30.06.2014
Umrlice

ŽELJKO Milunova ŠTURANOVIĆ

1959 - 30.06.2014

Posmrtni ostaci očekuju se u utorak, 1. jula, u večernjim časovima. Saučešće se prima u srijedu, 2. jula, od 11 do 16 časova i u četvrtak, 3. jula, od 11 do 15 časova u Gradskoj kapeli u Nikšiću.

VINKA Novakova VUKANOVIĆ

1918 - 30.06.2014

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 30. juna 2014. godine od 10 do 14 časova i 1. jula od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti u porodičnoj grobnici selo Rogami u 14 časova.

ANTON MARK GECAJ

1967 - 30.06.2014

preminuo poslije kraće bolesti dana 30.06.2014. u 47. godini života. Saučešće primamo kod kuće dana 30.06.2014. i 01.07.2014. kod groblja u Tuzima do 14 časova. Sahrana će se obaviti u mjesnom groblju u Tuzima.

DRAGAN - MANČO MANČIĆ

- 30.06.2014

Saučešće primamo dana 1.7.2014. godine na groblju Čepurci od 9 do 15 časova kada će se obaviti sahrana. OŽALOŠĆENI: majka RADA, brat SRĐAN, snaha LIDIJA, bratanić KOSTA, bratanična ANASTASIJA, ujak MILOŠ i porodice BAŠOVIĆ i OBRADOVIĆ.

DRAGIŠA Vukića FEMIĆ

- 30.06.2014

Ostaje sjećanje na njegovu nesebičnu dobrotu i plemenitost. Sahrana će se obaviti 2. jula 2014. godine na Novom groblju u Beogradu u 14 sati. OŽALOŠĆENI: brat DRAGO, snaha DESANKA i sinovice LJILJANA i RANKA.

VIDOJE Dragiše MIJANOVIĆ

1941 - 30.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 30. juna 2014. godine od 14 do 18 časova i dana 1. jula 2014. godine od 11 do 17 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Gornjem Polju. Cvijeće se ne prilaže.

SIMKA Radovana MANDIĆ

1933 - 30.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 30. juna i 1. jula do 13 časova kada polazimo za selo Vrela - Mandići pod Ostrogom. Sahrana će se obaviti dana 1. jula 2014. godine u 16 časova na groblju Krakorovina. Cvijeće se ne prilaže.

VUKOTA Rajka SARIĆ

1942 - 30.06.2014

Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 30.6. i 1.7.2014. godine. Sahrana će se obaviti 1.7. u 14 časova na Novom groblju pod Trebjesom.  Cvijeće se ne prilaže.

STEPANIJA - BULA - JANKOVIĆ

1950 - 30.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u Ul. Voja Lakčevića br. 51. Sahrana će se obaviti 1. jula 2014. godine u 16 časova na groblju pod Bijelom Gorom. OŽALOŠĆENI: suprug JOVAN, sin ANDREJ, kćerka TATJANA, brat JOVO sa porodicom i ostala rodbina JANKOVIĆ i GAČIĆ.

SLOBODAN Momčila POPOVIĆ

1955 - 30.06.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 1.07.2014. od 10 do 16 sati kada se polazi za Kolašin i 2.07.2014. godine u kapeli Drijenak od 9 do 14 sati kada će se obaviti sahrana. OŽALOŠĆENI: braća SLAVKO i SRETEN sa porodicama i ostala mnogobrojna rodbina.

GORDANA Ranka NIKOLIĆ

1964 - 30.06.2014

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se u srijedu, 2.7.2014. godine u 17 časova iz mjesne kapele na Podima do porodične grobnice kod crkve Sv. Sergeja i Vakha na Podima.

VALTER - VALDO VAHTEL

1957 - 30.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 30. juna od 11 do 16 časova i 1. jula do sahrane. Sahrana će se obaviti dana 1. jula 2014. godine u 15 časova na groblju iza Manastira.

STEVO Božov BOROZAN

1942 - 30.06.2014

Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju dana 30. juna od 13 do 16 časova i dana 1. jula od 11 do 15 časova kada posmrtni ostaci kreću za selo Bokovo, gdje će se obaviti sahrana u 16 časova.

KOVILJKA - SELA RNKOVIĆ

1924 - 30.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući - selo Starče, Gornja Morača dana 1.7. i 2.7. kada će se obaviti sahrana u 14 časova na seoskom groblju Starče.

STANOJKA D. JOVOVIĆ

1950 - 30.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 30.6.2014. godine od 13 do 17 časova i dana 1.7.2014. godine od 11 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Gornjem Polju.

DRANA Zefa LJULJĐURAJ

1932 - 30.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući na Koniku, Ul. zagrebačka 87, dana 1. i 2. jula do 9 časova, a zatim od 10 do 14 časova pored Crkve Sv. Mihaila u Dinoši, gdje će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici. 

29.06.2014
Umrlice

RADOJE Milošev VUKČEVIĆ

1923 - 29.06.2014

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 30.06.2014. godine od 10 do 15 časova i 01.07.2014. godine od 9 do 13 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na seoskom groblju Podstrana-Lješanska Nahija.

ROSA Dragišina VULEVIĆ

1930 - 29.06.2014

    Saučešće primamo u kapeli Spuž dana 30.06.2014. godine od 9 do 15 sati. Sahrana će se obaviti istog dana u 16 sati u porodičnoj grobnici na groblju u Gornjim Martinićima.

VUKOMAN Obrena ŽUGIĆ

1925 - 29.06.2014

  Saučešće primamo na Žabljaku, u kapeli na gradskom groblju, 30.6. od 10 do 18 časova i 1.7. od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju na Žabljaku.

RADOICA-DIKO Milana RADUNOVIĆ

1959 - 29.06.2014

  iznenada preminuo dana 29. juna 2014. godine u 55. godini života. Saučešće primamo u kapeli u Budimlju. Sahrana pokojnika obaviće se u ponedjeljak 30. juna 2014. godine u 14 časova na Budimskom groblju.

ŽARKO-ŽARO Stevanov STANIŠIĆ

1938 - 29.06.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući Pod Ostrogom-selo Potočilo dana 29. i 30. juna do 17 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Baljinovac.

MILIJANA ANASTASIJEVIĆ

1934 - 29.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli, dana 1. jula 2014. godine od 11 do 16 časova. Sahrana će se obaviti na gradskom groblju u Nikšiću 1. jula 2014. godine u 16 časova.

GOSPAVA MAKSIMOVIĆ

1928 - 29.06.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u pljevaljskom selu Modmučanj-Kosanica 30.6. i 1. jula do 12 časova. Sahrana drage nam pokojnice će se obaviti 1. jula u 13 časova na seoskom groblju Bujaci.

28.06.2014
Umrlice

STANA Radulova DRAGOJEVIĆ

1932 - 28.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Spužu 28. juna od 12 do 21 čas i 29. juna od 8 do 15 časova.  Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju u Gornjim Martinićima u 15.30 časova, dana 29. juna 2014. godine. Kuća žalosti: Gradina Martinićka. 

DARINKA Branka MATOVIĆ

1939 - 28.06.2014

preminula dana 28. juna 2014. godine u 75. godini života. Saučešće primamo 28. i 29. juna u gradskoj kapeli do 12 časova. Sahrana pokojnice obaviće se u nedjelju, 29. juna 2014. godine, u 14 časova, na groblju u Šekularu - Jašovići. 

JOVO Velimirov KOVAČINA

1954 - 28.06.2014

Saučešće primamo u Gradskoj kapeli u Nikšiću 28. i 29. juna. Sahrana će se obaviti 29. juna 2014. godine u 15 časova na gradskom groblju u Nikšiću. 

SOKOLJ Nua ĐOKAJ

1932 - 28.06.2014

umro nakon kraće bolesti 28.06.2014. u 82. godini. Saučešće primamo kod kuće u Tuzima, do nedjelje 29.06.2014. do 9 časova, a od 10 do 14 časova u Milješu. Sahrana će se obaviti u porodičnoj grobnici pored crkve Sv. Mhila u Dinoši. 

SLAVKA Milutina ŠĆEKIĆ

1944 - 28.06.2014

preminula poslije kraće bolesti dana 28. juna 2014. godine u 70. godini života. Sahrana će se obaviti dana 29. juna 2014. godine u 15 časova na groblju u Ravnoj Rijeci. Saučešće primamo u kapeli u Ravnoj Rijeci. 

NATA Sergiova BALLABEN

1932 - 28.06.2014

O dolasku posmrtnih ostataka i danu sahrane u porodičnoj grobnici u Podgorici naknadno ćemo obavijestiti. OŽALOŠĆENI: PORODICA BALLABEN.

KOVILJKA Vukolina TOMIĆ

1927 - 28.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 28.6. od 11 do 16 časova i dana 29.6. od 11 do 12.30 časova. Sahrana će se obaviti dana 29.6.2014. godine u 15 časova na groblju u selu provalija - Gornja Bukovica. 

RADOSAV-LALE Andrije RADULOVIĆ

- 28.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Tivtu 28. juna 2014. godine od 17 do 20 časova i dana 29. juna 2014. godine od 9 do 11 časova kada povorka kreće ka rodnom Nikšiću gdje će se saučešće primati u kapeli Gornje Polje od 13 časova. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju Rastovac u 16 časova. 

PAVLE Dragutinov ĐURIŠIĆ

- 28.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Danilovgradu 29. juna od 9 do 17 časova, nakon čega će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Danilovgradu.  OŽALOŠĆENI: sestre MILEVA, MILKA i MARGITA i ostala porodica. 

VELJKO Đurov ĐIKANOVIĆ

1929 - 28.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima 29. juna 2014. godine od 10 do 15 sati, kada će se i obaviti sahrana.  Kuća žalosti: Bulevar Revolucije 32. 

MARIJA-MAJA SAVOVIĆ

1982 - 28.06.2014

  Saučešće primamo u kapeli Zuri-Grbe dana 29.06.2014. godine od 16 do 21 čas i 30.06.2014. godine od 10 do 16 časova, gdje će se i obaviti sahrana u porodičnoj grobnici. Kuća žalosti Daljam bb.

FILIP-BORO Mitrov MARAŠ

1933 - 28.06.2014

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Ljajkovićima dana 29. i 30.6.2014. godine do 13 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Srpska.

27.06.2014
Umrlice

ČEDOMIR VUKMANOVIĆ

1929 - 27.06.2014

u 85. godini. Sahrana će se obaviti 28. juna 204. u 14 časova u selu Podgor. 

DRAGICA Vučete KASTRATOVIĆ

1939 - 27.06.2014

preminula dana 27. juna 2014. godine u 75. godini života. Saučešće primamo u kapeli - Donja Ržanica. Sahrana pokojnice obaviće se u subotu, 28. juna 2014. godine u 14 časova na groblju u Donjoj Ržanici. 

ĐETO Roka ĐELJAJ

1959 - 27.06.2014

umro nako duge bolesti, dana 27.6.2014. godine u 1 sat, u 55. godini života. Saučešće za dragim nam pokojnikom primamo u kući žalosti u Sukuruću, do nedjelje, 29.6.2014. godine, do 9 časova, a od 10 do 14 časova kod Doma kulture u Sukuruću.

RADOVAN Živkov VUKOTIĆ

1936 - 27.06.2014

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Danilovgradu 27. juna od 16 do 20 časova i 28. juna od 9 do 14 časova, kada polazimo za Čevo gdje će se obaviti sahrana u 16 časova. Cvijeće se ne prilaže. 

LJUBICA Miloša LUKOVIĆ

1947 - 27.06.2014

preminula poslije duge i teške bolesti dana 27. juna 2014. godine u 67. godini života. Sahrana će se obaviti dana 28. juna 2014. godine u 15 časova na groblju u Rasovu. Saučešće primamo u kapeli u Rasovu. 

VELIZAR-VESKO Blažov BOGIĆEVIĆ

1952 - 27.06.2014

Saučešće primamo 28. juna na gradskom groblju Čepurci od 10 do 15 časova i 29. juna na gradskom groblju u Danilovgradu od 9 do 14 časova.  Sahrana će se obaviti na seoskom groblju Bogićevići u 15 časova. 

JEVTO Krsta ZEČEVIĆ

1940 - 27.06.2014

preminuo poslije kraće bolesti dana 27.6.2014. godine u 74. godini života. Posmrtni ostaci dragog nam pokojnika biće izloženi u kapeli u Vinickoj.  Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 28.6.2014. godine u 15 časova na groblju u Vinickoj. 

MILIJANA Radosava ČABARKAPA

1924 - 27.06.2014

Sahrana će se obaviti 28. juna 2014. godine u 15 časova na gradskom groblju u Nikoljcu.  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu.  OŽALOŠĆENI: sinovi GAVRILO, RADOMIR i MILENKO, kćerka MILICA, snahe, unučad i ostala rodbina. 

ILINKA-SONJA VUKOVIĆ

1959 - 27.06.2014

Sahrana naše drage supruge i majke obaviće se na gradskom groblju u Novom Sadu u ponedjeljak, 30. juna 2014. godine, u 12 časova.  OŽALOŠĆENI: suprug MARKO, sinovi SAVA i MILOŠ, brat MIOMIR, porodice VUKOVIĆ i BAKIĆ. 

RADE Milanov PERIČIĆ

1983 - 27.06.2014

Saučešće primamo u porodičnoj kući u Đuraševićima dana 27, 28. i 29.6.2014. godine do 18 časova, kada će tužna povorka krenuti iz kuće žalosti do groblja kod crkve Sv. Jovana u Bogišićima, gdje će se obaviti sahrana.  Cvijeće se ne prilaže!

SLOBODAN Josifa GILIĆ

1946 - 27.06.2014

Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 28. juna 2014. godine od 10 do 15 časova i 29. juna 2014. godine od 10 do 12 časova. Sahrana će se obaviti u Bratonožićima na Pelevom Brijegu u 14 časova. 

STANICA Lakićeva VUKOVIĆ

1926 - 27.06.2014

Saučešće primamo u kapeli u Poljima 27. juna 2014. godine od 9 do 21 čas i 28. juna 2014. godine od 9 do 15 časova, sahrana će se obaviti 28. juna 2014. godine u 15 časova na groblju u Poljima.