12.10.2019
Umrlice

VUČIĆ Radovana RAKETIĆ

1945 - 08.10.2019

  preminuo je 8.10.2019. u 74. godini. Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Kolašinu 12.10.2019. godine od 9 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju.

DRAGOLJUB - MIŠO Danilov ĆERANIĆ

- 11.10.2019

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 12.10. od 11 do 16 časova i 13.10 od 10 do 11.30 kada se polazi za selo Dubrovsko - Šavnik gdje će se obaviti sahrana u 14 časova. Cvijeće se ne prilaže.

MIRJANA Mitrova MARDUNOVIĆ

- 11.10.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Baru dana 12.10.2019. godine od 10 do 16 časova i dana 13.10.2019. godine od 10 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova na gradskom groblju Sveti Vid u Baru.

MIRA Milorada JOVANOVIĆ

- 11.10.2019

  Saučešće se prima na Čepurcima dana 12.10. od 10 do 12 sati i 13.10. od 10 do 13 sati, kada će se obaviti sahrana.

KOSA Veselina BARAC

- 11.10.2019

  Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci dana 11.10.2019. od 10 do 16 časova i dana 12.10. od 9 do 12 časova, kada se sa posmrtnim ostacima kreće za selo Boan gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

STOJKA Radomira BJELIĆ

1950 - 11.10.2019

  Saučešće se prima u kapeli na gradskom groblju Zagorič dana 11.10.2019. od 12 do 16 časova i dana 12.10. od 9 do 12 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova na seoskom groblju Jablan, selo Ljuta.  

BRANKO Kostadinov BLEČIĆ

- 11.10.2019

    Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom u Nikšiću dana 12.10. od 11 do 16 časova i 13.10. od 11 do 14 časova, kada će se obaviti i sahrana na Novom groblju pod Trebjesom.  

ŽELJKO Milosava GUREŠIĆ

- 10.10.2019

  iznenada preminuo dana 10. oktobra 2019. godine u 55. godini života. Sahrana će se obaviti 12. oktobra 2019. godine u 14 časova na grobljuu Ravnoj Rijeci. Saučešće primamo u kapeli u Ravnoj Rijeci.

RADIVOJE Perkov ĆETKOVIĆ

- 11.10.2019

Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Strug-Šavnik dana 12.10. do 14 časova, a potom u kapeli u Ozrinićima od 16 do 18 časova i dana 13.10.2019. godine od 10 do 15 časova kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju u Ozrinićima.

MILJAN - PURO Milošev PAVIĆEVIĆ

- 11.10.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli Čepurci dana 12.10.2019. godine od 10 do 16 časova i dana 13.10.2019. godine od 9 do 12 časova, kada se polazi za rodno mjesto Ubli - Kuči, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Kuća žalosti: Vojislava Grujića 11. Podgorica.

11.10.2019
Umrlice

NOVAK Krstov VULEVIĆ

- 11.10.2019

Saučešće primamo u kapeli Mahala dana 12.10. od 9 do 21 čas i 13.10. od 9 do 13 kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju Srpska Zeta. Po želji porodice cvijeće se ne prilaže.

VLADIMIR-VLADO Krsta VOJINOVIĆ

- 11.10.2019

  preminuo poslije kraće bolesti dana 11. oktobra 2019. gdine u 86. godini života.  Sahrana će se obaviti 12. oktobra 2019. godine u 14 časova na groblju u Stožeru. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Stožeru.

IVANKA GARA TOŠKOVIĆ

- 08.10.2019

  Sahranjena je 9. oktobra u krugu porodice. Ukoliko žele da se pune informacije sa umrlice nađu i ovdje, kompletne umrlice i fotografiju preminulih porodice mogu slati direktno na mail kontakt@umrli.me.

ĐINA Milenkova DRAGOJEVIĆ

- 10.10.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli Čepurci dana 10.10.2019. godine od 12 do 16 časova i dana 11.10.2019. godine od 9 do 13 časova kada se kreće za selo Drušići gdje će se na seoskom groblju primati saučešće od 14 do 15 časova kada će se obaviti sahrana.

ZORKA pok.Vojina SAMARDŽIĆ

- 09.10.2019

  Saučešće se prima u mjesnoj kapeli u Risnu dana 12.10. od 11 do 16 časova i dana 13.10. od 10 do 13 časova kada povorka kreće ka mjesnom groblju Dragalj gdje će se obaviti sahrana kod Crkve Sv. Pokrova u 15 časova.

VELIKA Đorđijina PEROVIĆ

- 10.10.2019

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 11.10.2019. od 10 do 12 časova, kada se polazi za Trubjelu, gdje će se primati saučešće do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana. Cvijeće se ne prilaže

JOVAN Đurov STANIŠIĆ

- 10.10.2019

  Saučešće se prima  u gradskoj kapeli u Budvi dana 10.10.2019. godine od 12 do 16 časova, dana 11.10.2019. godine od 12 do 16 časova i dana 12.10.2019. godine od 9 do 10.30 časova. Sahrana će se obaviti dana 12.10.2019. godine u 11 časova na seoskom groblju u Stanišićima.

MILKA Moma RADOŠEVIĆ

- 10.10.2019

 

Posljednji pozdravi

MOJSIJE Milanov TREBJEŠANIN

- 09.10.2019

Saučešće porodici, Brano Krle Korać, Župa Bjeloševina

10.10.2019
Umrlice

MILIJANA Dušana VUKOVIĆ

- 10.10.2019

  preminula poslije kraće bolesti 10.10.2019. u 93. godini života.  Sahrana će se obaviti dana 11. oktobra 2019. godine u 13 časova na groblju u Goricama.  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Goricama.

RAJKO Radov RADULOVIĆ

- 10.10.2019

  Saučešće primamo u kući žalosti u selu Šume dana 10. 10 do 14 časova i u kapeli u Gornjem Polju 10.10. od 14:30 do 16 časova i 11.10 od 10 do 14:30  kada se kreće za Zavrh gdje će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u 15 časova. Cvijeće se ne prilaže.

DRAGICA Radeva DAMJANOVIĆ

- 09.10.2019

  Saučešće se prima na gradskom groblju Zagorič dana 10.10.2019. od 9 časova do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Zagoriču.

DRAGO Branka VUJOVIĆ

- 09.10.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Baru dana 10.10.2019. godine od 10 do 16 časova i dana 11.10.2019. godine od 10 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova na groblju Gvozden brijeg u Baru.

RADOJKO Milićev IVANOVIĆ

- 09.10.2019

  Saučešće se prima u Gornjoj Ržanici dana 10.10.2019. godine od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju.

MILENKO Milovana MILOVIĆ

- 09.10.2019

  preminuo je dana 9.10.2019. godine u 65. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u prostorijama FK "Polimlje" u Murini dana 9. i 10.10.2019. godine. Sahrana će se obaviti 10.10.2019. godine u 14 časova na pepićkom groblju.

DUŠANKA Panta JEVRIĆ

- 08.10.2019

 

MOJSIJE Milanov TREBJEŠANIN

- 09.10.2019

  Saučešće se prima u kući žalosti u selu Strug - Šavnik 10. i 11.10. do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju.

VELIZAR Novov FILIPOVIĆ

- 08.10.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Mojkovcu dana 9.10.2019. godine od 9 do 20 časova i 10.10.2019. godine od 9 do 12.30 časova. Sahrana će se obaviti dana 10.10.2019.godine u 14 časova na groblju u Pržištima.

DESANKA - DESA pok. Milovana FILIPOVIĆ

- 08.10.2019

  Sahrana će se obaviti u četvrtak, 10.10.2019. godine u 16 časova na gradskom groblju na Savini. Saučešće se prima na dan sahrane u gradskoj kapeli na Savini od 13 časova do momenta sahrane.

ĐORĐINA Alekse ČALOVIĆ

- 09.10.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Baru dana 9.10.2019. godine od 12 do 16 časova i dana 10.10.2019. godine od 10 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 14 časova, na groblju Gvozden brijeg u Baru.

LJUBISAV Marka BUGARIN

- 09.10.2019

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 10.10. od 10 do 17 časova i dana 11.10. od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju Čepurci. Kuća žalosti, ul. 8. marta bb.

VASO Radovanov NIKČEVIĆ

- 09.10.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Nikšiću 10. oktobra od 11 do 16 časova i 11. oktobra od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju. Cvijeće se ne prilaže.

09.10.2019
Umrlice

GINA Đorđija RADUNOVIĆ

1928 - 09.10.2019

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci dana 10.10.2019 godine od 10 do 15 časova kada će se i obaviti sahrana. 

TANJA Petra MILATOVIĆ

- 09.10.2019

  Saučešće primamo u Gradskoj kaleli u Nikšiću dana 09.10.2019. godine od 13 do 16 časova i dana 10.10.2019. godine od 11 do 14 časova, kda se kreće za Daboviće gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

VUK Brankov MUMOVIĆ

- 09.10.2019

  Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 09.10.2019. godine od 11 do 16 časova i dana 10.10.2019. od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Gornjem Polju.

STANICA SEKA pok. Petra BOROZAN

- 08.10.2019

  Sahrana će se obaviti u srijedu, 9. oktobra u 16 časova kod crkve Sv. Preobraženja u Igalu. Saučešće se prima na dan sahrane u crkvi Sv. Preobraženja u Igalu od 11 časova do momenta sahrane.

VJERA pok. Velimira KNEŽEVIĆ

- 07.10.2019

  Juče je, po sopstvenoj želji sahranjena u porodičnoj grobnici na Čepurcima u prisustvu najuže rodbine. Kuća žalosti: Bulevar Petra Ćetkovića 77, Stari aerodrom.

SIMO - SAŠA Dragov FATIĆ

- 07.10.2019

  Sahranjen je u krugu porodice, 8. oktobra. Ukoliko žele da se pune informacije sa umrlice nađu i ovdje, kompletne umrlice i fotografiju preminulih porodice mogu slati direktno na mail kontakt@umrli.me.

DRAGAN pok. Nika GRGUREVIĆ

-

  preminuo je u 69. godini života. Saučešće se prima u kapeli u Škaljarima dana 8.10.2019. od 16 do 19 časova i dana 9.10.2019. od 10 do 16.30 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Škaljarima.

POLKA Novakova BOGAVAC

- 08.10.2019

  Saučešće se prima u mjesnoj kapeli u Podbišću - Mojkovac 8.10. do 20 časova i 9.10.2019. godine od 9 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Podbišću - Mojkovac.

NIKOLA Vuka ITANTOVIĆ

- 04.10.2019

  Saučešće se prima u kapeli Pobrđe - Grbalj dana 9.10.2019. (srijeda) od 10 do 16 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 16 časova na mjesnom groblju ispred Crkve Svetog Jovana u Pobrđu. Cvijeće se ne prilaže.

MILORAD pok. Jovana LUBARDA

- 08.10.2019

 

MILKA Miladinova MILIĆ

- 08.10.2019

  Saučešće se prima u kapeli u selu Orahovu dana 8.10.2019. godine od 13 do 20 časova i dana 9.10.2019. godine od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti u selu Orahovu. Cvijeće se ne prilaže

ČEDOMIR - ČEDO Blažov MIJOVIĆ

- 02.10.2019

  Sahrana je održana u četvrtak, 3.10.2019. g. u 13 časova na gradskom groblju u Paraćinu.

LJUBOMIR Vasov STRAHINJA

- 07.10.2019

  Saučešće se prima 8.10. od 10 do 16 časova i 9.10. od 10 do 14 časova na novom groblju u selu Utrg, kada će biti obavljena i sahrana.

LJUBIŠA Milosava MILOSAVLJEVIĆ

- 08.10.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli Čepurci dana 8.10.2019. godine od 11 do 16 časova i dana 9.10.2019. godine od 10 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana.

MILUTIN Vuka PIPER

- 08.10.2019

  preminuo je dana 8. oktobra 2019. godine u 69. godini života. Saučešće se prima u gradskoj kapeli. Sahrana pokojnika obaviće se u srijedu, 9. oktobra 2019. godine, u 14 časova na gradskom groblju u Beranama.

RATOMIR - RUSO Jovana JOKIĆ

- 08.10.2019

  preminuo je 8.10.2019. godine u 9 časova u 78. godini života. Saučešće se prima u kapeli na gradskom groblju Čepurci 8.10.2019. od 14 do 16 časova i 9.10.2019. od 10 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana. Kuća žalosti: Plitvička 11, Stari aerodrom.

MILOJE Savov BATRIĆEVIĆ

1957 - 08.10.2019

  Saučešće se prima u kapeli Carine - Župa dana 09.10. od 10:00 do 17:00 časova i 10.10.2019.godine od 10:00 do 14:00 časova kada će se obaviti sahrana na groblju u Carinama - Župa.