Poslednje sačuvane čitulje

Posljednji pozdrav cijeli ekran 1/1

do 990 karaktera (180 riječi) zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličini cijelog ekrana 1/1

Ostale veličine

  • Posljednji pozdrav polovina ekrana 1/2

   do 620 karaktera (100 riječi) zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličini polovine ekrana 1/2

   30,00 
  • Posljednji pozdrav četvrtina ekrana 1/4

   do 280 karaktera (50 riječi) zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličini četvrtine ekrana 1/4

   15,00 
Send this to a friend