Poslednje sačuvane čitulje

Umrlica četvrtina ekrana 1/4

do 580 karaktera zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličini polovine ekrana 1/2

Ostale veličine

  • Umrlica polovina ekrana 1/2

   do 720 karaktera zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličina cijelog ekrana 1/1

   15,00 
  • Umrlica cijeli ekran 1/1

   do 720 karaktera zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličina cijelog ekrana 1/1

   25,00