Poslednje sačuvane čitulje

Pomen cijeli ekran 1/1

do 990 karaktera (180 riječi) zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličini cijelog ekrana 1/1

Ostale veličine

  • Pomen polovina ekrana 1/2

   do 620 karaktera (do 100 riječi) zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličini polovine ekrana 1/2

   25,00 
  • Pomen četvrtina ekrana 1/4

   do 280 karaktera (50 riječi) zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličini četvrtine ekrana 1/4

   10,00 
Send this to a friend