Poslednje sačuvane čitulje

12.02.2006 - 12.02.2024.

IVICA KLIKOVAC i MARKO PAVIĆEVIĆ

18 je dugih godina otkad ste otišli.

Čuvam uspomenu na naše drugovanje, vjerujući da ćemo se negdje opet sresti.

VUK RAKOČEVIĆ

Pomen, poslato: 11.02.2024.Send this to a friend