E.g., 2019-06-19
E.g., 2019-06-19

Poslednji pozdrav

SVETLANA - SEKANA ŠAKOVIĆ

-

Ostaće uspomene i trag žene koji je zauvek obeležio moj život.
Tvoja drugarica,
Marica Jovićević

Pošaljite POSLJEDNJI POZDRAV