24.08.2019
Umrlice

SAVA Vuksana-Cvija KOJOVIĆ

- 24.08.2019

iznenada preminuo dana 24.08.2019. godine u 68. godini života. Sahrana će se obaviti dana 25.08. u 13 časova na groblju na Goricama. Saučešće primamo u porodičnoi kući u Goracima.

RATKA Gligorija MIRJAČIĆ

- 24.08.2019

Saučešće primamo u kapeli u Ozrinićima dana 24.08. od 13 do 16 časova i dana 25.08. od 11 do 14 časova. Sahrana će se obaviti dana 25.08.2019. godine u 15 časova u selu Bršno.

LJILJANA Predragova MIRKOVIĆ

- 24.08.2019

Saučešće primamo u Gradskoj kapeli u Nikšiću dana 25.08.2019. godine od 11 do 16 časova i dana 26.08.2019. godine od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Gradskom groblju u Nikšiću. Cvijeće se ne prilaže.

RATKO Galov VUKOVIĆ

- 24.08.2019

Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom u Nikšiću dana 24.08. do 17 časova, 25.08. od 11 do 16 časova i dana 26.08. od 11 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na Novom groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.

ANĐA Mihaila MIĆOVIĆ

- 24.08.2019

Saučešće primamo u kapeli u Gornejm Polju dana 24.08.2019. godine od 14 do 18 časova i dana 25.08.2019. od 11 do 15 i 30 časova, kada se kreće za Šipačno gdje će se obaviti sahrana u 16 časova. Cvijeće se ne prilaže.

MILAN Milenkov PREBIRAČEVIĆ

- 23.08.2019

preminuo poslije duge i teške bolesti dana 23.08.2019. u 49. godini života. Sahrana će se obaviti dana 24.08.2019. godine u 12 časova na groblju u Pećarskoj. Saučešće se prima u kapeli u Pećarskoj.

DAVID Savov ĐOĐIĆ

- 24.08.2019

Saučešće primamo u kapeli u Plužinama dana 24.08.2019. godine od 11 do 17 časova i dana 25.08.2019. od 09 do 13 čaova, kada polazimo za selo Miloševiće gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

RADOJKA BEBA RADOVIĆ

1939 - 23.08.2019

  Saučešće se prima u porodičnoj kući u Krnjači. Sahrana će se obaviti 24. avgusta 2019. godine u 13 časova na groblju u Krnjači.

ANĐELIJA Vukova VUJOVIĆ

- 22.08.2019

  Sahrana je obavljena u krugu porodice, 23. avgusta 2019. godine na Novom groblju na Cetinju.

SVETOZAR Milikin BUKILIĆ

1926 - 22.08.2019

  Sahrana je po izričitoj želji pokojnika obavljena u krugu porodice 23. avgusta 2019. na groblju Zagorič.

MARA NEDOVIĆ

- 23.08.2019

  preminula je dana 23. avgusta 2019. godine u 70. godini života. Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Nikoljcu dana 23. i 24. avgusta do 12. časova kada polazi povorka za Prijeloge, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

NIKOLA Petrov KOPRIVICA

- 23.08.2019

  Saučešće se prima dana 24.8.2019. godine od 11 do 16 časova u kapeli pod Trebjesom i 25.8. u gradskoj kapeli u Nikšiću od 11 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Nikšiću.

PETAR Blažov VUČETIĆ

1936 - 23.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 23.8. od 11 do 16 časova i 24.8. od 11 do 13 časova, kada se polazi za Grahovac, gdje će se obaviti sahrana kod Crkve Sv. Spasa u 15 časova. Cvijeće se ne prilaže.

RADE Đ. VEŠOVIĆ

1961 - 23.08.2019

  Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci 24.8. od 11 do 15 časova i 25.8. od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana.

KOSARA - KOSA Bajova KUKULIČIĆ

- 23.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli u Matagužima, dana 23.8.2019. godine od 14 do 21 čas i dana 24.8.2019. godine od 9 do 13 časova, kada će se obaviti sahrana pred Nikolj Crkvom u Golubovcima.

PETRANA Blaža MARKOVIĆ

- 23.08.2019

  Saučešće se prima u seoskoj kapeli u Buronjima, dana 24.8.2019. godine od 10 do 18 časova, i dana 25.8.2019. godine od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Buronje.

DRAGIŠA Božidarov TOMAŠEVIĆ

- 23.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Baru, dana 24.8.2019. godine od 9 do 15 časova i dana 25.8.2019. godine u kapeli na Čepurcima u Podgorici od 9 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana.

VJERA Nikolina DAJKOVIĆ

- 23.08.2019

  Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci dana 24.8. od 10 do 15 časova i 25.8. od 10 do 14.30 časova, kada će se obaviti sahrana.  

SLOBODANKA Radovanova KOVAČEVIĆ

- 23.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli na groblju Čepurci dana 24.8.2019. godine od 9 do 16 časova i 25.8.2019. godine od 9 do 13 časova. Sahrana će se obaviti u porodičnoj grobnici na groblju Srpska. Kuća žalosti: Bracana Bracanovića broj 96.

MILUTIN Radisava MITROVIĆ

- 23.08.2019

  Saučešće primamo u Gradskoj kapeli u Nikšiću  dana 24.08. od 10:00 do 15:00 časova.  Sahrana će se obaviti dana 24.08.2019. godine u 16:00 časov na  groblju u Mokrom. Cvijeće  se ne prilaže.

DRAGINJA Budimira KLJAJEVIĆ

- 23.08.2019

  preminula poslije teške bolesti 23.8.2019. u 73. godini života. Sahrana će se obaviti 24.8. u 15 časova na gradskom groblju u Nikoljcu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu.