E.g., 2019-09-20
E.g., 2019-09-20

Dana 28.06.2014. godine umrla je u 82. godini života u gradu Langarone - Italija

NATA Sergiova BALLABEN

rođena Dedić
1932 - 28.06.2014

O dolasku posmrtnih ostataka i danu sahrane u porodičnoj grobnici u Podgorici naknadno ćemo obavijestiti.

OŽALOŠĆENI: PORODICA BALLABEN.

Pošaljite POSLJEDNJI POZDRAV