14.08.2019
Umrlice

JELENA Miladina BULATOVIĆ

- 13.08.2019

  preminula poslije kraće bolesti dana 13. avgusta 2019. godine u 44. godini života. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu dana 15. avgusta od 8 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju.

SVETOZAR Milovanov ŽUGIĆ

- 14.08.2019

  Saučešće primamo u Gradskoj kapeli u Nikšiću dana 15.08.2019. godine od 10 do 15 i 30 časova. Sahrana đe se obaviti istog dana u 16 časova na Novom groblju pod Trebjesom.

DIMITRIJE - DIKA Mirkov RADULOVIĆ

- 13.08.2019

  Saučešće se prima na groblju Zuri dana 14.8.2019. godine od 13 do 19 časova i dana 15.8.2019. godine od 10 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana na istom groblju.

MILENKO - ZEKO Radomira RADENOVIĆ

1940 - 13.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli u Donjoj Gorici dana 13.8.2019. godine od 10 do 16 časova i 14.8.2019. godine od 10 do 14.30 časova, nakon čega se kreće sa posmrtnim ostacima pokojnika na gradsko groblje Čepurci, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.  

VUKOMIR Marinka BOŠKOVIĆ

- 13.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Zagoriču dana 13.8. od 16 do 19 časova i 14.8. od 7 do 10 časova, kada se kreće sa posmrtnim ostacima za Bijelo Polje, gdje će se u 15 časova obaviti sahrana na seoskom groblju u Donjem Grančarevu.

MILOŠ Milana ŠARAC

- 13.08.2019

    Saučešće se prima  u gradskoj kapeli Gornja Gorica dana 13.8.2019. godine od 12 do 15 časova i dana 14.8.2019. godine od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti dana 14.8.2019. godine u 14 časova na gradskom groblju Gornja Gorica.

GOJKO Vuka VOJVODIĆ

1952 - 13.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli Čepurci u Podgorici dana 14.8.2019. godine od 9 do 15 časova i dana 15.8.2019. od 9 do 12 časova. Sahrana će se obaviti na seoskom groblju u selu Viš - Danilovgrad 15.8.2019. u 14 časova.

NADA Gavrila RADEVIĆ

- 13.08.2019

  Porodica će saučešće primati dana 14.8.2019. godine od 11 do 13 časova na gradskom groblju Zagorič - Podgorica. Sahrana će se obaviti istog dana u 13 časova, u krugu uže porodice, po želji pokojnice.  

MILE V. GREBIĆ

- 13.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Budvi dana 14.8. od 10 do 16 časova i 15.8. od 9 do 10 časova. Sahrana će se obaviti istoga dana u 11 časova na gradskom groblju na Cetinju.

RADOSAVA - RATKA Momova PERIĆ

- 12.08.2019

  Po želji pokojnice, sahrana je obavljena u krugu porodice, 13. avgusta u 16 časova na groblju Orahovo - Kuči.

TANJA Bojova IVANOVIĆ

- 13.08.2019

  Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci dana 14.8. od 10 do 15 časova i 15.8. od 10 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na groblju u Doljanima.

VASILJKA Milutinova RAŠČANIN

- 13.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Baru dana 14.8.2019. godine od 10 do 17 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 17.30 časova na gradskom groblju Gvozden brijeg u Baru.

LJUBO Staniše KONATAR

- 14.08.2019

  Saučešće primao u gradskoj kapeli u Nikoljcu, dana 14. avgusta od 10 časova i 15. avgusta do 12 časova. Sahrana će se obaviti dana 15. avgusta 2019. godine u 15 časova na groblju u Dobrinju.

RADOMIR Špirov POPIVODA

- 13.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli na Novom groblju na Cetinju dana 13. avgusta od 12 do 16 časova i dana 14. avgusta od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Novom groblju na Cetinju.

JELICA - JELA Božidara KNEŽEVIĆ

- 13.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli u Ozrinićima dana 14.8.2019. godine od 11 do 16 časova i dana 15.8.2019. godine od 11 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju u Ozrinićima. Cvijeće se ne prilaže.

MIROJE Radovana PERUNOVIĆ

- 12.08.2019

  Saučešće primamo u kapeli u Straševini dana 13.08.2019. godine od  10 do 17 časova i dana 14.08.2019. godine od 10 do 15 časova kada će  se obaviti sahrana na groblju u Straševini. Cvijeće se ne prilaže.