Poslednje sačuvane čitulje

Dana 23.09.2021. umro je u 90. godini naš dragi

 MILAN Bajov CEBALOVIĆ
MILAN Bajov CEBALOVIĆ

23.09.2021.

Zbog epidemiološke situacije sahrana će se obaviti u krugu porodice 23.09.2021. u 15 časova na groblju na Bogetićima.

OŽALOŠĆENI: brat PETAR, sestre MILEVA i SLAVKA, sinovci, sinovice, snahe, sestrići i sestrične i ostala rodbina

Umrlica, poslato: 23.09.2021.

Vaše informacije

Informacije za čitulju

ili odustaniteSend this to a friend