13.08.2019
Umrlice

DARKO Draganov JOVOVIĆ

- 09.08.2019

  Sahrana je obavljena 12. avgusta u krugu porodice na gradskom groblju u Nikšiću.

STANICA Momčila TOMAŠEVIĆ

- 12.08.2019

  Saučešće se prima dana 13. avgusta u kapeli Gornja Gorica od 8 do 11 časova, kada se kreće za Pavino polje gdje će se obaviti sahrana istog dana u 15 časova, na mjesnom groblju Goleš.

MILOICA MILO Sretena RADOVIĆ

- 11.08.2019

  Sahrana je obavljena 12. avgusta u krugu porodice, na gradskom groblju Čepurci.

ROKSANDA V. TOMAŠEVIĆ

- 12.08.2019

  Sahrana je obavljena, po želji pokojnice, u užem krugu porodice. Ukoliko žele da se pune informacije sa umrlice nađu i ovdje, kompletne umrlice i fotografiju preminulih porodice mogu slati direktno na mail kontakt@umrli.me.

RADMILA Boža KALUĐEROVIĆ

1953 - 12.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Baru dana 12. avgusta od 11 do 16 časova i dana 13. avgusta od 11 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 14 časova na gradskom groblju Gvozden brijeg u Baru.

JUGOSLAV Vučića RADOVIĆ

- 12.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli na Savini -  Herceg Novi dana 13. avgusta od 9 do 12 časova. Sahrana će se obaviti istog dana na gradskom groblju Čepurci - Podgorica u 16 časova.

BOŽIDAR-BOŽO pok. Josipa ZORNIJA

- 12.08.2019

  Sahrana će se obaviti u utorak, 13.8. u 17 časova iz gradske kapele na Savini u Herceg Novom do porodične grobnice kod Crkve Sv. Ane na Savini. Saučešće se prima u gradskoj kapeli na Savini na dan sahrane od 11 časova. 

DANICA Zarina KNEŽEVIĆ

- 23.07.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Baru dana 14.8. od 10 do 16.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 17 časova na gradskom groblju Gvozden brijeg u Baru.

DESANKA Krstova PEROVIĆ

- 12.08.2019

  Sahrana je obavljena 12. avgusta u krugu porodice na Cetinju. Ukoliko žele da se pune informacije sa umrlice nađu i ovdje, kompletne umrlice i fotografiju preminulih porodice mogu slati direktno na mail kontakt@umrli.me.

MILORAD Stevana PAJOVIĆ

- 12.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Kolašinu dana 12. avgusta do 18 časova i 13. avgusta od 9 do 13 časova, kada se kreće za Gornju Moraču, selo Trnovica, gdje će se i obaviti sahrana u 15 časova.

BUDIMIR Mitra DUJOVIĆ

- 12.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli na gradskom groblju Čepurci  13. avgusta od 9 do 15 časova i 14. avgusta od 9 do 11 časova, kada se polazi za mjesto Ptič - Lijeva Rijeka, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

JOVO Vuksanov ĐUROVIĆ

- 12.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli Zagorič dana 12.8. od 12 do 17 časova i dana 13.8. od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti u 16 časova u porodičnoj grobnici u selu Dupilo.

MIRJANA Radulova TEPAVČEVIĆ

- 11.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli kod hrana Svetog Save pod Orlinom u Goliji dana 12. avgusta od 11 do 19 časova i 13. avgusta od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana pored hrama.

MILKA Novice VUKOVIĆ

- 12.08.2019

  Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci 13.8. od 10 do 16 časova i 14.8. od 9 do 11 časova, kada se kreće za rodno mjesto Donja Bukovica - Šavnik, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova na mjesnom groblju.

NIKOLA Božov ŠKOPELJA

- 12.08.2019

  Saučešće se prima 13.8. od 10 do 13 časova na gradskom groblju Čepurci, nakon čega se kreće za Haj Nehaj - Sutomore, gdje će se ispred Crkve Sv. Ćekla u 15 časova obaviti sahrana.

DUŠAN Pera ČELEBIĆ

- 11.08.2019

  Saučešće se prima 12.8. od 9 do 22 časa i 13.8. od 9 do 13 časova u kapeli Mahala, gdje će se i obaviti sahrana.

DRAGOSAVA Tomislava RADOVIĆ

- 12.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli na seoskom groblju u Unevini 13.8. od 11.30 časova i 14.8.2019. do 15 časova kada će se obaviti sahrana.

TIJANA Milivoja GUTIĆ

- 11.08.2019

  preminula poslije kraće bolesti dana 11. avgusta 2019. godine u 86. godini života. Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Bjelice dana 13. avgusta do 12 časova, gdje će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju u 13 časova.