14.08.2019
Umrlice

JELENA Miladina BULATOVIĆ

- 13.08.2019

 

SVETOZAR Milovanov ŽUGIĆ

- 14.08.2019

 

DIMITRIJE - DIKA Mirkov RADULOVIĆ

- 13.08.2019

  Saučešće se prima na groblju Zuri dana 14.8.2019. godine od 13 do 19 časova i dana 15.8.2019. godine od 10 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana na istom groblju.

MILENKO - ZEKO Radomira RADENOVIĆ

1940 - 13.08.2019

 

VUKOMIR Marinka BOŠKOVIĆ

- 13.08.2019

 

MILOŠ Milana ŠARAC

- 13.08.2019

 

GOJKO Vuka VOJVODIĆ

1952 - 13.08.2019

 

NADA Gavrila RADEVIĆ

- 13.08.2019

 

MILE V. GREBIĆ

- 13.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Budvi dana 14.8. od 10 do 16 časova i 15.8. od 9 do 10 časova. Sahrana će se obaviti istoga dana u 11 časova na gradskom groblju na Cetinju.

RADOSAVA - RATKA Momova PERIĆ

- 12.08.2019

  Po želji pokojnice, sahrana je obavljena u krugu porodice, 13. avgusta u 16 časova na groblju Orahovo - Kuči.

TANJA Bojova IVANOVIĆ

- 13.08.2019

  Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci dana 14.8. od 10 do 15 časova i 15.8. od 10 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na groblju u Doljanima.

VASILJKA Milutinova RAŠČANIN

- 13.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Baru dana 14.8.2019. godine od 10 do 17 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 17.30 časova na gradskom groblju Gvozden brijeg u Baru.

LJUBO Staniše KONATAR

- 14.08.2019

 

RADOMIR Špirov POPIVODA

- 13.08.2019

 

JELICA - JELA Božidara KNEŽEVIĆ

- 13.08.2019

 

MIROJE Radovana PERUNOVIĆ

- 12.08.2019

  Saučešće primamo u kapeli u Straševini dana 13.08.2019. godine od  10 do 17 časova i dana 14.08.2019. godine od 10 do 15 časova kada će  se obaviti sahrana na groblju u Straševini.

13.08.2019
Umrlice

DARKO Draganov JOVOVIĆ

- 09.08.2019

  Sahrana je obavljena 12. avgusta u krugu porodice na gradskom groblju u Nikšiću.

STANICA Momčila TOMAŠEVIĆ

- 12.08.2019

  Saučešće se prima dana 13. avgusta u kapeli Gornja Gorica od 8 do 11 časova, kada se kreće za Pavino polje gdje će se obaviti sahrana istog dana u 15 časova, na mjesnom groblju Goleš.

MILOICA MILO Sretena RADOVIĆ

- 11.08.2019

  Sahrana je obavljena 12. avgusta u krugu porodice, na gradskom groblju Čepurci.

ROKSANDA V. TOMAŠEVIĆ

- 12.08.2019

  Sahrana je obavljena, po želji pokojnice, u užem krugu porodice.

RADMILA Boža KALUĐEROVIĆ

1953 - 12.08.2019

 

JUGOSLAV Vučića RADOVIĆ

- 12.08.2019

 

BOŽIDAR-BOŽO pok. Josipa ZORNIJA

- 12.08.2019

 

DANICA Zarina KNEŽEVIĆ

- 23.07.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Baru dana 14.8. od 10 do 16.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 17 časova na gradskom groblju Gvozden brijeg u Baru.

DESANKA Krstova PEROVIĆ

- 12.08.2019

  Sahrana je obavljena 12. avgusta u krugu porodice na Cetinju.

MILORAD Stevana PAJOVIĆ

- 12.08.2019

 

BUDIMIR Mitra DUJOVIĆ

- 12.08.2019

 

JOVO Vuksanov ĐUROVIĆ

- 12.08.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli Zagorič dana 12.8. od 12 do 17 časova i dana 13.8. od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti u 16 časova u porodičnoj grobnici u selu Dupilo.

MIRJANA Radulova TEPAVČEVIĆ

- 11.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli kod hrana Svetog Save pod Orlinom u Goliji dana 12. avgusta od 11 do 19 časova i 13. avgusta od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana pored hrama.

MILKA Novice VUKOVIĆ

- 12.08.2019

 

NIKOLA Božov ŠKOPELJA

- 12.08.2019

  Saučešće se prima 13.8. od 10 do 13 časova na gradskom groblju Čepurci, nakon čega se kreće za Haj Nehaj - Sutomore, gdje će se ispred Crkve Sv. Ćekla u 15 časova obaviti sahrana.

DUŠAN Pera ČELEBIĆ

- 11.08.2019

  Saučešće se prima 12.8. od 9 do 22 časa i 13.8. od 9 do 13 časova u kapeli Mahala, gdje će se i obaviti sahrana.

DRAGOSAVA Tomislava RADOVIĆ

- 12.08.2019

  Saučešće se prima u kapeli na seoskom groblju u Unevini 13.8. od 11.30 časova i 14.8.2019. do 15 časova kada će se obaviti sahrana.

TIJANA Milivoja GUTIĆ

- 11.08.2019