Poslednje sačuvane čitulje

Pravo na naknadu pogrebnih troškova

korisno je znati

U slučaju smrti korisnika penzije, licu koje izmiri troškove sahrane pripada naknada pogrebnih troškova. Naknada pogrebnih troškova pripada u visini tri prosječne penzije u Crnoj Gori isplaćene u mjesecu prije smrti korisnika penzije. Zahtjev za naknadu pogrebnih troškova podnosi se u roku od 60 dana od dana smrti korisnika penzije. Uz zahtjev prilaže se i izvod iz knjige umrlih, kao i račun pogrebnih usluga izdat od strane komunalnog, odnosno pogrebnog preduzeća.(Član 57 Zakona PIO)

Send this to a friend