16.08.2019
Posljednji pozdravi

RADOVAN Filipa INIĆ

- 15.08.2019

Iskreno saučešće porodici od učenika Branimira Koraća, Župa Bjeloševina

Umrlice

NEĐELJKA Nikolina JANKOVIĆ

- 16.08.2019

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 16.8. od 10 do 17 časova i 17.8. od 10 do 16 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 16.30 časova na gradskom groblju Sveti Vid u Baru.

BOŽO Špirov PENOVIĆ

1947 - 15.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli u Škaljarima 15. avgusta (četvrtak) od 16 do 19 časova i 16. avgusta (petak) od 10 do 17 časova, kada posmrtna povorka kreće ka mjesnom groblju u Stolivu gdje će se obaviti sahrana. Po želji pokojnika cvijeće se ne prilaže.

MILANKA Jovanova KRIVOKAPIĆ

1948 - 13.08.2019

  Po želji pokojnice, sahrana je obavljena u krugu porodice 14. avgusta na gradskom groblju Čepurci.  

PETAR Jovanov JANKOVIĆ

- 15.08.2019

  preminuo je  u 82. godini života. Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci, 15.8.2019. godine od 12 do 15 časova i 16.8.2019. godine od 9 do 12.30 časova, kada se kreće za rodno selo Dodoši, gdje će se i obaviti sahrana u 14 časova.

DUŠANKA - MILUŠA Tomislavova JANJUŠEVIĆ

- 15.08.2019

Saučešće primamo u kapeli u Ozrinićima dana 15.08.2019. godine od 11 do 16 časova i dana 16.08.2019. godine od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Ozrinskom groblju.

DUŠAN - DUJO Ljubov NEDOVIĆ

- 15.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli Čepurci dana 15.8. od 10 do 14 časova, kada krećemo na selo Prijelozi - Bijelo Polje, gdje se nastavlja primati saučešće od 17 do 22 časa i dana 16.8. od 9 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana.

MITAR Jovov DAVIDOVIĆ

- 14.08.2019

  Porodica će saučešće primati u gradskoj kapeli u Petrovcu dana 15.8.2019. od 9 do 17 časova i dana 16.8.2019. od 8 do 10 časova, nakon čega će se obaviti sahrana, u 11 časova, na groblju Manastira Gradište.

SVETLANA BOJOVIĆ

1972 - 13.08.2019

  preminula je 13. avgusta 2019. godine. Sahrana će se obaviti u petak, 16. avgusta 2019. godine, u 14.30 časova na groblju Lešće u Beogradu.

RADOVAN Filipa INIĆ

- 15.08.2019

Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 16.08.2019. godine od 11 do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju pod Trebjesom.

VUKADIN Milije GAČEVIĆ

- 15.08.2019

 

MIRO Milonje STANIŠIĆ

1948 - 15.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 16.8.2019. godine od 11 do 16 časova i 17.8. od 10 do 12 časova, kada se kreće za rodno mjesto Vinići, gdje će se i obaviti sahrana u 15 časova.

DRAGAN Bogdanov VEKIĆ

- 15.08.2019

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom u Nikšiću dana 16.08. od 11:00 do 16:00 časova i dana 17.08.2019. godine od 11:00 do 15:00 časova kada će se obaviti sahrana na novom groblju pod Trebjesom.

PERSIDA Veselina POPOVIĆ

- 15.08.2019

  Saučešće se prima u kući žalosti Rijeka Piperska - Milunovići dana 16.8. i 17.8. do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na porodičnom groblju.

ZDRAVKO Čedov PEKOVIĆ

- 15.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli u Liverovićima - Župa dana 16.8. od 10 do 17 časova i dana 17.8. od 10 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Liverovićima. Cvijeće se ne prilaže.

DRAGICA Žarka RALEVIĆ

- 15.08.2019

  preminula je dana 15.8.2019. godine u 62. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u domu u Crljevinama dana 15. i 16.8.2019. godine. Sahrana će se obaviti dana 16.8.2019. godine u 14 časova na groblju u Crljevinama.

MILORAD - MILO Sava ZEČEVIĆ

- 15.08.2019

  preminuo je dana 15.8.2019. godine u 90. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u kapeli u Vinickoj. Sahrana će se obaviti dana 16.8.2019. godine u 14 časova na seoskom groblju u Vinickoj.

VLADIMIR Filipov VUKMIROVIĆ

- 15.08.2019

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Cetinju dana 16. avgusta od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Starom groblju na Cetinju. OŽALOŠĆENI: supruga NEVENA, ćerka OLGA, sin FILIP i ostala rodbina.

MIHAILO - MIKO Miljanov VUJOŠEVIĆ

1949 - 14.08.2019

  Po želji pokojnika, sahrana je obavljena u krugu porodice 15.8.2019. godine na gradskom groblju Čepurci.