09.10.2019
Umrlice

GINA Đorđija RADUNOVIĆ

1928 - 09.10.2019

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci dana 10.10.2019 godine od 10 do 15 časova kada će se i obaviti sahrana. 

TANJA Petra MILATOVIĆ

- 09.10.2019

  Saučešće primamo u Gradskoj kaleli u Nikšiću dana 09.10.2019. godine od 13 do 16 časova i dana 10.10.2019. godine od 11 do 14 časova, kda se kreće za Daboviće gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

VUK Brankov MUMOVIĆ

- 09.10.2019

  Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 09.10.2019. godine od 11 do 16 časova i dana 10.10.2019. od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Gornjem Polju.

STANICA SEKA pok. Petra BOROZAN

- 08.10.2019

  Sahrana će se obaviti u srijedu, 9. oktobra u 16 časova kod crkve Sv. Preobraženja u Igalu. Saučešće se prima na dan sahrane u crkvi Sv. Preobraženja u Igalu od 11 časova do momenta sahrane.

VJERA pok. Velimira KNEŽEVIĆ

- 07.10.2019

  Juče je, po sopstvenoj želji sahranjena u porodičnoj grobnici na Čepurcima u prisustvu najuže rodbine. Kuća žalosti: Bulevar Petra Ćetkovića 77, Stari aerodrom.

SIMO - SAŠA Dragov FATIĆ

- 07.10.2019

  Sahranjen je u krugu porodice, 8. oktobra. Ukoliko žele da se pune informacije sa umrlice nađu i ovdje, kompletne umrlice i fotografiju preminulih porodice mogu slati direktno na mail kontakt@umrli.me.

DRAGAN pok. Nika GRGUREVIĆ

-

  preminuo je u 69. godini života. Saučešće se prima u kapeli u Škaljarima dana 8.10.2019. od 16 do 19 časova i dana 9.10.2019. od 10 do 16.30 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Škaljarima.

POLKA Novakova BOGAVAC

- 08.10.2019

  Saučešće se prima u mjesnoj kapeli u Podbišću - Mojkovac 8.10. do 20 časova i 9.10.2019. godine od 9 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Podbišću - Mojkovac.

NIKOLA Vuka ITANTOVIĆ

- 04.10.2019

  Saučešće se prima u kapeli Pobrđe - Grbalj dana 9.10.2019. (srijeda) od 10 do 16 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 16 časova na mjesnom groblju ispred Crkve Svetog Jovana u Pobrđu. Cvijeće se ne prilaže.

MILORAD pok. Jovana LUBARDA

- 08.10.2019

 

MILKA Miladinova MILIĆ

- 08.10.2019

  Saučešće se prima u kapeli u selu Orahovu dana 8.10.2019. godine od 13 do 20 časova i dana 9.10.2019. godine od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti u selu Orahovu. Cvijeće se ne prilaže

ČEDOMIR - ČEDO Blažov MIJOVIĆ

- 02.10.2019

  Sahrana je održana u četvrtak, 3.10.2019. g. u 13 časova na gradskom groblju u Paraćinu.

LJUBOMIR Vasov STRAHINJA

- 07.10.2019

  Saučešće se prima 8.10. od 10 do 16 časova i 9.10. od 10 do 14 časova na novom groblju u selu Utrg, kada će biti obavljena i sahrana.

LJUBIŠA Milosava MILOSAVLJEVIĆ

- 08.10.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli Čepurci dana 8.10.2019. godine od 11 do 16 časova i dana 9.10.2019. godine od 10 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana.

MILUTIN Vuka PIPER

- 08.10.2019

  preminuo je dana 8. oktobra 2019. godine u 69. godini života. Saučešće se prima u gradskoj kapeli. Sahrana pokojnika obaviće se u srijedu, 9. oktobra 2019. godine, u 14 časova na gradskom groblju u Beranama.

RATOMIR - RUSO Jovana JOKIĆ

- 08.10.2019

  preminuo je 8.10.2019. godine u 9 časova u 78. godini života. Saučešće se prima u kapeli na gradskom groblju Čepurci 8.10.2019. od 14 do 16 časova i 9.10.2019. od 10 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana. Kuća žalosti: Plitvička 11, Stari aerodrom.

MILOJE Savov BATRIĆEVIĆ

1957 - 08.10.2019

  Saučešće se prima u kapeli Carine - Župa dana 09.10. od 10:00 do 17:00 časova i 10.10.2019.godine od 10:00 do 14:00 časova kada će se obaviti sahrana na groblju u Carinama - Župa.