Poslednje sačuvane čitulje

Dana 30. juna 2014. upokojio se u Gospodu naš dragi

 DRAGIŠA Vukića FEMIĆ
DRAGIŠA Vukića FEMIĆ

30.06.2014.

Ostaje sjećanje na njegovu nesebičnu dobrotu i plemenitost. Sahrana će se obaviti 2. jula 2014. godine na Novom groblju u Beogradu u 14 sati.

OŽALOŠĆENI: brat DRAGO, snaha DESANKA i sinovice LJILJANA i RANKA.

Umrlica, poslato: 30.06.2014.

Vaše informacije

Informacije za čitulju

ili odustaniteSend this to a friend