E.g., 2019-06-20
E.g., 2019-06-20

MARTIN Branov ŠĆEKIĆ

-

 

Dragi Martine, ostaćeš u našim sjećanjima
Evo godina dana prođe od kako nijesi sa nama, počivaj u miru, anđele.

Tvoji: Saša Šćekić sa porodicom

Pošaljite POSLJEDNJI POZDRAV