Poslednje sačuvane čitulje

Uslovi korišćenja

odredbe i smjernice korišćenja usluga

Uslovi korišćenja

 • umrli.me je Internet stranica u vlasništvu kompanije Umrli.me d.o.o. Korištenjem Internet stranice umrli.me smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni s ovdje navedenim Uslovima korišćenja.
 • Usluge Internet stranice umrli.me su objave obavjesti o smrti, posljednjih pozdrava i pomena, kao i oglašavanje pratećih djelatnosti i informisanje populacije.
 • Opšti uslovi poslovanja predstavljaju valjan i obavezujući sporazum između davaoca usluga i korisnika portal umrli.me.
 • Korisnik je dužan da se upozna prije objave sa opštim uslovima poslovanja, a samoobjavom potvrđuje da se sa njima slaže.

 

Opšti uslovi poslovanja

 • umrli.me nudi usluge objave saučešća, zahvalnica, posljednjih pozdrava, pomeni.
 • Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su štetni, nezakoniti, prijeteći, koji zlostavljaju, kleveću ili uznemiravaju. Korisnik se obavezuje da neće objavljivati sadržaje koji nijesu u skladu sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom države Crne Gore. Davalac usluga zadržava pravo da ne objavi neprimjeren sadržaj.
 • Iako Vam Umrli.me d.o.o. nastoje dati najbolju moguću ponudu usluga, Umrli.me d.o.o. ne može garantovati da će usluge na umrli.me odgovarati Vašim potrebama. Umrli.me d.o.o. ne može garantovati da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem kontakt centru na broj  +382 67 000 877 ili na e-mail kontakt@umrli.me kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.
 • Objava će biti vidljiva trajno na portalu, ili dok jedna od strana ne zatraži uklanjanje iz opravdanog razloga.
 • Korisnici svojim zahtjevom za objavu saučešća, zahvalnice, posljednjeg pozdrava ili pomeni neopozivo ovlašćuju davaoca usluga da taj sadržaj koristi, kopira, objavljuje i distribuira i u drugim medijima. umrli.me u drugim medijima neće objaviti korisnikove lične podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na stranicu umrli.me
 • Popis preduzeća/kompanija je napravljen s namjerom kako bi korisnici dobili što više korisnih informacija vezanih za posljednji ispraćaj najmilijih.
 • Korisnik je suglasan s time da pristup Internet stranici umrli.me ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen. Umrli.me d.o.o. ne mogu biti odgovorne za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Umrli.me.
 • Umrli.me d.o.o.  zadržavaju pravo u bilo kom trenutku da izmijene ili ukinu bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje ove Internet stranice. Isto tako, umrli.me mogu prestati da šalju informacije ili dio informacija, mogu promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, mogu promijeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.
 • Umrli.me d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmijeni bilo koji od ovdje navedenih Uslova korišćenja ove Internet stranice.
 • Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu umrli.me isključivo u skladu s propisima koji važe u Crnoj Gori, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.
 • Umrli.me d.o.o. isključuju svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korišćenja internet stranice umrli.me.
 • Umrli.me d.o.o. se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na Internet stranicama trećih strana, a na koje se može ili se moglo pristupiti sa Internet stranice umrli.me. Korisnik pristupanjem Internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost.

 

Odgovornosti

 • Svi oglasi, fotografije, objave, poruke, tekstovi i drugi materijali koji su objavljeni na stranicama umrli.me a linkovani sa drugih stranica, isključiva su odgovornost lica od koje je takav sadržaj potekao. Davaoc usluga ne daje nikakve garancije tačnosti i istinitosti takvih sadržaja. Davaoc usluga ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati radi prekida dostupnosti ili grešaka u djelovanju tih web stranica.
 • Davaoc usluga zadržava pravo isključenja stranica onog korisnika koji zloupotrebljava podatke objavljenje na ovim stranicama, ili na bilo koji način neovlašćeno koristi stranice portal umrli.me.
 • Kopiranje sadržaja objavljenih na ovim stranicama i njihovo objavljivanje u/na nekom drugom mediju oglašavanja je pravno kažnjivo, pa će u takvim slučajevima davaoc usluga preduzeti sve pravne mjere kako bi zaštitio sebe, svoje oglašivače i korisnike.

 

Intelektualno vlasništvo

 • Sadržaj i dizajn portal umrli.me su vlasništvo Umrli.me d.o.o.. Zabranjeno je kopiranje i komercijalna upotreba bilo kojeg dijela stranice umrli.me, uključujući sve podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja davaoca usluga.

 

Zaštita ličnih podataka:

 • Davanje korisnikovih ličnih podataka je nužno kako bi se mogle ispuniti obaveze korisnika prema davaocu usluga. Davaoc usluga će sve dobijene podatke trajno čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
 • Korisnicima portala strogo je zabranjeno:
  – objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće crnogorske /ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički ili štetan na bilo koji drugi način;
  – objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima;
  – lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica;
  – manipulisanje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja koji se objavljuje ili šalje putem usluga portala umrli.me;
  – objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom;
  – svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične programe sačinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme;
  – prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posjetioca portala i korisnika

 

Plaćanje

 • On-line plaćanje kreditnom karticom
  Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica:  MasterCard®, Maestro® ili Visa.  Naplata je automatizovana kao i sam proces aktivacije pretplate.
 • Sigurnost plaćanja
  Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korišćenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifrovanja podataka radi sprečavanja neovlašćenog pristupa prilikom njihovog prenosa.
  Time je omogućen siguran prenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara i WebPay servisa, te obratno.
  WebPay servis i finansijske ustanove razmjenjuju podatke upotrebom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa.
  Monri Payment Gateway je sertifikovan prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima.
  Trgovac ne čuva brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

 

Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano za korištenje internetske stranice umrli.me nadležan je sud u Podgorici.

Korištenjem internetske stranice umrli.me smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u cijelosti pročitao.

Send this to a friend