20.06.2019
Umrlice

MILISAV - MIŠO Vasov VASOVIĆ

1949 - 19.06.2019

  Sahrana će se obaviti u petak, 21.6.2019, u Somboru- Vojvodina. Ukoliko žele da se pune informacije sa umrlice nađu i ovdje, kompletne umrlice i fotografiju preminulih porodice mogu slati direktno na mail kontakt@umrli.me.

ZAGORKA Dimitrijina NIKOLIĆ

1924 - 19.06.2019

 

ZORKA Radovanova GOJKOVIĆ

1930 - 19.06.2019

  Saučešće se prima u porodičnoj kući u Bajov Do -Podbožur dana 19. i 20. do 15 časova kada se polazi za Trubjelu gdje će se obaviti sahrana u 16 časova. Cvijeće se ne prilaže.

DRAGUTIN Nikolin NOVOVIĆ

1936 - 19.06.2019

  Saučešće se primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu dana 19.6.2019. godine od 11 do 18 časova i 20.6.2019. godine od 9 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Kolašinu.

JELA Svetislavljeva NIKITOVIĆ

1937 - 19.06.2019

  Saučešće se prima u domu Komarnica opš. Šavnik dana 19.6. i 20.6. do 16 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Komarnica.

PERIŠA - PERO Milev BOŠKOVIĆ

1959 - 18.06.2019

  preminuo je 18.6.2019. godine u 60. godini života. Saučešće se prima u porodičnoj kući u naselju Dljin, Lučani - Republika Srbija, gdje će se obaviti sahrana na mjesnom groblju 20.6.2019. godine u 13 časova.

RADOJKA - LALA Srba VELIČKOVIĆ

1942 - 19.06.2019

  preminula poslije kraće bolesti 19.6.2019. u 77. godini života u Beogradu. Sahrana će se obaviti 20.6. u 15 časova na groblju u Njegnjevu. Saučešće primamo u kapeli u Njegnjevu 20.6. od 9 do 14 časova.

RADMILA - RADA Vukole LJUJIĆ

1959 - 19.06.2019

  preminula poslije duže bolesti 19.6.2019. u 60. godini života. Saučešće primamo u kapeli u Vranštici - Tomaševo 20.6. od 10 časova i 21.6. do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Vranštici.

19.06.2019
Posljednji pozdravi

JAKŠA Srdanov VLAHOVIĆ

1951 - 17.06.2019

Poslednji pozdrav od Ljilje, Milisava, Radisava, Dejane i Luke Vlahović

Umrlice

CVIJETA - DRAGICA R. OBRADOVIĆ

1948 - 18.06.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli na Žabljaku dana 18.6.2019. do 20 časova i dana 19.6.2019. u vremenu od 9 do 13.30 časova, kada se kreće za Tepačko polje, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

VIDOSAVA Ljubislava ZEČEVIĆ

1946 - 18.06.2019

  Saučešće se prima 19.6.2019. na gradskom groblju Zagorič od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana.

SENAD Ibrahimov ŠABOTIĆ

1959 - 18.06.2019

  Hatar se prima na groblju Cijevna dana 19.06.2019. godine od 9 do 16 časova, kada će se obaviti dženaza.

RADOJICA - RADE Ratkov DROBNJAK

1957 - 18.06.2019

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 19. juna 2019. godine od 9 do 16.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 17 časova na groblju Sveta Neđelja u Baru.

TIHOMIR - TILE Ljubomira JOVANČEVIĆ

1955 - 17.06.2019

  iznenada preminuo 17. juna 2019. godine u 64. godini. Saučešće se prima 18. i 19. juna u Domu u Docu. Sahrana pokojnika obaviće se u srijedu, 19. juna 2019. godine u 14 časova na Dolačkom groblju u Beranama

MILAN B. DRECUN

1952 - 18.06.2019

  preminuo je dana 18. juna 2019. godine u 67. godini života. Sahrana će se obaviti 19. juna 2019. godine u 14 časova na groblju Đapanov grob. Saučešće se prima u kapeli na Đapanovom grobu.

ANKA Milinka OBADOVIĆ

1934 - 18.06.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 18.6. od 11 do 16 časova i 19.6. od 8 do 9 časova, kada se polazi za Berane - Polica, selo Mašte, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova. Cvijeće se ne prilaže.

PAVLE Vukašinov VOJINOVIĆ

1935 - 18.06.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Žabljaku dana 18.6.2019. do 19 časova i dana 19.6. od 9 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti u 14 časova na mjesnom groblju Krstac - Ninkovići.

JAKŠA Srdanov VLAHOVIĆ

1951 - 17.06.2019

  preminuo je 17.6.2019. godine u 68. godini života. Saučešće se prima u porodičnoj kući Edmonton - Kanada gdje će se i obaviti sahrana 19.6.2019. godine.

ESAD Riza KRNIĆ

1948 - 18.06.2019

  Hajtar će se primati na gradskom groblju Čepurci dana 18.6.2019. godine od 13 do 16 časova i dana 19.6.2019. godine od 10 do 15 časova, kada će se obaviti dženaza na gradskom groblju Čepurci.

SRBO Todora TODOROVIĆ

1963 - 18.06.2019

  Saučešće se prima u kapeli Šabov Krug dana 18.6.2019. godine od 13 do 21 čas i 19.6.2019. godine od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana.

BOŽIDAR Vasilijev VUJOŠEVIĆ

1948 - 17.06.2019

  Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci - Podgorica dana 18. juna od 10 do 16 časova i 19. juna od 9 do 12 časova, kada se kreće za Kuče - selo Momče, gdje će se i obaviti sahrana istog dana u 14 časova.  

MILADIN Jovana PEJOVIĆ

1963 - 18.06.2019

  Saučešće se prima u porodičnoj kući u selu Kozice - Pljevlja dana 18. i 19. juna do 13 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju.

ZORKA Lukina MARSTIJEPOVIĆ

1932 - 18.06.2019

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 19.6. od 13 do 17 časova i 20.6. od 09 do 15 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15.30 časova na groblju Lovrijenac u Baru.

VELIMIR Vasilija BOŠKOVIĆ

1938 - 18.06.2019

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 19.6. od 10 do 14 časova i 20.6. u kapeli Ubli - Kuči od 10 do 16 časova kada će se obaviti sahrana.

ĐURĐA - ĐUKA Milanova TODOROVIĆ

1933 - 18.06.2019

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 18.06. od 14 do 16 časova, dana 19.06. od 11 do 16 časova i 20.06. od 9 do 10 časova, kada polazimo za Gornju Moraču, selo Starče, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Cvijeće se ne prilaže.

18.06.2019
Posljednji pozdravi

MAJA Jolova JOVANOVIĆ

- 15.06.2019

Iskreno saučešće porodici, Brano Krle Korać, Župa Bjeloševina.

Umrlice

MARKO Ristov OSTOJIĆ

1931 - 18.06.2019

    Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Baru 18. juna od 11 do 17 časova i 19. juna od 10 do 12 časova. Ispraćaj za njegov vječni dom je 19. juna u 12 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova u Gluhom Dolu. Po želji porodice cvijeće se ne prilaže.

BLAGOTA Ilijin MIRKOVIĆ

1948 - 17.06.2019

    Saučešće se prima u kapeli na Cetinju 18. juna od 12 do 16 časova i 19. juna od 12 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na Novom groblju.

NIKOLA Radojev MILAŠINOVIĆ

1965 - 17.06.2019

  Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci dana 18. juna od 10 do 15 časova i 19. juna od 9 do 10 časova, kada se kreće za Gornju Bukovicu, gdje će se i obaviti sahrana istoga dana u 14 časova.

RABIJA - MILA Dušana VELJIĆ

1941 - 15.06.2019

 

BOSILJKA Milana BLEČIĆ

- 17.06.2019

  Saučešće primamo u kapeli Zagorič dana 17.6.2019. godine od 10 do 16 časova i dana 18.6.2019. godine od 9 do 12 časova, kada se kreće za selo Seljani - Piva, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

SREDOJKA Ristova ŠĆEPANOVIĆ

1955 -

  Sahrana će se obaviti na gradskom groblju Orlovača, Beograd, u četvrtak, 20.6.2019. u 10.30 časova.  Kuća žalosti: Vidikovački venac 90, Rakovica - Beograd.

MILETA Milivoja SERATLIĆ

1940 - 17.06.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli dana 17.6.2019. godine od 11 do 16 časova i dana 18.6.2019. godine od 10 do 12 časova, kada se kreće za Gornju Bukovicu - Šavnik, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

VESNA Žarkova ILIĆ

-

  preminula i sahranjena u Beogradu. Ukoliko žele da se pune informacije sa umrlice nađu i ovdje, kompletne umrlice i fotografiju preminulih porodice mogu slati direktno na mail kontakt@umrli.me.

DESANKA Đoka JANJUŠEVIĆ

1934 - 16.06.2019

 

NIKO Mitra PEROVIĆ

1935 - 17.06.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 18.6. od 11 do 16 časova i dana 19.6. od 11 do 14 časova, kada se polazi za Stubicu, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Cvijeće se ne prilaže

17.06.2019
Umrlice

MILKA Petrova MARTINOVIĆ

1950 - 15.06.2019

  Po želji pokojnice sahrana je obavljena u krugu familije, 16. juna na groblju u Bajicama.

GOJKO Veljkov ZEKOVIĆ

1968 - 16.06.2019

  Saučešće se prima dana 16. i 17.6.2019. godine do 15 časova u porodičnoj kući selo Bare - Boan. Sahrana će se obaviti na porodičnom groblju u Barama dana 17.6.2019. godine u 16 časova.

CMILJKA Zdravka PUDAR

1940 - 14.06.2019

  Saučešće se prima u Hercegovini, mjesto Pijesci, dana 17.6.2019. godine od 16 do 17 časova, kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici.

MILEVA Milinkova MALOVIĆ

1950 - 16.06.2019

  Saučešće se prima u kapeli pod Trebjesom dana 16.6. od 11 do 16 časova i 17.6. do 13 časova, kada krećemo za Duži - Šavnik, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

VOJISLAV Pantov DRAGOVIĆ

1931 - 15.06.2019

  Sahrana će se obaviti 18.6.2019. godine u 13 časova na gradskom groblju u Sremskoj Kamenici.

dr DRAGOSLAV - BATO Markov LAKIĆEVIĆ

1936 - 15.06.2019

 

ZORICA pok. Marka KUZMAN

1964 - 16.06.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Tivtu dana 17.6.2019. od 9 do 18 časova, kada pogrebna povorka kreće ka gradskom groblju Brdišta - Tivat, gdje će se obaviti sahrana.

OLGA Momčilova MILIĆEVIĆ

1941 - 15.06.2019

  Po želji pokojnice, sahranjena je u prisustvu uže porodice 16.6.2019. Ukoliko žele da se pune informacije sa umrlice nađu i ovdje, kompletne umrlice i fotografiju preminulih porodice mogu slati direktno na mail kontakt@umrli.me.

MIHAILO Radomira SAVIĆ

1936 - 15.06.2019

  Preminuo 15. juna 2019. godine u 83. godini života. Po želji pokojnika, sahranjen u krugu porodice.

MILEVA Darova ĐUROVIĆ

1937 - 16.06.2019

 

DANICA ŠOFRANAC

1948 - 16.06.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Baru dana 17.6.2019. godine od 9 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova na groblju Gvozden brijeg u Baru.

VIDO Ilja AJKOVIĆ

1935 - 16.06.2019

  Saučešće se prima u porodičnoj kući u Mojanovićima dana 16.6.2019. godine i 17.6.2019. godine do 15 časova, kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici u Mahali.

VELIZAR Marka BRAJOVIĆ

1952 - 16.06.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Danilovgradu dana 16.6. od 15 do 20 časova i dana 17.6. od 10 do 15 časova, nakon čega će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Jelenak.

Posljednji pozdravi

DRAGAN Novaka NIKOLIĆ

1962 - 14.06.2019

Brate moj, neka Gospod otvori vrata raja da tvoja duša počiva u miru Božjem. Dragan Kovačević