Poslednje sačuvane čitulje
 LJUBINKA Branislavova PEKOVIĆ
LJUBINKA Branislavova PEKOVIĆ

27.02.2014.

Dana 27. februara 2014. godine, preminula je naša dragaLJUBINKA Branislavova PEKOVIĆ rođena VuksanovićSaučešće primamo u porodičnoj kući u selu Krnja Jela - Boan, 28. februara i 1. marta 2014. godine do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju.

OŽALOŠĆENI: sin NEBOJŠA, kćerke PERSA, ROSANDA i ZORANA, snaha DANIJELA, sestra VINKA, braća LUKA i DRAGOMIR, unučad i ostala rodbina.

Umrlica, poslato: 27.02.2014.

Vaše informacije

Informacije za čitulju

ili odustaniteSend this to a friend