Poslednje sačuvane čitulje

Umrlica cijeli ekran 1/1

do 720 karaktera zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličina cijelog ekrana 1/1

Ostale veličine

    • Umrlica polovina ekrana 1/2

      do 720 karaktera zavisno od obilježja / prikaz čitulje je u veličina cijelog ekrana 1/1

      18,00 
Send this to a friend