E.g., 2019-10-21
E.g., 2019-10-21

Jokan Jokanović

-

 

 
Dragi brate, bio si mi utočište, ponos, snaga. Boli pitanje bez odgovora.
Zašto je moralo tako biti? Teško je stegnuti srce i poći na roditeljski prag, a znam da te neću vidjeti.

Čuvaću te u srcu, dok god bude kucalo.
Sestra Dušanka Tadić

Pošaljite POSLJEDNJI POZDRAV