Poslednje sačuvane čitulje

Umrlica

 • Umrlica polovina ekrana 1/2

  do 720 karaktera zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličina cijelog ekrana 1/1

  18,00 
 • Umrlica cijeli ekran 1/1

  do 720 karaktera zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličina cijelog ekrana 1/1

  25,00 

Posljednji pozdrav

 • Posljednji pozdrav polovina ekrana 1/2

  do 620 karaktera (100 riječi) zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličini polovine ekrana 1/2

  30,00 
 • Posljednji pozdrav četvrtina ekrana 1/4

  do 280 karaktera (50 riječi) zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličini četvrtine ekrana 1/4

  15,00 
 • Posljednji pozdrav cijeli ekran 1/1

  do 990 karaktera (180 riječi) zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličini cijelog ekrana 1/1

  35,00 

Pomen

 • Pomen polovina ekrana 1/2

  do 620 karaktera (do 100 riječi) zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličini polovine ekrana 1/2

  30,00 
 • Pomen četvrtina ekrana 1/4

  do 280 karaktera (50 riječi) zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličini četvrtine ekrana 1/4

  15,00 
 • Pomen cijeli ekran 1/1

  do 990 karaktera (180 riječi) zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličini cijelog ekrana 1/1

  35,00