Poslednje sačuvane čitulje

Posljednji pozdrav polovina ekrana 1/2

do 620 karaktera zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličini polovine ekrana 1/2

Ostale veličine

  • Posljednji pozdrav cijeli ekran 1/1

   do 990 karaktera zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličini cijelog ekrana 1/1

   35,00 
  • Posljednji pozdrav četvrtina ekrana 1/4

   do 300 karaktera zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličini četvrtine ekrana 1/4

   10,00 
Send this to a friend