Poslednje sačuvane čitulje

Dana 7. maja navršava se pola godine od smrti naše majke i tridesetjedna godina od smrti našeg oca

Maraš
MILKE Radomira MARAŠ
Maraš
RADOMIRA Zaka MARAŠA

A što reći o majci koja nam je podarila život i sve najljepše u njemu. Ko će nas ubijediti da si bila stara i da je trebalo da odeš.
Boliš, majko, kao i prvog dana kada je zauvijek stalo da kuca plemenito srce i vječnim snom zaspala plemenita duša koja je bdila nad svojom porodicom do posljednjeg trena.
Zaslužila si, majko, da se odmoriš i predahneš kod svog supruga. Počivajte sada zajedno, mili roditelji.
Zbog novonastale situacije nijesmo u mogućnosti da se okupimo oko vaše vječne kuće, pa umjesto pomena prilažemo novčani prilog Crkvi Sv. Dimitrije u Bijelom Polju.

Vječno zahvalna vaša PORODICA

Pomen, poslato: 06.05.2020.Send this to a friend