E.g., 2019-06-26
E.g., 2019-06-26

Dana 27.2.2019. godine umrla je naša draga

 

dr RADUŠA - MILJA Ristova PEJOVIĆ

pedijatar
- 27.02.2019

 

Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom - Nikšić, dana 28.2.2019. od 11 do 16 časova i dana 1.3.2019. od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.

OŽALOŠĆENI: braća BOŽIDAR i BORISLAV, snaha RADMILA, bratanić NIKOLA, bratanične MIRJANA, TIJANA i IVANA, sestrić VLADIMIR, sestrična JELICA, braća od strica NOVO i ILIJA - BATO, sestre od strica MILUŠA, JAGODA, STANISLAVKA i SENKA, braća i sestre od tetaka i ostala mnogobrojna rodbina PEJOVIĆ i DELIBAŠIĆ.

Pošaljite POSLJEDNJI POZDRAV