10.08.2019
Umrlice

ANĐELIKA ANKA OGNJENOVIĆ

- 09.08.2019

  preminula je u 85. godini. Porodica će primati saučešće u mjesnoj kapeli u Risnu 9. avgusta od 11 do 17 časova i 10. avgusta od 10 časova do sahrane. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju u Risnu u 17 časova.

BRANKO Vasiljev JOVOVIĆ

- 08.08.2019

  Po želji pokojnika sahrana je obavljena u krugu porodice, 9. avgusta, u porodičnoj grobnici u Miločanima.

dr SLOBODAN REGNER

- 08.08.2019

  Sahrana posmtrnih ostataka dr Slobodana Regnera, obaviće se na Novom groblju u Beogradu u ponedjeljak, 12. avgusta 2019. godine u 14 časova.

RUŽICA Boža SAVIĆ

- 09.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli u Ozrinićima dana 9.8.2019. godine od 12 do 18 časova i dana 10.8.2019. od 11 do 16 časova, kada će se i obaviti sahrana u Ozrinićima.

VOJISLAV - VOJO Milivoja JELIĆ

- 09.08.2019

  iznenada preminuo dana 9. avgusta 2019. godine u 73. godini života. Sahrana će se obaviti dana 10. avgusta 2019. godine u 15 časova na porodičnom groblju u Vergaševićima. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu, dana 9. avgusta od 14 časova i 10. avgusta do 12 časova.

MILOŠ Jefta PAPOVIĆ

- 09.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 10.8.2019. godine od 11 do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju.

TIHOMIR - BATO PAŠIĆ

- 09.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli Vrbice dana 10.8.2019. od 10 do 13 i od 16 do 19 časova i dana 11.8.2019. od 14 do 17 časova, nakon čega će se obaviti sahrana na groblju Vrbice.

STANA Mijata JOKSIMOVIĆ

- 09.08.2019

preminula poslije kraće bolesti dana 9. avgusta 2019. godine u 86. godini života. Sahrana će se obaviti dana 10. avgusta 2019. godine u 13 časova na groblju u Goricama. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Goricama.  

MILISAV Goluba KNEŽEVIĆ

- 09.08.2019

  Porodica će primati saučešće u kapeli Petrovac dana 10.8.2019. godine od 9 do 17 časova i dana 11.8.2019. godine od 8 do 12.30 časova. Sahrana će se obaviti u 14 časova na groblju Sveta Petka u Budvi.

RODOLJUB - RADE Dragoslava JEVTIĆ

- 09.08.2019

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu, 10. avgusta od 8 do 15 časova. Opijelo će biti služeno u 15 časova, sahrana će se obaviti u 16 časova na gradskom groblju u Nikoljcu.  

ĐORĐIJE Todorov TIJANIĆ

- 09.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli u Straševini dana 9.8. od 15 do 17 časova i 10.8. od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Straševini.

DRAGAN Dimitrija GOLJEVIĆ

- 09.08.2019

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu 10. avgusta od 8 do 14 časova. Opijelo će biti služeno u 14 časova, sahrana će se obaviti u 15 časova na gradskom groblju u Nikoljcu.  

OLGA Radosava KADOVIĆ

- 09.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli Danilovgrad 10.8. od 10 do 16 časova i dana 11.8. od 10 do 13 časova, kada se kreće za Šobaiće gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

STANIJA Mikaila KARLIČIĆ

- 09.08.2019

  preminula je dana 9.8.2019. godine u 71. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u domu u Štitarima dana 9. i 10.8.2019. godine. Sahrana će se obaviti dana 10.8.2019. godine u 14 časova na groblju Lukavica u Štitarima.