Poslednje sačuvane čitulje
 KOVILJKA Miletina KOSTIĆ
KOVILJKA Miletina KOSTIĆ

03.03.1939. - 30.01.2014.

Dana 30. januara 2014. poslije kraće bolesti u 75. godini umrla je naša dragaKOVILJKA Miletina KOSTIĆrođena MiličićSaučešće primamo u kapeli u Dučicama - Župa, 30. januara od 9 do 18 časova i 31. januara od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Dučicama.Cvijeće se ne prilaže.

OŽALOŠĆENI: sinovi RADOSLAV-BOĆA, NOVO-BAĆO, DANKO i MILOSAV, kćerke RATKA-MIDA, DIJANA i MILADINKA-GAGA, braća MOMIR i MILAN, sestre ANKA-BEBA i CVIJE-TA, snahe DARINKA, DUŠANKA i VELINKA, đever ISAILO-RAJO, zaove MILANKA i DRAGICA-BEBA, jetrva DESAN-KA, strina MILOSAVA, braća i sestre od stričeva, braća i sestre od tetaka, unučad, praunučad i ostala rodbina KOSTIĆ i MILIČIĆ.

Umrlica, poslato: 30.01.2014.

Vaše informacije

Informacije za čitulju

ili odustaniteSend this to a friend