Poslednje sačuvane čitulje

Dana 25.10.2021. u 9 časova u 70. godini preminula je iznenadnom smrću

 DESANKA ŠUNDIĆ
DESANKA ŠUNDIĆ

25.10.2021.

Saučešće primamo u kući žalosti, ul. Radnička br. 41, Podgorica, dana 25.10. do 18 časova uz poštovanje NKT-e mjera. Sahrana naše drage pokojnice će se obaviti dana 26.10. na gradskom groblju Zagorič u 14 časova.

OŽALOŠĆENI: brat VLASTIMIR, sestre POLKA i DANICA, snaha RADINKA, bratanić DESIMIR, bratanične, sestrići, sestrične, unučad i praunučad

Umrlica, poslato: 26.10.2021.

Vaše informacije

Informacije za čitulju

ili odustaniteSend this to a friend