E.g., 2019-10-17
E.g., 2019-10-17

MITRA Vukašinova MILJANIĆ

- 26.01.2014

Dana 26. januara 2014. godine umrla je naša draga

MITRA Vukašinova MILJANIĆ
rođena Goranović

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 26. januara od 13 do
16 časova i 27. januara do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju.
Cvijeće se ne prilaže.

OŽALOŠĆENI: Sin SLOBODAN, kćerke DUŠANKA, CMILJANA, NJEGOSAVA i CICA, braća MINJA i ŠĆEPAN-TADIJA, đeverići, đeverične, snahe, unučad, bratanići, bratanične, sestrići, sestrične i ostala rodbina MIlJaNIĆ i GORANOVIĆ.

Pošaljite POSLJEDNJI POZDRAV