09.09.2019
Umrlice

MILAN-MIŠKO Momirov RADOVIĆ

- 09.09.2019

  Saučešće primamo u kapeli Gornje Polje u Nikšiću dana 09.09.2019. od 15 do 18 časova i dana 10.09.2019. godine od 10 do 15:30 časova. Sahrana će se obaviti u mjesnom groblju Rastovac u 16 časova.

STANISLAVA - BEBA Radula ĐUROVIĆ

- 08.09.2019

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Danilovgrad, dana 09.09. od 10 do 16 časova i 10.09. od 10 do 14 časova, nakon čega će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici u Danilovgradu. Kuća žalosti: Pažići bb. - Danilovgrad

BOŽO TOMČUK

- 08.09.2019

  Saučešće će se primati u kapeli Crkve Sv. Mateja, 9. septembra od 10 do 16 časova i 10. septembra od 10 do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na istom groblju.

SLOBODAN Ilijin VUJOVIĆ

- 08.09.2019

  Saučešće se prima u kapeli u Kočanima, 9. septembra od 11 do 16 časova i 10. septembra od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Kočanima. Cvijeće se ne prilaže.

MILUŠA Radomana KLJAJEVIĆ

- 08.09.2019

 

ĐORĐIJE Aleksandra BULATOVIĆ

- 08.09.2019

  Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci dana 8.9.2019. od 10 do 16 časova i dana 9.9.2019. od 10 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana.  

GLIGOR Ilije TADIĆ

- 08.09.2019

  Saučešće se prima u kapeli pod Trebjesom dana 8.9.2019. godine od 15 do 16 časova i dana 9.9.2019. godine od 10 do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.

NEĐELJKO - NEĐO Zajkov SELIMOVIĆ

- 08.09.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Mojkovcu 9.9.2019. godine od 9 do 12 časova, kada se kreće za Slijepač Most gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.  

SLAVKA Miloradova NENEZIĆ

- 08.09.2019

Saučešće se prima u Gradskoj kapeli u Nikšiću dana 09.09. od 11 do 16 časova i dana 10.09.2019. godine od 10 do 12 časova, kada se kreće za selo Donja Bijela-Šavnik gdje će biti izložena u mjesnoj kapeli. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju u 15 časova. Cvijeće se ne prilaže.

NENAD Markov KAŽIĆ

- 08.09.2019

  Saučešće se prima na groblju Čepurci u ponedjeljak, 9.9.2019. godine od 10 do 15 časova i u utorak, 10.9.2019. godine od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti u porodičnoj grobnici na groblju Čepurci.

NADA Božidara BULATOVIĆ

- 08.09.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Mojkovcu dana 8.9.2019. godine od 19 do 21 čas i 9.9.2019. godine od 9 do 13 časova, kada se kreće za Lipovo kod Kolašina, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova na mjesnom groblju u Lipovu.  

BOŠKO - PUNIŠA Radomirov SAVOVIĆ

- 08.09.2019