Poslednje sačuvane čitulje

Sećanje na našeg dragog strica

Maksima Vasiljevića

Sa tugom u srcu se sećamo našeg strica Maksma, velikog Čoveka i borca. Čoveka kakav se jednom rađa i postoji dokle god ima Vasiljevića. Spokojno spavaj, striko.

Radovan Vasiljević sa porodicom

Posljednji pozdrav, poslato: 03.01.2020.Send this to a friend