Poslednje sačuvane čitulje

Umrlica polovina ekrana 1/2

do 720 karaktera zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličina cijelog ekrana 1/1

Ostale veličine

  • Umrlica cijeli ekran 1/1

   do 720 karaktera zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličina cijelog ekrana 1/1

   25,00 
  • Umrlica četvrtina ekrana 1/4

   do 580 karaktera zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličini polovine ekrana 1/2

   8,00 
Send this to a friend