Poslednje sačuvane čitulje

Uslovi korišćenja

odredbe i smjernice korišćenja usluga

Uslovi korišćenja

 • umrli.me je Internet stranica u vlasništvu kompanije Umrli.me d.o.o. Korištenjem Internet stranice umrli.me smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni s ovdje navedenim Uslovima korišćenja.
 • Usluge Internet stranice umrli.me su objave obavjesti o smrti, posljednjih pozdrava i pomena, kao i oglašavanje pratećih djelatnosti i informisanje populacije.
 • Opšti uslovi poslovanja predstavljaju valjan i obavezujući sporazum između davaoca usluga i korisnika portal umrli.me.
 • Korisnik je dužan da se upozna prije objave sa opštim uslovima poslovanja, a samoobjavom potvrđuje da se sa njima slaže.

 

Opšti uslovi poslovanja

 • umrli.me nudi usluge objave saučešća, zahvalnica, posljednjih pozdrava, pomeni.
 • Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su štetni, nezakoniti, prijeteći, koji zlostavljaju, kleveću ili uznemiravaju. Korisnik se obavezuje da neće objavljivati sadržaje koji nijesu u skladu sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom države Crne Gore. Davalac usluga zadržava pravo da ne objavi neprimjeren sadržaj.
 • Iako Vam Umrli.me d.o.o. nastoje dati najbolju moguću ponudu usluga, Umrli.me d.o.o. ne može garantovati da će usluge na umrli.me odgovarati Vašim potrebama. Umrli.me d.o.o. ne može garantovati da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem kontakt centru na broj  +382 67 000 877 ili na e-mail kontakt@umrli.me kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.
 • Objava će biti vidljiva trajno na portalu, ili dok jedna od strana ne zatraži uklanjanje iz opravdanog razloga.
 • Korisnici svojim zahtjevom za objavu saučešća, zahvalnice, posljednjeg pozdrava ili pomeni neopozivo ovlašćuju davaoca usluga da taj sadržaj koristi, kopira, objavljuje i distribuira i u drugim medijima. umrli.me u drugim medijima neće objaviti korisnikove lične podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na stranicu umrli.me
 • Popis preduzeća/kompanija je napravljen s namjerom kako bi korisnici dobili što više korisnih informacija vezanih za posljednji ispraćaj najmilijih.
 • Korisnik je suglasan s time da pristup Internet stranici umrli.me ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen. Umrli.me d.o.o. ne mogu biti odgovorne za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Umrli.me.
 • Umrli.me d.o.o.  zadržavaju pravo u bilo kom trenutku da izmijene ili ukinu bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje ove Internet stranice. Isto tako, umrli.me mogu prestati da šalju informacije ili dio informacija, mogu promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, mogu promijeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.
 • Umrli.me d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmijeni bilo koji od ovdje navedenih Uslova korišćenja ove Internet stranice.
 • Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu umrli.me isključivo u skladu s propisima koji važe u Crnoj Gori, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.
 • Umrli.me d.o.o. isključuju svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korišćenja internet stranice umrli.me.
 • Umrli.me d.o.o. se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na Internet stranicama trećih strana, a na koje se može ili se moglo pristupiti sa Internet stranice umrli.me. Korisnik pristupanjem Internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost.

 

Odgovornosti

 • Svi oglasi, fotografije, objave, poruke, tekstovi i drugi materijali koji su objavljeni na stranicama umrli.me a linkovani sa drugih stranica, isključiva su odgovornost lica od koje je takav sadržaj potekao. Davaoc usluga ne daje nikakve garancije tačnosti i istinitosti takvih sadržaja. Davaoc usluga ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati radi prekida dostupnosti ili grešaka u djelovanju tih web stranica.
 • Davaoc usluga zadržava pravo isključenja stranica onog korisnika koji zloupotrebljava podatke objavljenje na ovim stranicama, ili na bilo koji način neovlašćeno koristi stranice portal umrli.me.
 • Kopiranje sadržaja objavljenih na ovim stranicama i njihovo objavljivanje u/na nekom drugom mediju oglašavanja je pravno kažnjivo, pa će u takvim slučajevima davaoc usluga preduzeti sve pravne mjere kako bi zaštitio sebe, svoje oglašivače i korisnike.

 

Intelektualno vlasništvo

 • Sadržaj i dizajn portal umrli.me su vlasništvo Umrli.me d.o.o.. Zabranjeno je kopiranje i komercijalna upotreba bilo kojeg dijela stranice umrli.me, uključujući sve podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja davaoca usluga.

 

Zaštita ličnih podataka:

 • Davanje korisnikovih ličnih podataka je nužno kako bi se mogle ispuniti obaveze korisnika prema davaocu usluga. Davaoc usluga će sve dobijene podatke trajno čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
 • Korisnicima portala strogo je zabranjeno:
  – objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće crnogorske /ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički ili štetan na bilo koji drugi način;
  – objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima;
  – lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica;
  – manipulisanje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja koji se objavljuje ili šalje putem usluga portala umrli.me;
  – objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom;
  – svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične programe sačinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme;
  – prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posjetioca portala i korisnika

 

Plaćanje

 • Uplatom na žiro račun
  Da bi uplata na žiro račun bila uredno izvršena potrebni su Vam sljedeći podaci:

  • uplatioc: ime i prezime korisnika naloga sa adresom stanovanja
  • svrha uplate: za objavu čitulje (navesti broj narudžbine*)
  • primatelj: Umrli.me d.o.o.
  • transakcijski račun: 520-40225-68, Hipotekarna banka AD Podgorica

  *Nakon izvšene narudžbine na sistemu dobićete detaljne instrukcije za plaćanje sa brojem naružbine. Pretplata je aktivna nakon slanja dokaza o uplati i odobrenja od strane Umrli.me doo administracije.

 • On-line plaćanje kreditnom karticom
  Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Hipotekarna banka doo i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena-Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od kompletiranja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisan na Vašem računu se oslobadja i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.Provjerite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.
 • Povraćaj sredstava u slučaju uplate na žiro račun
  U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio uplatom na žiro račun, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši uplatom na žiro račun koji će biti dostavljen u zahtjevu za povraćaj.
 • Povraćaj sredstava u slučaju plaćanja karticom
  U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
 • Sigurnost plaćanja
  Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primjenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.
  3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbjednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.
  PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtjevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbjednosti trgovaca i kupaca. Od 2005. godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mjere bezbjednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osjetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osjetljivi podaci o korisniku kartice tokom cijelog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mjestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.
 • Izjava o konverziji plaćanja
  Sva plaćanja će biti obavljena u eurima ( € ). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema kursu kartičnih kuća Visa/Mastercard.

 

Isporuka

 • Kod plaćanja karticom objašenjenog u ovim uslovima korišćenja, isporuka odnosno aktivacija čitulje predstavlja proces, na taj način da nakon uspješno izvršenog plaćanja korisnika uplaćena čitulja bude objavljena nakon pregleda i provjere od strane Umrli doo administracije i nakon toga postaje dostupna na portalu.
 • Kod plaćanja uplatom na bankovni račun objašenjenog u ovim uslovima korišćenja, isporuka odnosno aktivacija čitulje se vrši na taj način da nakon izvšene uplate korisnik je dužan poslati dokaz o uplati na email kontakt@umrli.me. Umrli doo se obavezuje da u roku od max 24h za direktne uplate na žiro račun izvrši aktivaciju iste..

 

Reklamacija

 • Umrli d.o.o. se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na strani Predaj čitulju. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna dana. Nakon što reklamira tehničku neispravnost Umrli doo u roku od 3(tri) radna dana poslati kupcu odgovor o nastalom tehničkom problemu i obezbijediti ispravku, bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog kupac nema pravo tražiti povrat novca ili zamjenu čitulje, već isključivo produženje iste.
 • Prodavac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obaveze koje se nalaze u domenu internet provajdera ili ostalih trećih lica.
 • U slučaju da kupac ne može koristiti servis, a tehnički problemi nisu vezani za Umrli doo. već su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe, Umrli doo ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan kupcu omogućiti produženje ili ponovnu aktivaciju druge čitulje bez naknade.

 

Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano za korištenje internetske stranice umrli.me nadležan je sud u Podgorici.

Korištenjem internetske stranice umrli.me smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u cijelosti pročitao.

Send this to a friend