. od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti u Vrbica - Kuči.

JULKA Dmitra GUREŠIĆ

- 07.08.2019

 

MARKO pok. Veljka DRAŠKOVIĆ

- 07.08.2019

 

VUKAŠIN - VUKO Radov ŽIVANOVIĆ

- 07.08.2019