E.g., 2019-09-18
E.g., 2019-09-18

Iznenada nas je napustio naš mili

DRAGAN - MANČO MANČIĆ

- 30.06.2014

Saučešće primamo dana 1.7.2014. godine na groblju Čepurci od 9 do 15 časova kada će se obaviti sahrana.

OŽALOŠĆENI: majka RADA, brat SRĐAN, snaha LIDIJA, bratanić KOSTA, bratanična ANASTASIJA, ujak MILOŠ i porodice BAŠOVIĆ i OBRADOVIĆ.

Pošaljite POSLJEDNJI POZDRAV