E.g., 2019-04-25
E.g., 2019-04-25

Zahvalna preminulom

                    

         

Dragoju - Dragu Kasalici

profesor u penziji
- 05.02.2018

Ostaće uspomene i trag čovjeka koji je obilježio segment mog života. Uvijek ću Vas voljeti.
                                           Mladja koleginica Dragana Mihaljevic.

Pošaljite POSLJEDNJI POZDRAV