E.g., 2019-06-22
E.g., 2019-06-22

Poslednji pozdrav

 

PETRAŠINU PERU BOJOVIĆU

-

Uvijek ćeš biti sa nama i u našim srcima.
Od tvoje porodice: supruge Tanje, sina Vuksana, ćerke Božane i tvojih unučadi iz Stockholma.

Pošaljite POSLJEDNJI POZDRAV