19.11.2019
Umrlice

ŽELJKO Dragoljubov BEZMAREVIĆ

1970 - 19.11.2019

  Po želji pokojnika sahrana je obavljena u krugu uže porodice. OŽALOŠĆENI: supruga SVETLANA, sinovi LUKA i IGOR, otac DRAGOLJUB, sestre SLOBODANKA i ANA, sestrići, sestrične i ostala mnogobrojna rodbina BEZMAREVIĆ i MUŠIKIĆ.

ĐURO J. MILIĆ

- 19.11.2019

  preminuo dana 19.11.2019. godine u 75. godini života. Saučešće primamo u Gradskoj kapeli u Nikšiću dana 19.11.2019. godine od 12:00 do 16:30 i dana 20.11. od 10:30 do 14:30 časova. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju u Gornjem Polju dana 20.11.2019. godine u 15 časova.

DRAGICA D. MIRKOVIĆ

- 19.11.2019

  Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 19. 11. Od 12:30 do 16 časova i dana 20.11. 2019. godine od 11 do 14 časova. Sahrana će se obaviti dana 20. 11. 2019 godine u 15 časova na mjesnom groblju u Glibavcu.

VLADIMIR Momčilov HAJDUKOVIĆ

1958 - 17.11.2019

  Sahrana je obavljena 18.11.2019. g. na gradskom groblju Čepurci u krugu porodice, po želji pokojnika.

MILAN - MIĆO Vladimirov JOVANOVIĆ

- 18.11.2019

  Saučešće se prima u kapeli na gradskom groblju Čepurci dana 19.11.2019. od 10 do 15 časova i 20.11. od 10 do 12 časova. Sahrana će se obaviti na seoskom groblju Tvorilo - Danilovgrad u 14 časova. Kuća žalosti: Ulica Nikole Đurkovića 62, Podgorica.

ZORKA - ZORE Miloševa VUKČEVIĆ

1933 - 18.11.2019

 

LELA Momova JOVANOVIĆ

- 18.11.2019

  Saučešće se prima 18.11.2019. godine od 11 do 16 časova i 19.11.2019. godine od 9 do 13 časova na gradskom groblju Čepurci, kada se polazi za Kujavu - Danilovgrad, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Kuća žalosti: Ulica Radosava Burića broj 135

BISERKA Brankova VLAHOVIĆ

- 15.11.2019

  Sahranjena je u krugu najuže porodice 16.11.2019. na porodičnom groblju, zaselak Kupina.

DRAGUTIN Perov VUKČEVIĆ

- 17.11.2019

  upokojio se 17.11.2019. u Beogradu u 84. godini života. Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci dana 20.11.2019. od 9 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti u selu Liješnju (Crkva Svetog Đorđa) 20.11.2019. u 15 časova.

STANKA Mišova PERAZIĆ

1951 -

  Po izričitoj želji sahrana je obavljena dana 18.11.2019. godine u najužem krugu porodice na mjesnom groblju u Vukovcima.

RAJKO Tome JOVANOVIĆ

- 18.11.2019

  Saučešće se prima dana 19.11. od 10 do 15 časova i dana 20.11. od 9 do 10 časova u kapeli na Čepurcima i istog dana u kapeli na Vidrovanu od 11.30 do 14 časova, gdje će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: Vijenac Kosovskih junaka 3/72 Podgorica.

TOMISLAV - TOLE Radosava GRDINIĆ

- 18.11.2019

  Saučešće se prima u porodičnoj kući selo Bare - Boan dana 18.11.2019. i 19.11.2019. do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju.

DOBRICA - DOBRA Vasa VOJVODIĆ

- 18.11.2019

preminula je dana 18.11.2019. godine u 83. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici dana 18. i 19.11.2019. godine do 13 časova. Sahrana će se obaviti dana 19.11.2019. godine u 14 časova na groblju u Košutićima.

OLIVERA Milutina MIHAJLOVIĆ

- 18.11.2019

  Sahrana će se obaviti u srijedu, 20.11.2019. godine, u 14 časova na novom groblju pod Trebjesom - Nikšić. Saučešće se prima u gradskoj kapeli na Savini dana 19.11.2019. godine od 12 do 15 časova, a na dan sahrane u kapeli pod Trebjesom u Nikšiću od 11 časova do momenta sahrane.

18.11.2019
Umrlice

DRAGICA Miloša LAKOVIĆ

- 18.11.2019

Saučešće primamo dana 18.11.2019. i 19.11.2019. do 13 časova u porodičnoj kući u selu Lekići kada će se obaviti sahrana.

BLAGUTIN Dragov BLAGOJEVIĆ

1928 - 18.11.2019

Saučešće primamo u kapeli u Plužinama dana 19.11.2019. godine od 9 do 14 časova, kada se polazi za selo Bukovac, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova na seoskom groblju. Cvijeće se ne prilaže.

MILJA Danila PERIŠIĆ

- 18.11.2019

preminula poslije kraće bolesti dana 18. novembra 2019. godine u 76. godini života. Sahrana će se obaviti dana 19. novembra 2019. godine u 14 časova na groblju u Žurenima. Saučešće primamo u kapeli u Žurenima.

MILUTIN - MILO Ljubomira RADENOVIĆ

- 17.11.2019

  preminuo je dana 17.11.2019. godine u 69. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u Svetosavskom domu u Brezojevicama dana 17. i 18.11.2019. godine. Sahrana će se obaviti dana 18.11.2019. godine u 14 časova na groblju u Brezojevicama.

ROSA Bojova VUJISIĆ

- 16.11.2019

  Saučešće se prima u kapeli u Ravnoj Rijeci dana 17.11.2019. godine od 9 do 19 časova i 18.11.2019. godine od 9 do 13 časova. Sahrana će se obaviti 18.11.2019. godine u 14 časova na groblju Slijepač Most.

BAHTIJA - BACA (Šećo) HODŽIĆ

-

  Sahrana je obavljena u krugu porodice. Kuća žalosti: Lamela 4 - Stari aerodrom, Podgorica.

VUKOTA Milonje ĐUROVIĆ

1960 - 17.11.2019

Saučešće primamo u kapeli na Zagradu - Župa dana 18.11. od 10 do 17 časova i dana 19.11.2019. godine od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju na Zagradu. Cvijeće se ne prilaže.

17.11.2019
Umrlice

MIOLJKA Borislavova ŠOŠKIĆ

- 16.11.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Nikšiću  17.11. od 11 do 13.30 časova.Sahrana će se obaviti 17.11. u 14 časova na groblju u Kočanima. Cvijeće se ne prilaže.

BUDIMIR - BUDO Brankov PEROVIĆ

- 16.11.2019

  Saučešće se prima u kapeli na Novom groblju na Cetinju  16.11. od 13 do 16 časova i 17.11. od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Starom groblju.

DUŠAN Vukosavljev DELIĆ

- 16.11.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Mojkovcu 16.11. od 13 do 19 časova i 17.11. od 9 do 12.30 časova. Sahrana će se obaviti 17.11. u 14 časova na groblju Krstac - Mojkovac.

BORO VUJAČIĆ

- 15.11.2019

  Sahrana je obavljena 16.11. u krugu porodice. Ukoliko žele da se pune informacije sa umrlice nađu i ovdje, kompletne umrlice i fotografiju preminulih porodice mogu slati direktno na mail kontakt@umrli.me.

VESNA KADIĆ

-

  Sahrana je obavljena u krugu porodice. Ukoliko žele da se pune informacije sa umrlice nađu i ovdje, kompletne umrlice i fotografiju preminulih porodice mogu slati direktno na mail kontakt@umrli.me.

MILUTIN - BEĆO Radulov JOVANOVIĆ

- 15.11.2019

  Po želji pokojnika sahrana je obavljena u krugu porodice dana 16.11.2019. godine na mjesnom groblju Ladovine - Mosori u 15 časova.

VESELIN - VESKO Milivoja ŠĆEKIĆ

- 16.11.2019

  Saučešće se prima 17.11.2019. godine od 9 do 16 časova i 18.11.2019. godine od 8 do 9.30 časova u kapeli Gornja Gorica - Nikšićki put, kada se polazi za rodno selo Zagrad - Berane gdje će se obaviti sahrana u 14.30 časova.  

VUČIĆ Radosava DROBNJAK

- 16.11.2019

  preminuo je dana 16.novembra 2019. godine u 69. godini života. Saučešće se prima dana 16. i 17. novembra do 11 časova u gradskoj kapeli u Nikoljcu. Sahrana će se obaviti dana 17. novembra 2019. godine u 14 časova na groblju u Prijelozima - Zakom.  

RAJKO Miloradov NIKOLIĆ

- 15.11.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli Danilovgrad, dana 16.11. od 10 do 16 časova i dana 17.11. od 10 do 13 časova, nakon čega se kreće ka rodnom mjestu Pod Ostrog gdje će se obaviti sahrana u porodičnoj groonici, na mjesnom groblju Baljinovac u 15 časova.  

MILICA Midova PRELEVIĆ

- 16.11.2019

 

RANKA Zarova BRNOVIĆ

- 16.11.2019

  Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci dana 16.11. od 11 do 15 časova i dana 17.11. od 10 do 13.30 časova kada se kreće za Brežine - Lješanska nahija. Sahrana će se obaviti u 15 časova na mjesnom groblju.

JOVANKA Ljubova MIŠOLIĆ

- 16.11.2019

  Saučešće se prima u porodičnoj kući u Balabanima dana 17.11. i 18.11. do 13 časova kada pe se obaviti sahrana na groblju Nikolj crkva.

VESELIN pok. Bogdana VUKASOVIĆ

- 16.11.2019

  Saučešće se prima u kapeli u Tivtu dana 17.11. od 10 do 16 časova i dana 18.11. u kapeli Vrbice u Kotoru od 10 do 15 časova, nakon čega će biti obavljena sahrana na istom groblju.

16.11.2019
Posljednji pozdravi

Neđeljku Božoviću

-

Od kuma Sanje, Slađane i Ljiljane Marković.

Umrlice

NATAŠA BJELICA

-

  Sahrana će biti obavljena u krugu porodice. Kuća žalosti: Vijenac kosovskih junaka 6, Podgorica.

DANICA Ljubomira VUKOVIĆ

- 15.11.2019

  Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci 16.11. od 10 do 15 časova i 17.11. od 10 do 14 časova kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: Ul. Blaža Raičevića 57, Podgorica  

HANA Gorana KRSTOVIĆ

- 15.11.2019

  Saučešće se prima u porodičnoj kući Vujačića Mala - Golubovci dana 15. i 16.11.2019. godine do 14 časova. Sahrana će se obaviti u porodičnoj grobnici kod Nikolj crkve.

KOSA Dušana DUBAK

- 15.11.2019

  preminula je dana 15.11.2019. godine u 70. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u gradskoj kapeli u Beranama, dana 15. i 16.11.2019. godine. Sahrana će se obaviti dana 16.11.2019. godine u 14 časova na gradskom groblju u Beranama.

RADOMAN Lazara LJUJIĆ

- 14.11.2019

  preminuo je dana 14. novembra 2019. godine u 83. godini života. Sahrana će se obaviti u ponedjeljak, 18. novembra 2019. godine, u 11.30 časova na Novom bežanijskom groblju u Beogradu. Saučešće se prima od 10.30 u kapeli na bežanijskom groblju.

NENAD Vojinov JUŠKOVIĆ

- 14.11.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Mojkovcu dana 15.11.2019. godine od 9 do 14 časova kada će se obaviti sahrana.

MILETA - MITO Đorđija IVANOVIĆ

- 15.11.2019

  preminuo je dana 15.11.2019. godine u 62. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u domu kod crkve u Gusinju dana 15. i 16.11.2019. godine. Sahrana će se obaviti dana 16.11.2019. godine u 14 časova na Gusinjskom groblju.

BOŽIDAR Đokov VUKČEVIĆ

- 15.11.2019

  Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci dana 15.11.2019. godine od 14 do 16 časova i dana 16.11.2019. godine od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na mjesnom groblju Bigor.  

NEĐELJKO - NEĐO Tomislava BOŽOVIĆ

- 15.11.2019

  Saučešće se prima u porodičnoj kući na Tomića Ublu u Golubovcima dana 15.11. i 16.11.2019. do 14 časova, kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici kod Crkve Svete Petke u Golubovcima.  

MIODRAG - MIĆO Šakov PETRIĆ

- 15.11.2019

  Saučešće se prima u kapeli na gradskom groblju Zagorič dana 15.11.2019. godine od 13 do 16 časova i 16.11. od 10 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana u porodičnoj grobnici.

MIODRAG - BATKO Lukin MILONJIĆ

- 15.11.2019

  Saučešće se prima na gradskom groblju Čepurci dana 16.11.2019. od 10 do 15 časova i 17.11.2019. od 10 do 14.30 časova kada će se obaviti sahrana.

NADA Nikolina VUJIČIĆ

- 15.11.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 16.11.2019. godine od 11 do 16 časova i dana 17.11.2019. godine od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju.

MILORAD Božov NERIĆ

- 15.11.2019

  Saučešće se prima u kapeli Gornje Polje dana 16.11.2019. od 10 do 15 časova i dana 17.11.2019. od 10 do 13 časova, kada se polazi za Glibavac, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova. Po želji porodice cvijeće se ne prilaže.

MILANKA Radenka ZINDOVIĆ

- 15.11.2019

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Baru dana 16.11.2019. godine od 10 do 15 časova i dana 17.11.2019. godine od 10 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana na gradskom groblju Gvozden brijeg u Baru u 14 časova.

Pomeni

NOVAKA Krsta VULEVIĆA

- 11.10.2019

Prodje 40 dana od kada me tata iznenada ostavi. Teško je bez tvog glasa, osmjeha, savjeta, zagrljaja…jako mi falis…ostaje mi samo da budem dostojanstvena u svom bolu i ponosna što si mi baš ti bio otac, voljeni moj.