Poslednje sačuvane čitulje

Pogrebne ustanove

korisno je znati

Pogrebne usluge d.o.o. Podgorica 
Adresa: 8. Mart bb
Telefon: 020/ 634-022, 067 045 751
Faks: 020/ 634-202
E-mail: pogrebneusluge@t-com.me
Web site: http://www.pogrebneuslugepg.me
Mjesne zajednice: http://www.podgorica.me/mjesne-zajednice

Vododjelnica Lazović
Adresa: 8. Mart bb
Telefon: 067 283 991

Javno komunalno zanatsko preduzeće Danilovgrad
Adresa: Ul. Jevta Caja Šćepanovića bb
Telefon: 020/811-550; 020/812-720, 068/008-118

Gradsko pogrebno Nikšić
Telefon:040/213-494 ; 067/205-848
Mail:jkpogrebnonk@t-com.me ;komunalnonk@t-com.me
Web adresa: http://www.pogrebnoniksic.me/
Mjesne zajednice: http://niksic.me/o-niksicu/mjesne-zajednice/

Pogrebne usluge „Narcis“
Adresa: Vuka Mićunovića bb, Nikšić
Tel: 040/214-941, 069/503-144, 069/853-200
E-mail: p.u.narcis@t-com.me

Pogrebne usluge „Lončar“
Adresa: Nikca od Rovina bb, Nikšić
Tel: 069/540-368
E-mail: rloncar@t-com.me

Doo Komunalne djelatnosti Bar
Adresa: Gradska kapela Belveder, Stari Bar
Tel: 030 342-266
Mob tel: 068/001-742, 068/108-172, 068/393-867

DKM-POGREBNO MALJEVIĆ
Adresa: Rista Lekića 12, Bar
Tel: 067/064-458, 069/064-458, 068/064-458, 069/277-218
E-mail: dkm.maljevic@gmail.com

Pogrebno preduzeće Sotiroski, Bijelo Polje
Adresa: III sandžačke brigade 63
Tel: 050/431-050
Mob tel: 069/023-690, 069/600-063
E mail: sotiroskibp@t-com.me

Javno preduzeće Komunalno Berane
Adresa: ul. Dragiše Radevića bb
Telefon:0 51 233 338, 051 237 098
Fax: +382 51 237 099
E mail: jpkomba@t-com.me
Mjesne zajednice: http://www.berane.me/index.php?IDSP=250&jezik=lat

Javno preduzeće „Pogrebne usluge“ Budva
Adresa: Potkošljun bb, 85310
Telefon: 033/ 458-624; 030/ 458-625
Fax: 033/ 458-627
E-mail: pogrebneusluge.budva@t-com.me
Mjesne zajednice: http://new.budva.me/predsjednici-mjesnih-zajednica

Javno preduzeće za komunalno stambenu djelatnost “ Lim “ Bijelo Polje
Adresa: Ulica Živka Žižića br. 24 84000 Bijelo Polje, Crna Gora
Tel/fax: 050/ 432- 510
E-mail: jkplimbijelopolje@hotmail.com
Mjesne zajednice: http://www.bijelopolje.co.me/index.php/gradjanska-prava/mjesne-zajednice…

Javno komunalno preduzeće Cetinje
Adresa: Jaroslava Čermaka bb
Telefon: 041 238 225
Fax: 041 238 143
E-mail: jkp.cetinje@gmail.com
Mjesne zajednice: http://www.cetinje.me/index.php/me/gradska-uprava/mjesna-samouprava/ mjesne-zajednice

Javno „Komunalno-stambeno“ preduzeće Herceg Novi
Adresa: Marka Vojnovića br. 1 85340 Herceg Novi
Telefon: 031/324-999
Faks: 031/324-551
E-mail: komunalnohn@t-com.me
Mjesne zajednice: http://www.hercegnovi.me/index.php?option=com_content&view=article&id=41…

Javno komunalno preduzece Kolašin
Adresa: Mirka Vešovića b.b. Kolašin
Telefon: 020/ 865- 455

Javno komunalno preduzeće „Kotor“
Adresa: Škaljari bb, 85330 Kotor
Telefon/fax: 032/325-677
Web: www.jkpkotor.com
E-mail: kapela@t-com.me
Mjesne zajednice: http://kotor.me/me/mjesne-zajednice

Pogrebne usluge „Poslednji ispraćaj“
Adresa: Poslovni centar Škaljari-Rakite, Kotor
Tel: 069/645-022, 069/571-049, 069/233-391
E mail: sandrajksmvc@yahoo.com
Website: www.pogrebno.me

Opština Mojkovac
Telefon:050/470-272; 050/472-715
Web adresa: opstinamojkovac@t-com.me
Mjesne zajednice: http://www.mojkovac.me/index.php?option=com_content&view=article&id=3&It…

Javno komunalno stambeno preduzeće Plužine
Telefon: 040/ 271-113

Javno preduzeće “Komunalno” Rožaje
Adresa: Jaha Kurtagica bb, 84 310 Rožaje
Telefon: 051/271-330;
Mob: 068/838-500;
E-mail: jpk.r@live.com;
Web adresa: www.komunalnorozaje.me;
Mjesne zajednice: http://www.rozaje.me/?page_id=1631

Opština Šavnik
Telefon:040/ 266- 103; 040/ 266- 108
Faks:040/266-231
E-mail: sosavnik@t-com.me
Web adresa: www.savnik.me

DOO „Komunalno“ Tivat
Adresa: Luke Tomanovića br. 7, Tivat.
Telefon:032/671-527 Fax:032/671-039
E-mail: kom-tivat@t-com.me
Web adresa: http://www.komunalnotivat.com/
Mjesne zajednice: http://opstinativat.com/lokalna-samouprava/mjesne-zajednice.html

Javno komunalno preduzece Ulcinj
Adresa:Ul. Majke Tereze bb Ulcinj
Telefon/: 425-003 085/425 – 004 Fax:085/ 425 -005
Web adresa:http://www.jpkd-ul.me

Opština Zabljak
Adresa: Trg Durmitorskih ratnika br. 1
Telefon: 052-361-419
E-mail: savazekovic@gmail.com
Web adresa: http://zabljak.me/

Javno preduzeće Komunalne usluge Pljevlja
Adresa: Mila Peruničića bb 84210 Pljevlja
Web adresa:http://www.pljevlja.me/

 

Send this to a friend