E.g., 2019-11-15
E.g., 2019-11-15

Našoj dragoj 

LJUBICI ZENOVIĆ

-

Zaborav ne postoji za one koji te iskreno vole. Dok god živimo, ti ćeš živeti sa nama. Počivaj u miru draga majko, bako!
Tvoj Miško, unuci Petar i Luka, snaja Jelena

Pošaljite POSLJEDNJI POZDRAV