16.08.2019
Posljednji pozdravi

RADOVAN Filipa INIĆ

- 15.08.2019

Iskreno saučešće porodici od učenika Branimira Koraća, Župa Bjeloševina

Umrlice

NEĐELJKA Nikolina JANKOVIĆ

- 16.08.2019

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 16.8. od 10 do 17 časova i 17.8. od 10 do 16 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 16.30 časova na gradskom groblju Sveti Vid u Baru.

BOŽO Špirov PENOVIĆ

1947 - 15.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli u Škaljarima 15. avgusta (četvrtak) od 16 do 19 časova i 16. avgusta (petak) od 10 do 17 časova, kada posmrtna povorka kreće ka mjesnom groblju u Stolivu gdje će se obaviti sahrana. Po želji pokojnika cvijeće se ne prilaže.

MILANKA Jovanova KRIVOKAPIĆ

1948 - 13.08.2019

  Po želji pokojnice, sahrana je obavljena u krugu porodice 14. avgusta na gradskom groblju Čepurci.  

PETAR Jovanov JANKOVIĆ

- 15.08.2019

  preminuo je  u 82. godini života. Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci, 15.8.2019. godine od 12 do 15 časova i 16.8.2019. godine od 9 do 12.30 časova, kada se kreće za rodno selo Dodoši, gdje će se i obaviti sahrana u 14 časova.

DUŠANKA - MILUŠA Tomislavova JANJUŠEVIĆ

- 15.08.2019

Saučešće primamo u kapeli u Ozrinićima dana 15.08.2019. godine od 11 do 16 časova i dana 16.08.2019. godine od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Ozrinskom groblju.

DUŠAN - DUJO Ljubov NEDOVIĆ

- 15.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli Čepurci dana 15.8. od 10 do 14 časova, kada krećemo na selo Prijelozi - Bijelo Polje, gdje se nastavlja primati saučešće od 17 do 22 časa i dana 16.8. od 9 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana.

MITAR Jovov DAVIDOVIĆ

- 14.08.2019

  Porodica će saučešće primati u gradskoj kapeli u Petrovcu dana 15.8.2019. od 9 do 17 časova i dana 16.8.2019. od 8 do 10 časova, nakon čega će se obaviti sahrana, u 11 časova, na groblju Manastira Gradište.

SVETLANA BOJOVIĆ

1972 - 13.08.2019

  preminula je 13. avgusta 2019. godine. Sahrana će se obaviti u petak, 16. avgusta 2019. godine, u 14.30 časova na groblju Lešće u Beogradu.

RADOVAN Filipa INIĆ

- 15.08.2019

Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 16.08.2019. godine od 11 do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju pod Trebjesom.

VUKADIN Milije GAČEVIĆ

- 15.08.2019

 

MIRO Milonje STANIŠIĆ

1948 - 15.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 16.8.2019. godine od 11 do 16 časova i 17.8. od 10 do 12 časova, kada se kreće za rodno mjesto Vinići, gdje će se i obaviti sahrana u 15 časova.

DRAGAN Bogdanov VEKIĆ

- 15.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli pod Trebjesom u Nikšiću dana 16.8. od 11 do 16 časova i dana 17.8.2019. godine od 11 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na novom groblju pod Trebjesom.

PERSIDA Veselina POPOVIĆ

- 15.08.2019

  Saučešće se prima u kući žalosti Rijeka Piperska - Milunovići dana 16.8. i 17.8. do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na porodičnom groblju.

ZDRAVKO Čedov PEKOVIĆ

- 15.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli u Liverovićima - Župa dana 16.8. od 10 do 17 časova i dana 17.8. od 10 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Liverovićima. Cvijeće se ne prilaže.

DRAGICA Žarka RALEVIĆ

- 15.08.2019

  preminula je dana 15.8.2019. godine u 62. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u domu u Crljevinama dana 15. i 16.8.2019. godine. Sahrana će se obaviti dana 16.8.2019. godine u 14 časova na groblju u Crljevinama.

MILORAD - MILO Sava ZEČEVIĆ

- 15.08.2019

  preminuo je dana 15.8.2019. godine u 90. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u kapeli u Vinickoj. Sahrana će se obaviti dana 16.8.2019. godine u 14 časova na seoskom groblju u Vinickoj.

VLADIMIR Filipov VUKMIROVIĆ

- 15.08.2019

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Cetinju dana 16. avgusta od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Starom groblju na Cetinju. OŽALOŠĆENI: supruga NEVENA, ćerka OLGA, sin FILIP i ostala rodbina.

MIHAILO - MIKO Miljanov VUJOŠEVIĆ

1949 - 14.08.2019

  Po želji pokojnika, sahrana je obavljena u krugu porodice 15.8.2019. godine na gradskom groblju Čepurci.

15.08.2019
Umrlice

KATARINA KATICA Milova PEJAKOVIĆ

- 13.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli na Novom groblju na Cetinju, 14. avgusta od 12 do 16 časova i 15. avgusta od 11 do 13 časova, kad pogrebna povorka kreće na Obzovicu, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova na seoskom groblju.

DRAGOLJUB Lukin IVANOVIĆ

- 11.08.2019

  preminuo je u Beogradu 11. avgusta 2019. godine. Sahrana će se obaviti na Orjoj Luci 15. avgusta.

BOŽIDAR Markov PAJOVIĆ

- 14.08.2019

    Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Baru, 15. avgusta od 9 do 14 časova, kada se kreće za rodno selo Vranjina, kada će se obaviti sahrana u 17 časova istoga dana.

prof. GRACIJELA ĐURAŠKOVIĆ

- 14.08.2019

 

BOGIĆ Milorada VEŠOVIĆ

- 14.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli Zagorič dana 14.8.2019. godine od 15 do 17 časova i dana 15.8.2019. godine od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana.

MILAN Savin MRKAIĆ

- 14.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli na Stražnici - Petrovići kod Manastira Kosijerevo dana 14.8. od 16 do 22 časa i 15.8. od 9 do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju.

BORIVOJ Lazara GAČIĆ

1935 - 14.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli Vrbice dana 14. avgusta 2019. od 10 do 13 i od 16 do 19 časova i dana 15. avgusta 2019. od 11 do 17 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Vrbice. CVIJEĆE SE NE PRILAŽE.

DUŠAN Blagov RAKČEVIĆ

- 14.08.2019

  Saučešće se prima u porodičnoj kući, selo Berislavci, dana 14.8. i 15.8.2019. godine do 13 časova, kada će se obaviti sahrana.

RANKO Milovana NIŠAVIĆ

- 14.08.2019

  preminuo je  dana 14.8.2019. godine u 68. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u gradskoj kapeli u Beranama dana 14. i 15.8.2019. godine. Sahrana će se obaviti dana 15.8.2019. godine u 14 časova na gradskom groblju u Beranama.

DARKO Milinkov DRAGNIĆ

- 14.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli selo Morakovo - Župa 15.8. od 10 do 18 časova i dana 16.8. od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju.

ANA DESANKA MASTILOVIĆ

- 14.08.2019

  sestra Manastira Ždrebaonik. Sveta Božanstvena liturgija služiće se u Manastiru Ždrebaonik 15.8.2019. u 8 časova a istoga dana u nastavku monaško opelo.

CVIJETA Kostadinova PAVIĆEVIĆ

- 14.08.2019

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 15.8.2019. godine od 11 do 16 časova i dana 16.8.2019. godine od 11 do 13 časova, kada se polazi za Donje Rsojeviće - Danilovgrad, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Cvijeće se ne prilaže.  

IGOR Turov VELIMIROVIĆ

- 14.08.2019

 

14.08.2019
Umrlice

JELENA Miladina BULATOVIĆ

- 13.08.2019

  preminula poslije kraće bolesti dana 13. avgusta 2019. godine u 44. godini života. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu dana 15. avgusta od 8 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju.

SVETOZAR Milovanov ŽUGIĆ

- 14.08.2019

  Saučešće primamo u Gradskoj kapeli u Nikšiću dana 15.08.2019. godine od 10 do 15 i 30 časova. Sahrana đe se obaviti istog dana u 16 časova na Novom groblju pod Trebjesom.

DIMITRIJE - DIKA Mirkov RADULOVIĆ

- 13.08.2019

  Saučešće se prima na groblju Zuri dana 14.8.2019. godine od 13 do 19 časova i dana 15.8.2019. godine od 10 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana na istom groblju.

MILENKO - ZEKO Radomira RADENOVIĆ

1940 - 13.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli u Donjoj Gorici dana 13.8.2019. godine od 10 do 16 časova i 14.8.2019. godine od 10 do 14.30 časova, nakon čega se kreće sa posmrtnim ostacima pokojnika na gradsko groblje Čepurci, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.  

VUKOMIR Marinka BOŠKOVIĆ

- 13.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Zagoriču dana 13.8. od 16 do 19 časova i 14.8. od 7 do 10 časova, kada se kreće sa posmrtnim ostacima za Bijelo Polje, gdje će se u 15 časova obaviti sahrana na seoskom groblju u Donjem Grančarevu.

MILOŠ Milana ŠARAC

- 13.08.2019

    Saučešće se prima  u gradskoj kapeli Gornja Gorica dana 13.8.2019. godine od 12 do 15 časova i dana 14.8.2019. godine od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti dana 14.8.2019. godine u 14 časova na gradskom groblju Gornja Gorica.

GOJKO Vuka VOJVODIĆ

1952 - 13.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli Čepurci u Podgorici dana 14.8.2019. godine od 9 do 15 časova i dana 15.8.2019. od 9 do 12 časova. Sahrana će se obaviti na seoskom groblju u selu Viš - Danilovgrad 15.8.2019. u 14 časova.

NADA Gavrila RADEVIĆ

- 13.08.2019

  Porodica će saučešće primati dana 14.8.2019. godine od 11 do 13 časova na gradskom groblju Zagorič - Podgorica. Sahrana će se obaviti istog dana u 13 časova, u krugu uže porodice, po želji pokojnice.  

MILE V. GREBIĆ

- 13.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Budvi dana 14.8. od 10 do 16 časova i 15.8. od 9 do 10 časova. Sahrana će se obaviti istoga dana u 11 časova na gradskom groblju na Cetinju.

RADOSAVA - RATKA Momova PERIĆ

- 12.08.2019

  Po želji pokojnice, sahrana je obavljena u krugu porodice, 13. avgusta u 16 časova na groblju Orahovo - Kuči.

TANJA Bojova IVANOVIĆ

- 13.08.2019

  Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci dana 14.8. od 10 do 15 časova i 15.8. od 10 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na groblju u Doljanima.

VASILJKA Milutinova RAŠČANIN

- 13.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Baru dana 14.8.2019. godine od 10 do 17 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 17.30 časova na gradskom groblju Gvozden brijeg u Baru.

LJUBO Staniše KONATAR

- 14.08.2019

  Saučešće primao u gradskoj kapeli u Nikoljcu, dana 14. avgusta od 10 časova i 15. avgusta do 12 časova. Sahrana će se obaviti dana 15. avgusta 2019. godine u 15 časova na groblju u Dobrinju.

RADOMIR Špirov POPIVODA

- 13.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli na Novom groblju na Cetinju dana 13. avgusta od 12 do 16 časova i dana 14. avgusta od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Novom groblju na Cetinju.

JELICA - JELA Božidara KNEŽEVIĆ

- 13.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli u Ozrinićima dana 14.8.2019. godine od 11 do 16 časova i dana 15.8.2019. godine od 11 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju u Ozrinićima. Cvijeće se ne prilaže.

MIROJE Radovana PERUNOVIĆ

- 12.08.2019

  Saučešće primamo u kapeli u Straševini dana 13.08.2019. godine od  10 do 17 časova i dana 14.08.2019. godine od 10 do 15 časova kada će  se obaviti sahrana na groblju u Straševini. Cvijeće se ne prilaže.