Poslednje sačuvane čitulje

Dana 22.04.2021. godine preminula je naša voljena

 DRAGICA Žarka ĐURKOVIĆ
DRAGICA Žarka ĐURKOVIĆ

rođena Šćekić

22.04.2021.

Zbog novonastale situacije, sahrana će se obaviti u krugu porodice dana 23.04.2021. godine u 13 časova na mjesnom groblju Brezna - Piva.

OŽALOŠĆENI: sinovi: MILOVAN i MILADIN, šćerke: SAVETA i DUŠANKA, snaha VESNA, bratanić, sestrić i sestrična, unučad i ostala rodbina ĐURKOVIĆ i ŠĆEKIĆ.

Umrlica, poslato: 22.04.2021.

Vaše informacije

Informacije za čitulju

ili odustaniteSend this to a friend