Poslednje sačuvane čitulje

Pomen polovina ekrana 1/2

do 620 karaktera (do 100 riječi) zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličini polovine ekrana 1/2

Ostale veličine

  • Pomen cijeli ekran 1/1

   do 990 karaktera (180 riječi) zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličini cijelog ekrana 1/1

   35,00 
  • Pomen četvrtina ekrana 1/4

   do 280 karaktera (50 riječi) zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličini četvrtine ekrana 1/4

   15,00 
Send this to a friend