E.g., 2019-07-23
E.g., 2019-07-23

Poslije duge bolesti u 60. godini umro je

 

MILENKO - LAKO Borislava NIKOLIĆ

dipl. e.c.c.
1959 - 23.01.2019

 

dana 23.1.2019. godine u 9 časova. Saučešće primamo u kapeli Gornja Gorica - Podgorica dana 23.1.2019. godine od 13.30 do 17 časova i dana 24.1.2019. godine od 9 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti dana 24.1.2019. godine u 16 časova na mjesnom groblju Baljinovac - Vražegrmci.
Kuća žalosti: Ul. fruškogorska br.53.

OŽALOŠĆENI: brat MIRKO, sestra MILANKA, bratanići OGNJEN i MATIJA, snaha NATALIJA, sestrić DANIJEL sa porodicom, sestrična DIJANA KRUNIĆ sa porodicom, ujak MILO, ujne JOVANKA i SUZANA, braća i sestre od tetaka, braća i sestre od ujaka, snahe i ostala brojna rodbina.

Pošaljite POSLJEDNJI POZDRAV